Проект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера протокол
ИмеПроект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера протокол
Дата на преобразуване24.10.2012
Размер30.27 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.peshtera.bg/documents/Protokol_naznachav.ekip1.doc

BG 2006/018-343.01.01 Деинституционализация посредством предоставяне на

услуги в общността за рискови групи
С финансовата подкрепа Община Център за обучение и Република България

на Европейския съюз Пещера услуги МТСППроект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера”

ПРОТОКОЛ

За провеждане на интервю и класиране на кандидатите подали заявления за назначаване на екип по проект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера”

Днес, 17.04.2009г., комисията приключи своята работа, назначена със Заповед № 199 / 08.04.2009г. на Кмета на Община Пещера в състав:


Председател: Дафинка Семерджиева – Заместник – кмет на Община Пещера;

Членове:

  1. Красимира Стоименова – Секретар на Община Пещера;

  2. Валентина Гешева – Ръководител проект;

  3. Златка Гемиева – Главен експерт „ПНМП”

  4. Анна Василева – Младши експерт “ПНМП”

Комисията започна своята работа на 17.04.2009г. от 09:30 часа , в Заседателна зала на Общински съвет.

Комисията проведе конкурс с подалите заявления и допуснатите до интервю кандидати под формата на събеседване, като акцентира своето внимание на мотивацията на интервюираните и изискванията заложени в обявата за набиране на персонал за работа в Дневния център ( образование, професионален стаж, пълнота на подадените документи, допълнителни умения )

В резултат на извършения преглед, оценка и класиране на представените заявления комисията реши ,

К Л А С И Р А

1. За длъжността Ръководител : Вася Николаева Костадинчева;

2. За длъжността Психолог: Мария Ангелова Рабаджийска

3. За длъжността Социален работник : Дарина Владимирова Делева

Славка Стефанова Чанакчалиева

Мария Стефанова Кабакова


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европйския съюз и Договарящия орган”


4. За длъжността Рехабилитатор: Анета Данаилова Джорова

Софка Йорданова Аргирова

Спасина Сотирова Щерева


5. За длъжността Медицинска сестра: Росица Петрова Кабакова

Антоанета Димитрова Коралиева

Мариана Захариева Цикалова


6. За длъжността Трудотерапевт: Катя Ангелова Бангиева

Анастасия Александрова Шикренова

Фери Феризе Вилиева Зонева


7. За длъжността Касиер домакин: Мария Драгомирова Лазарова


8. За длъжността Готвач: Мария Гавраилова Вълкова


9. За длъжността Санитар: Мария Борисова Власева

Райна Димитрова Бабова

Екатерина Георгиева Ставракева


На некласираните кандидати комисията благодари за тяхното участие.


Този протокол, състоящ се от 2 ( две ) страници, се състави на 17.04.2009г. и е предаден на възложителя на 21.04.2009г., качен на интернет страницата на община Пещера и изнесен на Информационното табло на Общинска администрация за сведение.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европйския съюз и Договарящия орган”Свързани:

Проект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера протокол iconПроект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера протокол
За преглед и класиране на подадените заявления за кандидатстване за назначаване на екип по проект „Дневен център за възрастни хора...
Проект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера протокол iconДневен център за възрастни хора с увреждания
От 10. 2006 г отвори врати Дневен център за възрастни хора с увреждания като социална услуга предоставяна в общността. Помещава се...
Проект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера протокол iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Проект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера протокол iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Проект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера протокол iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Проект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера протокол iconДокументация за участие в конкурс за възлагане на социалната услуга в общността дневен център за възрастни с увреждания
Дневен център за възрастни с увреждания” в Община Габрово е открит със Заповед на Кмета. В конкурса могат да участват неограничен...
Проект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера протокол iconОбщина силистра
Серес” №4; Дневен център за стари хора –гр. Силистра, ул. “Серес” №4-; Дом за деца лишени от родителска грижа гр. Силистра, ул. “Албена”...
Проект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера протокол iconДокументация за участие в конкурс за възлагане на социалната услуга в общността дневен център за деца и младежи с увреждания
Дневен център за възрастни с увреждания” в Община Габрово е открит със Заповед на Кмета. В конкурса могат да участват неограничен...
Проект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера протокол iconОбщина димитровград, гр. Димитровград чос-130137 / 13. 02. 2013
...
Проект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера протокол iconДоклад за извършен мониторинг в специализирани институции за възрастни хора с физически увреждания През м октомври и ноември 2009 г
През м октомври и ноември 2009 г беше извършен мониторинг в специализираните институции за възрастни хора с физически увреждания,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом