Иван Вазов българският апостол на литературата
ИмеИван Вазов българският апостол на литературата
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер38.9 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.belschool.net/files/svobodnanauchnazona/5.doc
Иван Вазов – българският апостол на литературата


В навечерието на освобождението на България от османско робство се заражда и развива възрожденската литература . В този жанр почват да навлизат все повече писатели и поети, които описват героизма и саможертвата на млади и стари родолюбци, готови на всичко , за да помогнат на отечеството . Един от най-великите умове на тази епоха е Иван Вазов. Бележитият български писател и поет дава своя огромен принос за изграждането на културата на страната ни .

Иван Минчeв Вазов е роден в Сопот. Произхожда от семейство на средно заможен търговец, в което на почит са строгият ред и патриархалността, уважението към религиозните и битовите традиции, отзивчивостта към възрожденските просветителски и патриотични настроения. Семейството му е една от причините Вазов да се превърне в човек на делото, който с всички средства помага на родината си и минава през много трудности. Но освен произхода му, принос за изграждането на неговата личност има и образованието, което получава.

През 1866 се записва в IV клас на Пловдивската гимназия, ръководена от Йоаким Груев, където трябва да овладее гръцки и турски език. Вместо това Вазов усърдно изучава френски език и се увлича от поезията на Пиер Беранже, Виктор Юго и Алфонс дьо Ламартин. Четейки творбите на тези толкова известни и бележити автори, възрожденецът разбира, че не всичко в живота трябва да е война и смърт. Затова се посвещава и на литературата и успява да се превърне в стожер за културата на освободената България. Въпреки странстванията си из други държави като Румъния, Вазов продължава своята дейност за България и умът му създава едни от най-добрите стихотворения, повести и романи.

В творбите на Вазов присъстват няколко основни теми: свободата на България и борбата за постигането й, любовта към рода и родината, защита и утвърждаване на българското, геройските победи и позорните поражения, апатията на Европа към България и проблемите й, социалната и морална нищета („Елате ни вижте!“), безразличието на българските управници. Повече от 10 години след отпечатването на първото си стихотворение Вазов се изявява не само като поет. В началото на 1881 за нуждите на новооснованото списание „Наука“ написва спомените си „Неотдавна“, които са и дебютът му като белетрист. И в първата си повест — „Митрофан“ (по-късно „Митрофан и Дормидолски“) използва спомени.

В първото десетилетие след Освобождението прозата на Вазов се осланя главно на непосредствените му впечатления от последните години на робството. Като белетрист Вазов израства твърде бързо. Още през 80-те години той създава най-големите си постижения в областта на художествената проза — повестите „Немили-недраги“ и „Чичовци“ и романа „Под игото“. Повестта „Немили-недраги“ е посветена на живота на революционните български емигранти в Румъния; акцентът пада не върху историческите личности, а върху „хъшовете“ — безименните герои на историята.

Голям дял в художествената проза на Вазов заемат пътеписите му. В тях редува пейзажите с географски, исторически и етнографски бележки, осведомителния тон с белетристично изображение, лиризма с хумор.

Интересът към създаването и развитието на български следосвобожденски театър стимулира първите драматургични опити на Вазов, които имат успех сред публиката и проправят пътя на младата българска драматургия. Популярност му донасят драмите „Хъшове“, „Към пропаст“, „Борислав и Ивайло“ и комедията „Службогонци“, които са нов етап от развоя на българската драма след Васил Друмев и Добри Войников. Още от края на 19 век произведенията на Вазов са широко разпространени и извън България. Преведени са на повече от 50 езика. Творбите на Иван Вазов като че ли са безчетни. Той постоянно е бил зает с писането на нови и нови стихотворения, поеми, разкази, повести и т.н. Най – известните от тях са разказите “Една българка”, “ Апостолът в премеждие”, “ Иде ли? “ , “Пейзаж”, поемата “Грамада “, романите “Под игото “, “ Нова земя “ и “Светослав Тертер “ и огромен брой стихотворения и стихосбирки .

Много голям принос за родната литература има първият български роман – “Под игото “ на Вазов. Публикувана през 1894г., творбата е замислена и написана, когато той е емигрант в Русия, по времето на управлението на Стамболов. Далеч от родината писателят пътува мислено към родното, връща се към сакралното пространство на родовите си корени и успява да пресъздаде вдъхновено, но и пределно обективно историческата действителност в поробеното си отечество в навечерието на Априлското въстание. Темата за бунтовния април на 1876 г. се превръща за автора в безкраен, непресъхващ извор на вдъхновение. Измеренията на националното в романа откриваме във величието и в героичния полет на българския дух при подготовката на въстанието. Ценностите, които българинът изповядва през тези последни години преди Освобождението, се разкриват и проявяват в революционизирането на една част от народа, в обхващащото все по-широки социални слоеве бунтовно настроение, хвърлящо мост между личността и общността. Със същия заряд се отличават и отделните герои, пречупени през призмата на отношението им към съдбовното събитие. В тази творба Вазов влага всички свои спомени и мисли през годините на борба срещу робството и стъпкването на достойнството и честта на българина , който вече е изморен от тежките несгоди на живота си . Потресен от жестокостите и борбите с турците, писателят успява да предаде много точно вълненията на обикновените хора от народа , поробен от омразния петвековен враг.

Вазов успява да увековечи подвига на народните дейци в своите творби и така провокира бъдещите поколения да творят и по този начин да показват, че родината им е достойна и велика държава, която чрез своята история е успяла да се докаже пред света .

Смъртта на тези, които творят безсмъртни дела, е винаги преждевременна. В продължение на хиляди години милиарди личности са се раждали и умирали, оставяйки повече или по-малко на света. Има мъртъвци, в които има повече живот, отколкото в живите. Такива имена остават завинаги в паметта на човечеството...Вазов е един от тези хора. Той е дълбоко навлязъл в съзнанието на народа си със своите вечни творби, с любовта си към родината.


Автор : Рени Желязкова от 9.д клас, ГПАЕ „Гео Милев” – гр.Бургас

Свързани:

Иван Вазов българският апостол на литературата iconМариана димитрова
Иван Вазов”, Общежитие към ег „Иван Вазов” и пропускателен режим, ред и сигурност на учениците, училищните колективи и помощния персонал...
Иван Вазов българският апостол на литературата iconИван вазов поезия тест
Коя е най-важната качествена характеристика на езика, отбелязана в началото на стихотворението „Българският език”?
Иван Вазов българският апостол на литературата iconІ. Ако ще бъдете във втори клас
Иван Вазов "Немили недраги" ( повест); "Една българка"(разказ); „Българският език” ( стихотворение)
Иван Вазов българският апостол на литературата iconСредно общообразователно училище " Иван Вазов "
Артилерия” литературен конкурс, посветен на 160 години от рождението на Иван Вазов
Иван Вазов българският апостол на литературата iconПисмена справка Произведения на Иван Вазов
Избрани разкази и пътеписи; Кардашев на лов : [Повест] / Иван Вазов. София : Пан, 2002
Иван Вазов българският апостол на литературата iconОбщинска библиотека Свиленград
Изложба по повод 90 години от смъртта на Иван Вазов. Ще се акцентира върху престоя на Иван Вазов в Свиленград
Иван Вазов българският апостол на литературата iconВазов Одата "Българският език "
Подобно е и обръщението в стихотворението на Вазов "Родна реч", което също утвърждава като ценности красотата и силата на българския...
Иван Вазов българският апостол на литературата iconДекемврийски изложби в Народния театър "Иван Вазов"
До края на календарната 2007 година в Народния театър “Иван Вазов” се експонират три изложби, подготвени от Музея при театъра
Иван Вазов българският апостол на литературата iconИван вазов /1850 – 1821
Вазов живее и твори в рамките на две епохи – епохата на Българското възраждане и първите години след Освобождението
Иван Вазов българският апостол на литературата iconПредходни събития
Втора Българска армия, решителна победа, довела до края на Балканската война. Съюзниците са под общото командване на ген. Никола...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом