Съдържание увод
ИмеСъдържание увод
страница1/23
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.81 Mb.
ТипЛитература
източникhttp://strajica.sdabg.net/download/3/3/Danail-C.Mitev.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

Първа глава: Апокалиптичните пророчества

1. Сред пророчествата на Библията

2. Ключът на откровението

3. Между две съдби

Втора глава: Империи и хора

4. Трагедията на грешния избор

5. Нишките на живота

6. Посланието на боговете

7. Кой ще завладее света

8. Европа във фокуса на библейските пророчества

9. Началото на вечността

10. По-силни от огъня

11. Гордост и безумие

12. Претеглен на везните

13. Свободата де се извисиш

Империи и хора

Трета глава: Палачи и жертви

14. Световни царства

15. Шедьовърът на злото

16. Защо Бог мълчи

17. Триумфът на доброто

Палачи и жертви

Четвърта глава: Грях и святост

18. Дръзките претенции на гордостта

19. Да удивиш небето

20. Светилището

21. Очистване на светилището

22. Отвъд видимото

Грях и святост

Пета глава: Божият народ

23. Божият народ сред политическите конфликти на Древния свят

24. Слуга на трима господари

25. Християни срещу християни

26. Идващият

27. До утрото на вечността

Разумните ще разберат

Приложения

Литература

РАЗУМНИТЕ ЩЕ РАЗБЕРАТ


УВОД


Библейската книга "Даниил" заема особено място в живота ми. Точното изпълнение на пророчествата й ме е карало да се замислям и да чувствам присъствие на Бога в човешката история, а случките в двореца на Навуходоносор, поведението на пророк Даниил и неговите приятели са повдигали завесата, отделяща видимото от невидимото, и са откривали Божието присъствие в живота на отделната личност. Най-силно са ми въздействали обаче взаимоотношенията на Бога и Неговия народ, защото тук видимо се проявява както любовта на Бога към човека, така и тази на човека към Бога. В съдбините на Божия народ през вековете, в неволите, борбите, страданията и благословенията, в грижата му за "посятото между плевелите", в този постоянен опит на любовта да ороси цветовете на увяхващите човешки добродетели се вижда непрестанната грижа на Твореца за погиващите Му деца и всеотдайната обич на Неговите истински последователи. И колкото повече се опитвах да проследявам това многообразно проявление на любовта, толкова повече се разширяваше моят кръгозор. Започнах да схващам, че в пророчеството еднакво силно са застъпени корените на миналото, животрептящите секунди на сегашното и перспективите на бъдещето, за да изпъкне още по-силно онова, което не се променя, инвариантното, вечното. Така заобичах историята, особено древната. Мислено пътувах с търговските кервани из местностите на Плодородния полумесец, заживях с бита на милиони хора, за да виждам света през техните очи, и се удивлявах как Бог се съобразява с установените представи, как навлиза в света на човека, без да руши, без да отрича, с какво търпение предизвиква радикални промени, ангажирайки цялата човешка същност.

Но над всичко стоят онези върховни моменти, когато не само времето, но и пространството се свива в една точка под мощното въздействие на любовта и подобно на ситуацията преди "Големия взрив", човек не може да установи къде се намира и се задоволява само с простата констатация - в Божието присъствие. Такива са случаите от "Даниил" - 10 и 12 глави.

Когато завърших книгата, разбрах, че съм осъществил още едно пътуване - към себе си. С известна носталгия си спомних за дванадесетгодишния юноша, който редовно посещаваше проповедите на пастор Христо Киров, и за книгата, с която той го ощастливи и го подтикна да вникне в символите на пророческото слово. Спомних си и за студента, който какво ли не правеше, за да устрои учебната си програма така, че да може да присъства на проповедите на пастор Емил Димитров, посветени на любимата му книга "Даниил". С каква радост посрещаше обилната информация, с какво удовлетворение и възхищение следеше ясната му мисъл, точните изводи, окриляни от творческото вдъхновение! Спомних си и удоволствието, което ми доставяха диспозициите на пастор Диньо Харбов, и за още много материали, занимаващи се с тълкованието на "Даниил". В съзнанието ми изплуваха и прекрасните часове от курса на австрийския теолог Шрайдингер - преподавател в Богенхофен. Постепенно пред погледа ми възкръсна цял свят от труженици в полето на духа, чрез които истините на книгата "Даниил" са били оживявани в продължение на десетилетия и са достигнали до мене в своя ослепителен блясък. И моят малък принос не е нищо друго, освен продължение на това начинание като вид благодарност към Бога и към тези, чрез които истината достигна до мене, като усилие, породено от желанието тя да ощастливи и други.

Но продължението на всяка традиция носи в себе си нещо по-различно, нещо ново. Така е и с моята книга. Новите моменти се свеждат до следното.

Първо. Ударението е поставено върху нравствено-духовната част и тя подчинява историко-пророческата. Стремял съм се първо да видя истините във взаимоотношенията на Бога с отделната личност, после взаимоотношенията Му с избрания народ и чак тогава - световните събития.

Второ. Подчертана е теологичната линия. Първо се стремя да изясня целта на видението, неговото място и след това да потърся събитието, което пророчеството предсказва. Например тълкованието на "Даниил" - 2 гл. в блясъка на металите виждам преди всичко представено с какво са блеснали четирите световни империи, новите представи за Бога, за доброто, за свободата, за правото, техните културни достижения, а не само завоевателните им успехи. С други думи, опитвал съм се да проследя битката на новите идеи с остарелите представи като част от Божия спасителен план.

Трето. Формулирани са основните принципи за интерпретация на апокалиптичен текст. Стремял съм се да ги съблюдавам и да не допускам никакво отклонение. Така не се получават връщания назад, както при У.Смит в тълкуването на 11 глава. По мое дълбоко убеждение това е изкуствен способ, появяващ се при нарушаване на основен принцип.

Четвърто. При тълкуване на символиката в "Даниил" - 2 гл. глината е идентифицирана със средновековната църква. Това не е новост, защото само бегъл поглед върху книгата на П.Ланарес "Кой ще завладее света" ще покаже, че това е отдавна възприета постановка. По-ново може би изглежда твърдението, че в десетте рога от "Даниил" - 7 гл. виждам по-богата символика, вместо само някакви десет варварски племена. Но и то не е мое твърдение. Неговите постановки могат да се открият в изследванията на Библейския изследователски институт към Генералната конференция.

Пето. Подчертана е ролята на особения ред в излагането на древната мисъл - хиазмоса. Това откритие, направено преди двадесетина години, твърде много помогна на тълкувателите да схванат структурата на книгата "Даниил" и броя и връзките между отделните й видения.

Посочените различия показват, че най-много съм се доближил до схващанията на Шрайдингер. Това не е случайно, защото именно неговото разглеждане на "Даниил" попълни някои празноти, които в продължение на години не можех да запълня по задоволителен за мене начин. С това не искам да кажа, че съм стигнал до края, ни най-малко. Винаги ще има бели полета в тълкуването на пророчествата. Даниил също е усетил такива празноти и си е отишъл незнаещ от този свят. Незнаещ, но търсещ. А търсенето е необходимост и привилегия за вярващия човек, защото, когато търси, той се учи на смирение и осъзнава, че има много неща, които не разбира. При всяко навлизане в дебрите на пророческото слово с много голяма яснота изпъкват Божиите действия в личния живот и зависимостта на индивида от вдъхновението и изследванията на другите. Точно това прави човека да бъде разумен, защото се е научил да гледа на света през очите на милиони хора, да ги разбира, да живее с техните проблеми и терзания и подобно на Даниил да вижда многобройните проявления на Божията промисъл. И ако някъде е сбъркал, ако нещо не е разбрал или се е заблудил, Бог поема грижата да му помогне - в подходящия момент, в съдбоносния миг да направи разумния разбиращ. Това е посланието, което книгата носи чрез своето заглавие "Разумните ще разберат".

Изказвам благодарност на тези, които ми помогнаха при оформянето на книгата. Особено на Мариана Цанева, която редактира нейното съдържание и подбра предложените илюстрации. Също и на фондацията "Амейзинг фактс", която пое разноските по отпечатването и разпространението. Косвено изказвам благодарност на Б.Бродски за хубавите илюстрации в книгата му "Живот във вековете" (С.,БХ,1987), както и на J.Catling Allen и Joseph Rhymer, чиито библейски атласи ("Pictorial Bible Atlas with maps drawn by Malcolm Porter", Hulton Educational Publications 1980 и "The New Jllustrated Bible Atlas", Chartweel Boous, Inc, 1988) допринесоха твърде много за онагледяването на историческия материал.

Ето как с помощта на много хора поднасям на тебе, скъпи читателю, тълкуване на "Даниил", в което е разтворена и частица от моя живот. Поднасям ти го с вярата, че и ти ще получиш от книгата на пророка онова, с което надари мен.

вото място и след това да потърся събитието, което пророчест


1. С Р Е Д П Р О Р О Ч Е С Т В А Т А Н А Б И Б Л И Я ТА


На 70 км южно от Бейрут - столицата на Ливан, на малък полуостров, врязан в Средиземно море, се намира градът СИР. Той е населен от 8 000 души, предимно християни. Макар че бреговете са удобни за мореплаване и градът си има малко пристанище, тук кораби не акостират. Само закотвени рибарски лодки чакат часовете на нощта, за да излязат в открито море. Рибарите опъват мрежите си върху странни гранитни колони, подаващи се над водата, за да ги подсушат, закърпят и приготвят за вечерния лов. Както гранитните колони, така и каменните блокове, пръснати по брега, напомнят за древен град. На някои места могат да се видят цели зидове, били в далечно минало част от голямо пристанище.

Монотонният живот, лишен от каквото и да е разнообразие, люшканите от вятъра рибарски мрежи, вързани за останките на древния морски град, прибоят на вълните заедно с крясъка на птиците създават впечатлението, че тази местност е сякаш скована в прегръдката на някаква прокоба. Като че тук витае силата на някакво проклятие, което се надсмива над руините, говорещи за блясъка на отдавна отминала слава.

Точно на тази особеност градът дължи големия интерес от страна на западноевропейските държави. Тук по всяко време на годината идват туристи, за да видят, че...нищо не могат да видят! Защо? Защо толкова разходи и труд, за да се увериш, че няма какво да видиш? Защото това е една проверка на думите на Библията! Пустотата на това твърде оживено в древността място е потвърждение на библейско пророчество, записано 2600 години преди нашето време. В 586 г. пр. Хр. пророк Езекиил е изрекъл против тогавашния господар на моретата - града ТИР, думите:

"Ето, Аз съм против тебе, Тире! Ще повдигна против теб много народи, както морето повдига вълните си. И ще се сринат стените ти, и ще съборят кулите ти, и Аз ще изстържа пръстта ти и ще те направя гола скала . Ще бъдеш място за простиране на рибарски мрежи, защото Аз, Господ, изрекох това!" (Езекиил 25:3-5).

Градът Тир се появява в началото на десети век като столица на мощната държава на финикийците. Той дължи своето преуспяване на един нос и на защитата, която му предлага намиращият се близо до брега скалист остров. Към това можем да прибавим и двете пристанища на града - едното, гледащо на север, към Сидон (сегашния град Сайда), а другото - на юг към Египет. Така "седнал при входа на морето", Тир е търгувал с "народите на много острови" (Езекиил 27:3).

В древността градът се е състоял от две части. Жилищната част се е намирала на брега и е била наречена от класическите писатели "ПАЛИТИРОС" (стария Тир), докато складовете за стоки, търговските представителства и корабостроителниците са се намирали на скалистия остров пред брега. И двете части са били заобиколени от големи стени с обща дължина 28 км.

Една година след изричането на пророчеството, т.е. в 585 г. пр. Хр., вавилонският цар Навуходоносор II подлага града на обсада, която продължава цели 12 години. Той успява да разруши напълно Стария Тир, за който се отнася пророчеството, но не подчинява населението, тъй като през тези години то се е заселило на острова. Така чрез Навуходоносор II се изпълнява първата част от пророчеството на Езекиил - разрушаване на стените и на големите кули.

240 години по-късно на същото място застават войските на Александър Македонски. Прочутият пълководец решава да предприеме едно безумно начинание - д а г о п р е в з е м е ч р е з п е х о т а ! За целта той провежда акция за превръщането на острова в полуостров с помощта на съединителен насип, широк 60 метра и дълъг 600 метра. За насипен материал Александър Македонски използва останките от Стария Тир. Всичко, което може да се хвърли в морето - пръст, дървета, камъни - е употребено, за да запълни водата, отделяща острова от сушата. След седем месеца вълноломът опира до острова. Атакуван от двете страни - чрез пехота и чрез флота, Новият Тир бързо бива превзет. По този начин се изпълнява и втората част от пророчеството - "ще изстържа пръстта ти..."

Поради това, че всички камъни и греди от сградите на този прочут в древността град са били хвърлени в морето, от него не е останало почти нищо. На учените и досега не се е удало да определят точното му разположение. Жалки остатъци и следи от сгради са открити на три места в околността на града СИР, но те са твърде малко, за да бъдат използвани като ключ за идентифициране на Стария Тир. Много е вероятно точното разположение и големината на Палитирос да не могат никога да бъдат определени.

Библията не е единствената книга, изпълнена с пророчества. В течение на вековете са се насъбрали толкова различни предсказания, че биха запълнили огромна библиотека. В много отношения тези пророчества си приличат: за разлика от библейските те са написани на объркан, неясен език и почти всички предвиждат за човечеството само бедствия, катаклизми, войни и нещастия, сред които идването на Антихриста спада към най-предпочитаните. Повечето от тях търпят многозначно тълкуване и лесно могат да бъдат отнесени към различни исторически събития. Също така по неписано правило не се споменават детайли от развитието на предсказаното явление.

Освен пророчествата, дошли по пътя на религиозния екстаз, съществуват специално разработени методи за предсказване на бъдещето. Днес са известни 260 такива, прилагани към отделна личност или към цели общности. Най-разпространените от тях са: хиромантията (разчитане линиите на дланта), картомантията (гледане на карти), гадаене чрез мастилени петна, пиромантията (тълкуване играта на пламъците), гадаене по полета на птиците, гадаене на кафе, некромантията (гадаене по заклинанието на мъртвия), предсказване развитието на човешкия характер по движението на небесните тела (зодиите) и съставянето на хороскопи.

През 1981 г. няколко големи американски университета предлагат курсове по вълшебство, магьосничество и астрология. За размера на тези явления можем да съдим от следните данни: в САЩ има около 10 000 професионални астролози и 14 000 ясновидци с 42 милиона клиенти и оборот, възлизащ на около 400 милиона марки. В бившата ФРГ 54 % от населението редовно си правят хороскопи и това през 1981 г. е струвало 60 милиона марки!

С какво можем да си обясним този небивал интерес към пророчествата и гадателството във века на най-големите научни открития?

Причините са най-малко три. Едната се крие в опроверганата илюзия, че науката е всесилна и ще реши кардинално проблемите на човешкото битие. Днес хората все по-ясно осъзнават, че научното мислене е безсилно да реши прастарите загадки около живота и смъртта и че то не е всичко в този свят. Въпреки смазващия товар от знания съвременният човек не може да се освободи от чувството, че над видимото и закономерното има и невидимо, че нашият свят не е нелеп завършек на верига от случайности, че животът има някаква цел, че вселената има някакво отношение към малката прашинка в космоса, наречена Земя. Може би това се дължи на факта, че твърде голяма част от света днес обръща тревожния си поглед към източното мислене и мистицизма, защото се надява, че по пътя на самовглъбяването може да се освободи от своите комплекси, после да навлезе в тайнствения свят на ирационалното и след това да се разтвори в безкрайното.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Свързани:

Съдържание увод iconСъдържание стр. Увод
Теоретична част
Съдържание увод iconСъдържание увод 4
Анализ на рисковете и заплахите за функционирането на Националната система за защита на класифицираната информация
Съдържание увод iconНа Мария Владимирова Павлова 10к 3 По Икономическа информатика и География 2004 Съдържание
Географско положение (увод)
Съдържание увод iconПримерна структура и съдържание на дисертационен труд увод
Изводи (достойнства и недостатъци на известните решения на проблема; нерешени задачи)
Съдържание увод iconПримерна структура и съдържание на дисертационен труд Увод
Изводи (достойнства и недостатъци на известните решения на проблема; нерешени задачи)
Съдържание увод iconСъдържание увод а. Въведение в професионалната педагогика
Психическата готовност за труд като основа за професионалното самоопределяне в периода на избор на професия
Съдържание увод iconСъдържание увод 2 входни данни 2 избор на метод 5
Статистически анализ на товарен вътрешен автомобилен транспорт по вид и тип на превоза за і-во трим. На 2006 Г
Съдържание увод iconСъдържание увод 2
Целта на настоящата дипломната работа е да се създаде информационна система (ИС), чрез която да се автоматизират дейностите по информационното...
Съдържание увод iconСъдържание увод 2 методически бележки 4 учениците 5
В днешните модерни общества се налага констатацията, че едновременно с традиционните механизми на взаимоотношения е необходимо изграждане...
Съдържание увод iconСъдържание Увод Глава І. Дълготрайните материални активи като отчетно – икономическа категория
Същност на организацията на счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом