Регламент (ЕО) № 546/2005 на комисията
ИмеРегламент (ЕО) № 546/2005 на комисията
Дата на преобразуване28.10.2012
Размер120.31 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://europe.bg/upload/docs/32005R0546_BG.doc

Publisher: OPOCE; Publication: BG; Publication Style: Bulgarian

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 546/2005 НА КОМИСИЯТА

от 8 април 2005 година

за адаптиране на Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно разпределянето на кодовете на отчитащите се държави и за изменение на Регламент (ЕО) № 1358/2003 на Комисията относно актуализиране списъка с летища на Общността

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 г. за статистическите резултати по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздух1, и по-специално член 10 от него,

като има предвид, че:

(1) В съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 437/2003, от Комисията се изисква да определи мерките за адаптиране на спецификациите в приложенията към него.

(2) Съществува необходимост да се състави списък на летищата на Общността, различни от тези, които само периодично се използват за търговски трафик, като се предоставят дерогации за държавите-членки, които се присъединяват към Европейския съюз на 1 май 2004 г. Още повече кодовете на новите държави-членки следва да се добавят към тези, посочени в приложение ІІІ към Регламент (ЕО) № 1358/2003, който въвежда в сила Регламент (ЕО) № 437/2003 и адаптира приложения І и ІІ към него.

(3) Списъкът с летищата на Общността и дерогациите, предвидени в приложение І към Регламент № 1358/2003, е необходимо да се актуализира в съответствие с правилата, определени в посоченото приложение.

(4) Регламенти (ЕО) № 437/2003 и (ЕО) № 1358/2003 следва да бъдат съответно изменени.

(5) Мерките, предвидени в настоящия регламент, отговарят на представеното становище от Статистическия програмен комитет.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение І към Регламент (ЕО) № 437/2003, изменен с Регламент (ЕО) № 1358/2003, се адаптира съгласно приложение І към настоящия регламент.

Член 2

Приложение І към Регламент (ЕО) № 1358/2003 се изменя съгласно приложение ІІ към настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 април 2005 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ І

Приложение І към Регламент (ЕО) № 437/2003, изменено с приложение ІІІ към Регламент (ЕО) № 1358/2003, се адаптира, както следва:

Следните кодове се добавят в раздел „КОДОВЕ“, „1. Отчитаща се държава“:

Естония

EE

Кипър

LC

Латвия

EV

Литва

EY

Малта

LM

Полша

EP

Словакия

LZ

Словения

LJ

Унгария

LH

Чешка република

LK

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

Приложение І към Регламент (ЕО) № 1358/2003 се изменя, както следва:

а) в раздел ІІІ се добавят следните таблици:

Чешка република: Списък на летищата на Общността и на дерогациите

(1) Летищен код по ICAO

(2) Наименование на летището

(3) Категория на летището през 2004 г.

(4) Само за летища от категории „1“ и „2“: За всяка таблица: последната година, за която е поискана дерогация („ “ или „2004 г.“, или „2005 г.“)

(4.1) таблица А1

(4.2) таблица Б1

(4.3) таблица В1

LKPR

Praha-Ruzyne


3


LKTB

Brno-Turany


2


LKMT

Ostrava-Mosnov


2


LKKV

Karlovy Vary


1


Естония: Списък на летищата на Общността и на дерогациите

(1) Летищен код по ICAO

(2) Наименование на летището

(3) Категория на летището през 2004 г.

(4) Само за летища от категории „1“ и „2“: За всяка таблица: последната година, за която е поискана дерогация („ “ или „2004 г.“, или „2005 г.“)

(4.1) таблица А1

(4.2) таблица Б1

(4.3) таблица В1

EETN

Tallinn/Ülemiste

2


EECL

Tallinn/City Hall

1


Кипър: Списък на летищата на Общността и на дерогациите

(1) Летищен код по ICAO

(2) Наименование на летището

(3) Категория на летището през 2004 г.

(4) Само за летища от категории „1“ и „2“: За всяка таблица: последната година, за която е поискана дерогация („ “ или „2004 г.“, или „2005 г.“)

(4.1) таблица А1

(4.2) таблица Б1

(4.3) таблица В1

LCLK

Λάρνακα

3


LCPH

Πάφος

3


Латвия: Списък на летищата на Общността и на дерогациите

(1) Летищен код по ICAO

(2) Наименование на летището

(3) Категория на летището през 2004 г.

(4) Само за летища от категории „1“ и „2“: За всяка таблица: последната година, за която е поискана дерогация („ “ или „2004 г.“, или „2005 г.“)

(4.1) таблица А1

(4.2) таблица Б1

(4.3) таблица В1

EVRA

Riga International Airport

2


Литва: Списък на летищата на Общността и на дерогациите

(1) Летищен код по ICAO

(2) Наименование на летището

(3) Категория на летището през 2004 г.

(4) Само за летища от категории „1“ и „2“: За всяка таблица: последната година, за която е поискана дерогация („ “ или „2004 г.“, или „2005 г.“)

(4.1) таблица А1

(4.2) таблица Б1

(4.3) таблица В1

EYVI

Vilnius

2

2005

2005

2005Р

EYKA

Kaunas

12005Р

EYPA

Palanga

12005Р

Таблица В1: „частични дерогации“ могат да се прилагат спрямо информацията за полетите

Унгария: Списък на летищата на Общността и на дерогациите

(1) Летищен код по ICAO

(2) Наименование на летището

(3) Категория на летището през 2004 г.

(4) Само за летища от категории „1“ и „2“: За всяка таблица: последната година, за която е поискана дерогация („ “ или „2004 г.“, или „2005 г.“)

(4.1) таблица А1

(4.2) таблица Б1

(4.3) таблица В1

LHBP

Budapest/Ferihegy

3


Малта: Списък на летищата на Общността и на дерогациите

(1) Летищен код по ICAO

(2) Наименование на летището

(3) Категория на летището през 2004 г.

(4) Само за летища от категории „1“ и „2“: За всяка таблица: последната година, за която е поискана дерогация („ “ или „2004 г.“, или „2005 г.“)

(4.1) таблица А1

(4.2) таблица Б1

(4.3) таблица В1

LMML

Malta/Luqa

3


Полша: Списък на летищата на Общността и на дерогациите

(1) Летищен код по ICAO

(2) Наименование на летището

(3) Категория на летището през 2004 г.

(4) Само за летища от категории „1“ и „2“: За всяка таблица: последната година, за която е поискана дерогация („ “ или „2004 г.“, или „2005 г.“)

(4.1) таблица А1

(4.2) таблица Б1

(4.3) таблица В1

EPWA

Warszawa–Okęcie

3


EPGD

Gdańsk–Trójmiasto

2

2005

2005

2005Р

EPKK

Kraków–Balice

2

2005

2005

2005Р

EPWR

Wrocław–Strachowice

2

2005

2005

2005Р

EPPO

Poznań–Lawica

2

2005

2005

2005Р

EPKT

Katowice–Pyrzowice

2

2005

2005

2005Р

EPSC

Szczecin–Goleniów

12005Р

EPRZ

Rzeszów–Jasionka

12005Р

EPBG

Bydgoszcz

12005Р

Таблица В1: „частични дерогации“ могат да се прилагат спрямо информацията за полетите

Словения: Списък на летищата на Общността и на дерогациите

(1) Летищен код по ICAO

(2) Наименование на летището

(3) Категория на летището през 2004 г.

(4) Само за летища от категории „1“ и „2“: За всяка таблица: последната година, за която е поискана дерогация („ “ или „2004 г.“, или „2005 г.“)

(4.1) таблица А1

(4.2) таблица Б1

(4.3) таблица В1

LJLJ

Ljubljana

2


Словакия: Списък на летищата на Общността и на дерогациите

(1) Летищен код по ICAO

(2) Наименование на летището

(3) Категория на летището през 2004 г.

(4) Само за летища от категории „1“ и „2“: За всяка таблица: последната година, за която е поискана дерогация („ “ или „2004 г.“, или „2005 г.“)

(4.1) таблица А1

(4.2) таблица Б1

(4.3) таблица В1

LZIB

Bratislava/Ivanka

2


LZKZ

Kosice

2


б) в раздел ІІІ, таблица „Германия: Списък на летищата на Общността и на дерогациите“ категорията на летище Augsburg (код по ICAO: EDMA) се сменя от 2 на 1;

в) в раздел ІІІ, таблица „Франция: Списък на летищата на Общността и на дерогациите“ категорията на летище Limoges (код по ICAO: LFBL) се сменя от 1 на 2;

г) в раздел ІІІ, таблица „Франция: Списък на летищата на Общността и на дерогациите“ се добавят следните летища от категория 1 без дерогация: Deauville St Gatien (код по ICAO: LRFG), Tours St Symphorien (код по ICAO: LFОТ) и Saint Pierre Pierrefonds (код по ICAO: FMEP);

д) в раздел ІІІ, таблица „Италия: Списък на летищата на Общността и на дерогациите“ категорията на летище Forli (код по ICAO: LIPK) се сменя от 1 на 2;

е) в раздел ІІІ, таблица „Нидерландия: Списък на летищата на Общността и на дерогациите“ се премахва следното летище: Deventer (код по ICAO: EHTE);

ж) в раздел ІІІ, таблица „Обединено кралство: Списък на летищата на Общността и на дерогациите“ категорията на летище Belfast City (код по ICAO: EGAC) се сменя от 2 на 3;

з) в раздел ІІІ, таблица „Обединено кралство: Списък на летищата на Общността и на дерогациите“ се изключват следните летища: Sheffield (код по ICAO: EGSY) и Cambridge (код по ICAO: EGSY);

и) в раздел ІІІ, таблица „Обединено кралство: Списък на летищата на Общността и на дерогациите“ се предоставя изключение за таблица В1 до 2005 г. за летище Swansea (код по ICAO: EGFH);

1 ОВ L 66, 11.3.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1358/2003 (ОВ L 194, 1.8.2003 г., стр. 9).

Page of

Свързани:

Регламент (ЕО) № 546/2005 на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г за определяне на изискванията за хигиена на фуражите1,...
Регламент (ЕО) № 546/2005 на комисията iconРегламент (EО) №1048/2005 на комисията
Регламент (EО) №2032/2003 на Комисията за втората фаза на 10-годишната работна програма посочена в член 16, параграф 2 от Директива...
Регламент (ЕО) № 546/2005 на комисията iconЗакон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
Регламенти (ЕО) №1901/2000 и (еио) №3590/92 на Комисията, и Регламент (ЕО) №1915/2005 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО)...
Регламент (ЕО) № 546/2005 на комисията iconЗакон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
Регламенти (ЕО) №1901/2000 и (еио) №3590/92 на Комисията, и Регламент (ЕО) №1915/2005 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО)...
Регламент (ЕО) № 546/2005 на комисията iconРегламент за изпълнение (ЕС) № /… на комисията
Регламент (ЕС) № 65/2011 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането...
Регламент (ЕО) № 546/2005 на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с допълнения и изменения по отношение на продукти, обхванати...
Регламент (ЕО) № 546/2005 на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложение I към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение...
Регламент (ЕО) № 546/2005 на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) №1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) №231/2012 на Комисията по отношение...
Регламент (ЕО) № 546/2005 на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на емисиите...
Регламент (ЕО) № 546/2005 на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом