Учебна програма За сип „Фолклор на етносите-Ромски фолклор Изготвил: Дияна Димитрова
ИмеУчебна програма За сип „Фолклор на етносите-Ромски фолклор Изготвил: Дияна Димитрова
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер200.21 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://romaeducation.com/userfiles/Documents/Teachers/razpredelenie.doc
Примерно тематично разпределение


Учебна програма


За СИП „Фолклор на етносите-Ромски фолклор”


Изготвил: Дияна Димитрова


Хорариум часове по учебен план: 2часа седмично, 64 часа годишно


Цели на обучението по” Фолклор на етносите-Ромски фолклор”:


1. Възпитаване на всички ученици в дух на етническа толератност, търпимост, и уважение към културата и ценностите на Другите.


2. Формиране на система от знания за обществото, света и човека, включващи:

- Етически и естетически понятия( добро-зло; красиво-грозно; и др./

- Понятия, свързани с етническата и националната принадлежност /етнос, етническа група, народ нация/

- Понятия, свързани с етническата специфика на живеещите в България общности и др.


3. Формиране на познавателни, комуникативни и практически умения.


4. Формиране на чувство за гордост от принадлежността към определена етническа група и към българската нация


Очаквани резултати:


Ученикът:


 • да знае за индийският произход на ромите; описва пътя им от Индия до Европа.

 • изгражда си най-обща представа за значението на думата “Ром”-„Циганин”

 • познава ромското знаме и химн

 • познава характерните особености във фолклора на различните култури-Българска, ромска и на други етноси в България

 • познава основните ромски семейни празници –Василица-Циганската нова година, Гергьовден, Патраги-Великден, Башнувден, Осми април-международен ден на ромите


По ред

Т Е М И

Опорни

понятия

Дейности на

учениците

Междупредметни

връзки

1.

2.

3.

4.

5

1.

М.септември- 4 часа


Правила на групата по СИП „Фолклор на етносите-Ромски фолклор


- екип

- отличителен знак

На ученика се дава възможност да:

 • предлага правила

 • обсъжда, дискутира

 • рисува прави проект

БЕЛ:

- оформя предложение

- записва правила

ИИ:

- рисува името си

2.

Кои са ромите и защо се наричат така.”Градината на народите”-автор Йосиф Нунев

-ром,циганин

-санскрит

-романес

-фолклор

 • научава какво означава „ром”

 • има ли разлика между „ром” и „циганин”

 • за произхода на ромите

БЕЛ:

- оформя предположения

- посочва знания за език, като средство за комуникация

-четене на приказки

Човек и общество:

-работи с географска карта

-разпознава континент държава и ги посочва

ИИ:

-рисува и очертава пътя на ромите от Индия до Европа


3.

Кои са ромските групи в България

-агупти

-йерлии( ерлии)

-хорохане рома

-дасикане рома

-калайджии

-дръндари

-кошничари

-бургуджии

-решетари

-джамбази

-миллет

-рудари

-калдараши

 • научава за различните ромските групи в България

 • научава за различните занаяти при различните ромски групи

 • научава исторически сведения за първото заселване на ромите в Българияа

ЧиО:

-попълва таблици-според отличителни белези на ромските групи

-прави връзка с историята на България с

БЕЛ:

-прави устен разказ по чуто и видяно за живото на ромите, които познава и са около него.


4.

Обобщителен урок-Филм за живота на групата”Миллет”-автор Деян Колев, Теодора Крумова

-миллет

 • научава подробности за живото на циганите от групата Миллет”

БЕЛ:

-устен преразказ на впечатления то прожектиран филм5.

М.октомври-8 часа


Празници на ромите

-Девел

-Бенг

-Аллах

-Иисус Христос

-Рамазан Байрам

-Курбан Байрам

-Ерделези

-Банго

-патраги

-Ихтимия

 • научава кои са основните празници на ромите в България

 • научава вярват ли ромите в Бог и какви са думите, с които той се нарича на романес

БЕЛ:

-записва разкази на своите родители за различните празници в тетрадка

ИИ:

-прави илюстрации към различните разкази в тетрадката

-изработва празничен календар и символи за попълване на календара


6.

Ромските символи

-чакра

-химн

-Джелем

фолклор

 • научава, кои са ромските символите

 • разучава химна на ромите

ЧиО:

-сравнява символите на българия и на някои държави от Европа с ромските

Музика:

-изпълнява химна на Р.България

-разучава химна на ромите

БЕЛ:

-открива посланието в текста на химна”Джелем, джелем”

7.

Приказки на ромите-„Ромската орисия”Й.Нунев

-орисия

-племе


 • прочит на приказка

 • устен преразказ на приказката

 • дискутира,обсъжда

БЕЛ:

-усъвършенства четивната техника

-усъвършенства умението за съставяне на устен кратък преразказ

-изгражда умение за работа в екип-драматизация

8.

„Защо ромите са разпилени по целия свят”,

„Как били създадени мъжът и жената” по разказите на Сашка Мундева-гр.Шумен

-религиозна/религия приказка

-мол


 • прочит на приказките

 • устен преразказ на приказките

 • дискутира, обсъжда

БЕЛ:

-усъвършенства четивна техника

-усъвършенства умение за устен разказ

Домашен бит и техника:

-изработва от пластелин или глина различни фигури от приказките

9.

10.

„Българската земя хубава”-българска народна приказка-преразказана от Н.П.Тодоров

-хазна

-Колумб

-пай

 • прочит на ученика техника

 • съставя устен свързан преразказ

 • Обогатява активния се речников запас от думи

БЕЛ:

-усъвършенстване на умението за съставяне на устен свързан преразказ

-обогатяване на речниковия запас


11.

Български народни приказки-„Хитър Петър и Настрадин Ходжа”

-ходжа

-надлъгване

-битова приказка

 • Прочит на приказка

 • Съставя устен свързан преразказ

 • Сравнява видове приказки

БЕЛ:

-усъвършенства четивната техника

-умение за работа в екип

-умение за драматизация

-обогатява речниковия си запас

-умение за сравняване на видовете приказки-открива особености


12.

Обобощение-Занимателни игри и задачи/стр.42 и 43/

-кръстословица


 • Попълва кръстословица

 • Работи в екип

 • Работи с правописен речник

 • Попълва свой речник за нови думи

БЕЛ:

-усъвършенства правописа на познати и нови думи

-обогатява речников запас от думи

13.

М.Ноември-10часа

Приказки за животни

„Цигулката на щъркела”-по разказа на Славка Янакиева

-приказки за животни

-майчин език

 • Прочит на приказка

 • Четене по роли

 • Разказва моменти от приказката

 • Прави превод от майчин език на български

БЕЛ:

-усъвършенства четене по роли

-усъвършенства умение за подборно четене

-преразказва устно

-усъвършенства умението за работа с ромско-български картинен речник

14.

„Цигулката на щъркела”-ромска приказка

-приказки за животни

-майчин език

 • Работа в екип

 • Подготовка за драматизация

 • Съставя мелодия

 • Участва в ролева игра

 • Съчинява мелодия

БЕЛ:

-усъвършенства умението за четене по роли

-драматизира приказка

-усъвършенства устната свързана реч

Музика:

-съчинява мелодия

-разучава подходяща

песен

15.

16.


„Болен здрав носи”-ромска приказка разказана от Йорданка Върбанова

-лукав

-наивен

-сюжет


 • Прочит на приказката

 • Прави сравнение със българската народна приказка

 • Подготвя самостоятелно информация за автора ЕлинПелин

 • Работа в екип

 • Превежда от майчин на български език

БЕЛ:

-усъвършенства четивна техника

-усъвършенства умение за четене по роли

-усъвършенства умение за устен свързан преразказ на приказка

-умение за сравняване на моменти от две приказки

-обогатяване на речниковия запас


17.

„Вълкът и мечетата”-ромска приказка от с.Кардам

-коварен

-диви животни


 • Прочит на приказката

 • Четене по роли

 • Открива сходства с моменти от българската приказка”Вълкът и седемте козлета”

 • Работи в екип

 • Подготвя приказката за драматизация

БЕЛ:

-усъвършенства четивната техника

-усъвършенства умение за четене по роли

-обогатява речниковия си запас

-превежда думи от ромски майчин език на български език

ОС:

-дава информация за видове животни: диви, горски, домашни и др.

ИИ:

-прави илюстрация към момент от приказката

18.

„Вълкът и лисицата”- турска народна приказка

-турска приказка

-къносване


 • Прочит на приказката

 • Чете по роли

 • Работи в екип

 • Сравнява българска, турска и ромска приказка

 • Подготвя приказката за драматизация

БЕЛ:

-усъвършенства четивната техника

Усъвършенства умението за четене по роли

-умение за устен свързан преразказ на приказка

-умение за драматизация

ИИ:

-усъвършенства умението за рисуване на илюстрация

-рисува и изработва подходящ декор за драматизация : корони за глава с образи на животни


19.

Подготовка на приказките „Вълк и лисица” и „Вълкът и мечетата за драматизация

-декор

-режисьор

 • Работи в екип

 • Разпределя роли

 • Учи текст на думи от ролята

 • Прави репетиция

БЕЛ:

-Умение за устен разказ на приказка

-обогатява речников запас

-развива умение за наизустяване на текст

-развива артистични качества

-спазва пунктуацията

20.

Вечер на ромсата приказка- фолклорна вечеринка

Драматизация на приказките” Вълкът и мечетата”, „Вълк и лисица”

-представление

-фолклорна вечеринка

 • Играе роля,

 • участва в представление

БЕЛ:

-развива артистични умения за представяне на устен текст и роля от приказка.

Музика:

-изпълнява песни от българския и ромски фолклор

21.

Предания и легенди

„Мит за хората”,”Притча за изгубената азбука”

-предание

-легенда

-мит

-притча

 • чете предание и легенди

 • сравнява притча и приказка

БЕЛ:

-умение за разкриване разликите между приказки и предания

-обогатява речниковия си запас


22.

„Ромите през Червено море”-легенда от Гр.Павликени

-легенда

 • да чете легенди

 • да записва легенди разказани от родителите

БЕЛ:

-умение за разграничаване приказка, предание, легенда

-обогатява речниковия запас

23.

М.декември-6 часа

Празници на ромите:

1.Кой е Банго Васил?-спасителят на всички роми

2.„Предание за Банго Васил”-по разказа на Димитър Ангелов

-предание

-Банго-куц

-празник

-календарен

-религиозен

-религия


 • да научи защо ромите почитат Банго Васил

 • защо ромите празнуват Васильовден три дни

БЕЛ:

-усъвършенства четивната техника

-усъвършенства устната свързана монологична реч

-търси и събира и записва от своите родители легенди за Васильовден

ЧО:

-разпознава Национални и битови празници

-знае кои празници се празнуват от различните етноси в България

-знае кои празници се празнуват от ромите.


24.

„Банго Васили(Васильовден)”-Циганската нова година.Как празнуват ромите .Разкази на жители роми от село Водолей

-наричания

-благословия

-прошка

-празник

 • познава един от най-големите празници сред всички ромски групи

 • запознава се с традицията на този празник при ромите

 • открива връзката между Васильовден при българи и роми

 • осъзнава етническите различия при ритуалите за празника

БЕЛ:

-запознава се обредната система при българи и роми

-чете и разказва за обичая при посрещане на Банго Васил

ЧО:

-познава празниците на различните етноси в България-прави сравнения

-разпознава и определя във времето празниците на етносите в България

ДБТ:

-изработва празничен календар за официални и други празници на етносите в България


25.

Легенди за Банго Васил-„Банго Васил и циганите”;”Предание за овчаря Банго Васил”

-предание

-легенда

-разказ

-гажовци

 • открива връзката - приликите между ромските и българските предания и легенди

БЕЛ:

-преразказва предания и легенди

-обогатява речниковия си запас


26.

„Защо ромите почитат гъската”-ромска легенда”,”Соскъ о рома дукхана о папинакъ”

/Подготовка за празника Василица/

-евреи

-племе

 • научава за спецификата при подреждането на обредната трапеза за Василица

 • откроява общото и различното при българи и роми

 • работи с ромско-български речник

БЕЛ:

-превежда думи от майчин език на български

-запознава се обичайно обредната система при българи и роми.

27.

28.

Рамазан байрам и курбан байрам/ разкази на жители от село Водолей от групата на хорохане рома/

-рамазан

-курбан

-байрам

 • научава за спецификата при празнуването на този празник

 • изгражда чувство на толерантност спрямо празниците на различните етносиБЕЛ:

-превежда думи от майчин език на български

-запознава се обичайно обредната система при роми- етнически.

29.

30.

М.януари-6 часа

„Бахтало амаро Васили”-празнуване на Ромската нова година/възтановка на празника-възстановка

 • затвърдява знанията си за празника и обичая „Василица”, чрез участието си, задно със своите родителите във пресъдаване празника Василица

 • прави възтановка на обичая „Посрещане на Банго Васил”

БЕЛ:

-усъвършенства устната свързана монологична и диалогична реч чрез участието си в драматизация на предания и легенди

ИИ:

-изработва традиционни костюми за празника

-Музика:

-изпълнява традиционни ромски и български песни за нова година.

31.

32.

„Сар вешески лулуди”-Като горски цвете си

Ромска популярна песен

-песни на ромите

-популярна песен

-авторова песен

-кючек

 • да научава популярна ромска песен

 • да разграничава традиционни, популярни и авторови песни

 • да осъзнава връзката връзката между ромската музика и живота, бита и обичаите на ромите

 • да сравнява българските популярни песни и ромските

 • творческа дейност

БЕЛ:

-открива смисъла и посланието, което е в текста на песента

-заменя думи и римува превода на песента според мелодията

-обогатява речниковия си запас

Музика:

-музицира

-изпълнява ромски и български песни

-разграничава авторова песен и популярна песен33.

Занимателни задачи и игри

-кръстословица

-пъзел

 • отговаря на въпроси от учебното съдържание

 • работи в екип

 • състезава се и използва знанията си

 • подрежда пъзел

БЕЛ:

-усъвършенства устната свързана реч

-усъвършенства знанията си по правопис и правоговор

-развива съобразителност

34.

35.

М.Февруари-7 часа


Втори февруари-Празнуваме Башнувден – на гости в една ромска къща от село Водолей

-празник

-обичай

-обред

-обредна трапеза

 • наблюдава обичая който ромите познават и спазват за празника Башнувден

 • изказва мнение

БЕЛ:

-разказва обичая

36.


„Башнувдун (Петльовден, Ихтимия)”.Легенда за смелата ромка Ихтимия(Ефтимия)

-башнувден

-петльовден

-Ихтимия

 • запознава се с празника Башнувден при ромите

 • анализира произхода на празника

 • разказва свои впечатления

БЕЛ:

-чете и разказва за обичая при този празник

-попълва празничния календар

-обогатява речниковия си запас от думи


37.

38.

Устно съчинението по преживяно

-правопис

-речник за правопис на думите

-план на работа

 • записва съчинение по преживяно

 • работи със правописен речник

 • изготвя план

БЕЛ:

-записва съчинение по преживяно

-затвърдява знанията за съставяне на план за

-затвърдява знанията за правопис

39.

40.

Записване на съчинението по преживяно”Башнувден”

-съчинение

-правопис

-план

 • прави поправка на съчинение по преживяно

БЕЛ:

-затвърдява знанията и уменията за съставяне на свързан писмен текст

-затвърдява знанията за употребата на препинателните знаци и правилна пунктуация.

41.

42.


М.март-8часа


Новелистични приказки

„Младият ром и грозната чорбаджийска

дъщеря”-ромска приказка

-новелистична приказка

-честност


 • чете ромска приказка

 • сравнява ромски и български приказки

 • открива положителни качества у героя

 • дискутира обсъжда, изказва собствено мнение

БЕЛ:

-формиране на навици за осъзнато и гладко четене

-открива важното значимото в приказката

-прави изводи от позицията на собствената си култура за постъпките на героите

-възпитава нравствени добродетели

43

44.

„Чорбаджийски грях”-ромска приказка

-грях

 • сравнява ромски и български приказки

 • открива подобни сюжети в приказки на други етноси, които са чели

 • обсъжда, дискутира, анализира

БЕЛ:

-усъвършенства четивна техника

-засилва се стремежа към четене с разбиране

-изказва мнение и прави устен свързан текст

-отговаря на въпроси чрез подборно четене

ИИ:

-илюстрира- рисува „силен” момент от приказката

45

46.

„Приказка за бъчвата” българска народна приказка преразказана от А.Каралийчев

-преразказана приказка от автор

 • изказва мнение

 • споделя собствено виждане

 • сравнява приказки от различни етноси, но с подобни сюжети

БЕЛ:

-умение за разказване и преразказване на текст

-умение за задълбочено възприемане на текст

-извличане на главното и търсене смисъла и поуката в приказката

47.

48.

„Човек от късмета си не може да избяга”-ромска приказка от гр.Шумен

-късмет


 • прави връзка между приказката и действителността

 • прави устно описание на картина, която си представя

БЕЛ:

-усъвършенстване на умението за превръщане на пряка реч в непряка

-умение за намиране подходящи пословици и поговорки

ИИ:

Илюстрира момент от приказката

49.

50


М.април-6часа

8-ми април-международен ден на ромите-изложба от рисунки на тема”Децата на Европа си приличат по мечтите”


-международен ден на ромите

-символи

-химн

 • научава за началото на този празник

 • попълва празничния календар

 • определя значението на празника за всички роми по света

ЧО:

-разкрива общите елементи и прави паралели между празници и отбелязването им при роми и българи.

51.

52.


Патраги-Великден

-патраги

-великден

-въскресение

-Иисус Христос

-религия


 • открива специфичните особености в ритуала на този празник при българи и роми

 • разказва за празника в своето семейство

 • уважава традицията при другите етноси

 • попълва празничен календар

-БЕЛ:

-усъвършенстване на уменията за осъществяване на сравнителен анализ

-оценяване на културните различия и изграждане на умения за съхраняване на етно-културните ценности

ЧО:

-съпоставяне на обичаите за този празник от различен етнически произход

-религиозни празници

53.

54.

Сватбите при ромите

Сватосването, годежът

-традиционна сватба

-сватосване

-годеж

 • работи в екип

 • разказва за традициите при различните ромски групи

 • сравнява със собствента позната традиция

БЕЛ:

-усъвършенства умението за съставяне на устен свързан текст

ИИ:

-рисува момент от ромска сватба

55.

56.

М.Май- 10 часа

Ерделези-Гергьовден-подготовка за празника


Празнуваме Гергьовден заедно-възтановка на обичая от учениците и техните родители в село Водолей

-ерделези

 • попълва празничен календар

 • прави сравнение между празниците при българи и роми

 • дискутира анализира

 • работи в екип

 • участва с родител във възтановка на празник

БЕЛ:

-участва във възтановка на празник, за да осъзнае и съхрани своята етническа ценностна система и а принадлежността и към националната ценностна система

-развива произносителните умения, графичната и говорна култура

57.

58.


Занимателни игри и задачи-викторина

-викторина

 • отговаря на въпроси от учебното съдържание

 • работи в екип

 • състезава се и използва знанията си

 • попълва крастословици

БЕЛ:

-усъвършенства устната свързана реч

-усъвършенства знанията си по правопис и правоговор

-развива съобразителност

59.

60.

Един ден с мама на училище-учим с мама ромски фолклор

-екип

 • показва умения и знания получени в часовете по ромски фолклор

 • участва заедно с родител в екип

БЕЛ:

-развива уменията за съставяне на устен свързан разказ и преразказ

61.

62.

Песни и танци на ромите

-кючек

-автентична ромска музикас

 • показва умения за изпълнение на автентични ромски песни

 • танцува ромски танци

Музика:

-слуша и възприема

-изпълнява и възпроизвежда песен

-музицира

БЕЛ:

-анализира текст на песен

-прави превод на думи от майчин език на български

-работи с речник


63.

64.

24 май-ден на Славянската писменост и култура.Годишно утро

-култура

-писменост

 • участва в годишно утро

БЕЛ:

-усъвършенства умение за драматизация на приказки

-развива произносителните умения, графичната и говорна култура

Музика:

-слуша и възприема

-изпълнява и възпроизвежда песен


Свързани:

Учебна програма За сип „Фолклор на етносите-Ромски фолклор Изготвил: Дияна Димитрова iconУчебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година
Човекът и обществото”. Стремежът е да се възпитава ученикът в дух на етническа толерантност и уважение към традициите на всички етноси...
Учебна програма За сип „Фолклор на етносите-Ромски фолклор Изготвил: Дияна Димитрова iconСип „Фолклор на етносите – Ромски фолклор – още една възможност за позитивна нагласа към училището
Сип „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” – още една възможност за позитивна нагласа към училището
Учебна програма За сип „Фолклор на етносите-Ромски фолклор Изготвил: Дияна Димитрова iconПроект фолклор на етносите в българия – ромски фолклор
Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства
Учебна програма За сип „Фолклор на етносите-Ромски фолклор Изготвил: Дияна Димитрова iconПрограма намаляване на отпадането на ромските
Проектът надгражда богатия опит на Център Амалипе по въвеждане на сип „Фолклор на еносите – ромски фолклор” в десетки (и дори стотици)...
Учебна програма За сип „Фолклор на етносите-Ромски фолклор Изготвил: Дияна Димитрова iconХарактеристика на ромския фолклор
Големите ромски празници се отбелязват от всички ромски групи в България. Поради тази и много други причини, съществуват спорове...
Учебна програма За сип „Фолклор на етносите-Ромски фолклор Изготвил: Дияна Димитрова iconФолклор на етносите в България иновационен модел за образование на деца- билингви в начален етап на основната образователна степен
Интегриране на сип „Информационни технологии” и сип „Фолклор на етносите в България” иновационен модел за образование на деца- билингви...
Учебна програма За сип „Фолклор на етносите-Ромски фолклор Изготвил: Дияна Димитрова iconПрограмата по сип "Фолклор на етносите"
Уважаеми колеги, в изпъстрения с етноси свят бъдещето ще се крепи на съвместното съжителство. Затова училището трябва да подготвя...
Учебна програма За сип „Фолклор на етносите-Ромски фолклор Изготвил: Дияна Димитрова iconМаргарита Маркова: Училището не само обучава, а и възпитава децата в значими човешки добродетели
Се организира от центъра за междуетнически диалог и толерантност Амалипе и преминава под мотото „Светът е за всички”. Проявата беше...
Учебна програма За сип „Фолклор на етносите-Ромски фолклор Изготвил: Дияна Димитрова iconXiі– ти национален музикално – фолклорен конкурс
От 11 часа камерни групи за автентичен фолклор, групи за автентичен фолклор, камерни групи за обработен фолклор, групи за обработен...
Учебна програма За сип „Фолклор на етносите-Ромски фолклор Изготвил: Дияна Димитрова iconXi – ти национален музикално – фолклорен конкурс
От 10,30 часа групи за автентичен фолклор, камерни групи за автентичен и обработен фолклор, народни хорове, народни обичаи,словесен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом