Държавна агенция за информационни технологии и съобщения док
ИмеДържавна агенция за информационни технологии и съобщения док
Дата на преобразуване24.10.2012
Размер24.37 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.daits.government.bg/dox/report_regulation_ESOD.rtf
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


ДОКлАД


към проект на Наредба за изискванията към
единната среда за обмен на електронни документиПроектът на Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи е изготвен на основание на чл. 41, ал. 2 от Закона за електронното управление, (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.) по предложение съвместно на министъра на държавната администрация и административната реформа и на председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. С настоящата наредба се уреждат изискванията към изграждането, функционирането и експлоатацията на единната среда за обмен на електронни документи.

Проектът е в съответствие с постановките на:

  1. Българската национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт, приета с Решение на Министерския съвет № 482 от 28 юни 2006 г.;

  2. Решение на Европейската рамка за оперативна съвместимост;

  3. Комюнике СОМ (2006) 45 от 16 февруари 2006 г. на Европейската комисия - „Оперативна съвместимост на пан-Европейските услуги на Електронното правителство”;

  4. Комюнике СОМ (2006) 251 на Европейската комисия - „Стратегия за сигурно информационно общество – диалог, партньорство и разширение на възможностите”, както и други европейски и международни препоръки, стандарти и добри практики.

  5. С предлагания проект на наредба се уреждат:

· общите изискванията към изграждането, функционирането и експлоатацията на единната среда за обмен на електронни документи;

· пренос на документи през ЕСОД;

· идентификация на участниците в обмена през ЕСОД;

· сигурност на обмена през ЕСОД;


· контрол на електронните документи пренасяни през единната среда за обмен на електронни документи;

· база от данни с участниците в ЕСОД;

· регистрация на обмена през ЕСОД ;


Финансовите и други средства, необходими за прилагането на Закона за електронното управление, както и произтичащите от закона наредби, са строго специфични за всяка администрация и зависят от степента на съответствие на съществуващите информационни системи на изискванията, постановени в тях.

Очакваните резултати от прилагането на Закона за електронното управление, както и на произтичащите от него наредби, са свързани както с повишаване ефективността на работа на административните органи, така и с подобряване качеството на предоставяните на гражданите и фирмите електронни административни услуги.

Свързани:

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения док iconРепубликабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения
ДВ, бр. 93 от 2006 г.) и във връзка с чл. 12 от Устройствения правилник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения...
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения док iconДържавна агенция за информационни технологии и съобщения
София, ул. "Гурко" №6, тел/факс: (+359 2) 949 23 68, e-mail
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения док iconПостановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция
Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на Устройствен правилник на Министерството...
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения док iconРепубликабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения
Димитър Петков (1858-1907) и 115 години от рождението на Никола Петков (1893-1947)
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения док iconРепубликабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения
Доставка на оборудване за доизграждане на контролен център, изграждане на регионални центрове и осигуряване на междуградска комуникационна...
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения док iconМобилтел ад конференция астел `2006 Технологични новости в процеса на конвергенция
Тенденции за развитие на телекомуникационните мрежи в Република България Петър Илиев, директор "Интегриране и планиране на мрежи",...
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения док iconРепублика българия народно събрание
В чл. 9, т. 5 думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министерството на транспорта, информационните...
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения док iconРепублика българия народно събрание
Думите „Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министърът на транспорта, информационните...
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения док iconРепубликабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения
Интернет игри, разработени от Групата специалисти по права на човека в информационното общество (mc-s-is), подструктура на Управителния...
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения док iconПроект „Телецентрове Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения
Проект „Телецентрове” Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом