Признава подсъдимата И. Й. М., родена на.**. г в гр. Г. О., с постоянен и настоящ адрес гр. Л., българка
ИмеПризнава подсъдимата И. Й. М., родена на.**. г в гр. Г. О., с постоянен и настоящ адрес гр. Л., българка
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер47.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://petrich.judiciary-bg.org/Courts/RC/Petrich/wa.nsf/4a1cf49970f8f217c225765c0058fdba/abf3ea
П Р И С Ъ Д И:


ПРИЗНАВА подсъдимата И. Й. М., родена на **.**.**** г. в

гр.Г. О., с постоянен и настоящ адрес гр.Л., българка,

българска гражданка, без образование, неомъжена, неосъждана, безработна, ЕГН –

***** за ВИНОВНА в това, че на 13.05.2004 година през ГКПП – Кулата,

община Петрич, като непълнолетна, но разбирайки свойството и значението на

извършеното и можейки да ръководи постъпките си е влязла през границата на

страната с Р Гърция, без разрешение на надлежните органи на властта, поради

което и на основание чл.279, ал.1, пр.1 НК във вр. с чл.63, ал.1, т.4 и т.5 от

НК, чл.36 НК и чл.54 НК я ОСЪЖДА на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от

3 /ТРИ/ месеца и „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” чрез прочитане на присъдата по местния

радивъзел в град Г. О..

На основание чл. 69, ал.1 НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието

„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1 /ЕДНА/ година, считано от влизане на

присъдата в сила.

ПРИЗНАВА подсъдимата И. Й. М., родена на **.**.****г. в

гр.Г. О., с постоянен и настоящ адрес гр.Л., българка,

българска гражданка, без образование, неомъжена, неосъждана, безработна, ЕГН –

***** за ВИНОВНА в това, че по същото време и на същото място, като

непълнолетна, но разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да

ръководи постъпките си, съзнателно се е ползвала от официален документ с

невярно съдържание – паспорт № 333335434, издаден на 11.03.2004г. от МВР гр.

Велико Търново на името на М. М. С., когато от нея за самото

съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на

основание чл.316, пр.3 НК във вр. с чл.308, ал.2 във вр. с ал.1 от НК във

връзка с чл.63, ал.1, т.3 от НК, чл.36 НК и чл.54 НК я ОСЪЖДА на наказание

„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ месеца..

На основание чл. 69, ал.1 НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието

„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1 /ЕДНА/ година, считано от влизане на

присъдата в сила.


ПРИЗНАВА подсъдимата И. Й. М. родена на **.**.****г. в

гр.Г. О., с постоянен и настоящ адрес гр.Л., българка,

българска гражданка, без образование, неомъжена, неосъждана, безработна, ЕГН –

**** за ВИНОВНА в това, че на 24.06.2004 г. през ГКПП-Кулата, община

Петрич като непълнолетна, но разбирайки свойството и значението на извършеното

и можейки да ръководи постъпките си е влязла през границата на страната с Р

Гърция, без разрешение на надлежните органи на властта, поради което и на

основание чл.279, ал.1, пр.1 НК във връзка с чл.63, ал.1, т.4 и т.5 от НК, . чл.

36 НК и чл.54 НК я ОСЪЖДА на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/

месеца и „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” чрез прочитане на присъдата по местния

радивъзел в град Г. О.

На основание чл. 69, ал.1 НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието

„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1 /ЕДНА/ година, считано от влизане на

присъдата в сила.

ПРИЗНАВА подсъдимата И. Й.М., родена на **.**.****г. в

гр.Г О., с постоянен и настоящ адрес гр.Л., българка,

българска гражданка, без образование, неомъжена, неосъждана, безработна, ЕГН –

***** за ВИНОВНА в това, че по същото време и на същото място, като

непълнолетна, но разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да

ръководи постъпките си, съзнателно се е ползвала от официален документ с

невярно съдържание – паспорт № 333335434, издаден на 11.03.2004г. от МВР гр.

Велико Търново на името на М. М.С., когато от нея за самото

съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на

основание чл.316, пр.3 НК във вр. с чл.308, ал.2 във вр. с ал.1 от НК във

връзка с чл.63, ал.1, т.3 от НК, чл.36 НК и чл.54 НК я ОСЪЖДА на наказание

„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ месеца..

На основание чл. 69, ал.1 НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието

„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1 /ЕДНА/ година, считано от влизане на

присъдата в сила.

На основание чл.23, ал.1НК НАЛАГА на подсъдимата И. Й.

М., със снета по-горе самоличност за престъпленията, предмет на настоящото

дело общо наказание в размер на най-тежкото от тях, а именно наказание

„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ месеца..

На основание чл. 69, ал.1 НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието

„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1 /ЕДНА/ година, считано от влизане на

присъдата в сила.

На основание чл.23, ал.2НК ПРИСЪЕДИНЯВА към общото най-тежко

наказание наказанието „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” чрез прочитане на присъдата по

местния радивъзел в град Г. О.


На основание чл.25, ал.1НК във връзка с чл.23, ал.1НК НАЛАГА на

подсъдимата И. Й. М., със снета по-горе самоличност за

престъпленията, предмет на делото и за престъплението, за което М. е

осъдена с присъда № 894/ 29.07.2010година, постановена по нохд № 86/2007година

по описа на Районен съд-град Петрич, влязла в сила на 16.08.2010година общо най-

тежко наказание в размер на най-тежкото от тях, а именно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ

СВОБОДА” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ месеца.

На основание чл.25, ал.4НК във връзка с чл.69, ал.1 от НК ОТЛАГА

за срок от 1 /ЕДНА/ година, считано от влизане на присъдата в сила,

изтърпяването на наложеното общо наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4

/ЧЕТИРИ/ месеца.

ПРИСЪЕДИНЯВА към общото най-тежко наказание наказанието „ОБЩЕСТВЕНО

ПОРИЦАНИЕ” чрез прочитане на присъдата по местния радивъзел в град Г.

О.


ИЗПРАЩА на МВР-В. Т. за разпореждане по установения ред

вещественото доказателство по делото – задграничен паспорт № 333335434, издаден

на 11.03.2004г. от МВР гр.В. Т. на името на М.М.С.

На основание чл.189 НПК ОСЪЖДА подсъдимата И. Й.

М., със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд-гр.

Петрич направените по делото разноски в размер на 171.40 /СТО СЕДЕМДЕСЕТ И ЕДИН

ЛЕВА И ЧЕТИРИДЕСЕТ СТОТИНКИ/ лева.

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15 /ПЕТНАДЕСЕТ/

дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Благоевград.


РАЙОНЕН СЪДИЯ :


СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.


2

Свързани:

Признава подсъдимата И. Й. М., родена на.**. г в гр. Г. О., с постоянен и настоящ адрес гр. Л., българка iconИ въз основа на закона и доказателствата
Признава подсъдимата А. Д. Г.: родена на г в Г. П. с постоянен и настоящ адрес Г. П. У."А. С." №51а, българка, българска
Признава подсъдимата И. Й. М., родена на.**. г в гр. Г. О., с постоянен и настоящ адрес гр. Л., българка iconИ въз основа на закона и доказателствата
...
Признава подсъдимата И. Й. М., родена на.**. г в гр. Г. О., с постоянен и настоящ адрес гр. Л., българка iconИ въз основа на закона и доказателствата
...
Признава подсъдимата И. Й. М., родена на.**. г в гр. Г. О., с постоянен и настоящ адрес гр. Л., българка iconИ въз основа на закона и доказателствата
Признава подсъдимата М. Н. Т., родена на година в Г., с постоянен и настоящ адрес в Г., У."Г. Д." №3, българка, българска гражданка,...
Признава подсъдимата И. Й. М., родена на.**. г в гр. Г. О., с постоянен и настоящ адрес гр. Л., българка iconВъз основа на закона и доказателствата, съдът
Признава подсъдимата Н. П. З., родена на *.*. г в Г. П., с постоянен и настоящ адрес Г. П., У."Д." № *, българка, българска гражданка,...
Признава подсъдимата И. Й. М., родена на.**. г в гр. Г. О., с постоянен и настоящ адрес гр. Л., българка iconИ въз основа на закона и доказателствата
Признава подсъдимата Р. В. П., родена на година в Г. К., с постоянен и настоящ адрес Г. К., У. №59, българка, българска гражданка,...
Признава подсъдимата И. Й. М., родена на.**. г в гр. Г. О., с постоянен и настоящ адрес гр. Л., българка iconИ въз основа на закона и доказателствата
Признава подсъдимата М. К. Б., родена на *.*. г в с. С., с постоянен и настоящ адрес С., О., българка, българска гражданка, омъжена,...
Признава подсъдимата И. Й. М., родена на.**. г в гр. Г. О., с постоянен и настоящ адрес гр. Л., българка iconПризнава подсъдимата К. А. Р., родена на 03. 09. 1956 г град П., с постоянен и настоящ адрес град П., У. В. №12, българка, българска гражданка

Признава подсъдимата И. Й. М., родена на.**. г в гр. Г. О., с постоянен и настоящ адрес гр. Л., българка iconИ въз основа на закона и доказателствата
Признава подсъдимата В. А. М., родена на г в с. Баскалци, с постоянен и настоящ адрес Г. П. У. „ ” №5, вх. А, българка, българска...
Признава подсъдимата И. Й. М., родена на.**. г в гр. Г. О., с постоянен и настоящ адрес гр. Л., българка iconИ въз основа на закона и доказателствата
Признава подсъдимата Б. Х. А. родена на г в с. С., О. П., с постоянен и настоящ адрес същото село, българка, българска гражданка,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом