Проек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
ИмеПроек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Дата на преобразуване24.10.2012
Размер31.12 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.caa.bg/upload/docs/acts2.doc
П Р О Е К Т

Изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”


Индикативни дейности  1. Анализ на националната и международната правна рамка, регламентираща дейността на ГД „ГВА” – нормативни актове, правно-административен модел и иформационни обекти. Резултат: Изготвяне на Доклад и на Правен модел на дейността, вкл. и тази, осигуряваща извършването на административните услуги и елементите на електронното управление.
  1. Анализ на административните процеси в ГД „ГВА” – извършвани услуги и дейности, административни архитектура, дейности и процеси, фунционалности, организация и ресурси. Резултат: Изготвяне на Доклад, на Административен модел и на Информационен модел.
  1. Изграждане на Единна информационно-комуникационна система на ГД „ГВА”. За целта се извършват:

А) Изработване на „Технико-икономическо задание за изграждане на единна информационно-комуникационна система на ГД „ГВА” и неговата сертификация по ЗЕУ.

Б) Проектиране и разработване на модули на Единната информационно-комуникационна система на ГД „ГВА”:

a) Документооборот;

б) Удостоверяване на експлоатационна годност на летища и летателни площадки;

в) Лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване;

г) Удостоверяване на експлоатационната годност на системите и съоръженията за обслужване на пътници, за наземното обслужване и осигуряване на въздухоплавателните средства;

д) Одобряване на авиационни учебни центрове и на организации за летателно обучение;

е) Лицензиране на авиационни оператори;

ж) Лицензиране на въздушни превозвачи;

з) Удостоверяване на експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане;

и) Одобряване на доставчици на аеронавигационно обслужване;

к) Извършване на медицински прегледи и медицински статус на авиационния персонал;

л) Управление на административния процес при контрола на правилата и процедурите за постигане на необходимото ниво на сигурността във въздушния транспорт;

м) Управление на административните процеси при правното регулиране на въздушния транспорт, при осъществяване на международната дейност, при осъществяване на икономическото регулиране на отрасъла и при извършване на статистическата дейност;

н) Управление на административния процес при разрешаването на полетите до и от летищата в Република България;

о) Управление на Системата за управление на качеството

п) Управление на човешките ресурси;

р) Управление на системата за финансов контрол, финансова дисциплина и отчетност на материалните активи.

В) Внедряване и тестване на модулите по т. 3Б и едновременна интеграция със съществуващите системи „Деловодство”, „Автоматизирана информационна система за лицензиране на авиационен персонал, въздухоплавателни средства и летателна годност”, „Автоматизирана информационна система за провеждане на изпити за лицензиране на авиационен персонал”;

Г) Изготвяне на Ръководства за потребителите и Ръководство за администрирането на ЕИКС;

Д) Сертифициране на Единната система по ЗЕУ;

Е) Специализирано и профилирано обучение на персонала на ГД „ГВА” за работа в ЕИКС.

Ж) Гаранционна и следгаранционна поддръжка на системата за период от 3 години

Резултат: Изготвяне на Архитектурен модел на Единната инфромационно-комуникационна система (ЕИКС), на Функционален модел на ИС и на Административно-процесен модел на ЕИКС, дефиниране на общи и специфични функционалности на ЕИКС; сертифицирано Задание; Разработена, внедрена и сертифицирана ЕИКС, с осигурена 3-годишна гаранционна и следгаранционна поддръжка; обучени служители.


  1. Популяризиране в обществото и индустрията на възможностите на Единната система по отношение на извършваните услуги, другата административна дейност и достъпа до публична информация. Резултат: икономия от страна на обществото и индустрията на време и ресурси при комуникацията и работата с администрацията по повод и във връзка с нейната работа; информираност за правила, процеси и процедури – гаранция за равнопоставеност и минимизиране на възможностите за използване на корупционни практики.
  1. Разработка на Технически задания за избор на изпълнители по дейности 1, 2 и 3
  1. Придобиване на активи (виж спецификацията)
  1. Организация и управление на проекта (не се изискват оферти)
  1. Извършване на финансов одит

Свързани:

Проек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconПроек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”
Проек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconИндикативно техническо задание по проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Единна информационно-комуникационна система (еикс), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лецинзии,...
Проек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconОбявление главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" обявява конкурс
За длъжността “директор” на дирекция “Авиационна безопасност” в Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”
Проек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconОдобрена от Главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" Регистрационна форма за проверка на операторите по наземно обслужване
Одобрена от Главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Проек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconГлавна дирекция "гражданска въздухоплавателна администрация"

Проек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconГлавна дирекция "гражданска въздухоплавателна администрация" заявление

Проек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconРепублика българия
Министерство на транспорта и съобщенията главна дирекция "гражданска въздухоплавателна администрация"
Проек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconИнструкция rvsm
Република българия министерство на транспорта главна дирекция „гражданска въздухоплавателна администрация'
Проек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconИздаден от министерство на транспорта
Устройствен правилник на главна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация (загл. Изм. Дв, бр. 29 От 2000 Г.)
Проек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация iconГлавна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация
Летателно обучение като обучаем член на екипажа и за вписване на квалификационен клас за тип вс
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом