Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011
ИмеVedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011
страница1/17
Дата на преобразуване28.10.2012
Размер0.56 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://is.muni.cz/th/109595/ff_m/Expresivita_a_jeji_zpusob_vyjadreni_v.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Ústav slavistiky


Bulharský jazyk a literatura

Helena Konečná


Expresivní vyjadřovací prostředky v bulharské a české internetové komunikaci


Magisterská diplomová práce


Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.

2011
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala
samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury.……………………………………………..

Podpis autora práce
Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí mé magisterské diplomové práce Mgr. Eleně Krejčové, Ph.D. za cenné rady, poznámky a konzultace.


1. Úvod 4

2. Expresivita 6

3. Prostěsdělovací styl 13

4. Internetová komunikace 16

5. Expresivita na diskusních fórech s fotbalovou tematikou 22

6. Anketa 72

7. Závěr 76

8. Резюме 79

9. Bibliografické údaje 82
1. ÚvodZa jednu z hlavních lidských potřeb, opomeneme-li fyziologické potřeby lidského organismu, tedy jíst, pít, dýchat atd., je bezesporu nezbytnost se jistým způsobem mezi sebou dorozumět, vzájemně komunikovat.

Vývoj mezilidské komunikace lze sledovat ze dvou základních hledisek. Jednak z pohledu určitého jedince (člověka), jednak z pohledu celkového vývoje lidské civilizace. U jednotlivce jsou komunikační možnosti spjaty s jeho fyzickým a psychickým vývojem. První pokusy o komunikaci vysledujeme u dítěte již v batolecím věku, tehdy probíhá pomocí různých zvuků a osobitých gest. K těmto mimojazykovým projevům se postupem času přidává schopnost komunikovat verbálně (jazykově) a písemně. Z globálního hlediska jde vývoj komunikace ruku v ruce s vývojem lidské společnosti. V dnešní době se převážná část komunikace realizuje pomocí masmedií, tedy prostřednictvím televize, rádia, telefonu, denního tisku a internetu, na rozdíl od minulosti, kdy hlavními zprostředkovateli komunikace byla korespondence nebo přímý kontakt s příslušnou osobou.

V naší diplomové práci se zaměříme na komunikaci internetovou, jelikož internet je v dnešní době chápán jako nejužívanější prostředek pro komunikaci a také jako bohatý zdroj informací a zábavy. Nejen díky těmto přednostem se stal fenoménem 21. století a je tak neodmyslitelně sjpat s dnešní dobou, podobně jako tomu bylo dříve v případě rádia i televize. Internet své popularity dosáhl nejen proto, že se zde člověk může dopátrat téměř jakékoliv informace, ale i díky možnosti oboustrannému předávání dat, což ho významně odlišuje od klasických „komunikačních kanálů“ televize či rádia, která jsou pouze médii jednosměrnými. Další předností internetové sítě, jež dopomohla internetu (internetové komunikaci) k tak velké oblibě, je bezpochyby možnost být při komunikaci do určité míry, kterou si navíc sám komunikant určí, inkognito. Účastník komunikace se tedy může vyjadřovat odvážněji, než by tomu bylo v případě tzv. komunikace „tváří v tvář“. Možnost určitého stupně utajení vybízí mnohdy uživatele i přetvážce a vymýšlení.

Pro naši diplomovou práci jsme si zvolili téma Expresivní vyjadřovací prostředky v bulharské a české internetové komunikaci. Jelikož se jedná o práci komparativní, budeme se pohybovat současně v internetovém prostředí českém i bulharském.

Práce je rozdělena do tří částí - dvou stěžejních, tedy teoretické a praktické. Třetí část mapuje výsledky mého vlastního výzkumu. V teoretické části se zaměříme na vysvětlení základních pojmů souvisejících se zvoleným tématem, jako expresivita, eufemismus, dysfemismus, pejorativum, prostěsdělovací styl atd. Pozornost budeme věnovat i samotnému pojmu internetová komunikace a jejím žánrům – email, chat, fórum, článek, atd. V druhém, praktickém dílu, budeme zkoumat expresivní stránku jazyka v praxi. Současně se pokusíme o určité srovnání užívané expresivní lexiky bulharského a českého jazyka fotbalových fanoušků. Třetí část zahrnuje náš soukromý výzkum v podobě ankety a jejich výsledků.

Jako podklad našeho bádání nám poslouží internetové stránky 2 významných fotbalových klubů. České příklady čerpáme z fóra fotbalového klubu Slavie Praha http://www.slavie.cz/. Expresivní projevy v bulharském jazyce budeme sledovat na www stránkách klubu CSKA Sofia/ЦСКА София http://pfkcska.sportal.bg/bg/home.

Cílem naší práce v oblasti slavistiky je odhalení rozdílů, popřípadě shod v expresivním vyjadřování českých a bulharských komunikantů.

V diplomové práci ponecháváme citace v originálním znění. U citací z vybraných bulharských publikací uvedeme vždy překlad do českého jazyka formou odkazu na konci dané stránky. Citace ve slovenském jazyce nepřekládáme kvůli jazykové blízkosti s českým jazykem.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Свързани:

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconZahajující slovo organizátorů: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. a Mgr et Mgr. Michal Przybylski

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconVedoucí práce: Mgr. Margarita Rumenovová Račevová 2009
Резюме
Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconBaklářská Lucie Chudobová Vedoucí práce: PhDr. Roman Chytilek, Ph. D. UČO: 152680

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconПревод : Елена Ст. Владова (Elena Vladova)

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconObsah práce

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconDiplomová práce

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconProhlášení o autorství práce

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconZadáNÍ diplomové práCE

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconZadáNÍ bakaláŘSKÉ práCE

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconMaffioletti elena insegnante e figura obiettivo I. T. C. Belotti Bergamo

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом