Програм а
ИмеПрограм а
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер99.58 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/70079/565904/version/5/file/MB-2.doc
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

П Р О Г Р А М А
За зимен семестър на учебната 2012/13 годинаМолекулярна биология ІІ курс

1 и 2 групи
ЧАСОВЕ

дни

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Понеделник

Л. Органична химия

259
У. ФХ с КХ 1 гр.

ХФ 540

У. ФХ с КХ 2 гр.

ХФ 540


Вторник
У. ИСТ 1 гр. 402
Л. Ботаника ІІ 356

Л. Инф. системи и технологии 105

У. Анатомия на чов. 2 гр. анатом. лаб.Сряда

У. Органична химия

1,2 гр.п/с ХФ 609
Л. Анатомия на човека 239

Л. Хистология и ембриология 239


Четвъртък
Л. Физикохимия с колоидна химия 105

У. Хист. и ембр. 1 гр. 229

У. Ботан. ІІ

2 гр. 359
У. Анатомия на чов. 1 гр. анатом. лаб.

Петък
Л. Физикохимия с колоидна химия 105

У.ХЕ 2 гр. 229

У.ИСТ 2гр. 402У.Бот.1гр.501
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

П Р О Г Р А М А

За зимен семестър на учебната 2012/13 годинаМолекулярна биология ІІ курс

3 и 4 групи
ЧАСОВЕ

дни

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Понеделник

Л. Органична химия

259

У. Анатомия на чов.

3 гр. анатом. лаб.

У. Анатомия на чов.

4 гр. анатом. лаб.

У. Хист. и ембр. 4 гр. 229

У. Хист. и ембр. 3 гр. 229

Вторник

У. Органична химия

3 гр.п/с ХФ 609 І седм
Л. Ботаника ІІ 356

Л. Инф. системи и технологии 105

У. ФХ с КХ 4 гр.

ХФ 540
Сряда

У. ФХ с КХ

3 гр. ХФ 540Л. Анатомия на човека 239

Л. Хистология и ембриология 239

У. Ботан. ІІ

4 гр. 359
Четвъртък
Л. Физикохимия с колоидна химия 105

У. ИСТ 4 гр. 402

У. ИСТ 3 гр. 402
У. Органична химия

4 гр.п/с ХФ 609 І седм

Петък
Л. Физикохимия с колоидна химия 105

У. Ботан. ІІ

3 гр. 359


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

П Р О Г Р А М А

За зимен семестър на учебната 2012/13 година


Молекулярна биология ІІ курс

5, 6 и 7 групи
ЧАСОВЕ
дни

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21
Понеделник

Л. Органична химия

259

У. Органична химия

5,6 гр.п/с ХФ 609У. ИСТ 7 гр. 402
Вторник

У. Органична химия

7 гр.п/с ХФ 609 ІІ седм.
Л. Ботаника ІІ 356

Л. Инф. системи и технологии 105
У.Бот.5гр.359

У. Хист. и ембр.

6 гр. 229
Сряда


У. Анатомия на чов.

5 гр. анатом. лаб.


У. Анатомия на чов.

7 гр. анатом. лаб.

Л. Анатомия на човека 239

Л. Хистология и ембриология 239

У. Хист. и ембр. 5 гр. 229
Четвъртък
Л. Физикохимия с колоидна химия 105
У. ФХ с КХ 5 гр.

ХФ 540

У. ФХ с КХ 6 гр.

ХФ 540

У. Анатомия на чов.

6 гр. анатом. лаб.


У. ИСТ 5 гр. 402
Петък
Л. Физикохимия с колоидна химия 105

У. Ботан. ІІ

6 гр. 359

У. Ботан. ІІ

7 гр. 359У. ФХ с КХ 7 гр.

ХФ 540

У. Хист. и ембр.

7 гр. 229

У. ИСТ 6 гр. 402

Свързани:

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а 2 10. 2012

Програм а iconПрограм а 03. 10. 11 (понеделник)

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом