Вид на организациите наименование
ИмеВид на организациите наименование
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер23 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/КАТЕДРА НАЦ.И РЕГ.СИГУРНОСТ.docx
СПИСЪК НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ, ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ,

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ, ФИРМИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ,

С КОИТО КАТЕДРА „НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ” ПОДДЪРЖА ВРЪЗКА


ВИД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ


Държавни институции

и други органи на централна и местна власт


Президент на Р България

Народно събрание

Министерски съвет

Министерство на отбраната

Министерство на вътрешните работи

Министерство на външните работи

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Министерство на финансите

Държавна комисия по сигурност на информацията

ДА”Национална сигурност”

Община Варна

Община Видин
Университети и други организации от системата на науката и висшето образованиеСУ „Св. Климент Охридски”

Технически университет, София

Нов български университет

ВА „Г.С.Раковски”, София

Академия на МВР, София

НВУ „Васил Левски”, В. Търново

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”, Варна

ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна

БАН, в т.ч. Център за изследване на националната сигурност и отбрана (ЦИНСО), Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” с Център по хидродинамика, Институт по информационни и комуникационни технологии.Университети и други организации от системата на науката и висшето образование

/в чужбина/


Университет на бундесвера, Мюнхен, ФРГ

Национален военен университет „Карол І”, Букурещ, Румъния

Политехнически университет, Букурещ, Румъния

Европейски университет, Скопие, Р МакедонияНеправителствени организации,

в т.ч. изследователски центрове, фондации, сдружения и др.Център за изследване на демокрацията (ЦИД)

Сдружение „Джордж К. Маршал” - България

Международен институт за сигурност сътрудничество (МИС)

Сдружение Българска отбранителна индустрия (СБОИ)

Институт за европейски инициативи

Съюз на офицерите от резерва „Атлантик”

Българска асоциация на конфликтолозите (БАК) Движение за обновление на българските региони и общини - Д.О.Б.Р.О

Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО)


Международни организации

НАТО

Европейска агенция за отбрана (ЕАО)


Неправителствени организации,

в т.ч. изследователски центрове, фондации, сдружения и др.

/в чужбина/
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Sweden

Bonn International Center for Conversion (BICC), Germany

Center for European Security Studies, Groningen, the Netherlands

Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Switzerland

Peace Research Institute Oslo (PRIO), Norway

Belgrade Center for Security Policy, SerbiaФирмиАркус АД

Арсенал АД

Вазовски машиностроителни заводи ЕАД

Видекс АД

Дунарит АД

Електрон прогрес ЕАД

Кинтекс ЕАД

Самел - 90 АД

ТЕРЕМ ЕАД

Черно море АД

АРМ „Георги Бенковски”, ПловдивФирми

/в чужбина/


KMW, Germany

IABG, Germany

Siemens, Germany


Свързани:

Вид на организациите наименование iconРепублика българия
Наименование на административния орган, на лицето, осъществяващи публични функции, или на организациите, предоставящи обществени...
Вид на организациите наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Вид на възложителя: Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
Вид на организациите наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Вид на възложителя: Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
Вид на организациите наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Вид на възложителя: Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
Вид на организациите наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Вид на възложителя: Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
Вид на организациите наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Вид на организациите наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Вид на организациите наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Вид на организациите наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Вид на организациите наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом