Четин хюсеин казак и ремзи дурмуш осман
ИмеЧетин хюсеин казак и ремзи дурмуш осман
страница1/3
Дата на преобразуване24.10.2012
Размер249.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://press.mvr.bg/NR/rdonlyres/6341FE72-7197-4693-AB54-DB81F9A34BB8/0/20112503.doc
  1   2   3
Парламентарен контрол - 25/03/2011


I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи отговори на:


1. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК и РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН относно неправомерно деяние, извършено в Областна дирекция на МВР - Кърджали.


2. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ относно работата на Министерството на вътрешните работи по случаи на обири, кражби от домовете на вещи и животни на 21 жители на с. Динково, община Ружинци, Видинска област.


3. Питане от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА, СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ, ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ и ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА относно увеличаване броя на щатните полицаи в Районно управление "Полиция" - Несебър.


4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно компенсиране и заплащане на полагания от държавните служители в Министерството на вътрешните работи извънреден и нощен труд.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към отговорите на въпроси и питания от членове на кабинета. Първи ще отговаря Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи на въпрос, поставен от народните представители Четин Казак и Ремзи Осман относно неправомерно деяние, извършено в Областна дирекция на МВР – Кърджали. Въпросът ще бъде развит от господин Казак.

Имате думата, господин Казак.

ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.

Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър на вътрешните работи, искам първо да Ви поздравя, а чрез Вас и всички добросъвестни служители на Министерството на вътрешните работи, които участваха в операцията, която доведе до успешния завършек на кризата със заложниците в банков клон в Сливен.

Поводът за моя въпрос обаче са едни действия, които хвърлят нотки на съмнение и безпокойство върху деянията на органи на Министерството на вътрешните работи, специално в област Кърджали.

На 12 февруари 2011 г. в гр. София се проведе извънредна Национална конференция на мюсюлманите.

На 11 февруари 2011 г. около 16,00 ч. в Районно мюфтийство – гр. Кърджали, е получено обаждане от с. Жинзифово за получена призовка по пощата от делегата на конференцията Мусим Хасан Осман. С призовката, подписана от заместник-директора на Областна дирекция на МВР – Кърджали, господин Иван Славчев Иванов, лицето се призовава за снемане на обяснения във връзка с избора му за делегат на Националната мюсюлманска конференция и е призован да се яви в 10,00 ч. в сградата на Областна дирекция на МВР.

На проведена среща с господин Иванов се установява, че той не е подписвал призовки и този подпис не е негов. Районният мюфтия на Кърджали е сезирал директора на Областна дирекция на МВР – Кърджали, с жалба, с искане за откриване на извършителите на деянието, които са злоупотребили с името на официална институция, каквато е МВР. Към жалбата са приложени 2 броя призовки с уточнението, че в Районно мюфтийство – Кърджали, се съхраняват и други подобни призовки. Впоследствие се оказа, че подобни призовки с идентично съдържание са получили множество граждани в най-различни райони на област Кърджали.

Моят въпрос, както и на моя колега към Вас, е: каква е Вашата позиция по така изнесените данни? Тези призовки в крайна сметка истински ли са, или наистина са били фалшифицирани? Ако са били фалшифицирани, какви действия са предприети за разкриване на извършителите на деянието? Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор – министър Цветанов.

Заповядайте, господин Цветанов.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Казак, искам да Ви благодаря за оценката, която дадохте за действията, които предприеха служителите от Министерството на вътрешните работи през последните 48 часа. Надявах се, че това ще го направят и преждеговорившите с декларациите, които бяха за заклеймяването на българското правителство.

Във връзка с Вашия въпрос, Ви уведомявам следното.

На 15 февруари 2011 г. в Областна дирекция на МВР – Кърджали, е постъпил писмен сигнал с вх. № 21 17 от 15 февруари 2011 г., подаден от господин Байхан Мехмедов – районен мюфтия в гр. Кърджали. В него се сочат предварителни данни, че на 11 февруари 2011 г. около 16,00 ч. делегат на Извънредната мюсюлманска конференция е получил призовка по пощата да се яви на 12 февруари 2011 г. в 10,00 ч. в сградата на Областна дирекция на МВР – Кърджали. Същият е поканен за снемане на писмени обяснения във връзка с участието му в предстоящата конференция, чието провеждане е било насрочено за 12 февруари 2011 г. в София. Призовката е издадена от името на заместник-директора на Областна дирекция на МВР – Кърджали, и в нея собственоръчно са положени подпис и печат.

В тази връзка на 11 февруари 2011 г. представителят на Районното мюфтийство Халил Апти и кметът на с. Жинзифово, община Кърджали, са провели лична среща със заместник-директора на Областна дирекция на МВР – Кърджали. След запознаването му с призовката служителят категорично е заявил, че той не е автор на документа и положеният личен подпис не е негов.

На 14 февруари 2011 г. в Районно мюфтийство – гр. Кърджали, са постъпили множество съобщения от други делегати, взели участие в Извънредната мюсюлманска конференция, които също са получили призовка с идентично съдържание. С цел изясняване на действителната фактическа обстановка по случая в Областна дирекция на МВР – Кърджали, е разпоредена и извършена обстойна предварителна проверка.

На 18 февруари 2011 г. с протокол за доброволно предаване на полицейските органи са представени получените призовки, адресирани до различни делегати от гр. Кърджали и региона. При проверката е констатирано, че пощенските пликове, в които са били запечатани призовките, са надписани с компютърен, машинописен текст и са пуснати в пощенските кутии, разположени в сградата на Областната пощенска станция в гр. Кърджали.

В резултат на извършените експертни изследвания е установено, че личните подписи в инкриминираните общо 28 броя призовки са положени от едно и също неустановено лице. Въз основа на проведен сравнителен анализ по несъмнен начин е документирано, че всички подписи са били умишлено подправени и не са идентични с този на заместник-директора на Областна дирекция – Кърджали. Същите са скрепени с поставен върху тях кръгъл мастилен печат с надпис „Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност – Кърджали”, който считано от 1 май 2006 г. е обявен за невалиден и е бил предаден за унищожаване.

С оглед наличието на данните за извършено престъпление от общ характер, материалите по преписката са изпратени по компетентност на Районна прокуратура – Кърджали, с мнение за образуване на досъдебно производство срещу неизвестен извършител.

В заключение искам категорично да Ви уверя, че от страна на специализираните оперативно-издирвателни органи в Областна дирекция МВР – Кърджали, ще бъдат предприети всички възможни, допустими от закона действия за разкриване извършителя на престъплението и последващото му привличане към наказателна отговорност. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.

За реплика, заповядайте господин Казак.

ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, аз се радвам, че Вие изразихте становището, че, първо, това не е официален документ, издаден от органите на МВР и че са предприети действия за разкриване на извършителите на това престъпление. То е престъпление именно защото се подправят официални документи на едно от най-важните ведомства в държавата, каквото е Министерството на вътрешните работи, и то много успешно, след като са се сдобили и с печат, и са подправили подпис на отговорен служител.

Ето един екземпляр (показва документа) от тази призовка, която са получили десетки граждани, с която са били призовани да се явят именно тогава, когато е трябвало да се проведе самата Национална мюсюлманска конференция. Това е предизвикало основателно безпокойство, страх и съмнение у тях, че органи на МВР участват или са съпричастни към опитите за продължаване на разкола в мюсюлманското вероизповедание, които са инспирирани именно от определени среди. За съжаление тези опити засега се увенчават с успех и българските мюсюлмани не виждат реална ангажираност в българските власти за успешното решаване на този проблем.

Призовавам Ви, господин министър, да следите внимателно развоя на досъдебното производство по тази преписка, тъй като фактът, че се подправят официални документи на Министерството на вътрешните работи и с тях се вършат подобни престъпления, би трябвало да буди и Вашата основателна тревога. Призовавам Ви да разпоредите да бъдат извършени всички необходими действия и тази преписка да бъде взета на особен отчет, за да може да се разкрият реалните извършители на това престъпление и те да получат своето заслужено наказание. Ето, предавам Ви копие от призовката. (Дава документа на министър Цветан Цветанов.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Желаете ли дуплика, господин Цветанов.

Заповядайте.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Казак, уважаеми дами и господа народни представители! Както казах в моето изложение и в отговора, който направих: през 2006 г. този печат е даден за унищожаване и е невалиден. Сами разбирате, че положеният печат е от период, на който трябва да бъде направена допълнителна проверка на протокола за унищожаването му. Ще се върнем в периода 2006 г., за да осъществим необходимата проверка и дали е извършен необходимият контрол при унищожаването на този печат.

Уверявам ви, че всичко, което е свързано с досъдебното производство, ще бъде наблюдавано изключително внимателно. Действително с подобен подход се създават допълнителни напрежения върху българските граждани от турски произход и в тази посока ви уверявам, че ние работим само и единствено водени от толерантността и поведение, което да бъде съвместимо с ценностите на една демократична държава. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.

Следващият въпрос е от народния представител Александър Радославов относно работата на Министерството на вътрешните работи по случаи на обири и кражби от домовете на вещи и животни на 21 жители на с. Динково, община Ружинци, Видинска област.

Заповядайте да развиете въпроса, господин Радославов.

АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Господин председател, колеги, господа министри! Като вярващ православен християнин си позволявам от трибуната да поздравя всички в тази зала и българския народ с този хубав празник Благовещение с пълното съзнание, че ни е нужна консолидация на нацията в тези трудни години, на това клокочещо, ако мога така да се изразя, глобално село, в което се превръща светът. Мисля, че парламентът, като основна институция в тази държава, трябва да дава добър тон за консолидацията и за утвърждаване на нашата българска идентичност и самосъзнание – затова правя и това поздравление.

Господин министър, през м. февруари 2011 г. чрез членове и симпатизанти на Движение за социален хуманизъм, което представлявам в Коалиция за България и българския парламент, бях алармиран за крайно тежкото положение на жителите в с. Динково, община Ружинци, област Видин. В някога оживеното село, днес преобладаващо живеят възрастни хора в бедност и страх. Тези хора се превръщат в малцинство сред ромското население, което населява и се самонастанява в опразнените къщи. Посочиха ми над 20 примера на вандалски кражби от домове, включително и изтръгнати кабели от ел.мрежата. Посъветвах ги да се обърнат до всички официални институции, които би трябвало да реагират в една такава ситуация. Аз също поех ангажимент като народен представител, господин Цветанов, да се обърна към Вас с този въпрос.

Жителите на с. Динково са информирали със заведено писмо от 28 февруари кмета на община Ружинци, главния инспектор Славчев – шеф на Районно управление „Полиция” в Белоградчик, комисаря Марков – директор на Областна дирекция, и лично Вас, господин министър. В него е изложен подробно проблемът и се предлага в полицейския участък в община Ружинци да бъде назначен господин Недялко Николов Недков – техен съселянин, понастоящем служител в Районното управление в Белоградчик. Те вярват, че този техен съселянин, като полицейски служител, ще се погрижи за собствеността и живота на своите съселяни.

Моят въпрос към Вас е: какво е решението на МВР по случая и какви мерки предвиждате за противодействие на тази все по-широка битова престъпност?

И един допълнителен въпрос: не е ли крайно време издръжката на общинската полиция, за която си спомням, че направихме промени в закона, да помага именно в тези случаи? Проблемът, доколкото разбирам, е с финансирането и малките общини не могат да намерят собствени ресурси. Дали Министерството на вътрешните работи има някакво виждане за развитие на общинската полиция и осигуряване на средства? Защото това, което става в с. Динково, не е само в Динково. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.

За отговор – министър Цветанов.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Радославов, състоянието на оперативната обстановка на територията на обслужваната от Районно управление „Полиция” в Белоградчик в Областна дирекция на МВР – Видин, се намират в пряка зависимост от влиянието на редица специфични за Видинския регион социално-икономически, демографски и криминогенни фактори. Относително високият ръст на безработицата предопределя чувствително по-ниски от средните за страната финансови доходи на населението, които се получават основно под формата на социални помощи и пенсии. В редица малки населени места и вилни зони изградените постройки през продължителния период от време са необитаеми, а намиращите се в тях движими вещи са оставени без постоянен надзор.

Въз основа на изготвените текущи анализи на Областна дирекция МВР – Видин, е установено, че преобладаващо най-висок дял имат извършените престъпления срещу собствеността – кражби на лични вещи, метални изделия, домашни животни и селскостопанска продукция. В с. Динково, община Ружинци, адресно са регистрирани около 140 души, предимно възрастни хора, пенсионери, от които 20 самотно живеещи лица, а около 43% от общото население е от ромски произход, без постоянна работа. Конкретно населеното място се обслужва от участък „Полиция” – Ружинци, при Районно управление „Полиция” – Белоградчик, където към момента по линия на охраната на обществения ред и борбата срещу престъпността работят общо петима полицейски служители, на същите е зачислен един служебен автомобил за използване. Вакантни са четири места, като незаети остават длъжностите за началник на участък „Полиция” и трима младши полицейски инспектори.

През изминалата 2010 г. в с. Динково са регистрирани 29 престъпления, от които 19 кражби. Установени са извършителите на 5 от тях, неразкрити са останали 11 – броят при спазване на процесуалните изисквания, работата по три от образуваните преписки е прекратена.

Извършеният през 2010 г. грабеж на пари и хранителни продукти от самотно живееща в селото възрастна жена е разкрит по горещи следи. Извършителят на престъплението е осъден и към момента изтърпява наложеното му наказание лишаване от свобода.

С цел оптимизиране изпълнението на основните и текущи задачи, възложени от Районно управление „Полиция” – Белоградчик, са планирани и осъществени редица организационни мерки. Считано от 16 август 2010 г. са сформирани две постоянни дежурни групи, които реагират при подадени сигнали за извършени престъпления. Съвместно с придадените сили на Областна дирекция МВР – Монтана, регулярно се провеждат комплексни полицейски операции на територията на цялата община с акцент противодействие на битовата престъпност.

По инициатива на директора на Областна дирекция Видин и началника на Районно управление „Полиция” – Белоградчик, е организирана среща с кмета и жителите на с. Динково, при която са обсъдени актуалните проблемни въпроси. Взето е решение за изготвяне на сигнално писмо до кмета на община Ружинци, съдържащо искане за осигуряване на външно осветление в селото, тъй като преобладаващата част от улиците не са осветени и това допълнително способства за извършването на престъпление.

Относно предложението на жителите от с. Динково, да бъде назначен на работа техен съселянин в участък „Полиция” – Ружинци, следва да се има предвид обстоятелството, че това е възможно единствено при спазване на нормативните предвидени изисквания.

Съгласно разпоредбите на Закона за МВР и правилника за неговото прилагане, назначаването на държавна служба в МВР задължително се предхожда от провеждането на конкурс. Цялостната процедура е регламентирана в Наредба Iз-1009 от 4 юли 2006 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в МВР. Визираното конкретно гражданско лице понастоящем не е полицейски служител на Областна дирекция МВР – Видин, а е бивш военнослужещ, който в момента е безработен и има заявен постоянен адрес в гр. Лом.

Аз Ви благодаря за това, което казахте в самото начало – за консолидиране на усилията, за преодоляване на всичко това, което имаме днес като последствие от тежката икономическа криза. Тук просто се губи логиката на обяснението, което беше дадено от вашата декларация за всичко това, което беше натрупано в годините на преход. Нека си дадем един отговор: колко са българските граждани, които напуснаха родината през последните години и намериха препитание и реализация в страните от Европейския съюз? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Давам за пример Испания, където по неофициални данни имаме 350 хил. българи, които живеят там. Една не малка част са точно и от Видинския регион, така че в тази посока се надявам, че консолидирането на общите усилия ще доведе действително до подобряване, както на икономическата, така и на сигурността на българските граждани.

  1   2   3

Свързани:

Четин хюсеин казак и ремзи дурмуш осман iconОт н п. Христо дамянов бисеров, лютви ахмед местан, ремзи дурмуш осман и неджми ниязи али относно упражнено полицейско насилие над невинни граждани в гр. Кърджали на 23 юли 2010 г. 23. 30 часа
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи отговори на
Четин хюсеин казак и ремзи дурмуш осман iconРепубликабългари я четиридесетонародносъбрани е
Ремзи Осман – Председател на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство
Четин хюсеин казак и ремзи дурмуш осман iconРепублика българия четиридесето народно събрание
Ремзи осман – Председател на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и
Четин хюсеин казак и ремзи дурмуш осман iconОтносно: Проект на Закон за регионалното развитие
Г-н Ремзи Осман Председател на Комисията по Местно Самоуправление, Регионална Политика и Благоустройство към Народното събрание
Четин хюсеин казак и ремзи дурмуш осман iconТема: здравеопазване
Румен Ненков поиска експертите, които създават новите разпоредби, да излязат на светло. Четин Казак от дпс пък предложи да се ограничи...
Четин хюсеин казак и ремзи дурмуш осман iconЗаседанието продължава с предвидения за това време
Разисквания по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към заместник министър-председателя и министър...
Четин хюсеин казак и ремзи дурмуш осман iconКомисия по правни въпроси
Народното събрание, на приетите на първо гласуване на 27 септември 2012 г законопроекти за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата,...
Четин хюсеин казак и ремзи дурмуш осман iconПредседател цецка цачева: Други народни представители?
Бих искал да изкажа още един аргумент по отношение на предложението на народните представители Христо Бисеров, Четин Казак и Митхат...
Четин хюсеин казак и ремзи дурмуш осман iconЧетин казак (дпс): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! На основание чл. 45, ал. 2, т. 4 от Правилника за организацията
Ние, който е предмет на обсъждане, има подточка „б”, която гласи: „да установи има ли укази на президента по реда на чл. 104 от Конституцията...
Четин хюсеин казак и ремзи дурмуш осман iconПредложени е от Ремзи Яшар Хюсеин – общински съветник уважаеми господин председател
На 28 май 2010 г., петък, ще се проведе Общо събрание на акционерите на “Пазар на производителя – Пазарджик” ад. Като представител...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом