Програм а
ИмеПрограм а
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер86.88 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/70063/565840/version/5/file/B-2.doc
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

П Р О Г Р А М А
За зимен семестър на учебната 2012/13 годинаБиология ІІ курс

1 и 2 групи
ЧАСОВЕ

дни

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Понеделник

У.ЗГЖ 2 гр. 255

Л.Орг.хим.

259

Л.Хистол.

239
У.СВГ 1 гр. 359Вторник

Л.Зоол.на гръбн.жив.

259

Л.Осн.на паразитол.

Изб. 243а

У.СВГ 2 гр. 359

У.ХЕ 2 гр. 229


Сряда

Л.Раст.

цитох.

Изб.436

У.Физика 1 гр. ФзФ 431

У.Физика 2 гр. ФзФ 429Л.Систем.на водор.и гъби

356

Четвъртък

У.Орг.хим. 1,2 гр. п/с

ХФ 412

У.ЗГЖ 1 гр. 255

Л.Обща ентомол.

Изб. 243

Л.Почвозн.

Изб. 105Петък

У.ХЕ 1гр. 229

Л.Физика

ФзФ 209 А
Л. ИСТ

Изб. 326

У.ИСТ

Изб. 102 п/с


У.Параз.2г 343СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

П Р О Г Р А М А
За зимен семестър на учебната 2012/13 годинаБиология ІІ курс

3 и 4 групи
ЧАСОВЕ

дни

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Понеделник
У.ХЕ 3гр. 229

Л.Орг.хим.

259

Л.Хистол.

239Вторник

Л.Зоол.на гръбн.жив.

259

Л.Осн.на паразитол.

Изб. 243а

У.ЗГЖ 3 гр. 255

У. СВГ 4 гр. 359У.ЗГЖ 4 гр. 255
У.ХЕ 4 гр. 229

Сряда

Л.Раст.

цитох.

Изб.436

У.Орг.хим.4гр.п/с ХФ 412 І седм

Л.Систем.на водор.и гъби

356

У.Почвозн.

Изб. 457 п/сУ.СВГ 3гр. 359


ЧетвъртъкУ.Физика 3 гр. ФзФ 431

У.Физика 4 гр. ФзФ 429

У.Орг.хим.3 гр.п/с

ХФ 412 І седм
Л.Почвозн.

Изб. 105Петък

У.Параз.

3гр. 343

Л.Физика

ФзФ 209 А
Л. ИСТ

Изб.326

У.ИСТ

Изб. 102 п/сСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

П Р О Г Р А М А

За зимен семестър на учебната 2012/13 година


Биология ІІ курс

5, 6, и 7 групи
ЧАСОВЕ

дни

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Понеделник


Л.Орг.хим.

259

Л.Хистол.

239
У.ЗГЖ 7 гр. 255Вторник

Л.Зоол.на гръбн.жив.

259У. Орг.хим. 5,6 гр. ХФ 412
Сряда

Л.Раст.

цитох.

Изб.436
У.СВГ 5 гр. 359

Л.Систем.на водор.и гъби

356

У.Почвозн.

Изб. 457 п/сУ.ХЕ 6 гр. 229
У.ЗГЖ 6гр. 255У.Орг.хим. 7 гр. п/с

ХФ 412 ІІ седм.

Четвъртък

У.СВГ 6 гр. 359

У.СВГ 7 гр. 359
Л.Ентомол.

Изб. 243 а

Л.Почвозн.

Изб. 105


У.ЗГЖ 5 гр. 255

У.Физика 5 гр. ФзФ 431

У.Физика 6

гр.ФзФ 429

У. ХЕ 5гр. 229

У.ХЕ 7гр. 229

Петък

У. Физ. 7гр

ФзФ 231

Л.Физика

ФзФ 209 А
Л. ИСТ

Изб. 326

У.ИСТ

Изб. 102 п/с


Свързани:

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а 2 10. 2012

Програм а iconПрограм а 03. 10. 11 (понеделник)

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом