Семиотика на рекламата
ИмеСемиотика на рекламата
Дата на преобразуване24.10.2012
Размер15.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://filologia-espt.com/programs/Web_Semiotica de la publicidad.doc

Наименование на учебната дисциплина

Семиотика на рекламата


Титуляри на курса:

Проф. дфн Евгения Вучева

Характер на дисциплината

Избираема

Образователно-квалификационна степен

Магистър

Година

Първа

Семестър

Втори

Кредити

2

Часове

15 ч. лекции + 15 часа упражнения

Характер на обучението

Редовно

Цели на курса: Дисциплината е избираема и представя специфичната проблематика на рекламата като семиотично явление.

Методи на оценяване

- Индивидуални курсови разработки въз основа на конкретна библиография.

- Защита на курсова работа.


Език на обучението

ИспанскиСъдържание на дисциплината

1. Изучаването на рекламата във функционален аспект.

2. Композиционна структура на рекламния текст.

3. Езикови аспекти.

4. Визуален регистър.

5. Изучаването на рекламата в семиотичен аспект.

6. Отношения между вербалния и визуалния регистър.

7. Доминиращи функции на рекламния продукт.

8. Реторика на рекламата.

9. Езикови игри в семиотиката на рекламата.


Препоръчана литература

Barros García, P. “La lengua y la publicidad.” En: Español actual, 33, junio 1977.

Barros García, P. “El lenguaje de la publicidad en televisión.” En: Español actual, 34, enero-diciembre 1978.

Barthes, R. “Rhétorique de l’image”. En: Communications, 4, 1964, 40-51.

Eco, U. “La mirada discreta. Semiótica de los mensajes visuales.” En: La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona, 1972.

Свързани:

Семиотика на рекламата iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика (семиотика на реклама)
Рекламната комуникация; Рекламата определения и класификации; Целите на рекламната комуникация
Семиотика на рекламата iconПр и рекламата
Често на пр се приписват и консултански и изпълнителски функции. Важното е обаче тези две услуги да не се смесват. Основната разлика,...
Семиотика на рекламата iconЕмпирично изследване на обществени нагласи към рекламата
В статията са обсъдени обществените нагласи към рекламата, както и някои аспекти на потребителското поведение, които са свързани...
Семиотика на рекламата iconДипломна работа
Икономическа ефективност на рекламата. Ефект на рекламата върху обществото и икономиката 13
Семиотика на рекламата iconПсихология на рекламата
Как да привлечем вниманието на потребителите, или Популярен психологически модел в рекламата
Семиотика на рекламата iconТема: Рекламата като комуникационна система
Рекламата – основен елемент на комуникационната политика на съвременното общество
Семиотика на рекламата iconАнализ на некачествена радио реклама Основни параметри на рекламата
Точните реплики от диалога е много трудно да бъдат изведени на аудиограма, тъй като има редица думи, които не могат да се чуят ясно,...
Семиотика на рекламата iconЗапочна рекламата на България по четири световни канала
От 6 септември започна рекламата на България като туристическа дестинация по Eurosport, Euronews, National Geographic Channel и Discovery...
Семиотика на рекламата iconГари Вайнерчук идва в Загреб на фестивала на рекламата Идея X (IdejaX)
На 26 и 27 май 2011г в Загреб hura (Хърватско сдружение на рекламните агенции) и iab croatia (Interactive Advertising Bureau Croatia)...
Семиотика на рекламата iconПравила за реклама и спонсорство в регионалните телевизионни центрове на българска национална телевизия 2007 година
Ртвц оценява излъчената реклама по фиксирани цени съобразно часовата зона и деня от седмицата, в която се излъчва рекламата. За час...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом