Семинар управление на проекти preparation for success (3 дни)
ИмеСеминар управление на проекти preparation for success (3 дни)
Дата на преобразуване24.10.2012
Размер43.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.scci.bg/resources/Upravlenie na proekti - 3 dni.doc
СЕМИНАР


УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ - PREPARATION FOR SUCCESS (3 ДНИ)

по лиценз на TenStep, Inc. (САЩ) www.tenstep.com

28 - 30 септември 2009


По-голяма част от работата, която извършвате, може да бъде организирана като проект. Способността успешно да се дефинира и управлява проект от нещо необичайно доскоро, днес се превръща в ключово умение за много организации. Да се управлява проект не е лесно и много хора не притежават естествени умения да управляват проекти. За щастие, уменията свързани с дефинирането и управлението на проекти могат да бъдат придобити чрез обучение. Разбирането и практикуването на концепциите, разглеждани на семинара, увеличава вероятността за успех на вашите проекти.


Лектор: Александър Апостолов, PMP®, TSPM


Съдържание:

  • Предварителна оценка

  • Основни концепции в управлението на проекти

- Характеристики на проекта

- Основни роли в проекта

- Отговорности на ръководителя на проекта по отношение на процесите и екипа

- Защо да използваме методология за управление на проекти

- Модел на зрелост на възможностите за управление на проекти (CMM)

- Големи проекти и програми

- Казус 1: Структуриране на работата в един или повече проекти

- Основни елементи и процеси на управлението на проекти


  • Дефиниране на работата

- Компоненти на дефинирането на проект

- Обхват

- Оценки на високо равнище

- Допускания и рискове

- Упражнение: Допускания или рискове

- Подход на проекта

- Организация на проекта

- Упражнение: типични роли в проекта

- Дефиниция на проекта (проектен документ)

- Казус 2: Дефиниране на проект


  • Създаване на работен план (може да продължи през втория ден)

- Преглед на изходната информация

- Създаване на Структура на работата

- Казус 3: Изготвяне на Структура на работата

- Въвеждащо упражнение – оценка

- Оценка на усилията (обема на работата)

- Казус 4: Оценка

- Изготвяне на мрежови график

- Определяне на ресурси

- Оценка на продължителността и разходите

- „Настройка” на плана и добавяне на ключови събития


  • Управление на работния план

- Общи процеси

- Сигнали за проблеми с продължителността

- Да върнем проекта обратно в график

- Сигнали за проблеми с бюджета

- Да върнем проекта в рамките на бюджета

- Сигнали за проблеми с човекодните

- Техники за управление на работния план – толеранси, придобита стойност, критична верига

- Казус 5: Проблеми с графика и бюджета


  • Управление на проблемите

- Техники за анализ на проблемите

- Варианти за решаване на проблемите

- Форма за поставяне на проблеми

- Регистър на проблемите


  • Управление на обхвата

- Дефиниране на обхвата

- Техники за управление на обхвата

- Процедури за промяна в обхвата

- Форма за искане на промяна в обхвата

- Регистър на промените в обхвата; управленски резултати

- Казус 6: Управление на обхвата


  • Управление на комуникациите

- Роля на комуникациите

- Доклад за състоянието

- Управление на очакванията

- Отчитане на състоянието

- План за комуникациите

- Казус 7: Управление на комуникациите


  • Управление на риска

- Характеристики на риска

- Идентифициране на рисковете

- Количествен и качествен анализ на рисковете

- Реагиране на рисковете

- Контрол на риска

- Инструменти за управление на рисковете

- Упражнение – идентифициране на рискове

- Казус 8: План за управление на риска


  • Управление на качеството

- Казусът качество; Въвеждащо упражнение

- Характеристики на качеството

- Планиране на качеството, Осигуряване на качеството, Контрол на качеството

- Техники за контрол на качеството

- Техники за осигуряване на качеството

- Групово упражнение – управление на качеството

- Уравнение за стойността на качеството

- Ползи и разходи, свързани с качеството; Измерване на качеството

- План за качеството, списъци за проверка, критерии за завършеност и съответствие

- Казус 9: Управление на качеството


Такса за участие: 625 лв. (без ДДС)

Такса за участие при регистрация до 17 септември 2009 г.: 545 лв. (без ДДС)


В цената са включени учебни и работни материали, форми за управление на проекти, обяди, кафе-паузи, сертификат.


Място на провеждане: София, СТЦ ИНТЕРПРЕД


За информация и регистрация: ПРОДЖЕКТА, info@projecta.bg, www.projecta.bg  

Свързани:

Семинар управление на проекти preparation for success (3 дни) iconМетодическо помагало Цикъл за управление на проекти
Настоящото Методическо помагало «Цикъл за управление на проекти» е разработено с финансовата подкрепа на Европейския съюз. То предлага...
Семинар управление на проекти preparation for success (3 дни) iconСертификационна програма "управление на европейски проекти" Формуляр за кандидатстване
България. В подготовката си за управление на пред-присъединителните, а на по-късен етап и Структурните фондове и Кохезионния фонд...
Семинар управление на проекти preparation for success (3 дни) iconУправление на проекти конспект
Въведение в управлението на проекти определение за проект. Видове проекти. Характеристика на проекта. Цикъл на проекта
Семинар управление на проекти preparation for success (3 дни) iconОбучение на синдикалисти за работа по проекти работа по проекти за синдикалисти
Този материал е част от учебния комплект Обучение на синдикалисти за работа по проекти, разработен от Департамент Обучение на Европейския...
Семинар управление на проекти preparation for success (3 дни) iconБългарска библиотечно-информационна асоциация как да подготвим убедителен проект семинар с участието на Нанси Болт, сащ
С нетърпение очаквам да работя отново с библиотекари от България. Този семинар е интерактивен и ще ви даде възможност да работите...
Семинар управление на проекти preparation for success (3 дни) iconПроект "инициатива отворено управление" в софия ще се проведе семинар на тема: "
Семинар на тема “Разкриване и предотвратяване на измами и изготвяне на одитни доклади” ще се проведе от 22 ноември до 8 декември...
Семинар управление на проекти preparation for success (3 дни) iconПодготовка, изработване и управление на проекти по програми на ес
Елеонора Негулова, Председател на ус на Националното сдружение на малкия и среден бизнес и Председател на ус на Националното сдружение...
Семинар управление на проекти preparation for success (3 дни) iconЦентър за европейски програми © 2006, American University in Bulgaria Сертификационна програма "управление на европейски проекти"
Европейския съюз преминава задължително през придобиването на проектна култура. Осигуряването на проекти, които развиват заетост...
Семинар управление на проекти preparation for success (3 дни) iconЦентър за европейски програми © 2007, American University in Bulgaria Сертификационна програма "управление на европейски проекти"
Европейския съюз преминава задължително през придобиването на проектна култура. Осигуряването на проекти, които развиват заетост...
Семинар управление на проекти preparation for success (3 дни) iconPreparation of strategic development programmes

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом