Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011
ИмеVedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011
страница7/17
Дата на преобразуване28.10.2012
Размер0.56 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://is.muni.cz/th/109595/ff_m/Expresivita_a_jeji_zpusob_vyjadreni_v.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

4.3. Některé jazykové rysy vyskytující se na diskusních fórech


Jazyk se chápe jako prostředek dorozumívání v komunikačních situacích, které jsou vymezovány různými pragmatickými činiteli. Za nejvýznamnější činitele ve vztahu k dichotomii spisovnosti a nespisovnosti se jeví pozice komunikačního momentu na rovinách oficiálnost – neoficiálnost, veřejnost – neveřejnost a psanost – mluvenost (srov. ČnaCh, 2006, s.86). Z tohoto můžeme usuzovat, že v prostředí diskusního fóra, jakožto v prostředí neoficiálním, se nachází značné množství nespisovných prvků v rovině morfologické, syntaktické i lexikální.

V prostředí českém mnoho účastníků nepoužívá horní řadu počítačové klávesnice, na kterých se nacházejí znaky s diakritickými znaménky, což si můžeme vysvětlovat např. úsporou času, vlivem psaní SMS na mobilních telefonech, nebo také používáním jiné než české klávesnice. (srov. ČnaCh, 2006, s.86)

V případě bulharských diskursů se setkáváme s případy psaní bulharských replik uživateli místo cyrilicí, která je jejich národním grafickým systémem, latinkou. Při transkripci diskutéři užívají hned několik variant přepisu.

U obou zkoumaných jazyků pozorujeme na diskusních fórech různým způsobem využívanou interpunkci (interpunkční znaménka psaná za sebou a jiné zápisy vyskytující se v rovině syntaktické). Mluvčí svůj zápis obvykle začíná malým písmenem, čárky v textu příliš nepoužívá nebo je užívá na nesprávných místech, koncové interpunkční znaménko se mnohdy vůbec nevyskytuje, a to převážně u vět, jež mají být zakončeny tečkou. V případě potřeby účastníka dialogu vyjádřit nějakým způsobem své pocity se užívá v textu tečky (nejméně v počtu tří za sebou) a samozřejmě interpunkční znaménka vykřičník a otazník (opět ve větším počtu). Velice podstatným a možno tvrdit nejčastěji se vyskytujícím jevem jsou emotikony, tzv. smajlíky různého druhu (animované, grafické, sestavené pomocí znaků na klávesnici). Mnohdy komunikanti využívají možnosti psát tučným písmem a rozličné prostředky sémiotické, jako zmnožení písmen, psaní velkými písmeny, nebo užívání různých ornamentů (hvězdičky, noty).

(srov. ČnaCh, 2006, s.35, 85-98; Л. Кирова, 2007, c.193)5. Expresivita na diskusních fórech s fotbalovou tematikouV této části diplomové práce se zaměříme na výzkum expresivního výraziva v praxi, a to z pohledu lexikální sémantiky. Již v úvodu bylo zmíněno, že materiál pro náš výzkum budeme hledat na fotbalových diskusních fórech - Slávia Praha a ЦСКА София. Příklady v bulharském jazyce čerpáme již z neaktivních (uzavřených) diskusí s tématem Черноморец-ЦСКА А ПФГ 17-ти Кръг 05.03.2011 a ЦСКА - Литекс Купа на България 20.04 сряда. Česká expresivní pojmenování excerpujeme z diskuse o zápasu AC Sparta Praha : SK Slavia Praha - 11.4.2011 a FC Viktoria Plzeň : SK Slavia Praha - 25.4.2011. Snažili jsme se připravit výběrem diskusních témat co nejshodnější podmínky pro náš komparativní výzkum.

Expresivní lexiku s kladným hodnotícím příznakem diferencujeme do kategorie eufemismů, familiér, hypokoristik a slov spadajících do kategorie dětská řeč. Vyexcerpovaná pojmenování záporně zabarvená budeme přiřazovat do skupiny slov dysfemisistických, hanlivých (pejorativ) a vulgárních. Expresiva, u kterých určíme tzv. hybridní expresivitu, zařadíme buď mezi kakofemismy, nebo výrazy s ironickým významem, či výrazy hyperbolické. Vybraná slova (slovní spojení, věty) budeme uvádět v celých replikách nebo jen v jejich části, ale vždy tak, aby byl rozpoznatelný kontext vztahující se k expresivům.

V rámci každé kategorie (eufemismy, dysfemismy,…) budeme vytvářet paradigmatické podskupiny, které budeme následně komentovat. Jelikož se jedná o práci komparativní, tak na konec každé kategorie umístíme subzávěr, ve kterém se pokusíme shrnout naše dílčí poznatky.

Vybrané příklady (úryvky z diskuse) nijak neupravujeme. Ponecháváme je v originálním znění s gramatickými chybami, nesprávným slovosledem, překlepy, atd.

Zkoumaná expresiva jsou zvýrazněny v textu tučně a kurzívou. V případě, že autor napsal příspěvek tučným písmem, zkoumané expresivum je odlišeno od zbylého textu pouze kurzivou.

Než přejdeme k samotné diferenciaci excerpovaných výrazů, zmíníme se o určitých skutečnostech souvisejících s naším výzkumem. Přestože diferenciace lexikální expresivity slov je v lingvistické literatuře vymezená, přesto podle našeho názoru, zatřídění expresiv na tomto základě závisí velkou částí i na subjektivním názoru posuzujícího člověka. Klasifikaci expresivní lexiky bezpochyby ovlivňuje vzdělání člověka, dále také to, zdali je klasifikující osoba muž či žena, propojení člověka (zájmově, profesně) s oblastí, do které zkoumaná lexika spadá (v našem případě sport), či typ osobnosti (humanitní X technický). Neméně důležitými aspektem je dále i věk, a je-li osoba zkoumající expresivitu určitého jazyka cizincem či rodilým mluvčím, jelikož cizinec nemůže v mnoha případech cítit veškeré složky expresivního výrazu stejně jako rodilý mluvčí. Na základě těchto poznatků jsme vypracovali v bulharštině i češtině krátkou anketu, s jejíž pomocí se pokusíme potvrdit výše uvedená tvrzení.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Свързани:

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconZahajující slovo organizátorů: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. a Mgr et Mgr. Michal Przybylski

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconVedoucí práce: Mgr. Margarita Rumenovová Račevová 2009
Резюме
Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconBaklářská Lucie Chudobová Vedoucí práce: PhDr. Roman Chytilek, Ph. D. UČO: 152680

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconПревод : Елена Ст. Владова (Elena Vladova)

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconObsah práce

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconDiplomová práce

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconProhlášení o autorství práce

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconZadáNÍ diplomové práCE

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconZadáNÍ bakaláŘSKÉ práCE

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconMaffioletti elena insegnante e figura obiettivo I. T. C. Belotti Bergamo

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом