Пловдивски университет "паисий хилендарски" юридически факултет конспект по Общинска инфраструктура Преподавател
ИмеПловдивски университет "паисий хилендарски" юридически факултет конспект по Общинска инфраструктура Преподавател
Дата на преобразуване24.10.2012
Размер18.87 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://web.uni-plovdiv.bg/paunov/Konspekt_Obshtinska infrastruktura.doc
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


Конспект

по

Общинска инфраструктура


Преподавател: проф. д-р Иван Величков


 1. Териториална инфраструктура - същност, състав, база.

 2. Класификация на инфраструктурата. Видове инфраструктури.

 3. Методически инструментариум за изследване и анализ на инфраструктурата.

 4. Интегрирано изграждане и функциониране на инфраструктурата. Управление на инфраструктурната база.

 5. Инфраструктурни проекти в публичния сектор.

 6. Ефективност на инфраструктурната база.

 7. Инфраструктура на общинското стопанство.

 8. Инфраструктурни проекти по програма на ИСПА на Европейската общност.

 9. Основи на устройството на територията.

 10. Изисквания и процедури към изграждане елементите на техническата инфраструктура.

 11. Мрежи и съоръжения на техническата и социалната инфраструктура. Устройствени схеми и планове - създаване, одобряване и изменение.

 12. Организация на инвестиционния процес за изграждане на инфраструктурата.

 13. Организация и управление на поддържането на общинската инфраструктура.

 14. Инфраструктурата и качеството на живот в общината.

 15. Инфраструктурата и екологична политика.

 16. Контрол върху устройството на територията.

 17. Управление на риска в изграждането, поддържането и използването на териториалната инфраструктура.


ЛИТЕРАТУРА:


 1. Закон за устройство на територията (Обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г., последно изм. и доп., бр. 6 от 23.01.2009 г.)

 2. Закон за регионалното развитие (обн. ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.05.2008 г.)

 3. Закон за местното самоуправление и местната администрация (Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991 г., в сила от 17.09.1991 г., последни изм., бр. 108 от 19.12.2008 г., доп., бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.05.2009 г.)

 4. Генешки, М., Инфраструктурна база на териториалните системи, С., 1988

 5. Даскалова, Т., Управление на инфраструктурната база, С., 2000

 6. Димитров, Д., Инфраструктура на производствените и териториалните системи, С., 1988

 7. Костадинов, И., Инфраструктура на производствените и териториалните системи. С., 1994

 8. Христосков, И., Инфраструктурата в икономиката на България, С, 1992

Свързани:

Пловдивски университет \"паисий хилендарски\" юридически факултет конспект по Общинска инфраструктура Преподавател iconПловдивски университет "паисий хилендарски" юридически факултет магистърска програма „публична администрация" конспект по
Понятие за данък. Теории за същността на данъка. Елементи на данъчното облагане. Видове данъци
Пловдивски университет \"паисий хилендарски\" юридически факултет конспект по Общинска инфраструктура Преподавател iconПловдивски университет "паисий хилендарски" юридически факултет въпросник по въведение в гражданското и вещното право Преподавател
Понятие за гражданско право. Гражданско правоотношение. Субективни права и правни задължения
Пловдивски университет \"паисий хилендарски\" юридически факултет конспект по Общинска инфраструктура Преподавател iconПловдивски университет "паисий хилендарски" юридически факултет въпросник по държавна служба и държавни служители Преподавател
Държавни служители – теоретични понятия. Отграничение на държавните служители от работниците и други служители
Пловдивски университет \"паисий хилендарски\" юридически факултет конспект по Общинска инфраструктура Преподавател iconПловдивски университет "паисий хилендарски" юридически факултет основи на публичната администрация преподавател
Едновременно с това те получават знания в практическото функциониране на административния апарат. Предмет на изучаване са общотеоретични...
Пловдивски университет \"паисий хилендарски\" юридически факултет конспект по Общинска инфраструктура Преподавател iconПловдивски университет "паисий хилендарски " юридически факултет публична администрация преподавател
Едновременно с това те получават знания в практическото функциониране на административния апарат. Предмет на изучаване са общотеоретични...
Пловдивски университет \"паисий хилендарски\" юридически факултет конспект по Общинска инфраструктура Преподавател iconПловдивски университет "Паисий Хилендарски" Юридически факултет, редовно обучение конспект обща теория на правото понятие и система на правото
Формиране и действие на националните правни системи. Романо-германска правна система
Пловдивски университет \"паисий хилендарски\" юридически факултет конспект по Общинска инфраструктура Преподавател iconПловдивски университет "паисий хилендарски" юридически факултет дисциплина: право на държавната служба хораруим: 60 часа Преподавател: проф д-р Емилия Къндева
Предмет, система и метод на университетската дисциплина “Право на държавната служба”
Пловдивски университет \"паисий хилендарски\" юридически факултет конспект по Общинска инфраструктура Преподавател iconПловдивски университет „паисий хилендарски" биологически факултет • катедра "екология и оос" студентски съвет – пу „паисий хилендарски"
Пловдивски университет „паисий хилендарски” биологически факултет • катедра "екология и оос"
Пловдивски университет \"паисий хилендарски\" юридически факултет конспект по Общинска инфраструктура Преподавател iconПловдивски университет „паисий хилендарски" биологически факултет • катедра "екология и оос" студентски съвет – пу „паисий хилендарски"
Пловдивски университет „паисий хилендарски” биологически факултет • катедра "екология и оос"
Пловдивски университет \"паисий хилендарски\" юридически факултет конспект по Общинска инфраструктура Преподавател iconПловдивски университет „паисий хилендарски" биологически факултет • катедра "екология и оос" студентски съвет – пу „паисий хилендарски"
Пловдивски университет „паисий хилендарски” биологически факултет • катедра "екология и оос"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом