Програма на европейската комисия «учене през целия живот» подпрограма "еразъм"
ИмеПрограма на европейската комисия «учене през целия живот» подпрограма "еразъм"
Дата на преобразуване24.10.2012
Размер309.01 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.uni-vt.bg/pages/1903/uplft/Objava 2008-2009 2 semestar-SITE.doc
ВТУ «СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ «УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ»

ПОДПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ” - СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТСКИ ОБМЕН 2008-2009


Останали свободни места за 2 семестър


ЕРАЗЪМ дава възможност за краткосрочен студентски обмен в страна, членка на ЕС. Студентите посещават занятия или разработват дипломна работа, без да заплащат за това академични такси. Програмата отпуска месечна финансова помощ, като студентите запазват във ВТУ правото на стипендия и задължението да заплащат семестриална такса. Право на участие имат студенти, редовно и задочно обучение, които са по-горен от първи курс на бакалавърска степен в годината на обмена и не са участвали досега в програмата в дейност обучение. Признава се академичния престой и изпити, ако те съответстват на техните програми. Право на повторно участие в програмата имат само студенти, които кандидатстват за дейност практика.

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за програма Еразъм – 15 ОКТОМВРИ 2008:

-РЕКТОРАТ, зала 2 от 11.00 часа

-V КОРПУС, зала 400 от 13.30 часа

-III КОРПУС, зала 306 от 16.45 часа

ЗА ВЪПРОСИ – стая 407 в Ректорат, отдел Евроинтеграция, Даниела Анчева


Държа

ва

Университет,

Сайт

Академичен координатор на договора във ВТУ

Брой студенти – бак./маг./докт.

Специалност

Работен език

Срок за подаване на докумен

ти

Aвтрия

Университет “Карл Францен” в Грац

www.uni-graz.at

Проф дфн Пенка Ангелова

penkaangelova@yahoo.de

2- Б

Филология или приложна лингвистика с немски

немски

30 октомври

Aвтрия

Университет “Карл Францен” в Грац

www.uni-graz.at

доц.д-р Йонка Кръстева:

zhana49vtu@yahoo.com

2-М, Б

Американистика; Английска филология – 3 курсанглийски

30 октомври

Aвтрия

Университет “Карл Францен” в Грац

www.uni-graz.at

доц.д-р Мариана Йовевска;

marianyov1@yahoo.com

2- Б,М

Специалност с история, Европейска интеграция, Балканистика

немски или

английски

30 октомври

Австрия

Университет в Клагенфурт

www.uni-klu.ac.at


доц.д-р Маргарита Тодорова

marga_get@abv.bg

2- Б,М

Компютърни науки, Информатика, Математика и информатика

английски или немски

30 октомври

Австрия

Университетски колеж за подготовка на учители в Клагенфурт

www.ph-kaernten.ac.at

Доц.д-р Димитър Петров d.petrov@uni-vt.bg

2- Б

Компютърни науки, Информатика, Математика и информатика

английски или немски

30 октомври

Австрия

Университетски колеж за подготовка на учители в Клагенфурт

www.ph-kaernten.ac.at

ст. ас. Силвия Великова

sylvia_velikova@yahoo.com

1- Б

Филология или приложна лингвистика с английски/немски и с педагогически профил

английски или немски

30 октомври

Австрия

Университет в Айзенщат

www.fh-burgenland.at

Ас. Илиян Матеев

i.mateev@yahoo.com

1- Б,М

Икономическа специалност (управление, маркетинг, туризъм, счетоводство, администрация и др.)

немски или английски

30 октомври

Австрия

Университет в Линц

www.fh-ooe.at

гл. ас. Теодора Демирева

tdemireva@hotmail.com

1-Б,М

Социални дейности

немски или английски

30 октомври

Белгия

КАТНО Католически институт на югозападна Фландрия в Торхаут и Кортрейк, www.katho.be

доц.д-р Багрелия Борисова

bagrelia@yahoo.com

2- Б

Филология или приложна лингвистика с английски или нидерландски

нидерландски, английски или

френски


30 октомври

Белгия

Европейски институт Брюксел

www.ehsal.be

гл.ас.Маруся Христова

marusjaph@yahoo.com

2- Б-3 курс

НУПЧЕ с английски език- 3 курс

английски

30 октомври

Белгия

Католически институт “Синт Ливен” в Гент

www.kahosl.be

доц.д-р Маргарита Тодорова

marga_get@abv.bg

2- Б,М Д

Информатика, Компютърни науки, Математика и информатика

английски

30 октомври

Белгия

Университет в Монс

www.umh.ac.be

доц. д-р Анелия Гърбачева

anelia_gb@yahoo.com

1- Б,М

Специалност с педагогическа правоспособност; Социална педагогика; Специална педагогика; Социални дейности

френски

30 октомври

Белгия

Свободен университет в Брюксел

www.ulb.ac.be

доц.д-р Христо Глушков

chglouchkov@abv.bg


2- Б

Политически науки, Международни отношения, Европейска интеграция

френски

8 октомври

Великобритания

Университет в Улвърхемптън

www.wlv.ac.uk

доц.д-р Людмила Костова

lkostova@mbox.digsys.bg

3-М, Д


Британистика

английски

15 ноември

Великобритания

Педагогически институт, Университет в Лондон

www.ioe.ac.uk

гл. ас. д-р Катя Симеонова

k_simeonova@mail.ru

1- М

Магистратура с педагогически профил

английски

30 октомври

Герма

ния

Университет в Бамберг

www.uni-bamberg.de

доц. д-р Людмила Костова

lkostova@mbox.digsys.bg

3- Б,М

Филология или приложна лингвистика с английски и немски

Английски И немски

30 октомври

Герма

ния

Университет във Вехта

www.uni-vechta.de

доц.д-р Антоанета Анчева

ancheva22@abv.bg

1-Б,М

Специалности изящни изкуства; Педагогика на обучението по изобразително изкуство;

немски

30 октомври

Герма

ния

Университет в Пасау

www.uni-passau.de

доц. д-р Георги Тодоров

g.todorov@uni-vt.bg

1-Б

Информатика, Компютърни науки, Математика и информатика

немски

30 октомври

Герма

ния

Университет в Тюбинген

www.uni-tuebingen.de

доц.д-р Багрелия

Борисова

bagrelia@yahoo.com

1-Б,М,Д

Специалност с история

английски

30 октомври

Гърция

Македонски университет в Солун

доц.д-р Анастасия Петрова

anp@abv.bg

2-Б,М

1-Балканистика, История, Археология, Богословие

1-икономическа специалност

гръцки

30 октомври

Гърция

Национален Технически Университет

www.ntua.gr

доц.д-р Георги Георгиев

gngeorgiev@yahoo.com

3-Б,М,Д

Математика и информатика


английски

30 октомври

ДанияУниверситет Аалборг

www.aau.dk


доц. д-р Мирослав Гълъбов

lexcom@abv.bg

2- М

Информатика, Компютърни науки, Математика и информатика

английски

30 октомври

ДанияУниверситетски център Роксилде, www.ruc.dk


доц. д-р Мирослав Гълъбов

lexcom@abv.bg

2- Б

Информатика, Компютърни науки, Математика и информатика

английски

30 октомври

Естония

Университет в Талин

www.tlu.ee

Проф. дфн Димитър Кенанов

dkenanov@abv.bg

2- Б,М

Филология или приложна лингвистика с руски

руски

30 октомври

Ирлан

дия

Университет Дъблин Сити в Дъблин, www.dcu.ie

доц. д-р Маргарита Тодорова

marga_get@abv.bg

2- М

Информатика, Компютърни науки, Математика и информатика

английски

30 октомври

Ирлан

дия

Университетски колеж в Корк, www.ucc.ie

доц. д-р Людмила Костова

lkostova@mbox.digsys.bg

2-M, D

Британистика

английски

30 октомври

Испания

Университет на Байлеарските острови в Палма де Майорка

www.uib.es

доц. д-р Маргарита Тодорова

marga_get@abv.bg

2- Б М


Филология или приложна лингвистика с немски или английски; Информатика, Компютърни науки, Математика и информатика

немски или английски

30 октомври

Испания

Университет в Гранада

www.ugr.es

доц. д-р Маргарита Тодорова

marga_get@a+

bv.bg

1-

Б,М, Д

Специалност с педагогически профил

испански или английски

30 октомври

Литва

Университет в Клаипеда

www.ku.lt

ст.ас. Силвия Великова

sylvia_velikova@yahoo.com

2- Б,М

Туризъм; Филология или приложна лингвистика с английски или руски;

английски или руски

30 октомври

Литва

Университет във Вилнюс

www.vu.lt

доц. д-р Живка Колева-Златева

jivka@yahoo.com

1-Б,М,Д

Филология или приложна лингвистика с немски, английски, или руски. Славистика с полски.

Английски, немски,

руски

30 октомври

Литва

Колеж по строителство и дизайн във Вилнюс www.vsdk.lt

доц. д-р Пеньо Пенев

penio_penev22@yahoo.com

1- Б,М

Графичен дизайн, Интериорен дизайн

английски, литовски

30 октомври

Нидер

ландия

Университет в Бреда

www.nhtv.nl

доц.д-р Маргарита Тодорова

marga_get@abv.bg

3- Б,М

Информатика, Компютърни науки, Математика и информатика

английски

30 октомври

Полша

Ягелонски Университет

www.uj.edu.pl

доц. д-р Петър Петков

petar_petkov_bg@mail.bg

1-Б,М

Международни отношения

английски или полски

30 октомври
Държа

ва

Университет,

Сайт

Академичен координатор на договора във ВТУ

Брой студенти – бак./маг./докт.

Специалност

Работен език

Месечна стипендия в евро

Срок за подаване на докумен

ти

Полша

Университет в Люблин

www.umcs.lublin.pl


доц. д-р Валентина Бонджолова

bondjolova@yahoo.co.uk

3-Б,М,Д


Славянска филология с полски, Български и руски, Английска филология, Българска филология

полски,

руски,

английски

459

30 октомври

Полша

Силезийски университет в Катовице

www.us.edu.pl

доц.д-р Мария Илиева

masha_ilieva@hotmail.com

3-Б,М,Д

Славянска филология с полски, Българска филология

полски

459

30 октомври

Полша

Университет в Лодз

www.uni.lodz.pl

доц.д-р Маргрета Григорова

margretag@yahoo.com

1-Б,М,Д

Славянска филология с полски, Българска филология

полски

459

30 октомври

Полша

Университет в Лодз

www.uni.lodz.pl

доц.д-р Мария Иванова

ivanova.vtu@abv.bg

2-Б,М,Д

Eтнология

английски или полски

459

30 октомври

Португа

лия

Университет до Миню в Гимараеш

www.gri.uminho.pt

гл. ас. д-р Слави Димитров

slavi_omurtag@yahoo.com

1-Б,М,Д

География, История и география, магистърска програма с география

португалски или английски

552

30 октомври

Португа

лия

Лисабонски университет

www.fl.ul.pt

ст. ас. Бойка Недева

boyka_nedeva@abv.bg

2-Б,М,Д

Филология или приложна лингвистика (европейски езици)

съответния език

552

30 октомври

Португа

лия

Университет в Коимбра

www.uc.pt

ст.ас. Бойка Недева

boyka_nedeva@abv.bg

3-Б,М,Д

Филология или приложна лингвистика (европейски езици)

съответния език

552

30 октомври

Португа

лия

Университет в Коимбра

www.uc.pt

доц. д-р Стела Дерменджиева

stellamalcheva@yahoo.co.uk

1-Б,М,Д

География

английски или португалски

552

30 октомври

Румъния

Академия за изящни изкуства в Букурещ

www.unarte.ro

Мариана Мойнова

mariana.moynova@gmail.com

2-Б, М

Специалност от изящни изкуства

Английски или френски

388

30 октомври

Румъния

Университет “Овидиус” в Констанца

www.univ-ovidius.ro

гл.ас.Боряна Михайлова

bo_ganeva@abv.bg

1-Б,М,Д

Балканистика. Филология или приложна лингвистика (английски, френски, немски). История и археология за дипломанти.

румънски, съответния език за филолозите, английски за дипломантите

388

30 октомври

Румъния

Университет в Крайова

www.ucv.ro

гл.ас.Боряна Михайлова

bo_ganeva@abv.bg

3-Б,М,Д

Балканистика. Филология или приложна лингвистика (английски, френски, немски). История и археология за дипломанти.

румънски, съответния език за филолозите, английски за дипломантите

388

30 октомври

Румъния

Университет в Питещ

www.upit.ro

доц.д-р Георги Тодоров

g.todorov@uni-vt.bg

4-Б,М,Д

1.Информатика, Компютърни науки, Математика и информатика;

2.Международни отношения, Европейска интеграция

английски

388

30 октомври

Румъния

Университет в Питещ

www.upit.ro

доц. д-р Людмил Петров

ludmil_petrov@yahoo.com

2-Б,М,Д

Педагогика на обучението по физическо възпитание

Английски

388

30 октомври

Румъния

Университет “1 декември 1918” в Алба Юлия

www.uab.ro

гл.ас.Боряна Михайлова

bo_ganeva@abv.bg

3-Б,М,Д

Балканистика. Филология или приложна лингвистика (английски, френски, немски). История, археология и богословие за дипломанти.

румънски, съответния език за филолозите, английски

388

30 октомври

Слове

ния

Университет в Любляна

www.uni-lj.si

ст. ас. Бойка Недева

boyka_nedeva@abv.bg

1-Б,М,Д

Славянска филология със сръбски. Филология или приложна лингвистика (европейски езици).

съответния език

520

30 октомври

Слове

ния

Университет в Любляна

www.uni-lj.si

гл. ас. д-р Катя Симеонова

k_simeonova@mail.ru

1- Б,М

Специалност с педагигически профил (област изобразително изкуство)

английски

520

30 октомври

Турция

Анкарски университет

www.ankara.edu.tr


доц. д-р Ценка Иванова

cenka_vt@yahoo.com

2-Б,М,Д

История, Балканистика, Археология.

Славянски филологии.

турски или английски (за дипломанти)

448

30 октомври

Турция

Университет Чукурова в Адана

www.cu.edu.tr


доц. д-р Марияна Гърмидолова

mariana.moynova@gmail.com

2-Б,М,Д

НУП и ЧЕ, ПУП и ЧЕ

английски

448

30 октомври

Турция

Тракийски университет в Одрин

www.trakya.edu.tr


доц. д-р Багрелия Борисова

bagrelia@yahoo.com

2-Б,М,Д

Филология или приложна лингвистика с немски или английски

немски, английски

448

30 октомври

Турция

Ататюрк Университет

www.atauni.edu.tr


проф. дфн Паисий Христов

pai_dchr@yahoo.com

3- Б

Филология или приложна лингвистика с френски

френски

448

30 октомври

Турция

Университет “Ататюрк” в Ерзурум

www.atauni.edu.tr

ст. ас Пенка Кънева

p.kuneva@gmail.com

2- Б

Специалности с педагогически профил

английски

448

30 октомври

Турция

Университет “Мустафа Кемал” в Хатай

www.mku.edu.tr


доц.д-р Багрелия Борисова

bagrelia@yahoo.com

2-Б,М,Д

Специалности с педагогически профил, Педагогика на обучението по физическо възпитание, Филология или лингвистика с английски

турски (английски)

448

30 октомври

Унгария

Университет в Дебрецен

http://www.unideb.hu


доц. д-р Живка Колева

jivka@yahoo.com

1-Б,М,Д

Славистика (с полски), Руска филология (ІV и V курс), Филология или приложна лингвистика с немски, английски, френски, нидерландски

съответния език

457

30 октомври

Финлан

дия

Университет в Тампере

www.piramk.fi

доц. д-р Маргарита Тодорова

marga_get@abv.bg

2-Б

Информатика, Компютърни науки, Математика и информатика

английски

702

30 октомври

Франция

Университет Париж 13

www.univ-paris13.fr

доц.д-р Христо Глушков

chglouchkov@abv.bg

4-Б,М,Д


Филология или приложна лингвистика с френски; Специалност с история

френски

710

30 октомври

Франция

Университет Париж 13

www.univ-paris13.fr

доц.д-р Маргарита Тодорова

marga_get@abv.bg

1-Б,М,Д

Информатика, Компютърни науки, Математика и информатика

френски

710

30 октомври

Франция

Педагогически институт в Ла Рош сюр Йон

http://ects.aubepine.free.fr

ас.Христина Доврамаджиева

christina_dovramadjieva@abv.bg

2- Б-3,4 курс, М

Филология или приложна лингвистика с френски и педагогически профил; Предучилищна или начална училищна педагогика с френски; Педагогика на обучението по изобразителни изкуства;

френски

710

30 октомври

Чехия

Университет в Острава

www.osu.cz

доц. д-р Людмил Петров

ludmil_petrov@yahoo.com

2-Б, М

Педагогика на обучението по физическо възпитание

английски

511

30 октомври

Чехия

Университет в Острава

www.osu.cz


доц. д-р Антония Кръстева

a_krasteva@mail.bg

1-Б, М

Социална педагогика.

Специалност с педагогически профил

английски

511

30 октомври

Швеция

Университет в Умеа

www.umu.se

гл. ас. д-р Катя Симеонова

k_simeonova@mail.ru

1- Б,М

Специалност с педагогически профил (област уеб дизайн)

английски

691

30 октомври

Свързани:

Програма на европейската комисия «учене през целия живот» подпрограма \"еразъм\" iconЕразъм дневник
В края на 2006 г европейската образователна програма „Еразъм” навърши 20-годишния си Рожден ден! От началото на 2007 г тя продължава...
Програма на европейската комисия «учене през целия живот» подпрограма \"еразъм\" iconПриложение V. 5 Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот
Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот”
Програма на европейската комисия «учене през целия живот» подпрограма \"еразъм\" iconЗа програма Еразъм
Европейската комисия – „Учене през целия живот 2007-2013”. Целта на програмата е да повиши и уеднакви качеството на висшето образование...
Програма на европейската комисия «учене през целия живот» подпрограма \"еразъм\" iconПрограма „ учене през целия живот " еразъм формуляр за кандидатстване 2009 за Интензивни езикови курсове по секторна програма „Еразъм"
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Програма на европейската комисия «учене през целия живот» подпрограма \"еразъм\" iconКакво е програма „Учене през целия живот ?
Програмата „Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme – llp) е най-мащабната програма за европейско образователно и културно...
Програма на европейската комисия «учене през целия живот» подпрограма \"еразъм\" iconПрограма „Учене през целия живот
Институцията ще осигури финансова подкрепа, отпусната от Общността, на ползвателя, с цел осъществяване на мобилност по секторна програма...
Програма на европейската комисия «учене през целия живот» подпрограма \"еразъм\" iconПрограма за учене през целия живот на Европейския съюз
Ръководството на Мир ад има удоволствието да Ви информира, че през месец октомври беше реализирана практика на 10 специалисти от...
Програма на европейската комисия «учене през целия живот» подпрограма \"еразъм\" iconПрограма за учене през целия живот еразъм
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Програма на европейската комисия «учене през целия живот» подпрограма \"еразъм\" iconПрограма за учене през целия живот еразъм
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Програма на европейската комисия «учене през целия живот» подпрограма \"еразъм\" iconПрограма ‘Учене през целия живот
Учене през целия живот” Секторна програма „Коменски в проекта участват Земеделска професионално-техническа гимназия в гр. Семюр-Шатийон...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом