Програм а
ИмеПрограм а
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер86.1 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/70062/565836/version/5/file/B-1.doc
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

П Р О Г Р А М А
За зимен семестър на учебната 2012/13 година


Биология І курс

1 и 2 група
ЧАСОВЕ

дни

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

ПонеделникЛ.Обща и неорг. хим.

239
У.ЗБЖ 1 гр. 342

У. ЗБЖ 2 гр. 342
У.ОНХ 2 гр. ХФ 337
Вторник


У.ОНХ 1 гр. ХФ 335

Л.Матем.

259

У. Матем. 1,2 гр. 466

У. Кл. биол. 2 гр. п/с 228 ІІ седм.

Сряда
Л. Клет. Биол.

239
У.Палеонт.1гр. ГГФ 242

У.Палеонт. 2гр. ГГФ 209


ЧетвъртъкЛ. Зоол.на безгръбн.животни 259

У. Кл. биол. 1 гр. п/с 228 І седм.Петък


Л.Палеонтология

ГГФ 252 А


!!!!!!!!! Лекциите по ОНХ ще започнат от 15.10.2012г.


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

П Р О Г Р А М А
За зимен семестър на учебната 2012/13 година


Биология І курс

3 и 4 група
ЧАСОВЕ

дни

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

ПонеделникЛ.Обща и неорг. хим.

239

У.Палеонт.3гр ГГФ 209

У.Палеонт.4гр. ГГФ 209

Вторник
У.ЗБЖ 3 гр. 342
Л.Матем.

259

У.Кл. биол. 3,4 гр. п/с 228

Сряда
Л. Клет. Биол.

239

У. ЗБЖ 4 гр. 342
Четвъртък

У.ОНХ 3гр. ХФ 335

У. ОНХ 4гр. ХФ 337

Л. Зоол.на безгръбн.животни 259

У.Матем.

3,4 гр. 370Петък


Л.Палеонтология

ГГФ 252 А


!!!!!!!!! Лекциите по ОНХ ще започнат от 15.10.2012г


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

П Р О Г Р А М А
За зимен семестър на учебната 2012/13 година


Биология І курс

5 , 6 и 7 група
ЧАСОВЕ

дни

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

ПонеделникЛ.Обща и неорг. хим.

239

Вторник
У.ОНХ 5гр. ХФ 335

У. ОНХ 6гр. ХФ 337

У. ОНХ 7гр. ХФ 337

Л.Матем.

259Сряда
Л. Клет. Биол.

239

У.Мат.5,6,7гр.

163ЧетвъртъкЛ. Зоол.на безгръбн.животни 259

У.Кл. биол. 7 гр. п/с 228 ІІ седм.


У.ЗБЖ 5 гр. 342

У.ЗБЖ 6 гр. 342

Петък
У.Палеонт.5гр ГГФ 209

Л.Палеонтология

ГГФ 252 А

У.Палеонт.7гр ГГФ 209
У.ЗБЖ 7 гр. 342У.Палеонт.6гр ГГФ 209Събота


У.Кл. биол. 5,6 гр. п/с 228!!!!!!!!! Лекциите по ОНХ ще започнат от 15.10.2012г

Свързани:

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а 2 10. 2012

Програм а iconПрограм а 03. 10. 11 (понеделник)

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом