Шуменски университет
ИмеШуменски университет
Дата на преобразуване28.10.2012
Размер18.46 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://erasmus.shu.bg/wp-content/uploads/2011/10/deklaraciq-obuchenie-new-prilojenie-12.doc

KONSTANTIN

PRESLAVSKY

UNIVERSITY

S H U M E N

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”Приложение 12
Д Е К Л А Р А Ц И Я


ЗА ОСВЕДОМЕНОСТ И СЪГЛАСИЕ ПО СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ”


Аз, .........................................................................................., ЕГН ...........................,

студент/ка в ШУ „Епископ Константин Преславски”, факултетен № ................,

курс ..........., специалност...........................................................................................,


Декларирам, че:  1. Никога преди не съм се възползвал/а от статута на Еразъм-студент с цел обучение.
  1. Съм попълнил/а, изпратил/а и получил/а обратно споразумение за обучение (Learning agreement). То е подписано както от представителите на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, така и от представителите на приемащата институция. Наясно съм, че съм задължен/а да уведомявам Шуменския университет за всички промени, които правя в споразумението за обучение, както и да следя за връщането на подписаното от мен и от приемащата институция променено споразумение на Шуменския университет, в рамките на периода ми на обучение в приемащата институция.
  1. Съм здравноосигурен/а и че съм направил/а нужните застраховки и Европейска здравноосигурителна карта (тогава, когато тя е приложима).
  1. Съм запознат/а, че Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” ще може да извърши изплащането на гранта, едва след като бъдат преведени нужните средства от Центъра за развитие на човешките ресурси.
  1. Съм осведомен/а, че грантът, който получавам от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” не е стипендия, която е предназначена да покрива всички разходи по мобилността, а има за цел само да я подпомага. Тя представлява субсидия, която покрива разликата в стандарта на живот между България и страната, в която се осъществява мобилността.
  1. Съм уведомен/а, че Шуменският университет не носи отговорност за удържани такси за банкови преводи.
  1. По време на обучението си по секторна програма „Еразъм” в приемащата институция, няма да се възползвам от допълнително финансиране по други фондове на Европейския съюз.


Напълно разбирам написаното в тази декларация, осъзнавам и приемам без възражения последиците от нейното подписване.


Дата: .................................... Подпис: ......................................
Свързани:

Шуменски университет iconШуменски университет
Дисертационният труд е обсъден от катедра „Икономика и моделиране” при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” на 18....
Шуменски университет iconПроект за земеделие в България - личен избор, европейски резултат" Емануила Валериева Станева, Шуменски университет "
Емануила Валериева Станева, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", филиал в гр. Варна, специалност "Туризъм"
Шуменски университет iconШуменски университет
Нощувка и хранене /закуска, обяд, вечеря/ за членове на семейството на курсиста – 25 лв на човек
Шуменски университет iconШуменски университет
Област на висшето образование: Педагогически науки Професионално направление: Педагогика на обучението по …
Шуменски университет icon"Повишаване на информационната сигурност при web базирано обучение", с
Атанас Иванов Начев, “Университет по библиотекознание и информационни технологии”, гр. София, Шуменски университет “Епископ Константин...
Шуменски университет iconШуменски университет
Гигов Д.,Обучение и тренировка в тактиката на волейбола, ецнпкфкс-виф”Г. Димитров” София, 1979
Шуменски университет icon"Изследване на методите и средствата за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда", с
Атанас Иванов Начев, “Университет по библиотекознание и информационни технологии”, гр. София, Шуменски университет “Епископ Константин...
Шуменски университет icon"Изследване на съвременните методи за сбор, класификация и разпределение на информацията със специално предназначение", с
Атанас Иванов Начев, “Университет по библиотекознание и информационни технологии”, гр. София, Шуменски университет “Епископ Константин...
Шуменски университет iconШуменски университет
Област на висше образование: шифър Педагогически науки Професионално направление: шифър Педагогика на обучението по
Шуменски университет iconУченическите екскурзии динамичен образователен метод в япония и българия
Публикувано в: сборник „40 години шуменски университет”, международна конференция, секция науки за земята, септември 2011
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом