Димитър енчев сираков
ИмеДимитър енчев сираков
страница4/4
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер269.97 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/2997/8830620141617997563.doc
1   2   3   4

Е. СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И МОНОГРАФИИ


1. Сираков Д.: Статистически методи в метеорологията, Издателство на СУ, София, 1980.

2. Сираков Д.: Числени методи за прогноза на времето, Издателство на СУ, София, 1985.

3. Сиракова М., Д. Сираков, К. Дончев: Метеорология за всеки, (научно-популярна, монографична), Наука и изкуство, София, 1988.

4. Симеонов П., П.Боев, Р.Петров, Д.Сираков, В.Андреев, Проблеми на борбата с градушките в България, монография, Издателство на СУ "Кл.Oхридски", 1990.

5. Ganev K., Yordanov D., Syrakov D., Parameterization of dry deposition processes in the surface air layer, In: (Eds.) D.Melas, U. Fra Paleo, REGIONAL TRANSBOUNDARY TRANSPORT OF AIR POLLUTION. An Introductory Science Review, Caceres - Univ. De Extramadura, Serv. De Publ., 2007, 81-104.


Ж. ТАБЛИЦА СЪС СТАТИСТИКА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ


Вид публикация

Научна област

общо

в Бълга-рия

в чужбина

(между-народни)

A. Статии в научни списания

Метеорология; Турбулентни спектри;

4

3

1

Б. Статии в научни списания

Метеорология; турбулентна дифузия; числени схеми в метеорологията

19

19

0

В. Статии в научни списания

противоградова защита; активно въздействие

8

8

0

Г. Статии в научни списания

Метеорология; моделиране далечния пренос на замърсители;статистика; моделиране на АГС и разпространение на примеси в него

86

60

26

Статии в научни списания (А-Г)

Метеорология; моделиране на АГС и разпространение на примеси в атмосферата; моделиране далечния пренос на замърсители;

117

90

27

Други публикации (А-Г)

Автореферати, програмни продукти

6

6
Публикувани доклади в трудове на научни конференции и в научни сборници (А-Г)

моделиране на АГС и разпространение на примеси в атмосферата; моделиране далечния пренос на замърсители;

110

16

94

Публикации в отчети по международни проекти и национални научни проекти - Д

EMEP( моделиране разпространението на примеси в атмосферата)

Емисии на замърсители;

пренос на замърсители в атмосферата;

сценарии за устойчиво развитие на електроенергийния сектор на Б-я;

25


11


14


Общо публикации (А-Д)
258

123

135


Е. Учебници и монографии


метеорология

5

4

1


Публикации в научни списания, в трудове на конференции и симпозиуми (публикувани в пълен текст) и в сборници: общо 233.

Отчети по международни проекти и проекти с национално значение с права на публикации: общо 25

Публикациите са разпределени както следва:

  1. публикации в български списания – 90 (в сп. Доклади на БАН – 21 ; в BJMH – 20; в БГС – 16 ; Сп. Мет. и Хидр. - 18 ; Годишник СУ – 12 и др.), от които 21 в списания с импакт-фактор

  2. публикации в чужди списания – 27 ( TELLUS - 1; BLM - 4; Atm.Env. - 3; Изв.АНСССР-ФАО - 2; IJEP – 3; Geoph.Resea.Let. -1, други межд. сп. 13), от които 19 в списания с импакт-фактор.София, 15.01.2008 .............................................

ст.н.с. І ст. дфн Д.Сираков1   2   3   4

Свързани:

Димитър енчев сираков iconЕвгени Сираков Постъпила април 2003
Евгени Сираков, Йорданка Михайлова. Някои аспекти на влияние на стратификацията и инверсиите върху дифузията от мигновен точков източник...
Димитър енчев сираков iconОхридски Единствен кандидат в конкурса е доц дхн Веселин Енчев. В. Енчев е роден през 1954 г в Русе. Завършва специалност Химия-Органик в Софийски
Веселин Георгиев Енчев, представени в конкурса за професор по теоретична химия към Института по органична химия с център по фитохимия...
Димитър енчев сираков iconНаредба за
Зона “А”, включва централната част с граници : улици ”Стоил Финджеков”, ”Хаджи Димитър”, ”Захари Стоянов”, ”Гаврил Кръстевич”, ”Дойчо...
Димитър енчев сираков iconДържавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Търговище обявление №37
Цар Борис I” №27 длъжник по изпълнението, находящ се в гр. Търговище, кв.”Въбел”, ул.”Цар Борис I” №27, за удовлетворяване вземането...
Димитър енчев сираков iconРайонен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител
Районен съд гр. Чирпан наддавателните предложения по публична продан на неподеляем недвижим имот, принадлежащ на Георги Видьов Енчев...
Димитър енчев сираков iconВ законоустановения срок не са депозирани възражения от взискателя „Ф. А. Е., Г. и от длъжника Х. А. Т
Росен Сираков по изп дело №758/2009г., представляващо запор върху мпс с дк№ к 8597 ар, за което твърди, че бил негова собственост...
Димитър енчев сираков iconАртур и Минимоите на
Филмът е озвучен на български с гласовете на Гала, Румънеца и Енчев, Любен Дилов-син и др
Димитър енчев сираков icon"Безпаметна любов" от Валентин Красногоров
Участват: Искра Радева, Станка Калчева, Пламен Сираков, Антон Радичев, Стефан Стефанов
Димитър енчев сираков iconПрограма на празниците
Откриване пътуваща изложба – творби от Худ галерия Борислав Стоев, Димитър Рашков, Димитър
Димитър енчев сираков iconСд фолк а
Помниш ли любе и химитлийско хоро т и муз. Мария Иванова ар и музика на хорото Димо Енчев- 4/120
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом