Орган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
ИмеОрган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
страница1/3
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер470 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.zvuk-i-svetlina.eu/broeve2011/RTF/br08-2011.rtf
  1   2   3
СПИСАНИЕ „ЗВУК И СВЕТЛИНА”


ОРГАН НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ


БР. 8, 2011 ГОДИНА

ISSN 1312 - 6636

Бр.8 (66) / 2011 г.

Година пета (основано през м. юни 2003 г.)


ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ

НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Редактор на броя: Снежанка Кирчева

Редакционна колегия:

Боряна Коскина, Калинка Ковачева

Графичен дизайн и предпечат: Катя Парапанова и Илия Кърджанов

Коректор: Деян Славов


Адрес на редакцията:

4000, Пловдив, пощенска кутия 29, тел./факс: 032/65 36 02; тел. 032/62 52 87

eл. поща: nadbbg@mbox.contact.bg

Интернет-страница: http://www.zvuk-i-svetlina.eu

Интернет-страница на НАСГБ: http://www.nasgb.org

Адрес за посещения: Пловдив, ул. „Весела” №30, НАСГБ


Съдържание:

Приоритети:

В управителния съвет на НАСГБ 2

Контакти на Фирма "Фори" за пом. технически средства 3

Девети национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите 3

Делници и празници:

В ТО - Пловдив: Всичко, което се прави с любов носи много щастие 7

В ТО - Шумен: Вълнуващи срещи в града на седемте тепета 8

Благодарствен адрес 9

В ТО - Добрич: Живота не е само в черно и бяло 9

В ТО - Пловдив:Не секват наградите на талантливите самодейци 10

В ТО - Бургас: Ден за емоции, топлина и сърдечност 10

В ТО - Пловдив: Изкуството обикнеш ли го веднъж,остава завинаги в теб! 11

В ТО - Русе: Нека доброто да пребори злото! 12

В ТО - Пловдив: „Сто години веселба” 12

В ТО - Стара Загора: Финансова подкрепа за участие в два фестивала 13

В ТО-Добрич:Признателност за активната позиция и подкрепа на община Добрич 14

Силуети: С поглед към античната култура 14

От първо лице: Не искам от никого нищо, само да бъда свободен! 16

Щрихи от родината: Православен храм "света богородица Панагия" 18

Традиции: Празници през август 19

За конкурса 20

Здраве 22

Усмивки 23

Логически и занимателни задачи 24

Приоритети

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ

На 20.07.2011 г. се проведе редовно заседание на Управителния съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ).

Бяха приети протокола на УС от 07.04.2011 г. и информацията от председателя на НАСГБ за дейността на НАСГБ за периода 08.04. – 20.07.2011 г. УС утвърди като сляпо-глухи членове представени като кандидати от ТО. Взе се решение да бъдат осребрени фактурите за индивидуални отливки на седем сляпо-глухи члена. Не бяха предоставени помощно технически средства, съгласно чл. 2 от Наредбата за осигуряване на ПТС на сляпо-глухите членове на НАСГБ:

„Чл.2 Когато в държавната субсидия на НАСГБ за съответната година не е предоставен параграф за Помощни технически средства, такива ще се предоставят на най-нуждаещите се, приоритет са тотално сляпо-глухите и с тежки зрителни и слухови увреждания от средствата от параграфа за НЦРСГ по преценка на екипа и заповед на директора на НЦРСГ. Ще се преценя строго индивидуално за потребността на всеки отделен случай според финансовите възможности. Отпада Формулярът–молба за помощни технически средства. Молби със свободен текст се изпращат до директора на НЦРСГ, от клиенти, преминаващи рехабилитация в Центъра.” Наредбата за ПТС е изпратена до всички председатели на ТО на НАСГБ с писмо с Изх. № 97 / 14.04.2011 г.

Приети бяха информациите–оценки за проведените годишни отчетни събрания на ТО на НАСГБ. Отбелязано беше, че в малките организации посещаемостта е била по-голяма, отколкото в големите ТО. УС на НАСГБ се запозна и даде положителна оценка за информацията на председателя за подготовката на Деветия национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, включващ Осмия национален фестивал на художествената самодейност с изложба на изобразителното изкуство (приложно изкуство и изящно изкуство). Актуализиран бе плана за дейността на УС за второто шестмесечие на 2011 г. УС прие за сведение отчета на председателя КС за ревизиите на териториалните организации на НАСГБ. УС обсъди задълбочено издаването на списание „Звук и светлина” и определи Снежанка Кирилова Кирчева за редактор на списание „Звук и светлина”. Отчета за дейността на НЦРСГ „Хелън Келър” за второто полугодие на 2011 г. беше приет. УС прие за необходимо участието на председателя на НАСГБ като одитор на ЕССГ в заседанието на Изпълнителния комитет в Швеция през септември 2011 г. и като одитор на СФСГ в 15-та Световна конференция по сляпо-глухотата на Дефблайнд Интернешънъл в Бразилия с доклад. Задълбочено беше обсъден проблема с интерпретаторско-придружителските услуги на сляпо-глухите. УС задължи председателя да продължи да отстоява правото на сляпо-глухите пред МТСП и правителството да получат целева помощ за интерпретатор-придружител от 13 лева – 5 лева за придружител като сляп и 8 лева като преводач на глухи. УС беше информиран за въведени нови технически учебни пособия в НЦРСГ „Хелън Келър” – Смесител за микрофон и компютър за обучение на сляпо-глухи, Аудиометър и Програматор за настройка на слухов апарат с цел по-качествената рехабилитация на слепите с увреден слух. За дългогодишната и всеотдайна дейност в системата на ССБ и НАСГБ (2001 г. – 2011 г.) като счетоводител и излизането й в заслужена активна почивка, УС награждава Нанка Минкова Георгиева с „Медал за особени заслуги”. Бяха разгледани и други проблеми в териториалните организации на НАСГБ.

Живка Огнянова


ДО ЧИТАТЕЛИТЕ НА СПИСАНИЕ „ЗВУКИ И СВЕТЛИНА”:


Уважаеми читатели,

Публикуваме данните за контакт на фирма „Фори” – Габрово, която предлага помощно технически средства от които се интересуват много от членовете както на НАСГБ, така и ССБ.


Фори Габрово

уеб сайт: http://www.fori-bg.com/

Габрово 5300, кв. Стефановци

ул. Георги Стефанов 74

тел/факс: 066/ 80 51 96

GSM: 0888/816 730; 0888/816 731;

0896/737 436; 0896/737 437,

GSM цех: 0888/461 071

e-mail: fori1972@abv.bg
Дрогерия ФОРИ


ул. Брянска 5

тел: 066 80 31 85

GSM: 0885/191 415; 0887 876831Димитър Парапанов,


Председател на НАСГБ


ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА

СПЕЦИФИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ

Как така се случва, че хората със сляпо-глухота пеят, рисуват, танцуват и въобще творят във всички жанрове на изкуството? Или въобще се занимават със спорт? За някои хора това е загадка, а всъщност отговорът е много прост. Сляпо-глухотата има различни степени на увреждане. Сред изпълнителите има личности, които от рано страдат от глухота, а в по-зряла възраст започват да губят зрението си. Те са с огромни възможности в областта на художествената самодейност. Глухите с намалено зрение се изявяват в пантомимата, в синхронно пеене с жест и мимика, танци, изобразителното и приложно изкуство. Сред сляпо-глухите с остатъчен слух и пълна загуба на зрение преобладават лица с ранна слепота и по-късно настъпило увреждане на слуха. Повечето от тях компенсират слуховото си нарушение със слухов апарат. Преди настъпването на слуховото увреждане те са били дългогодишни школувани самодейци, инструменталисти, певци както и спортисти, занимаващи се с шахмат, табла и спортове, достъпни за зрително затруднени. След увреждането на слуха благодарение на остатъчния си слух и използването на по-мощен апарат те продължават да се занимават и изявяват, като певци и музиканти, индивидуално или в състав. В музикалните ансамбли и дуети допускаме, дори насърчаваме половината изпълнители да са зрящи и чуващи, за да помогнат да се постигне безупречна хармония. Всеки човек търси място за изява, включително и този, на който природата е отнела някои сетива, затова всяка година Председателят на НАСГБ Димитър Парапанов и УС на НАСГБ организират и провеждат празници за тези хора. Така и тази година на 21.07.2011 г. в гр. Пловдив, в зала „България”, в конгресния център на „Международен панаир” – Пловдив, се проведе деветият национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, включващ осмия национален празник на художествената самодейност с изложба на изобразително изкуство и приложно и изящно изкуство, под патронажа на министър председателя на Република България Бойко Борисов. С тези празници НАСГБ дава възможност на членовете на асоциацията от тотално сляпо-глухите до сляпо-глухите с остатъчен слух и зрение да изявят и докажат своите възможности в любителското творчество и изкуство. Председателят на НАСГБ Димитър Парапанов от името на УС приветства и откри Деветия национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите в Пловдив, като пожела добро настроение, позитивни емоционални преживявания и успехи в изявата.
Водещият Деян Славов прочете получените поздравителни адреси по случай празника от Министър председателя на Р. България Бойко Борисов, Кмета на Община Добрич—Детелина Николова, Валентина Симеонова и други.

Гости на празника бяха:

Милен Добрев – старши експерт на отдел „Интеграция на хората с увреждания” към дирекция „Социална закрила” на Министерство на труда и социалната политика и секретар на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет

Катя Минова – Директор на Регионална Дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив и Нина Трайкова— Главен експерт в дирекцията.

Петя Бакалова – експерт от Дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив

Гергана Речева – Специалист Социални дейности в Дом за възрастни хора с физически увреждания в гр. Пловдив;

Силвия Вайсилова и Петя Грудева – представители на Сдружение „Мария Кюри” – Пловдив;


Журито беше в състав : Председател доц. Д-р Светла Калудова Станилова ръководител катедра – музикален фолклор, академия за музикално, танцово и изобразително изкуство гр Пловдив. Членове: Спаска Джангозова специалист по жестомимичен език, синхронно пеене с жест и мимика и художествено слово с жест и мимика, Емил Милев – поет, Васил Караиванов – художник, Павлина Костова – музикант и главен експерт отдел култура на Община Пловдив.

Програмата продължи с жанра “Специфични възможности на тотално сляпо-глухите”, в който Емил Димов се придвижва към сцената, чрез хаптична комуникация. Али Неби отправя своя поздрав към присъстващите: „Добре дошли приятели добри, днес е фестивален ден с усмивки озарен. Ние всички сме различни с таланти специфични.”, а Емил поздрави с: „На разноликата ни сцена, радостта е споделена. Пожелаваме на всички вас да се забавлявате заедно с нас”. Искра Пръшева поднесе своята разнообразна програма с жест и мимика, както в синхронното пеене, така и в рецитиране на стихотворение. С радост искам да отбележа, че изпълненията с жест и мимика все повече се налагат в нашите програми, имайки предвид включването и на други сляпо-глухи, които се опитват да се изявят в тази област. Преди година това направи Недялка Камбурова от Кърджали, а тази година Калинка Ковачева от Добрич и заслужено спечели второ място. Освен това, изпълнението на дует „Настроение” от ТО на НАСГБ – Пловдив в жанр “Естрада” с песента „Експрес танго”, в съпровод от Искра Пръшева, която предаваше текста на песента с жест и мимика, танцувайки в синхрон с музиката. Искра направи същото и при изпълнението на Ангелина Кръстева от ТО на НАСГБ Стара Загора, със солово изпълнение на песента „Зайде Зайде” в жанр “Народно пеене”. Надяваме се, че за в бъдеще и други сляпо-глухи самодейци освен Искра Пръшева, ще се изявяват в синхронно пеене с жест и мимика в синхронен съпровод с други самодейци.

В осмия национален фестивал на художествената самодейност се включиха самодейци от повечето организации на НАСГБ, но най-добрите получиха награди за положения труд и артистичното си изпълнение. Всеки беше дал от себе си оригиналност и изключителна прецизност при подбора на песните, стихотворенията и рециталите, които успяхме с удоволствие да слушаме на 21.07.2011 г. Убеждаваме се за пореден път, че имаме сериозни, отговорни и талантливи членове, с които можем да се гордеем, и на които можем винаги да разчитаме, че където и да отидат, ще ни представят както подобава. Благодарим на всички участници за прекрасните изпълнения, на които имахме възможност да се насладим и ги поздравяваме за спечелените награди с пожелания за още по-високи успехи!

На първо място аплодисменти за ТО на НАСГБ София, които се представиха само с двама участника, но те извоюваха две първи места. Първо място и златен медал за Ивалинка Донова в жанр класическо пеене – соло. За пореден път тя доказа, че е ненадмината на сцената и дано още дълги години да ни радва със своите изпълнения. Първо място и златен медал получи и Георги Чернев в жанр художествено слово от чужд автор.

ТО на НАСГБ Пловдив извоюваха най-много медали – общо 11 на брой, от които: 5 първи места със златни медали; фолклорна група „Здравец” с художествен ръководител Златка Славова в жанр народно пеене в състав: дует „Настроение” от Димка и Кирил Дамянови в жанр „Стари градски песни”; дует „Настроение” в жанр „Естрадно пеене”; Милка Дечева в жанр „Народно пеене „ – соло; Станка Арабаджиева в жанр „Изложба приложно изкуство”; 3 втори места със сребърни медали – Елена Гутман в жанр „Изложба изящно изкуство”; Гинка Примова в жанр „Изложба приложно изкуство” и дует Милка Дечева и Катерина Михайлова в жанр „Народно пеене”; 3 трети места с бронзови медала – Катя Парапанова в жанр „Изложба изящно изкуство”; Димка Дамянова в жанр „Художествено слово лично творчество” и Кирил Дамянов в жанр „Естрадно пеене” – соло.

ТО на НАСГБ Русе извоюваха общо осем медала, от които: две първи места със златни медали има Иван Жеков в жанр „Инструментал” – соло и „Народно пеене” – соло; три втори места със сребърни медала – Правда Минчева и Недка Тодорова в жанр "Класическо пеене” – дует и в жанр „Естрадно пеене” – дует, Анелия Джигнарова в жанр „Народно пеене” – соло; 3 трети места с бронзови медали – две трети места за група „Нежни чувства” с художествен ръководител Иван Жеков и Правда Минчева в жанр „Естрадно пеене” – соло.

ТО на НАСГБ – Добрич извоюваха общо 7 медала, от които: 2 първи места със златни медали на фолклорна група „Антица” в жанр „Стари градски песни” – състав и дует Станчо Станчев и Мария Андреева в жанр „Народно пеене” – дует; четири втори места със сребърни медали имат – Светла Маринова в жанр „Художествено слово от чужд автор”, Калинка Ковачева в жанр „Художествено слово с жест и мимика”, две втори за Станчо Станчев в жанр стари „Градски песни” – соло и жанр „Инструментал” – соло; едно трето място с бронзов медал за Калинка Ковачева и Светла Маринова в жанр „Художествено слово” – състав.

ТО на НАСГБ Шумен извоюваха пет медала, от които – 2 първи места със златни медали на Еленка Петрова в жанр „Стари градски песни” – соло и Янко Стайков в жанр „Изложба приложно изкуство”; 1 второ място със сребърен медал на група „Еделвайс” с художествен ръководител Даниела Йорданова и корепетитор Милен Михов в жанр „Стари градски песни” – състав; 2 трети места с бронзови медали на Върбинка Станкова и Йорданка Стайкова в жанр „Стари градски песни” – дует; Еленка Петрова и Даниела Йорданова в жанр “Народно пеене” дует.

ТО на НАСГБ – Варна извоюваха 4 медала, от които: 2 първи места със златни медали на Станислав Парушев в жанр „Естрадно пеене” – соло и Ганка Параскевова в жанр „Изложба изящно изкуство”; 2 втори места със сребърни медали на Станчо Добрев и Ганка Параскевова в жанр „Стари градски песни” – дует и Ганка Параскевова в жанр „Художествено слово” – лично творчество. Забележително при варненската група, е че при малък брой представители (трима), те заслужено извоюваха четири почетни медала.

ТО на НАСГБ Стара Загора спечелиха три медала, от които – 2 първи места със златни медали на Ангелина Кръстева в жанр „Художествено слово – лично творчество” и група „Загорски полъх” в жанр „Художествено слово” – състав; 1 трето място с бронзов медал за Божана Малева в жанр „Художествено слово от чужд автор”. Тук искам да отворя скоби и да кажа, че изненада беше представянето на старозагорци, понеже досега нямахме много изяви на тази организация. Затова ще се радваме Пловдив да е трамплинът за по нататъшни успехи на тези самодейци.

ТО на НАСГБ Неделино спечелиха два медала, от които –1 първо място със златен медал на Стойко и Стефка Карамфилови в жанр „Народно пеене” – дует и 1 второ място със сребърен медал за битова група „Родопски глас” в жанр „Народно пеене” – състав.

ТО на НАСГБ Харманли спечелиха 2 втори места с 2 сребърни медала: на Маргарита Янакиева в жанр “Стари градски песни” - соло и на групата в жанра „Художествено слово” – състав с участници Диана Делчева, Калинка Стайкова и Росен Якимов.

ТО на НАСГБ – Асеновград извоюваха едно трето място с бронзов медал на Лушка Маджарова в жанр „Изложба приложно изкуство”.

ТО на НАСГБ Ямбол извоюваха едно първо място със златен медал на Митко Колев Димитров в жанр „Народно пеене” – соло.

Представителите от НЦРСГ „Хелън Келър” спечелиха три първи места със златни медали в жанр „Специфични възможности на сляпо-глухите” с участници Али Неби, Емил Кръстев и Искра Пръшева; а Искра Пръшева спечели още две първи места със златни медали в жанра „Художествено слово с жест и мимика” и жанр „Синхронно пеене с жест и мимика”.

Обезателно искам да подчертая, както се изказват журналистите, че единствено председателят на НАСГБ Димитър Парапанов изложи и специфичните помощно технически средства за хора с увреждания, за които много от хората изобщо не знаят. Изложени бяха брайлов принтер и брайлов дисплей и посетителят можеше нагледно да види как се работи с тях; плочи, шила, говорящи термометри и апарати за кръвно налягане; брайлови и говорящи ръчни часовници и будилници; бастуни– червено бели за сляпо-глухи и бели за слепи хора; мощен телефон с усилвател на звука в слушалката; мощен звънец за телефон; мощен звънец за входна врата; безжични слушалки; пейджър безжична вибрационна сигнализираща система; безжична микрофонна система „Микролинк”; аудиометър за изследване на слуха; програматор за настройване на слухови апарати; Аудио смесител (тренажор) свързващ се с микрофон и компютър за обучение на сляпо-глухи; монофонатор.

Накрая да си пожелаем да е жив и здрав председателят на НАСГБ Димитър Парапанов и да организира и за в бъдеще, такива празници, а ние да се включваме и участваме активно в тях!

З и С”

  1   2   3

Свързани:

Орган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия iconНационална асоциация на сляпо-глухите в българия
Ви ги представим. Писмото на Аврам Аврамов бе публикувано в списание „Звук и светлина”, печатен орган на Националната асоциация на...
Орган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия iconОрган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
Приоритети: Димитър Парапанов президент на новооснованата Международна спортна федерация на сляпо-глухите
Орган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия iconИнформационен бюлетин на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
Наши водачи в пътуванията и срещите ни бяха председателят на Норвежката асоциация на сляпо-глухите и генерален секретар на Световната...
Орган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия iconНационална асоциация на сляпо-глухите в българия
Предложение от Националната асоциация на сляпо-глухите в България за допълнение към проекта на план за действие за равни възможности...
Орган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия iconОрган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
България” на Конгресния център —Международен панаир гр. Пловдив — Деветият национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите,...
Орган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия iconОрган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
Достойните българи
Орган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия iconОрган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
Насгб, призна, че обществото е в дълг към хората в неравностойно положение. Той обаче посочи, че през последните четири години Общината...
Орган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия iconОрган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
В управителния съвет на насгб
Орган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия iconОрган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
Сбогувахме се с редактора на нашето списание!
Орган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия iconОрган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
В то-велико Търново: Двоен празник
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом