Министерство на правосъдието списък
ИмеМинистерство на правосъдието списък
страница7/10
Дата на преобразуване28.10.2012
Размер1.75 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Legislation/Veshti_lizak_VL_SOFIA_09.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Съдебен район на окръжен и административен съд Видин (допълнение на списъка от вещи лица за съдебен район на Окръжен съд - Видин, и Административен съд - Видин)


2. Клас “Съдебно-медицински експертизи”

Д-р Вилхелм Миленков Елисеев.

Д-р Светослава Мартинова Лилова-Василева.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи

Анка Василева Колева.

Георгиена Методиева Кирилова.

Диана Цветанова Тодорова.

Емилия Маркова Лазарова-Маринова.

Людмила Методиева Димитрова.

Мария Ангелова Христова.

Марияна Александрова Петрова.

Павел Гошов Кайцанов.

Тереза Велкова Тодорова.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

Инж. Иван Младенов Бъзински.

Тхн. Павлина Иванова Иванова.

8. Клас “Съдебно-селскостопански експертизи”

Бранимир Кимонов Иванов.

Лидия Асенова Николова.

10. Клас “Други съдебни експертизи”

Перка Кирчева Милушева.

За съдебен район на окръжен и административен съд Враца


Инж. Геновева Димитрова Манчева, геодезист, Враца, ул. Арда 10, вх. Б, ап. 29, ет. 5, тел. 62-53-39, GSM 0885167807.

Инж. Стефан Борисов Митов, геодезист, притежава лиценз за изготвяне на земеразделителни планове, Враца, бул. Хр. Ботев 140, вх. Б, ап. 31.

Инж. Лариса Борисова Ангелова, строителен инженер, геодезист, Враца, бул. Никола Войводов 14, ап. 12, тел. 66-53-77 и 0887/979810.

Инж. Мадлена Иванова Георгиева, геодезист, Враца, бул. В. Кънчов 6, вх. А, ап. 6, тел. 41-00-42.

Инж. Петър Димитров Гърков, геодезист, Враца, ул. Кр. Българията 21, вх. А, ап. 2, д.т. 2-57-52.

Инж. Георги Станиславов, геодезист, Враца, ул. Екзарх Йосиф 63, вх. В, ап. 40, д.т. 2-91-38.

Инж. Ангел Христов Коцев, геодезист, Враца, бул. Демокрация 29, вх. 3, ап. 40, д.т. 2-40-13.

Инж. Кирил Петков Ефремов, минен инженер, геодезист, лицензиран оценител на земеделски земи, с. Згориград, област Враца, ул. Г. Димитров 47, д.т. 09186/232.

Инж. Донка Цолова Костова, геодезист, Враца, ж. к. Дъбника, бл. 25, вх. З, ап. 165, д.т. 4-18-16.

Инж. Илияна Хр. Златарска, строителен инженер, Враца, ул. Кетхудов 33, вх. В, ап. 27, д.т. 2-93-56 и сл.т. 62-34-73.

Инж. Димитър Симеонов Димитров, строителен инженер, Враца, ул. Хаджи Тошин 1, д.т. 62-48-17.

Инж. Симьонка Ив. Битунска, строителен инженер, Враца, ул. Сестри Хаджикръстеви 16, вх. А, ап. 19, д.т. 4-48-54 и сл.т.5-30-81.

Инж. Маргарита Нинова Христова, пътно строителство, Враца, бул. Хр. Ботев 97, вх. Б, ап. 21, на работа в Окръжно пътно управление, сл.т. 62-60-86 и д.т. 5-65-89.

Инж. Даниела Петрова Върбанова, строителен инженер (промишлено и гражданско строителство); Враца, ж. к. Сениче, бл. 63, вх. Г, ап. 74, д.т. 4-99-55; GSM 0887824148.

Инж. Васил Младенов Цветков, строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти и предприятия; Враца, бул. Втори юни 60, вх. А, ап. 9, тел. 2-56-12.

Инж. Васил Диков Филков, строителен инженер; Враца, ул. М. Горки 7, вх. В, ап. 22, тел. 2-65-65.

Инж. Любен Божилов, геодезист; Враца, тел. 2-58-05.

Инж. Александрета Върбанчовска, строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти; Враца, бул. Демокрация 61, тел. 3-28-43 и 987-10-26.

Инж. Грозданка Христова Георгиева, пътно строителство, оценител на недвижими имоти и сгради; Враца, ул. Екзарх Йосиф 63, вх. В, ап. 10; на работа в Окръжно пътно управление Враца, тел. 62-10-57 и 62-91-38.

Инж. Върбан Пенов Върбанов, строителен инженер - хидромелиоратор; Враца, ул. Илия Кръстеняков 2, вх. Б, ап. 21, тел. 2-45-61 и 2-37-57.

Инж. Веселин Т. Живков, строителен инженер; Враца, ул. Св. св. Кирил и Методий 37/А, д.т. 66-36-32.

Инж. Румяна Василева Осенска, строителен инженер (жп строителство), Враца, ул. Арда 10, вх. Г, ап. 42, тел. 66-30-52, GSM 0888830148.

Инж. Светлана Николова Мицева-Дикова, строителен инженер; Мездра, ул. Пирин 1, д.т. 24-26.

Инж. Павлина Георгиева Христова, строителен инженер; Мездра, ул. Тракия 18; д.т. 9092/66-11-99.

Инж. Христо Ценов Кръстев, инженер-геолог (сондиране, добив, обработка и транспорт на природен газ; нефтени продукти - съоръжения по транспорт, съхраняване и търговия, петролни бази и терминали, бензиностанции) и икономист, Враца, ул. Ал. Константинов 3, тел. 2-24-62.

Цветана Йосифова Симова, строителен техник; Враца, ул. Сестри Хаджикръстеви 16, бл. 2, ап. 22, на работа в Община Враца; д.т. 4-47-56.

Олга Петрова Георгиева, строителен техник; Враца, ж. к. Дъбника, бл. Орбита 12, вх. А, ап. 17, д.т. 5-31-58.

Жанета Цветкова Дамянова, строителен техник; Враца, ул. Алеко Константинов 4, вх. А, ап. 2, д.т. 3-64-73.

Борис Иванов Ничев, строителен техник; Враца, ул. Екзарх Йосиф 71, вх. А, ап. 13, д.т. 62-54-23.

Благовеса Цветанова Иванова, строителен техник; Враца, бул. В. Кънчов 76, вх. Г, ап. 64а; мобилен тел. 048803005.

Стефка Данова Кръстева, строителен техник; Враца, ул. Вежен 4, ап. 15, тел. 62-16-93.

Пена Тошева Иванова, строителен техник; Враца, ж. к. Дъбника, бл. Орбита 5, вх. Б, ап. 29, д.т. 4-95-96.

Тошо Цветков Тошев, строителен техник; Враца, ул. Х. Тошин 29, ап. 4, тел. 2-29-47.

Нина Макавеева Стоичкова, строителен техник; Враца, бул. Демокрация 29, вх. Б, ап. 23, тел. 2-53-96.

Стефан Иванов Кирков, строителен техник; Враца, бул. Н. Войводов 17, вх. В, ап. 8, д.т. 3-26-34.

Тодорка Петрова Райновска, строителен техник; Враца, ул. Екзарх Йосиф 63, вх. Д, ап. 61, д. тел. 2-91-52, на работа в Общински пазари Враца, сл.т. 91-91-37; GSM 0877349690.

Илиян Николов Нисторов, строителен техник, лицензиран оценител на държавни предприятия; Враца, бул. Втори юни 95, ап. 30, д.т. 66-25-90 и сл.т. 66-15-56.

Мария Манолова Каменова, строителен техник; Враца, ул. Трендафил Розов 10, вх. А, ап. 15, д.т.2-72-83.

Цеко Стоичков Иванов, строителен техник; Враца, ул. Вардар 6, ап. 5, д.т. 62-95-09 и сл.т. 62-45-29.

Коцо Георгиев Кръстев, строителен техник, Враца, ул. Екзарх Йосиф 77, вх. Б, ап. 31, д.т. 2-59-24.

Боряна Желева Чолакова, строителен техник; на работа в Община Бяла Слатина; Бяла Слатина, ул. Дондуков 91; сл.т. 26-55, д.т. 47-02.

Илия Иванов Илиев, строителен техник; на работа в Община Бяла Слатина; Бяла Слатина, ул. В. Левски 32; сл.т. 26-55, д.т. 41-12.

Георги Христов Каменов, строителен техник; с. Бутан, община Козлодуй, техник в Община Хайредин.

Сашко Каменов Каменов, строителен техник; Мездра, ул. В. Левски 14, ж. к. Колос, вх. А, ет. 1; д.т. 0910/88-37.

Цветана Иванова Кънова, строителен техник; на работа в Община Мездра, тел. 21-01/135, Враца, ул. Вратица 12, тел. 62-57-81, сл.т. 0910/20-16.

Георги Димитров Григоров, строителен техник; с. Руска Бяла, община Мездра, д.т. 0910/52-57.

Диана Цветанова Павлова, строителен техник и оценител на недвижими имоти; Мездра, ул. Просвета 1а, д.т. 41-29, сл.т. 20-16.

Веселин Димитров Гечовски, строителен техник; с. Долна Бешовица, община Роман; д.т. 99123/43-87.

Христо Любенов Михайловски, технически експерт; с. Боденец, община Мездра; д.т. 0910/21-19, сл.т. 20-16.

Николай Любенов Йоцев, строителен техник; Оряхово, ул. 22-ри септември 13, д.т. 09171/ 27-20 и GSM 098894950.

Дарина Хараланова Стефанова; оценки на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, с. Бутан, ул. Тодор Ангелов 18, община Козлодуй.

Петър Евденов Ганов, агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и гори; Враца, ж. к. Дъбника, бл. 17, вх. А, ап. 6, д.т. 4-22-80.

Жанета Иванова Дилкова-Дановска, лицензиран експерт за оценки на земеделски земи, движими вещи и др.; Враца, бул. Демокрация 17, ап. 3, д.т. 2-37-08.

Инж. Димитър Николов Чанталийски, Враца, ул. Ген. Леонов 27, д.т. 2-52-33.

Йордан Гергов Крачуновски, техник-лесовъд, горско стопанство и дърводобив; Бяла Слатина, ул. Хан Крум 70.

Людмил Димитров Панчаревски, техник-лесовъд; гр. Роман, бл. 1, вх. А, ап. 10, д.т. 37-04.

Димитър Александров Златанов, Козлодуй, ул. Освободител 134; тел. 0973/8-32-00, GSM 0888331574.

Арх. Пламен Милчев Стоянов, Враца, ул. Иван Вазов 4, д.т. 62-57-10, сл.т. 66-17-32, GSM 0889523021.

Арх. Петър Червеняшки, Враца, бул. Н. Войводов 36, вх. Б, ап. 18, сл.т. 66-12-02.

Арх. Велчо Йорданов Стоянов, Враца, ул. Искър 10, вх. А, ап. 7; сл.т. 62-34-71.

Арх. Атанас Йорданов Йорданов, Враца, ул. Рила 31, д.т. 66-44-24.

Инж. Димитър Василев Габровски, архитект; Бяла Слатина, ул. Кл. Охридски 78; тел. 37-44.

Инж. Георги Иванов Яков, автотехнически експертизи, Враца, бул. Никола Войводов 42, вх. Б, ап. 29, тел. 66-35-03.

Инж. Кирил Илиев Христов, автотехнически експертизи, Враца, бул. Хр. Ботев 146, вх. Б, ап. 23, тел. 4-98-33 и 3-24-39.

Милчо Дилков Димитров, икономист по транспорта; Враца, ул. Ангел Грамчев 2, вх. Б, ап. 34, д.т. 62-15-86, сл.т. 4-20-11, вътр. 430.

Инж. Милчо Иванов Недялков, автотехнически експертизи, оценки на машини и съоръжения, недвижими имоти, на цели предприятия, на земеделски земи, подобрения и насаждения върху тях, Враца, бул. Никола Войводов 8, вх. А, ап. 3, д.т. 2-46-49; GSM 0888789909.

Инж. Йосиф Христов Георгиев, Враца, ул. Сан Стефано 19, д.т. 2-27-31.

Инж. Йорданка Коцева Лозанова, Враца, ул. Кр. Българията 35, тел. 2-69-07 и 4-72-83.

Иван Гюков Жигалов, среден специалист по транспорта; Враца, ж. к. Дъбника, бл. 139, вх. Б, ап. 18, д.т. 4-09-08, сл.т 4-40-17.

Емилио Пенчев Милков, специалист по транспорта; Враца, ж. к. Дъбника, бл. 9, вх. Б, ап. 50, д.т. 4-84-12.

Крум Тодоров Колев, притежаващ свидетелство за преподавателска правоспособност за подготовка на шофьори; Враца, ул. Иванчо Цветков 2, вх. В, ап. 34; д.т. 2-63-30.

Тихомир Георгиев Иванов, автотехнически експертизи - двигатели с вътрешно горене, и квалификация машинен инженер; Враца, бул. Н. Войводов 6, вх. Б, ап. 15, д.т. 2-34-22, сл.т.2-31-44.

Инж. Петър Аксентиев Петров, инженер по двигатели с вътрешно горене, Враца, ул. Морава 22, вх. А, ап. 9, д.т. 3-26-60, GSM 0888435816.

Инж. Георги Петров Величков, машинен инженер, Враца, ул. Ал. Константинов 4, вх. А, ап. 15, д.т. 3-45-11, GSM 0887851581.

Инж. Даниел Иванов Рибарски, машинен инженер, специалност “Двигатели с вътрешно горене” и “Счетоводство и контрол”, Враца, ул. Илинден 1а, вх. Б, ап. 40, тел. 62-17-49; GSM 0888298317.

Петко Христов Гройчев, с. Бъркачево, община Бяла Слатина.

Инж. Цветан Елинов Ангелов, машинен инженер, двигатели с вътрешно горене, селскостопанска техника; Бяла Слатина, ул. Л. Каравелов 2, ет. 1; тел. 45-03.

Инж. Ангелина Тодорова Иванова, машинен инженер; Бяла Слатина, блок Подем 2, вх. В, ап. 7, д.т. 64-94, сл.т. 26-55, вътр. 31.

Инж. Димитър Петков Ганчев, машинен инженер; Бяла Слатина, ул. Симеон 129.

Детелин Петков Ганчев, Бяла Слатина, ул. Симеон 129.

Латун Младенов Джигански, Оряхово, ул. Д. Войников 2, бл. ДАП, д.т. 41-26.

Инж. Ангел Илиев Ангелов, криминалист, Враца, ж. к. Сениче, бл. 66, вх. А, ап. 6; д.т. 4-14-20, сл.т. 692-308.

Инж. Йордан Антов Иванов, криминалист-графолог, Враца, ул. Г. Пенчев 2, вх. А, ап. 9; д.т. 62-00-59 и сл.т. 66-52-09.

Инж. Петър Илиев Петров, Враца, бул. Втори юни 91, ап. 19; криминалист-графолог, д.т. 62-08-59.

Иван Ценов Мавров, Бяла Слатина, ул. Каблешков 112; криминалист, тел. 0915/20-88; GSM 0889950593.

Владимир Петров Димитров, Враца, ж. к. Дъбника, бл. 127, вх. А, ап. 15; криминалист-биолог, д.т. 5-50-45, сл.т. 692-305.

Николай Тодоров Николов, Враца, ул. Ген. Леонов 60, вх. В, ап. 6; криминалист-биолог, д.т. 66-24-46, сл.т. 692-516.

Пламен Георгиев Георгиев, Враца, ул. Топилки 12; криминалист-биолог, сл.т. 692-516.

Румен Методиев Андров, Враца, ул. Найден Геров 8, вх. А, ап. 7; криминалист-химик, д.т. 66-53-86 и сл.т. 692-306.

Пенка Джунова Чадова, Враца, ж. к. Дъбника, бл. 1, вх. Б, ап. 42; криминалист-химик, д.т. 4-53-90 и сл.т. 692-306.

Виолин Веселинов Цветков, Враца, ул. Ан. Грамчев 2, вх. В, ап. 56; криминалист, д.т. 62-37-13, сл.т. 692-285.

Николай Николов Велчев, Враца, бул. Мито Орозов 57, вх. Б, ап. 12; криминалист, д.т. 4-10-48, сл.т. 692-308.

Евгени Милчов Тодоров, Враца, ул. Петропавловска 32, вх. Ж, ап. 109; криминалист, д.т. 62-97-04, сл.т. 692-590.

Павлин Милчов Петков, Враца, бул. Н. Войводов 7, вх. А, ап. 10; криминалист, д.т. 66-39-51 и сл.т. 692-285.

Евгени Филипов Николов, Враца, ул. Георги Пенчев 2, вх. В, ап. 39; криминалист, д.т. 62-74-10, сл.т. 692-307.

Валентин Илиев Илиев, Враца, ж. к. Дъбника 27, вх. Д, ап. 96; криминалист-одоролог, д.т. 5-47-63 и сл.т. 692-590.

Васил Иванов Николов, Враца, ул. Екзарх Йосиф 22, вх. Г, ап. 61; криминалист, д.т. 62-92-04, сл.т. 692-820.

Цветомир Милчев Данов, Мездра, ул. Янко Сакъзов 4, вх. А, ап. 4; криминалист, д.т. 0910/31-29, сл.т. 692-422.

Митко Тодоров Резашки, Мездра, ул. Георги Кирков 51, вх. А, ап. 13; криминалист, д.т. 0910/ 20-27, сл.т. 692-422.

Николай Иванов Жигалов, Бяла Слатина, ул. Тунджа 5; криминалист, д.т. 0915/27-66, сл.т. 692-423.

Пламен Христов Дановски, Бяла Слатина, ж. к. Младост, бл. 3, вх. А, ап. 10; криминалист, д.т. 0915/41-77 или 64-96 и сл.т. 692-423.

Николай Асенов Николов, Козлодуй, ж. к. 2А, бл. 2, вх. В, ап. 8; криминалист, д.т. 0973/35-10, сл.т. 692-424.

Чавдар Цеков Станев, Козлодуй, бл. 22, вх. ЗВ, ап. 3; криминалист, д.т. 0973/ 8-64-35, сл.т. 692-424.

Емил Димитров Туджарски, Оряхово, ул. 9 ноември, бл. 5, вх. Б, ап. 20, д.т. 09171/ 41-65, сл.т. 692-425.

Славейко Иванов Ангелов, с. Хубавене, община Роман, ул. Шипка 5; криминалист, д.т. 37-26, сл.т. 692-427.

Пламен Дамянов Петров, Криводол, ул. Г. Димитров 2; криминалист, д.т. 26-58, сл.т. 692-429.

Валерия Асенова Гешева, агроном полевъд; Бяла Слатина, ул. Васил Левски 23; сл.т. 26-55.

Стефка Георгиева Златанова, агроном полевъд; Бяла Слатина, ул. Бачо Киро 38.

Красимира Луканова Борисова, агроном растителна защита; Бяла Слатина, ул. Д. Благоев 126, бл. Дунав, вх. Б, ап. 11; д.т. 61-94, сл.т. 26-55.

Михаил Цветков Цанков, агроном; с. Бъркачево, община Бяла Слатина.

Йорданка Принова Патрашкова, агроном; Мездра, ул. Стефан Караджа 12, д.т. 40-19, на работа в Община Мездра, сл.т. 21-01/177.

Йордан Николов Петранов, агроном, Оряхово, ул. Девети септември 20, д.т. 25-25.

Мария Борисова Бешовишка, агроном; с. Селановци, община Оряхово, д.т. 22-69.

Ирина Ставрева Иванова, агроном; Оряхово, ул. Коста Лулчев 28, вх. Б; д.т.09171/ 31-36.

Станка Иванова Станева, зоотехник; Оряхово, ул. В. Левски, бл. 2, д.т. 29-34.

Георги Симеонов Йонов, зоотехник, Оряхово, ул. Шести септември, бл. 4, вх. А, ап. 12, д.т. 39-13, на работа в Районна ветеринарна лечебница, Оряхово, сл.т. 21-85.

Иван Георгиев Тодоров, агроном; с. Селановци, област Враца.

Д-р Цветан Йорданов Петров, ветеринарна медицина; Враца, ул. Поп Сава Катрафилов 20, д.т.62-96-72.

Д-р Цветомир Павлинов Иванов, ветеринарен лекар, Враца, ж. к. Дъбника, бл. 35, вх. В, ап. 49, ет. 1, тел. 4 -01-07, GSM 0888402013.

Д-р Николай Димитров Иванов, ветеринарна медицина; Бяла Слатина, ул. Хаджи Димитър 57; тел. 40-88.

Д-р Пламен Иванов Димитров, ветеринарна медицина; Бяла Слатина, ул. Д. Благоев 1, тел. 62-87.

Петър Стоянов Доневски, зоотехник, Бяла Слатина, ул. В. Левски 24, бл. Младост 3, вх. Б, ап. 40; тел. 61-90.

Инж. Августина Георгиева Димитрова, хидроенергийно строителство, високо строителство, ВиК, земеустройствени планове и земеразделяне; Враца, ул. Славейков 3, тел. 3-61-87 и 5-26-86.

Инж. Виолета Методиева Рачинска, промишлено и гражданско строителство, Враца, бул. Н. Войводов 42, вх. Б, ап. 30; д.т. 62-22-76.

Инж. Елка Русева Станчева, лицензиран оценител на машини и съоръжения; Враца, бул. Демокрация 31, вх. В, ап. 10, д.т. 2-41-98.

Гена Цветкова Велковска, оценител на машини и съоръжения в строителството; Враца, ж. к. Дъбника, бл. 30, вх. Д, ап. 109.

Инж. Георги Тодоров Даков, лицензиран оценител на машини и съоръжения, стоков контрол; Враца, ул. Л. Каравелов 20, ап. 5, д.т. 2-46-55.

Инж. Емилия Иванова Маркова, оценител на машини, държавни и общински предприятия; Враца, ул. Братя Миладинови 8, вх. А, ап. 7, д.т. 4-24-22.

Инж. Иванка Диланова Патлиджанска, лицензиран оценител на недвижими имоти; Враца, ул. Вардар 11, ап. 40, д.т. 2-76-68 и сл.т. 2-45-81.

Татяна Илиева Антонова, лицензиран оценител на машини, съоръжения, предприятия и недвижими имоти; Враца, ж. к. Дъбника, бл. 22, вх. Ж, ап. 160, на работа в Община Враца, тел. 2-45-81.

Инж. Цецка Ангелова Ценова, лицензиран оценител на машини, съоръжения, предприятия и недвижими имоти; Враца, ул. Родопи 3, ап. 5, д.т. 2-71-21.

Инж. Нина Василева Дакева, лицензиран оценител на предприятия, ел. инженер; Враца, ул. Н. Геров 10, вх. А, ап. 20, д.т. 2-36-01.

Инж. Димитър Николов Рачински, лицензиран оценител на машини, съоръжения, транспортни средства и предприятия; Враца, бул. Н. Войводов 42, вх. Б, ап. 30.

Виолета Петрова Петрова-Жигалова, лицензиран експерт-оценител на земи, машини и съоръжения; Враца, ж. к. Сениче, бл. 66, вх. Б, ет. 6, ап. 37, д.т. 5-11-34, сл.т. 2-05-43.

Инж. Драгомир Недялков Димитров, лицензиран оценител на машини и съоръжения; Враца, ж. к. Дъбника, бл. 39, вх. Г, ап. 81, тел. 4-59-13 и 29-85/172.

Анелия Тодорова Лозанова, лицензиран оценител на машини и съоръжения, на земеделски земи и подобренията в/у тях; Враца, ул. Мак 4, д.т. 2-55-75 и сл.т. 2-02-21.

Инж. Иво Цолов Иванов, лицензиран оценител на машини и съоръжения; Враца, ул. Червен лиляк 13, д.т. 3-31-96 и сл.т. 4-54-76.

Инж. Васил Петров Масърлиев, химик (технологични производства, подготовка на строителството, екология); Враца, бул. Втори юни 99, ап. 19, д.т.2-16-70.

Инж. Веселин Игнатов Петров, лесоинженер; Враца, ж. к. Дъбника, бл. 131,вх. В, ап. 45.

Инж. Милен Петров Иванов, притежава лиценз за упражняване на частна лесовъдска практика; Враца, ул. Речка 8, вх. Б, ап. 8, д.т. 2-44-77.

Инж. Хараламби Марков Ефремов,оценител - Геопланпроект, Враца, ул. Екзарх Йосиф 77, вх. Б, ап. 47, д.т. 2-50-01.

Инж. Цветан Иванов Тодоров, лицензиран оценител на недвижими имоти; Враца, ул. Иванка Ботева 10, вх. А, ап. 15, д.т. 3-65-20.

Стефан Георгиев Кръстев, специалист по пчеларство; Враца, ул. Кирил и Методий 35, вх. В, ап. 40, д.т. 5-58-27.

Тодор Петков Митов, художник; Враца, ул. Войводин дол 12, д.т. 2-78-96, на работа в Исторически музей Враца, сл.т. 2-92-87.

Инж. Георги Христов Котов, минен инженер, електромеханик; Враца, ул. Андрей Николов 28, д.т. 2-53-10.

Инж. Николай Ангелов Анчин, “Агрогеометъринженеринг”, Враца, сл.т. 2-31-08; Враца, ул. Ан. Грамчев 3, ап. 10, д.т. 2-46-46.

Инж. Мариана Христова Цекова, строителен инженер (хидромелиоратор) и лицензиран оценител на недвижими имоти и машини и съоръжения във всички области; Враца, ул. Райна Княгиня 20, вх. А, ап. 19, тел. 3-32-80.

Инж. Йорданка Коцова Лозанова, машинен инженер, специалност “Селскостопанска техника”, икономист-счетоводител, лицензиран оценител на машини и съоръжения, на земеделски земи, по Закона за реституцията и в списъка на оценителите към Агенцията за държавни вземания; Враца, ул. Кръстьо Българията 35, тел. 66-93-07, GSM 0887547480.

Инж. Лони Георгиев Осенски, строителен инженер (пътно строителство), независим оксперт за оценка на движимо и недвижимо имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; Враца, ул. Арда 10, вх. Г, ап. 42, тел. 66-30-52 и GSM 0888735935.

Иванка Славчева Пакиданска, експерт по интелектуалната собственост и оценител на нематериални активи (марки, патенти, дизайн, лицензионни договори и договори за ноу-хау, авторски права и пр.); София, кв. Витоша, ул. Чавдар Мутафов 2а, ап. 34, тел. 02/ 9885311, GSM 0887302414.

Ирина Трайкова Узунова, икономист, оценител на недвижими имоти, Враца, ул. Ген. Леонов 76, вх. В, ап. 36.

Лиляна Борисова Грънчарова, строителен техник, независим експерт за оценка на държавно и общинско имущество; Враца, ул. Искър 10, вх. Г, ап. 36, д.т. 2-44-04.

Илия Любомиров Димитров, експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, Враца, ул. К. Фотинов 15, тел. 62-10-72.

Инж. Ангелина Тодорова Иванова, машинен инженер; Бяла Слатина, бл. Подем 2, вх. В, ап. 7, ет. 3, тел. 64-94, сл.т. 26-55, вътр. 31.

Инж. Димитър Петков Ганчев, машинен инженер; Бяла Слатина, ул. Симеон 129.

Инж. Тихомир Маринов Тошев, механична технология на дървесината; Бяла Слатина, ул. Марица 15.

Инж. Детелин Петков Ганчев, специалист по двигатели с вътрешно горене; Бяла Слатина, ул. Симеон 129.

Севделина Евстатиева Маринова, техник хидромелиоратор, притежава сертификат за оценител на недвижими имоти; Враца, ул. Л. Каравелов 11, тел. 3-26-72.

Инж. Валерий Жеков Петров, оценителни и технически експертизи на компютърна техника и електроника; Правец, бл. 102, вх. В, ап. 25, д.т. 34-11 и 39-13.

Инж. Илия Димитров Цончев, експерт-оценител, Мездра, ул. Христо Ботев 3, ап. 16, д.т. 46-71.

Инж. Николай Лалов Лалов, оценител на ел. части, битова техника, кабели и др.; Мездра, ул. Владимир Заимов 15, д.т. 78-32.

Йоанна Лъчезарова Луканова, съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, Мездра, ул. Вл. Заимов 13, тел. 0910/4076 и GSM 098789480.

Инж. Стефчо Петров Симеонов, лицензиран оценител на машини и съоръжения; Мездра, ул. Патриарх Евтимий 12, ап. 13, д.т. 49-14.

Борислав Стоянов Христов, специалист, оценител на злато, сребро, бижута; Мездра, ул. Тракия 18, д.т. 38-73, сл.т. 34-24.

Валери Петров Гарвански, специалист, оценител на цветни метали, желязо, машинни части; гр. Роман, бл. 10А, вх. Б, ап. 8, д.т. 43-03, сл.т. 76-78.

Митко Кръстев Тошовски, среден специалист, оценител на аудио- и видеотехника и части за тях; Мездра, ул. Искър 3, д.т. 71-81 и сл.т. 25-40.

Петко Георгиев Иванов, среден специалист, оценител на скални материали; Мездра, ул. Ал. Стамболийски 87, д.т. 32-04.

Снежана Тодорова Димитрова, среден специалист, оценител на билки; с. Дърманци, община Мездра; д.т. 85-74.

Инж. Емил Борисов Зиновиев, машинен инженер; Оряхово, бл. 5, ап. 6, д.т. 21-33.

Инж. Кирил Цветанов Николов, машинен инженер; Оряхово, бл. 5, вх. Б, ап. 29, д.т. 38-77.

Инж. Красимир Митков Кръстев, машинен инженер; Оряхово, ул. Левски 19, ап. 8, д.т.24-70.

Инж. Николай Людмилов Касабов, машинен инженер; Оряхово, бл. Орбита 11, д.т. 41-77.

Инж. Петър Василев Шопов, строителен инженер; Оряхово, ул. Хр. Смирненски 15, бл. 13, вх. Б, ап. 18, GSM 088340762.

Инж. Георги Василев Костов, Враца, ул. Илия Кръстеняков 16, вх. Б, ап. 23, тел. 2-90-82 и 6-02-49.

Инж. Георги Иванов Георгиев, Враца, ул. Илия Кръстеняков 6, ап. 25; д.т. 62-31-47.

Инж. Денчо Дончев; Враца, ул. Св. св. Кирил и Методий 35, вх. В, ап. 39, тел. 3-22-40.

Инж. Димитър Бориславов Ангелов; Враца, ж. к. Дъбника, бл. 41, вх. Б, ап. 36, тел. 4-58-18.

Инж. Звездомир Димитров Костов, Враца, бул. В. Кънчов 2, вх. Б, ап. 32, д.т. 4-28-45.

Инж. Наум Асенов Наумов, Враца, ул. Вардар 11, ап. 12, тел. 2-77-68.

Инж. Иван Георгиев Проданов, специалист в областта на енергетиката; Враца, ул. Ангел Грамчев 16, GSM 0888851492.

Инж. Цветан Иванов Цветанов, с. Лесковец, област Враца.

Инж. Петър Георгиев Вълков, Враца, ул. Ст. Заимов 1, вх. Б, ап. 13,д.т. 62-26-55.

Инж. Милчо Петров Дончев, Враца, ж. к. Дъбника, бл. 33, вх. Г, ап. 86, д.т. 4-10-73; сл.т. 62-61-90; GSM 098875093.

Инж. Николай Донков Николов, ул. Ангел Грамчев 4, вх. В, ап. 55, д.т. 2-91-73.

Инж. Боян Тодоров Данов, Враца, ул. Л. Каравелов 20, ап. 3; д.т. 66-02-85.

Инж. Невена Христова Петрова, Враца, ж. к. Дъбника, бл. 105, ап. 63, д.т. 4-00-33, сл.т. 66-32-93.

Инж. Милен Симеонов Ячовски, Враца, бул. Демокрация 28, вх. А, ап. 5; д.т. 62-51-47.

Инж. Иво Йорданов Иванов, Враца, ул. Рашов дол 14А, д.т. 3-32-96.

Инж. Людмила Якимова Тодорова, специалист по отоплителни, климатични и вентилационни системи; Враца, ул. Ив. Вазов 4, ап. 4, тел. 2-57-10.

Инж. Кирил Борисов Кочев, ХТС, Враца, ул. Вежен 8, ап. 70; GSM 0887921257.

Цветана Димитрова Бекова, икономист; Враца, ул. Ангел Грамчев 1, д.т. 2-33-73 и 3-60-25.

Наташа Каменова Филипова, икономист с диплома за завършена Специализирана школа по специалността “Трудово законодателство”; Враца, ул. Владимир Заимов 1, вх. Г, ап. 77, д.т. 4-11-24 и сл.т. 6-01-68.

Виктория Димитрова Якимова, висше икономическо образование, специалност “Икономика и организация на вътрешната търговия”; Враца, ж. к. Сениче, бл. 51, вх. В, ап. 52, д.т. 4-70-33.

Румяна Николова Ценова, висше икономическо образование, специалност “Организация на производството и управление на промишлеността” и “Индустриални отношения”; Враца, бул. Втори юни 64, вх. Б, ап. 11, д.т. 62-68-61.

Васил Стефанов Петков, висше икономическо образование; Бяла Слатина, ж. к. Калоян, бл. 1, вх. А, ап. 15; д.т. 29-85.

Жанка Кирилова Добриновска, Враца, ул. Къкрина 5; д.т. 62-35-03, сл.т. 66-51-50.

Румяна Петкова Христова, Враца, ж. к. Младост, бл. 10, вх. А, ап. 4; д.т. 3-65-33, сл.т. 62-30-69.

Димитринка Сотирова Цанова, Враца, ж. к. Младост, бл. 7, вх. Г, ап. 92; д.т. 66-24-38, сл.т. 62-40-41.

Д-р Румен Ангелов Найденов, Враца, ж. к. Младост, бл. 11, вх. Б, ап. 64; съдебен лекар, на работа в СМО при Общинска болница Враца; сл.т. 62-22-93, GSM 0888829902.

Д-р Федя Йорданов Тодоров, съдебен лекар, Враца; сл.т. 62-22-93, GSM 0888401923.

Д-р Николай Стефанов Тошков, Враца, бул. Демокрация 20, вх. Б, ап. 13; съдебен лекар (обща и клинична патология); д.т. 62-11-67, GSM 0889711775.

Д-р Огнян Маринов Кожухаров, хирург; Бяла Слатина, ул. Хр. Ботев 14; сл.т. 29-00 и 26-42.

Д-р Иван Йотов Чолашки, хирург; Бяла Слатина, ул. Солун 7; сл.т. 26-42 и 26-31.

Д-р Христо Петков Каменов, хирург; Бяла Слатина, ул. Хаджи Димитър; сл.т. 26-42 и 26-31.

Д-р Гинка Димитрова Симитчиева, невролог; Бяла Слатина, ул. Н. Хрелков; сл.т. 26-42 и 26-31.

Д-р Ивка Георгиева, гинеколог; тел. 26-42 и 26-31.

Д-р Донка Георгиева, очен лекар; тел. 26-42 и 26-31.

Д-р Соня Цветанова Ганчева, уши, нос и гърло; Бяла Слатина, ул. Д. Благоев 60; тел. 26-42 и 26-31.

Д-р Георги Шимбов, кардиолог; тел. 27-60 и GSM 0888762214.

Д-р Христо Константинов Могилски, вътрешни болести; тел. 26-42 и 26-31.

Д-р Павлин Милков Мирочник, Бяла Слатина, ул. Д. Благоев 142; тел. 26-42.

Д-р Василка Александрова Вълчева, специалност “Пневмология и фтизиатрия”; Враца, ул. Петропавловска 82, вх. А, ап. 8; д.т. 62-41-37.

Д-р Лиляна Димитрова Друмева, специалност “Пневмология и фтизиатрия”; Враца, ул. Петропавловска 42, Вх. В, ап. 30; д.т. 62-52-87 и GSM 0887899379.

Д-р Марияна Стоянова Маркова, специалност “Пневмология и фтизиатрия”; Враца, ж. к. Дъбника, бл. 105, ар. 69; д.т. 5-69-82 и GSM 0888357728.

Д-р Борислава Димитрова Пеева, Враца, ул. Плиска 1, вх. Б, ап. 12; д.т. 62-33-97 и мобилен телефон 048791494.

Д-р Емилия Богданова Панчева, Враца, ул. Кл. Охридски 2, вх. А, ап. 7; д.т. 62-20-06, сл.т. 66-50-75 и GSM 0889947922.

Д-р Жулиета Костадинова Павлова, Враца, ж. к. Дъбника, бл. 9, вх. Г, ап. 77, д.т. 5-26-22, сл.т. 66-50-75 и GSM 0888492614.

Д-р Петя Иванова Кирякова, Враца, ул. Странджа 4, вх. В, ап. 55; д.т. 62-91-73 и мобилен телефон 048830357.

Д-р Надя Емилова Иванова, Враца, ул. Река Лева 52; сл.т. 66-50-75 и GSM 0887422440.

Д-р Пламен Тихомиров Петров, Враца, бул. Втори юни 99, ап. 1; д.т. 62-16-51 и GSM 0888371407.

Д-р Любка Стоичкова Трайкова, Враца, ул. Скакля 7, ап. 2; д.т. 3-38-52, сл.т. 4-83-12 и GSM 0888349897.

Д-р Виктория Виделова Димитрова, Враца, ул. Кирил и Методий 14; д.т. 5-39-86, сл.т. 66-50-75 и GSM 0889503209.

Д-р Ана Петрова Кръстева, Враца, ул. Стоян Заимов 15, ап. 7; д.т. 62-25-44 и сл.т. 66-50-75.

Д-р Димитър Драганов, невролог, Враца, ул. Буюклийски 1, вх. Б, ап. 6; д.т. 62-64-18.

Д-р Евгения Кръстева Гетова, невролог; Оряхово, ул. Левски 10, ет. 1; GSM 0887476513.

Д-р Бистра Събева Бонева, очен лекар; Враца, ул. Екзарх Йосиф 22, вх. В, ап. 47; д.т. 2-70-61.

Д-р Владимир Цеков Цеков, Враца, ул. Калоян 15, д.т. 66-05-69.

Д-р Виктория Гергова Цветкова, гинеколог, Враца, бул. Хр. Ботев 31, вх. А, ап. 9; д.т. 2-76-73 и GSM 0887421981.

Д-р Людмил Цветков Бонев, уши, нос и гърло; Враца, ул. Буюклийски 6, ап. 7; д.т. 62-35-93.

Д-р Николай Дамянов Цолов, съдохирург; Враца, ул. Мито Орозов 131; д.т. 62-48-53.

Д-р Дилян Станков Гуленов, хирург; Оряхово, ул. Шести септември, бл. 6, вх. Б, ап. 13; GSM 0888735218.

Д-р Иво Кръстев Христов, хирург УНГ; Оряхово, ул. Коста Лулчев 54; GSM 0887865240.

Д-р Стоян Георгиев Иванов, хирург; Оряхово, ул. Хр. Смирненски 5, 10А, ет. 2, ап. 6; GSM 0887474589.

Силвия Иванова Георгиева, психолог със специализация “Социална психология”, Враца, бул. Н. Войводов 6, вх. А, ет. 2, ап. 6, GSM 0887915848.

Христина Цветанова Кирилова, Враца, ул. Река Лева 3, вх. В, ап. 49; д.т. 5-46-55.

Татяна Великова Симеонова, Враца, ул. Петропавловска 13, ет. 3, ап. 8; сл.т. 66-50-75 и GSM 0889863962.

Александър Николов Марков, висше образование “Счетоводна отчетност”; Враца, бул. Втори юни 76, вх. Б, ап. 21, т. 3-21-28 и 99113/311.

Хризантема Павлова Петрова, висше образование “Финанси и кредит”; Оряхово, ул. Опълченска 3, тел. 09171/20-92.

Александър Панайотов Александров, висше образование “Счетоводна отчетност”; Враца, ул. Ст. Заимов 37, вх. А, ап. 3, тел. 5-68-97 и 6-16-51.

Борис Цолов Минковски, висше образование, счетоводна отчетност; Мездра, ул. Ал. Стамболийски 16, д.т. 43-87.

Венета Йорданова Павлова, висше образование, счетоводна отчетност, лицензиран експерт-счетоводител; Враца, бул. Хр. Ботев 148, вх. Б, ап. 14, д.т. 4-68-46.

Галина Павлова Григорова, висше образование, счетоводна отчетност; Враца, бул. Никола Войводов 7, вх. Б, ап. 5, д.т. 2-58-73.

Георги Цонков Колев, висше образование, счетоводна отчетност; Враца, бул. Демокрация 17, ап. 10, д.т. 2-36-28.

Данаил Маринов Досов, висше образование, счетоводна отчетност; Враца, бул. Васил Кънчов 6, вх. В, ап. 67, д.т. 4-02-51.

Диляна Иванова Николова, висше образование, счетоводна отчетност; Мездра, ул. Баденец 4, бл. Каменица, вх. В, ап. 13, д.т. 22-11 и 28-60.

Димитър Иванов Петков, висше образование, счетоводна отчетност; Враца, ж. к. Дъбника, бл. Орбита 7, вх. Б, ап. 37, д.т. 4-59-79.

Димитър Крумов Христов, висше образование, счетоводна отчетност; Враца, ул. Скакля 8, д.т. 62-91-58.

Дойка Кръстева Владинова, висше образование, счетоводна отчетност; Мездра, ул. Л. Каравелов 9, д.т. 29-78.

Емил Стефанов Христов, Оряхово, ул. Стефан Караджа 1, тел. 0917/4214, икономист.

Иван Борисов Ангелов, висше образование, счетоводна отчетност; Враца, ж. к. Дъбника,бл. 144, вх. Б, ап. 36, д.т. 4-93-14.

Ивана Захариева Донкинска, висше образование, счетоводна отчетност; Враца, бул. Втори юни 109, вх. А, ап. 10, тел. 2-18-13.

Илия Иванов Маринов, висше образование, счетоводна отчетност; Враца, ул. Мито Бояджиев 3, тел. 2-58-59.

Илия Петров Илиев, висше образование, счетоводна отчетност; Враца, бул. Втори юни 94, вх. Г, ап. 12, тел. 2-78-88.

Красимира Стам. Стоянова, висше образование, счетоводна отчетност, с. Моравица, община Мездра, тел. 60-20.

Лиляна Петкова Гецова-Тодорова, висше образование, счетоводна отчетност; Враца, ул. Средна гора 7, тел. 2-75-28.

Марко Цеков Пелов, средно специално образование, счетоводна отчетност; Враца, ул. Цар Обединител 14, тел. 2-45-78.

Михаил Богданов Богданов, висше образование, счетоводна отчетност; Враца, ул. Дико Илиев 4, вх. В, ап. 4, тел. 4-22-51.

Младен Иванов Младенов, висше образование, счетоводна отчетност; Враца, ул. Асен I № 34, тел. 5-56-24.

Нинко Братков Ценков, висше образование, счетоводна отчетност; Бяла Слатина, ул. Сребрена 2, тел. 20-01.

Павлина Иванова Величкова, висше образование, счетоводна отчетност; Враца, ул. Ал. Константинов 4, вх. А, ап. 15, тел. 3-45-11.

Петко Иванов Къновски, висше образование, счетоводна отчетност; Враца, бул. Никола Войводов 38, вх. Б, ап. 26, тел. 2-78-77.

Теменужка Христова Маринова, висше образование, счетоводна отчетност; Враца, ж. к. Дъбника, бл. 13, вх. В, ап. 84.

Тошко Даков Даковски, висше икономическо образование; с. Търнак, община Бяла Слатина; тел. 0915/ 26-55.

Трифон Ст. Трифонов, висше образование, счетоводна отчетност; Враца, ул. Вардар 35, тел. 3-67-22.

Цветан Симеонов Каменов, висше образование, счетоводна отчетност; Враца, ул. Цар Освободител 24, тел. 2-52-09.

Цветана Божинова Македонска, висше образование, счетоводна отчетност; Враца, ж. к. Младост, бл. 11, вх. В, ап. 83, тел. 2-90-85 и 5-51-47.

Цветана Георгиева Станчева, средно специално, счетоводна отчетност; Враца, ул. Скобелев 6, тел. 2-58-89.

Цветана Манчева Ничева, висше образование, счетоводна отчетност; Враца, ул. Екзарх Йосиф 71, вх. А, ап. 13, тел. 2-54-23, 5-12-61.

Цветозар Иванов Николов, висше образование, счетоводна отчетност; Враца, ж. к. Дъбника, бл. 28, вх. В, ап. 55, тел. 4-45-84 и 4-52-43.

Георги Венков Вълчинов, висше образование, счетоводство и контрол; Враца, ул. Ген. Леонов 96, ап. 41, тел. 2-19-35.

Милена Маринова Найденова, съдебен експерт по финансово-счетоводни експертизи, Враца, ул. Максим Горки 9/13/24, тел. 092/ 660489, GSM 0888635147.

Петър Цветанов Петров, висше образование, икономист-маркетолог, притежаващ сертификат от Националния експертно-образователен център за квалификация “Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи”, Бяла Слатина, ул. Родопи 3а, GSM 098905350.

Борянка Георгиева Василева, висше образование, икономист-финансист, Враца, ул. Екзарх Йосиф 20, вх. Б, ап. 48, д.т. 66-25-44.

Надежда Маркова Недялкова, висше образование, икономист-счетоводител, с. Хубавене, област Враца, тел. 37-61.

Радослав Дойченов Славчов, магистър по икономика, специалност “Икономист-счетоводител”, Враца, бул. Мито Орозов 13, вх. В, ап. 15, тел. 092/54532.

Петра Лазарова Еленкова, завършила Техникум по икономика със специалност “Счетоводител-икономист”, Враца, ул. Екзарх Йосиф 69, вх. В, ап. 31, тел. 62-12-71.

Веска Георгиева Езекиева, висше образование, икономист-счетоводител, Враца, ул. Ал. Константинов 11, ап. 8, д.т. 62-11-35, сл.т. 66-34-70.

Борис Кирилов Лазаров, висше образование, икономист-финансист, Враца, ул. Сестри Хаджикръстеви 7, ет. 5, ап. 50, д.т. 4-47-75.

Стела Костадинова Иванова, висше образование, счетоводство и контрол, Враца, ул. Илинден 1, вх. В, ап. 45, GSM 098 902867.

Хрисимира Николова Велчева, специалност “Бакалавър-финанси”, Враца, ул. Околчица 62, вх. Б, ап. 32, д.т. 4-10-83.

Петър Илиев Димитров, висше образование, специалност “Икономика на селското стопанство”, Враца, ул. Братя Миладинови 8, вх. А, ап. 5, тел. 64-03-18.

Васил Цветков Галишки, Оряхово, ул. Христо Смирненски 23, тел. 09171/2318, строителен техник и агроном.

Инж. Веселин Тодоров Пенев, Враца, ул. Илия Кръстеняков 14, вх. А, ап. 33.

Димитър Цеков Золев, Враца, ул. Петропавловска 32, вх. Б, ап. 172, тел. 092/626103, 0899/910888, експерт-криминалист.

Иван Ганчев Гурзовски, Бяла Слатина, ул. Д. Благоев 4, тел. 0915/5379, 092/692423.

Огнян Григоров Вълчев, Видин, ж. к. Бонония, бл. 31б, ет. 4, ап. 12, тел. 094/600464, вътр. 236, 094/218564, експерт-криминалист.

Минчо Ангелов Ангелов, Враца, ул. Н. Геров 8, вх. А, ап. 11, оценка на наркотични вещества и графични експертизи.

Петър Стоянов Доневски, Враца, ул. Найден Геров 2, бл. Втори юни, вх. Б, ет. 5, тел. 092/625550, зоотехник.

Добрин Николаев Антонов, Враца, ул. Екзарх Йосиф 44, вх. В, ап. 2, оценител на паметници на културата и изкуството, скъпоценности и антиквариат.

Георги Тодоров Лаков, Враца, ул. Л. Каравелов 20, ап. 5, тел. 092/624655, оценител на машини и съоръжения.

Инж. Тихомир Цветков Трифонов, Бяла Слатина, ул. Хан Крум 140, тел. 0915/83242, 0889/882600, пожарна и аварийна безопасност и автомобилен транспорт.

Инж. Красимира Любенова Кръстева, Враца, ул. Дико Илиев 15, тел. 092/46920, 0899/934583, лицензиран оценител на недвижими имоти.

Милена Николова Александрова, Враца, ул. Морава 22, вх. Б, ап. 17, тел. 092/34201, 0889/720626, експерт по екология, медицина и микробиология.

Иванка Димитрова Анзова, гр. Роман, бул. Христо Ботев 76, тел. 09123/3807, 098/453455, експерт по екологически проблеми.

Доротея Минчева Манчева, Бяла Слатина, ж. к. Калоян, бл. 3, вх. Б, ап. 18, тел. 0915/5679, 0889/308400, технически проблеми.

Инж. Иван Славчев Иванов, Враца, ул. Ген. Леонов 94, ап. 6, тел. 092/33855, 0888324282, оценител на оборотни и дълготрайни активи.

Мариета Костадинова Костадинова, Мездра, ул. Ал. Стамболийски 87, тел. 0910/93208, 0910/93069, 0888/665946.

Наталия Стойчева Предова-Василева, Козлодуй, бл. 67, вх. А, ап. 15, трудовоправни проблеми.

Стойчо Николов Предов, Козлодуй, бл. 67, вх. А, ап. 15, трудовоправни проблеми.

Валерия Невелинова Йорданова, Враца, ж. к. Сениче, бл. 50, вх. В, ап. 53, тел. 0887/946770, трудовоправни проблеми.

Росица Димитрова Иванова, Враца, ул. Сестри Хаджикръстеви 20, вх. Г, ап. 69, тел. 092/40781, икономист, трудово законодателство в образованието.

Аксин Димитров Йотов, Враца, ж. к. Дъбника, бл. 38, вх. Б, ет. 3, ап. 31, тел. 092/46067, 0889/692677, експерт по трудовоправни проблеми и финансово-счетоводни експертизи.

Розина Петрова Банова, Враца, ж. к. Сениче, бл. 54, ап. 65, тел. 092/624101, икономист-организатор.

Милин Йорданов Генчев, Враца, ул. В. Кънчов 106, тел. 092/626584, 0889/394433, икономист-финансист.

Грета Николаева Лазарова, Враца, ул. К. Фотинов 3, тел. 092/624227, 0887/861056, икономист - счетоводна отчетност.

Пламен Христов Иванов, Враца, ул. В. Кънчов 44, вх. В, ап. 22, тел. 092/661661, 0888/401452, икономист-финансист.

Георги Антонов Африканов, Враца, бул. Демокрация 26, вх. А, ап. 15, икономист-счетоводител.

Красимир Димитров Златанов, Бяла Слатина, ул. Цар Калоян 21, тел. 0915/82639, 0887/627918, съдебно-счетоводни експертизи.

Станислав Иванов Върбанов, Враца, ж. к. Сениче, бл. 62, вх. Д, ап. 101, тел. 092/666660, 0888/500677, финанси и кредит.

Теменужка Петкова Попова, Бяла Слатина, ул. Търнавска 38, вх. А, ет. 4, ап. 11, тел. 0915/82255, 0886/736780, съдебно-счетоводни експертизи.

Диляна Иванова Николова, Мездра, ул. Баданец 4, бл. Каменица, вх. В, ет. 2, ап. 13, тел. 0910/92211, 0888/241947.

Снежана Димитрова Сергеева, Враца, ул. Вардар 15, бл. 6, ап. 38, тел. 092/663073, 0898/396998.

Инж. Георги Георгиев Узунов, Бяла Слатина, ул. Сладница 51, тел. 0889/534909, оценка на машини, сгради и оборотни средства.

Николай Иванов Николов, Враца, ул. Екзарх Йосиф 65, вх. А, ап. 7, тел. 092/661080 и 0888/669732, счетоводна отчетност.

1. Клас “Криминалистични експертизи”

Валери Емилов Кирилов, Бяла Слатина, ул. Васил Левски 25, вх. А, ет. 1, ап. 1, тел.0885/828299.

2. Клас “Съдебномедецински експертизи”

Иван Петров Иванов, Враца, ул. Ген. Леонов 95, тел. 0899/714393, съдебномедицински експертизи, специалност “Акушерство и гинекология”.

Мая Иванова Кичева, София, ул. 6-ти септември 2, ет. 1, ап. 5, тел. 0887575365, Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход, вид 2.4 “Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек”, клас 6 “Съдебно-биологични експертизи” и други съдебни експертизи, при които се налага използването на ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники.

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

Д-р Пламен Тихомиров Петров, Враца, бул. Втори юни 99, ап. 1, тел. 0898/280075, съдебно-психиатрична експертиза.

4. Клас “Съдебно-счетоводна експертиза”

Валери Димитров Русинчовски, Враца, ул. Буюклийска 2, тел. 092/623096, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Виолета Луканова Иванова, Враца, ул. Дико Илиев 2, вх. Г, ап. 54, тел.092/640367 и 0886/997856, счетоводна отчетност.

Стела Русева Русинчовска, Враца ул. Поп Боюклийски 2, тел. 092/623096, съдебно-счетоводни, финансово-ценови и технически експертизи.

Бисер Тодоров Игнатов, Оряхово, ул. Арх. Цолов 15, тел. 0889/917815, съдебно-счетоводна експертиза, финансово-икономическа експертиза и съдебно-стокова експертиза.

Красен Георгиев Кръстев, Бяла Слатина, ул. Хаджи Димитър 63, тел.0888/724135, съдебно-счетоводни експертизи.

Манола Иванова Дизова, Мездра, ул. Хр. Ботев 66, вх. А, ап. 28, тел. 0910/93088 и 0899/525079, оценител на земеделски земи.

Десислава Веселинова Цветкова, Враца, ж. к. Дъбника, бл. 3, вх. А, ап. 9, тел. 08878/297472, съдебно-счетоводни експертизи.

Николина Костадинова Петкова, с. Паволче, ул. Христо Ботев 25, тел.0888/064368, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Димитър Ноев Младенов, Враца, ж. к. Дъбника, бл. 32, вх. Б, ет. 8, ап. 40, тел. 092/66447203 и 0895/860826, съдебно-счетоводни експертизи.

Марияна Христова Сандова, Враца, ул. Стоян Заимов 37, вх. Б, ап. 18, тел. 0887/868285, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.

Саша Първанова Вълканова, Враца, ул. Скобелев 10, вх. Г, ап. 91, тел. 0898/666439, икономически експертизи.

Ивана Захариева Петрова, Враца, кв. Кулата, ул. Първа 3, тел. 092/649535, 0999/947812, икономист-счетоводител.

Милин Йорданов Генчев, Враца, ул. Васил Кънчов 106, тел. 092/626584, 0889/394433, съдебно-икономически експертизи.

Гергена Петрова Михалчева, Враца, ул. Втори юни 109, вх. А, ап. 10, тел. 092/621813, 0884/162900, икономист-счетоводител.

Георги Милчов Михалчев, Враца, ул. Втори юни 109, вх. А, ап. 10, тел. 092/621813, 0889/443040, икономист-счетоводител.

Малина Иванова Тошева, Враца, ул. Скобелев 8, вх. Б, ап. 15, тел. 092/624703, 0888/076173, икономист.

Петко Огнянов Ачев, Мездра, ул. Христо Ботев 23, икономист.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

Теменужка Асенова Попова, Враца, ул. Васил Кънчов 70, ап. 2, тел. 0889/918261, съдебна строително-техническа експертиза.

Божидар Василев Ангелов, Враца, ул. Георги Апостолов 1, вх. А, ап. 12, тел. 0885839782, вид “Съдебно-компютърна техническа експертиза”, “Съдебно-икономическа експертиза”, вид 4.2. “Съдебни финансово-икономически експертизи” и вид 4.3 “Съдебно-стокова експертиза”.

Венеций Спасов Дакев, Враца, ул. Раковски 17, ап. 5, тел. 092/626536 и 0888/950880, електроинженер.

Иван Стефанов Цацев, София, ж. к. Дианабад, бл. 5, вх. Б, ап. 29, тел. 02/9628101 0888/177711, транспортно строителство.

6. Клас “Други съдебни експертизи”

Цеца Петрова Петърчовска, Враца, ж. к. Младост, бл. 11, вх. В, ап. 67, тел. 092/66-64-87, експерт по проблеми, възникнали с деца и възрастни, в областите на социалната педагогика и лица с криминогенно поведение.

Румяна Миткова Стоянова, Перник, ул. Никола Козлев, тел. 0899/655795 и 0887/251444, машинен инженер, икономист международник - международно икономическо сътрудничество, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител на инвестиционен проект и на недвижими имоти, автотехнически и автооценителни експертизи, експерт по здравословни и безопасни условия на труд.

Инж. Крум Стилиянов Спиридонов, Враца, бул. Втори юни 62, ап. 15, тел. 092/621852 и 0888/003004, геодезия - кадастър, земеделски земи, цени и ценообразуване в строителството.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Министерство на правосъдието списък iconМинистерство на правосъдието списък
На допуснатите стажант-юристи до изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 06. 02. 2009г. От 00...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
А, раздел ІІІ, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана” при Министерство на правосъдието,...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Министерство на правосъдието списък iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 8 и т. 9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гдин и гд „Охрана”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом