Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по литература за клас
ИмеПримерно годишно разпределение на учебното съдържание по литература за клас
текст урочна тема
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер62.54 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://prosveta.bg/actualno/gr/prosveta_lit_razpredelenie.doc
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРА

ЗА 7. КЛАС


Учебен

час №

Автор, текст, урочна тема


Нови понятия


Забележка


1

2

3

4

1.

Пътуване в света на българската литературна класика
Възприемане на художествената литература като ценност. Осъзнаване на ролята на българските писатели в развитието на българската култура.

2.


3. – 4.


5.

6. – 7.


8.

ХРИСТО БОТЕВ – жизнен път и творческа биография

На прощаване“ – житейският избор на човека революционер

Робството и свободата. Мотивация за избора на борбата

Бунтовникът и другите

Смъртта и свободата. Победата в две поетически картини

„На прощаване“ – поетическият завет на Христо Ботев

национално самосъзнание;

национална идентичност;

конфликт;

лирически герой;

проблем;

анализ на художествен текст;

анафора

Разграничаване на биографичните факти около създаването на стихотворението от условния характер на литературната творба.


9.


10.


11. –12.


13.


14.

15.


16.–17.

ИВАН ВАЗОВ – жизнен път и творческа биография

Немили-недраги“ хъшовете в българското време

Битът и всекидневието на емигранта

(I глава)

Героите в негероически исторически момент (II глава)

„Хъш значи… да бъдеш мъченик…“

(III глава)

Заветът на Знаменосеца (V глава)

Подвигът, саможертвата, свободата

(X глава, XVII глава)

Живот в изгнание, посветен на родината и свободата (Обобщение)

повест;

повествование;

повествовател;

заглавие;

лирическо отклонение;

авторово присъствие

Темите изискват самостоятелен анализ на отделните глави, както и търсене на подходящи преходи на базата на герои и проблеми.

Типология на националния герой в образа на Странджата.

18. –19.


20.


21.

22.–23.


24. –25.


26. –27.


28.


29.–30.


31.


32.

33.

34.

Една българка“ – срещата на обикновения човек с историята


Историческо време, геог рафско пространство и художествена условност

Свободата като състояние на духа

Изпитание за човечността пред лицето на страха

Величието на обикновения човек


Опълченците на Шипка“ – възхвала на подвига в името на България

„Срамното“ и „славното“ в българската история

Величието на духа, достигнал своя чутовен връх


Българският език“ – патриотична защита на родния свят

Родната реч – свещена и красива

Поетът като защитник и пазител на езика

Езикът – вечната родова ценност

мото;

фабула;


извънсюжетни елементи;

експозиция;

завръзка;

кулминация;

развръзка;

ретроспекция


ода;

метонимия;

лирически говорител


Жанровите и композиционните особености на разказа позволяват да се анализира цялостно по дадените тема и подтеми, като всяка от тях изисква и да се постави акцент върху отделна част от текста.


Лирическият увод и картината на боя; връзката между минало и настояще, между национална история и бъдеще

35.


36. –38.


39. –40.


41. –42.


43.

АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ – жизнен път и творческа биография

До Чикаго и назад“ (Ниагара!...) – възторжена среща между човека и природата

Бай Ганьо“ – безсмъртната творба на Алеко

Срещата на „своето“ и „чуждото“ в дома на Иречек. Байганьовската „защита“ на българското

Какво сме наследили от Бай Ганьо?

пътепис


Характеристика на епохата, в която живеят Алеко и неговият герой; нравствена характеристика на Бай Ганьо


44.


45.–47.ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ – жизнен път и творческа биография

Неразделни“ – балада за любовта. Любовта в живота на съвременния човек

балада


Връзка между фолклор и литература


48.


49.– 51.ПЕЙО К. ЯВОРОВ – жизнен път и творческа биография

Заточеници“ – борбата за свобода и скръбта по изгубената родина

преносна употреба;

тропи и фигури;

елегия
52.


53.

54.

55.

56.


57.

ЕЛИН ПЕЛИН – жизнен път и творческа биография

По жътва“ – трудът, любовта и смъртта в българското село

Трудът – празникът в делника на селянина

Любовта – красотата в живота на човека

Смъртта в трагичния кръг на живота

Природата – естественият свят на селския човек

Жизнелюбие и хармония в битието на българския селянин (поглед върху други творби на Елин Пелин)
Особености на късия разказ, роля на повествователя, пейзаж, диалог, художествен детайл в разказите на Елин Пелин


58.


59.–60.


61.–62.


63.–64.


65.

ЙОРДАН ЙОВКОВ – жизнен път и творческа биография

По жицата“ – разказ за страданието, съпричастието и надеждата

Страданието, което ражда съпричастие


Съпричастието, което ражда надежда


Човешкото добро и надеждата на границата между истината и лъжата. Благородната лъжа в живота

авторово отсъствие


Сравнение между произведенията на тримата разказвачи – Вазов, Елин Пелин и Йовков


66.–68.


Обобщителни упражнения

Обобщението може да се осъществи на ниво проблеми и тяхното интерпретиране в отделни творби; чрез тестови задачи; с работа над други литературни произведения.Забележки:

1. Предложеното примерно годишно разпределение съдържа 68 урочни теми. Те съответстват на часовете по литература през учебната година – 34 учебни седмици х 2 учебни часа. Часовете за устни и писмени упражнения трябва да бъдат съобразени с учебното съдържание и по български език. Предложеният брой часове за изучаване на отделно художествено произведение и свързаните с него подтеми трябва да бъдат приемани като предложение и подлежат на преоценка от страна на преподавателите.

2. В Приложението към учебника са предложени варианти на подход към изучаваните текстове, съобразени с изискванията за структурата на задължителните писмени учебни жанрове. Тези варианти могат да ориентират преподавателите при изготвянето на окончателното годишно разпределение, в което ще бъдат включени и часовете по устна и писмена реч.

Свързани:

Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по литература за клас iconВладимир попов
Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по ли- тература за клас
Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по литература за клас iconГодишно разпределение
Запознаване с учебното съдържание по литература, целите и задачите на обучението
Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по литература за клас iconПримерно годишно разпределение по български език и литература за клас
Обучението по български език и литература в първи клас обхваща 217 учебни часа годишно, които се провеждат в 31 учебни седмици по...
Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по литература за клас iconПримерно годишно разпределение на темите от учебното
Разпознаване, назоваване на компютърните устройства и затвърдяване на знанията за предназначението им
Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по литература за клас iconРазпределение на учебното съдържание по информационни технологии за задължителна подготовка в IX клас
При провеждане на обучението по учебното помагало „Информационни технологии“ за клас на издателство „Изкуства“
Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по литература за клас iconПримерно годишно разпределение, 8 клас, интензивна подготовка, Opportunities for Bulgaria

Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по литература за клас iconUnit 1
Примерно годишно разпределение 8 клас задължителна подготовка, success pre-intermediate
Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по литература за клас iconНа методическата единица
Примерно годишно разпределение по химия и опазване на околната среда за клас
Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по литература за клас iconРазпределение на учебното съдържание по информационни технологии за задължителна подготовка в
При провеждане на обучението по учебното помагало „Информационни технологии“ за 10. клас на издателство „Изкуства“
Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по литература за клас iconНа урока
Примерно годишно разпределение по физика и астрономия за клас автори: Димитър Мърваков, Виктор Иванов, Мая Гайдарова
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом