Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница10/11
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.83 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.tervel.bg/downloads/aktualno/krushari_best_practices.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

8.2. България

8.2.1. Община Смолян - Клъстер - "Туризъм Родопи - БГ"Родопският клъстер за туристически услуги е създаден преди три години и се развива в географска област, която има потенциал за развитие на планински, спа, ски, исторически и конгресен туризъм. Клъстерът обединява редица съоръжения, като туристически пътеки с означения, ски лифтове и писти, нови хотели, които посрещат много български и туристи от Европейския съюз. Има добре развита Регионална туристическа асоциация „Родопи", чиито членове имат амбицията да развият марката „Родопи" и да създадат интегриран продукт, който да има сравнителното предимство да привлича повече туристи, любители на природата и планината и да гарантира високо качество на услугите. Една от целите на клъстера е да бъде оборудван туристически център в Смолян, който да работи като ядро за управление на целия туристически поток, идващ в района.

В обединението членуват 37 физически и юридически лица - хотелиери, туроператори, туристически организации и сдружения на територията на общините Смолян и Чепеларе. Някои от членовете на клъстера са: хотел „Мургавец" в Пампорово, ваканционно селище „Малина", хотел „Бор" в Пампорово, хотел „Макрелов" в Смолян, хотел „Турист" в Чепеларе, хотел „Флора" в Златоград, хотел „Смолян" в Смолян, туристически дружества и др.

Идеята за създаване на клъстер за туристически услуги в Родопите е продължение на цялостната стратегия за развитие на туризма в този регион. Клъстерът се подкрепя от Смолянската областна администрация. Целта на организациите, участващи в клъстера, е да предложат туристически стоки и услуги с гарантирано и контролирано качество и поддържане на високи стандарти на обслужване, тъй като това ще доведе до повишаване на конкурентноспособността на отрасъла.

Членовете на клъстера приемат вътрешни правила, които да осигурят на посетителите на региона близък контакт с природата, тишина, спокойствие, възможности за активно прекарване на свободното време и разнообразяване на атракциите, контакт с местните хора, опознаване на техните обичаи и традиции. Организациите в клъстера работят ефективно и съвместно, в дух на равнопоставеност. Клъстерът има за цел да повиши динамиката в туристическия бранш и да стимулира гражданската активност за работа в единна регионална мрежа. Той ще съдейства за устойчивото развитие на региона и съхраняването на природните и културно-историческите ресурси, ще генерира нови работни места и ще подобри регионалната инфраструктура. 


Проектът

Клъстерът е създаден по проект по програма ФАР "Въвеждане на клъстърен подход и установяване на клъстърния модел" насочен към разработване на национална политика в подкрепа на клъстърния подход и на практически действия по изпълнението на тази политика. Проектът е завършен успешно през 2006 г. В резултат са били разработени Национална стратегия за развитие на клъстърите в България и План за действие по стратегията, насоки и процедури за управление на клъстърите, основани на най-добрите практики от ЕС.


Възможности за национално финансиране на клъстера


ОП "Конкурентоспособност":


Приоритет 2 "Повишаване на ефективността на предприятията и насърчаване на развитието на бизнес средата" - "Укрепване на производствения капацитет и достъпа до пазари чрез използване на предимствата на клъстърите и бизнес мрежите" - проекти за технологична модернизация, въвеждане на системи за управление, постигане на съответствие с европейските норми и международно признати стандарти и въвеждане на енергоспестяващи технологии.

Приоритет 1 "Развитие на икономика, базирана на знанието и на иновативните дейности" - за МСП, участващи в клъстър заедно с научно-развойна организация за разработване на съвместен иновативен проект.

Приоритет 3 "Финансови ресурси за развитие на предприятията" – проекти за създаване на асоциации за взаимно гарантиране или кредитни кооперации с цел улесняване на достъпа до финансов ресурс на своите членове и на други предприятия. Клъстерите могат да се включат и в мрежа за бизнес ангели за привличане на потенциални инвеститори или самите те да учредят подобна мрежа, използвайки своите бизнес контакти и авторитет.


Приложимост на добрата практика:


Изграждането на клъстери става все по-популярна практика в България. На територията на страната към момента са създадени около 20 клъстера, от които приблизително 14% са в сферата на туризма. На територията на област Добрич предстои изграждането на два клъстера в областта на хранително-вкусовата промишленост, единият от които е поставил за фокус на своята дейност отглеждането на пчели и използването на пчелни продукти в медицината, храните и т.н..

Предимството на клъстерите се състои в това, че те подпомагат развитието на стартиращите и малките предприятия и предоставят нови възможности за тяхното финансиране (напр. посредством Структурните фондове на ЕС). Изграждането на клъстер в областта на туризма в област Добрич би стимулирало развитието туристическите предприемачи не само финансово и икономически, но и чрез предоставянето на материали за повишаване на тяхната квалификация, знания и умения. Вземайки предвид настоящото състояние на туристическата база в общините Крушари и Тервел, тази практика може да бъде разглеждана като една бъдеща перспектива, към която те да се стремят, защото създаването на клъстер изисква преди всичко наличието на инвеститори.

8.2.2. Община КарловоОбщината е идентифицирана като добра практика от гледна точка на доброто развитие на туристическите си дестинации и интегрираното предлагане на туристически продукти. Предлаганите услуги в общината от гледна точка на еко- туризма са:

Туристически маршрути – територията на общината е много подходяща за пешеходен, велосипеден и конен туризъм, а през зимния сезон предлага добри условия за ски-походи. Разработени са еднодневни, двудневни, тридневни, четири-, пет- и шестдневни туристически маршрути с различна степен на трудност. Пример за подобен маршрут е:


Туристически маршрути на територията на общината – това са еднодневни екскурзии до близките на Карлово градове, а именно до град Пловдив, Калофер, Баня, Клисура, Сопот и др. Екскурзията включва посещение на околните градове и природни забележителности. По желание на туристите се организира дегустация във Винарска изба „Старосел” или изба „Розова долина”. По време на обиколката си туристите могат да се възползват от дегустация на аромати от маслодайни култури, да посетят розоварене в Бухаловия хан, намиращ се в архитектурно-историческия резерват “Старият град” Карлово или да посетят автентична розоварна в гр. Клисура и др. Пример за подобен маршрут е и маршрутът Карлово - Калофер – Баня, който включва следните елементи:

 • Посещение на къща-музей "Васил Левски" - гр. Карлово;

 • Исторически музей - гр. Карлово;

 • Разходка из архитектурно-исторически резерват "Стария град" (посещение на Мазаковата къща, Даскал Ботьовата къща, разглеждане фасадите на къщи-паметници на културата и Обредния дом);

 • Площад "Васил Левски" и паметник на Васил Левски;

 • Посещение на Бухаловия хан и магазин за сувенири;

 • Църквата "Света Богородица";

 • Отпътуване за гр. Калофер;

 • Посещение на Сандевата воденица;

 • Посещение и беседа в национален музей "Христо Ботев" - гр. Калофер;

 • Посещение и беседа в Даскал Ботьовото училище;

 • Посещение на Девическия манастир в града;

 • Разходка из Калофер;

 • Паметника на Христо Ботев;

 • Отпътуване за гр. Баня;

 • Разходка в Двореца на Цар Борис III и дегустация на вина от винарска изба "Розова долина";

 • Отпътуване за гр. Карлово.


На територията на общината е създаден СНЦ “Бизнес център – Бизнес инкубатор – Карлово” (БЦ-БИ – Карлово), който е нестопанска организация, създадена по проект JOBS – “Заетост чрез подкрепа на бизнеса” през май 2001 г. по инициатива на Министерство на труда и социалната политика и с подкрепата на Програмата на ООН за развитие за подпомагане на микро, малките, стартиращите, средните предприятия, земеделските производители и занаятчиите. Съучредители на организацията са юридически и физически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Партньори са Община Карлово, Дирекция "Бюро по труда" – Карлово, местни фирми и физически лица.

Целите и усилията БЦ-БИ – Карлово по проекта са насочени към активно съдействие за разкриване на нови работни места чрез подпомагане на безработни, земеделските стопани, микро, малкия и средния бизнес, занаятчиите и групите в неравностойно положение на местно равнище и създаване на устойчива заетост сред населението.  СНЦ "Бизнес център - Бизнес инкубатор - Карлово" развива дейност като Туристически информационен център към Националната мрежа за бизнес развитие и е един от 19-те туристически звена в страната, работещи в мрежата.  Центърът разполага с подготвена  база  данни от атрактивни туристически маршрути, места за настаняване и резервации. Атракциите, културните събития и местни занаяти са само част от развлеченията, с които може да се запознаете.


Приложимост на добрата практика:


Тази практика е много добър пример за разработването на туристически маршрути. Интересен е начинът, по който са съчетани обиколките до отделните туристически обекти и как между тях са вмъкнати добавени туристически атракции (напр. посещение на винарни, дегустации на местни специалитети и продукти от роза). Тези допълнителни атракции, особено когато са организирани за посетителите, правят обиколката много по-интересна и атрактивна. За общините Крушари и Тервел би било приложимо съчетанието на посещението на природни с исторически забележителности, като между тях да се вмъкват и допълнителни посещения на местни музеи, ферми, селскостопански градини, къщи за гости, където да се дегустират традиционни специалитети и др. Предвид лошата инфраструктура, тези туристически маршрути биха имали по-голям успех, ако се организират групови посещения с осигурени транспорт и екскурзовод. За реализирането на тази практика е необходимо първо да се изгради туристическа база, въз основа на която да се разработи туристическия продукт.

8.2.3. Община Суворово и Каолиново – проект „Планиране на местното икономическо развитие на община Суворово и община Каолиново”Проектът е реализиран през 2007 г. по Програма “Активни услуги на пазара на труда”, на база на заемно споразумение със Световната банка. Изпълнението на проекта се разбива на два под-проекта за двете отделни общини. Те протичат по сходен начин, с използването на идентична методология, като разликите в проведените обучения и изследвания се обуславят от спецификите на общините Суворово и Каолиново. Общо изпълнението на проектите протича в следните етапи:

Етап 1: Организиране на работни срещи, на които се обсъждат важни за общините въпроси в сферата на туризма.

Етап 2: Провеждане на специализирани обучения по важни стратегически въпроси за представители на местния бизнес, туристически организации и администрация.

Етап 3: Детайлно проучване на потенциала на общината.

Етап 4: На базата на изготвеният анализ са изготвени следните документи:

 • Стратегия за развитие на алтернативния туризъм в общините;

 • План за реализирането на изготвената стратегия;

 • Комуникационната стратегия на общината;

 • Маркетингов план за информиране на обществеността.


По-долу е представена по-подробна информация относно изпълнението на проекта в двете отделни общини:


Планиране на местното икономическо развитие на община Суворово"


По проекта са организирани работни срещи с местната общественост и представителите на общинската администрация, на които са проведени дискусии по важни туристически и икономически въпроси, очертани са основните проблеми, амбиции и потенциални възможности в района на Суворово. Един от основните недостатъци в общината, според всички, е липсата на квалифицирани служители и предприемачи, които да развиват успешен бизнес в сферата на алтернативния туризъм.

С много голям интерес са били посрещнати организираните семинари, в рамките на които утвърдени преподаватели от Висше училище “Международен колеж” са представили теми, като “Политики и инструменти за регионално развитие", “Селският туризъм - мит, или възможност за българската икономика", “Работа в екип” и "Предприемачески умения”.

Следващият много важен етап на проекта е дълбочинното проучване на всички аспекти на икономическото развитие на Община Суворово. Извършени са били анализи на инвестиционния потенциал, процесите и тенденциите в развитието на алтернативния туризъм в региона,  възможностите за осигуряване на нови работни места. На базата на обобщените резултатите е подготвен анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за общината, определящ проблемите, разполагаемите ресурси и постиженията. Вследствие на направеното проучване са подготвени два основни документа: 1) Стратегия за развитие на алтернативния туризъм в община Суворово и 2) План за реализация на стратегията.

По проекта e разработена Комуникационна стратегия и План за информиране на общината. Към тях са създадени информационни брошури, филм, презентации и рекламни щандове.


Планиране на местното икономическо развитие на община Каолиново"


Проектът е осъществен паралелно с този на община Суворово. Основната задача на проекта е била изграждането на ясна и точна визия за развитието на еко- и селския туризъм като важна алтернатива за стимулиране на заетостта и икономическото развитие в региона. Предварителната подготовка на екипа по проекта е показала, че потенциалът на община Каолиново в тази насока е голям, но трябва да бъде изследван, обобщен и развит в подробна Стратегия за развитие и План за реализирането й.

Основните задачи, които са били реализирани, са включвали няколко важни работни срещи с представители на местната общност - общинска администрация, НПО, бизнеса и активните граждани, придружена с информационна кампания, която да повиши интереса към разработваната тематика.

За да бъде по-ефективно проучването, са били сформирани 3 групи, съставени от 7-9 експерта, обхващащи по един подсектор - „Инфраструктура, свързана с туризма", „Качество на човешките ресурси" и „Маркетинг". Оценката на слабите места е определило поставянето на акцента върху няколко обучения - „Развитие на туристическата инфраструктура и организация на туристическия процес", „Основни принципи при разработката на бизнес план", „Развитието на човешките ресурси - ключ към успешно предприемачество", „Маркетинг на туристическите продукти - силни и слаби страни, перспективи за развитие". Следващата стъпка по проекта е била събирането на информация за наличните обекти на еко- и селския туризъм.  

В подготвената Стратегия за развитие на еко- и селския туризъм и План за нейното реализиране се залага на две основни направления, в които да бъдат съсредоточени усилията на местните власти и общественост – 1) Създаване на Лудогорско еко-училище за деца и младежи и 2) Познавателен етнографски екопарк Мини Лудогорие „Кючук Делиорман".

Успешното развитие на общината се опира и на още два документа, разработени по проекта - Комуникационна стратегия и Маркетингов план на община Каолиново, с чиято помощ ще се рекламира регионът като непозната, но много красива и спокойна дестинация, предлагаща всички условия за семеен и познавателен туризъм.


Приложимост на добрата практика:


Предложената добра практика е избрана поради две причини. Първо, общините Суворово и Каолиново са разположени в близост до Крушари и Тервел (в област Варна и област Шумен, съответно), което е фактор, улесняващ обмяната на опит с тях. Втората причина е, че описаният проект ясно разкрива методиката по изграждането на стратегическите документи в областта на алтернативния туризъм на общинско ниво. Тази практика би могла да бъде повод за сътрудничество и изграждане на връзки между отделните общини в областта на алтернативния туризъм, особено като се има предвид, че разработените стратегии за общините Суворово и Каолиново вече би следвало да с в процес на реализация и да се отчитат постигнати резултати в резултат на тяхното изпълнение.

8.2.4. Община Разлог – проект „Алтернативен туризъм между четири планини в България и Македония”Проектът се реализира от Сдружение за икономическо развитие на Брегалнишко-Струмски регион, Община Пробищип и Община Разлог. Неговата обща цел е:

 1. Разширяване на трансграничното сътрудничество между общините Разлог и Пробищип за постигане на съгласуваност и единодействие между институции и представители на туристическия бизнес с цел социален и икономически растеж.

 2. Повишаване на икономическия ръст в общините Разлог и Пробищип, както и конкурентноспособността в граничните региони чрез разнообразяване и устойчиво развитие на алтернативен туризъм.


По-конкретно, проектът цели:

 • Популяризиране на партньорства като средство за постигане на конкурентноспособност и устойчиво развитие;

 • Създавене на контакти между собственици на малки туристически обекти, наети в сферата на туризма и институции от общините Разлог и Пробищип;

 • Изграждане на капацитет сред собственици на малки туристически обекти, наети в сферата на туризма за повишаване на качеството на предлаганите услуги чрез обучителни семинари и консултации;

 • Повишаване на практическите умения при предлагането на услуги в сферата на туризма;

 • Изграждане на устойчив туристически ресурс с цел превръщането на региона в туристическа дестинация.


Проекта е адресиран към представители на малкия и средния бизнес в сферата на алтернативния туризъм от общините Разлог и Пробищип, представители на институции и организациии, свързани с развитието на туризма, планински водачи, екскурзоводи, аниматори, преводачи. Крайните бенефициенти по него са 40 души: собственици на места за настаняване и хране, предимно в селата; собственици или управители на места, предлагащи различни туристически атракции; представители на институции и организации в сферата на туризма и местна власт.

Основните дейности, реализирани по проекта са:

 • Информационна кампания сред бенефициенти и медии за началото на проекта и дейности по изпълнението му;

 • Инвентаризация и анализ на съществуващия туристически ресурс в общините Разлог и Пробищип;

 • Провеждане на двудневен семинар в Пробищип;

 • Двудневен обучителен семинар за крайните бенефициенти в три модула;

 • Създаване на „Информационно-консултантско бюро” към Местна агенция за икономическо развитие-Разлог;

 • Изработване и внедряване на уеб сайт за виртуална информация на български, македонски и английски език;

 • Разработване на три туристически ръководства;

 • Провеждане на двудневен форум България-Македония за обмяна на контактна информация и представяне на туристически ресурс;

 • Осигуряване на консултантска помощ за изработване на маркетингова концепция за предлаганите от бенефициентите услуги;

 • Подготовка и публикуване на каталог с информация за наличния туристически ресурс в двете общини;

 • Заключителна конференция, представяща резултатите от проекта;

 • Кампания по връзки с обществеността за постигане на прозрачност и публичност.


Приложимост на добрата практика:


Предложената практика е идентифицирана като добра, тъй като тя съчетава елементите на транс-граничното сътрудничество с развитието на устойчив туризъм. Тя би могла да се използва като методическа база за разработването на бъдещи проекти за между-регионално и транс-гранично сътрудничество, особено с Румъния. Дейностите по проекта в голяма степен допринасят за решаването на идентифицираните проблеми в общините Крушари и Тервел. Едно от най-големите предимства на тази практика е изграденият интернет сайт на проекта, където са достъпни всички презентации и обучителни материали от проведените обучения, за повишаване на капацитета на човешките ресурси в областта на алтернативния туризъм. Прави впечатление, че в проекта е заложено засиленото провеждане на информационни и ПР кампании, както и изготвянето на туристически ръководства и други рекламни материали.

8.2.5. Община Луковит - Геопарк Искър ПанегаПриродата е в нас и ние сме в нея” – тази сентенция е в основата на замисъла за създаването на първия в България Геопарк “Искър – Панега” на територията на община Луковит. Той включва два микрорайона – Карлуковския карстов комплекс и Крайпътен ландшафтен парк “Панега”.

Геопаркът е устойчив туристически продукт от геоложки, геоморфоложки или палеонтоложки обекти с естетическа или културно-историческа стойност.

Той обединява наличните природни и исторически дадености на територията на общината, като повишава тяхната атрактивност както за местните жители, така и за туриста. Геопаркът като цялостен продукт предлага образователни и информационни програми, които имат за цел да повишат заинтересоваността на местните жители и посетителите от запазването на обектите от неживата природа в региона и гарантират създаването на устойчиви работни места.

Основна задача на геопарка е да стимулира развитието на геотуризма и да съхрани геоложкото и геоморфоложкото наследство за бъдещите поколения. На територията на геопарка има изградени два геомаршрута: Карлуковски карстов комплекс и Крайречен ландшафтен парк “Панега”.

Културно-исторически маршрут обхваща скалния манастирски комплекс от скитовете “Св. Марина”, “Св. Св. Дамян и Козма”, “Св. Григорий”, националния паметник на културата - църквата “Успение Св. Богородица” (единствената запазена сграда от Карлуковския манастир) и село Карлуково, родното място на големия български музикант Дико Илиев.

Други атракции и услуги

 • Туристическият информационен център, при предварителна заявка, предлага организирано посещение с аниматор по пътеките на геопарка, предоставя информация за възможностите за настаняване в околността, възможност за организиране на дегустация на рецепти от северния край на България и др.;

 • Информационно-познавателен модул за района се представя в Балканския център по спелеология (разположен в Националния пещерен дом);

 • Под ръководството на опитни специалисти, при предварителна заявка и подходящи метеорологични условия се организират бънджи скокове от северния вход на Проходна;

 • Други атракции в геопарка са алпийско спускане от “очите” на пещерата, рафтинг и разходка със сал по река Панега, тийм-билдинг програми на открито, планинско колоездене, пейнтбол, оф-роуд, скално катерене, нощуване в устроен палатков лагер пред Проходна.


Приложимост на добрата практика:


Предложената практика за изграждане на геопарк е в съответствие със съвременните европейски тенденции в областта на еко-туризма. И двете целеви общини разполагат с подходящи геоложки, природни и исторически дадености за създаването на подобен парк. Общините Тервел и Крушари биха могли, чрез сътрудничество с община Луковит да се запознаят с методическите стъпки при създаването на подобен геопарк. Реализирането на такава практика би допринесло за решаването на някои от идентифицираните проблеми в двете общини, а именно необходимостта от изграждането на туристически съоръжения и туристически информационен център. За създаването на подобен парк ще е необходимо да се разработят обучителни модули и да се обучат туристически водачи.

8.2.6. Община Враца – увеселителен парк „Приказката”Увеселителния парк "Приказката - 1" е открит на 29 септември 2007 година. Той е разположен в подножието на Врачанския балкан по пътя за връх Околчица. Намира се в непосредствена близост до гр. Враца, на около 300 м от хотелски комплекс "Хъшове" в посока с. Паволче.

Паркът е разположен върху 17 дка горска площ. Той съчетава атракциони за посетители от всички възрастни, кътове за отдих и подкрепа и етюди от българския фолклор.

За посетителите се предлагат следните забавления:

 • Пейнтбол, алпийска градина (известна още като височинен град), луда стълба и лудо колело;

 • Мини голф, мини боулинг, табла и билярд, дартс, стрелба с лъкове и пневматично оръжие;

 • Лятно кино и лабиринт;

 • Волейболно игрище;

 • Барбекю;

 • За децата се предлагат изградени детски площадки, езда на магаре и дистанционно управление на моторни лодки в изкуствено езеро.


Паркът разполага с 22ма обучени инструктори, които при нужда оказват физическа помощ, дават съвети и напътствия. Той работи в сътрудничество с хотелите и други бази за настаняване, което дава възможност за ползване и на оборудвани конферентни зали за провеждане на стандартни фирмени обучения.

Екипът на парк "Приказката"  предлага разработена разширена програма за тиймбилдинг. Извън Парка се предлагат: спускане с 6-местни надуваеми лодки (рафтинг) по течението на река Искър, влизане в необлагородени пещери, спускане с въже (рапел) по 60-метров водопад, конна езда - понита и големи коне, лов и фотография, стрелба с ловна пушка по летящи порцеланови панички, поход по две екопътеки, 1-, 3- до 6-дневни  лагери в Парка и Врачанския Балкан, посещение на археологически разкопки с водач-историк, пейнтбол и стрелба с лъкове в планината, планинско ориентиране и много други развлекателни мероприятия.

За да бъде удължен туристическият сезон, паркът има възможност да бъде отворен и през зимата. За целта се монтира сглобяемо хале, което побира най-забавните атракциони и се отоплява с камина.

Планирано е в увеселителния парк да бъде изградена писта за шейни, дълга 120/150 м с влек за връщане. С приоритет в списъка с предстоящите намерения и задачи е безплатно посещение в парка на деца от социалните домове в областта. Предвижда се в ниската част на парка да бъде построено вилно селище с конферентна и спортна зала. Идеята е тук да се подготвят за състезания спортисти в дисциплини, за които има нужните съоръжения.

Приложимост на добрата практика:Общините Крушари и Тервел могат да заимстват от тази практика разработването на разнообразни туристически продукти и съоръжения в областта на еко-туризма. И двете общини разполагат с подходяща природна среда за изграждането на подобен увеселителен парк. От стратегическо значение при избора на местоположение на парка е неговата близост до потенциалните посетители и места за нощувка. За успеха на тази практика допринасят иновативната идея (в България няма много подобни паркове), изключително богатия асортимент от туристически атракции и широкообхватната целева група (паркът предлага атракции за хора от всички възрастови групи).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом