Орган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
ИмеОрган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
страница1/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер437.07 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.zvuk-i-svetlina.eu/broeve2011/RTF/br04-2011.rtf
  1   2   3   4
СПИСАНИЕ „ЗВУК И СВЕТЛИНА”


ОРГАН НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ


БР. 4, 2011 ГОДИНА


ISSN 1312 - 6636

Бр.4 (62) / 2011 г.

Година пета (основано през м. юни 2003 г.)


ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ

НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Редактор на броя: Снежанка Кирчева

Редакционна колегия:

Боряна Коскина, Калинка Ковачева

Графичен дизайн и предпечат: Катя Парапанова и Илия Кърджанов

Коректор: Вера Сълчева


Адрес на редакцията:

4000, Пловдив, пощенска кутия 29, тел./факс: 032/65 36 02; тел. 032/62 52 87

eл. поща: nadbbg@mbox.contact.bg

Интернет-страница: http://www.zvuk-i-svetlina.eu

Интернет-страница на НАСГБ: http://www.nasgb.org

Адрес за посещения: Пловдив, ул. „Весела” №30, НАСГБ


Съдържание:

Достойните българи....................................................................................................2

Ексклузивно интервю с председателя на НАСГБ – Димитър Парапанов..............2

Приоритети

Още една успешна година...........................................................................................3

Програма за дейността на насгб през 2011 г..............................................................4

Декларация от Общото събрание.....................................................................9

Делници и празници

В ТО - Шумен: Весели, засмени, румени, червени...................................................11

И ние сме част от събуждащата се природа..............................................................11

В ТО- Пловдив: Първи април съвместно с еврейската общност.............................12

Един нов спорт набира скорост...................................................................................12

В ТО- Варна: Отвънка ухае на люляк..........................................................................13

В ТО- Русе: Сбъдната мечта..........................................................................................14

Перо от птица – стихотворения....................................................................................14

Традиции

Великден..........................................................................................................................16

Гергьовден – 6 май..........................................................................................................17

Щрихи от родината: 11 април 1876 -та - 135 години от априлското въстание........17

За конкурса......................................................................................................................18

Съобщения ......................................................................................................................19

Пети юбилеен републикански, многожанров фестивал на хората с увреждания в гр. Перник.............................................................................................................................21

Любопитно - Великденско яйце за три милиона..........................................................22

Усмивки............................................................................................................................23


ДОСТОЙНИТЕ БЪЛГАРИ

35-ма получиха наградите на в-к: "24 часа" и БНТ в десетото издание. Сред наградените е и Димитър Парапанов,
председател на НАСГБОсми април 2011 година, хотел "Шератон" в София. Церемонията на националната кампания за отличаване на обикновени хора, извършили необикновени дела - спасен живот, проявили честност, храброст, съпричастност, дали рамо на нуждаещ се, застанали зад значима обществена кауза, видимо е най-хуманната кампания.

Да направиш добро, когато си далеч от известността и светлините на прожекторите е присъщо само на достойни хора. Техните истории и постъпки не всякога стават популярни, но се запомнят. Лично министър председателят, Бойко Борисов, присъства на церемонията и връчи приза "Златен ритон" на Антоанета Иванова, служителка на телефон 112, спасила човешки живот.

"Да даряваме благото и да го усещаме" - с тези думи Тончо Токмакчиев от БНТ връчи наградата на Димитър Парапанов, който не жали сили, здраве и неуморно се бори за правата на сляпо-глухите хора да водят достоен живот.

Пожела му гражданска гордост и завърши: "Стократно да Ви се върне това, което Вие правите".


* * *

ЕКСКЛУЗИВНО ИНТЕРВЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА НАСГБ – ДИМИТЪР ПАРАПАНОВ


Въпрос: Честито! Какво усещане имахте сред толкова достойни българи в залата?

Отговор:

Благодаря! Никога не съм предполагал, че ще бъда удостоен с такова внимание. Бях развълнуван на церемонията „Достойните българи”. Едва ли с няколко думи мога да опиша присъствието си при награждаването на десетки достойни българи, които са дали нещо от себе си за другите, нуждаещи се от помощ. С дълбоко удовлетворение разбрах, че сред тези хора е оценен и моя труд за добруването на хората с увреждания.


Въпрос: Могат ли да се степенуват или класират деянията на хората?

Отговор:

Естествено, че могат. Степенуването зависи от това в каква – в по-голяма или в по-малка степен е деянието. То зависи и от това в каква ситуация и в какво състояние съответния човек е извършил благородното деяние.

Въпрос: Кампанията има два акцента: достойнство и българи. Кое е водещото?

Отговор:

Водещо е достойнството, а за нас – българите е гордост, че го имаме.

Въпрос: Какви цели си поставяте за в бъдеще?

Отговор:

Целите са същите, които са и досега – да помагам на хората с увреждания. Искрено се надявам, че ще бъда полезен за сляпо-глухите в България, в Европа и света със своя скромен принос за тяхното опознаване, обмен на опит, рехабилитацията и интеграцията на сляпо-глухите в обществото. Ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от българския парламент е един от основните ни приоритети с колегите от другите организации на и за хора с увреждане.


Приоритети

ОЩЕ ЕДНА УСПЕШНА ГОДИНА


Националната асоциация на сляпо-глухите в България проведе общото си годишно отчетно събрание на седми април тази година. То включваше цялостен отчет за 2010 година по организационната, финансовата, културно-масовата, спортната дейност, както и дейността на НЦРСГ "Хелън Келър" през отчетния период. Дискусията се разгоря около членството в асоциацията, взаимодействието с местните органи, държавната и общинската власт, увеличаване на източниците за финансиране на дейността, изграждането на ползотворни контакти със сродни организации в страната и чужбина. Разработването и реализацията на териториални програми за трудова заетост и интеграция на сляпо-глухите граждани. Подчертано бе затягането на организационната и финансовата дисциплина в аргументираното изказване на председателката на контролния съвет Маринка Спасова и видимият резултат от високата взискателност и контрол. В териториалната организация в гр. Добрич има много добро разбиране от страна на общинската администрация и затова резултатите от дейността са отлични. Поздравителният адрес, който кметицата на Добрич, Детелина Николова изпрати до общото събрание, говори за благородните пориви на живота във вече четиринадесет годишно сътрудничество. Ефектна помощ на нуждаещите се оказва националният център за рехабилитация на сляпо-глухите в уменията за общуване, ориентация и придвижване в малкото и голямото пространство, брайлова грамотност, полезни умения. През годината в 17 дисциплини са преминали 40 сляпо-глухи клиенти и шестима придружители.

С цел по-голяма ефективност има предложение дейността да се развива и по места. Подчертана бе високата активност в културния живот в Пловдив, Добрич, Асеновград, Русе, Шумен, Кърджали, Плевен, Варна, Габрово, а в спортната надпревара Пловдив, Варна, Добрич, Шумен, Кърджали, Русе, Бургас, Стара Загора, Сливен, Ямбол и по-малките населени места като Неделино, Горна Оряховица Казанлък, Дулово, Смолян и други. Всички изказвания и препоръки се базираха на Устава на асоциацията, което говори за стегната дисциплина и висока отговорност. Приета бе програма за дейността през 2011 година, бюджета, размера на членския внос и други. Приета бе декларация, в която се настоява Българският парламент да ратифицира Международната конвенция за опазване и насърчаване правата и достойнството на хората с увреждания, приета от ООН през декември 2006 година, също така и ратифицирана от Европейския съюз. Като равноправни членове на съюза ратифицирането на конвенцията е наше-задължение и право.

Събранието реши 27 юни, рождената дата на Хелън Келър да се превърне в „Ден на сляпо-глухите", в който по-места и всички заедно гласно да поискат достойно място в обществото заостряйки вниманието на обществеността към проблемите и тяхното решаване.


" 3 С "


* * * * * *

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАСГБ ПРЕЗ 2011 Г.


І. Организационна дейност:

1. Приемане от Общото събрание (ОС) на бюджета на НАСГБ за 2011 г.

2. Общото събрание задължава УС и председателя да бъде направено проучване чрез Териториалните организации и НЦРСГ „Хелън Келър” – Пловдив да оказват съдействие на всички заинтересовани институции за издирване и насочване на сляпо-глухи деца, за включването им в обучение – системата за ранно въздействие, в специалните училища и в масовите училища за интегрирано обучение.

3. Да се търсят възможности чрез Европейските програми – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към МТСП за интерпретатори на сляпо-глухи, които да бъдат и сътрудници на ТО по места.

4. Общото събрание задължава УС да настоява пред МТСП и правителството за отмяна на постановление на ППЗИХУ, като през 2011 г. се предоставят интерпретаторски-придружителски услуги за сляпо-глухи – 13 лева на сляпо-глухи с 100% загуба на работоспособност и 8 лева на сляпо-глухи с над 90 % загуба на работоспособност, съгласно чл.44, ал. 1, т. 4 от ЗИХУ (а не както през 2010 г. ни предоставиха придружителска услуга 5 лева за слепи)

5. Общото събрание задължава УС и председателят да продължат работата по изготвяне на проекти по Европейските програми за ремонт на базата на НЦРСГ и за подготовката и провеждането в България на Седмата конференция по сляпо-глухотата на ЕСС и Третото общо отчетно изборно събрание на ЕССГ през 2012 г., (за което сме се обърнали с молба до правителството – министрите: Томислав Дончев – управление на средствата от ЕС; Тотю Младенов – МТСП; Симеон Дянков – министър на финансите)

6. Да продължи актуализацията на база данни за членовете на НАСГБ

7. а) Да се издирват и приемат за членове на НАСГБ сляпо-глухи лица, отговарящи на изискванията за членство съгласно устава, но с приоритет на тотално сляпо-глухите и сляпо-глухите с тежки комбинирани увреждания на зрението и на слуха, които действително се нуждаят от подкрепата на асоциацията (съгласно чл. 4, ал.2 от устава – Целите и приоритетите на НАСГБ). Да се ограничи приемът на членове с леки зрителни и с леки слухови увреждания, които не се нуждаят от подкрепата на асоциацията, тъй като те имат по-добра комуникация, общуват свободно и дори не се нуждаят от интерпретатори-придружители.

б) С цел създаването на ТО на НАСГБ в областите, където няма такива (Благоевград, Кюстендил, София-област, Монтана, Враца, Видин, Ловеч, Пазарджик и Разград), да бъдат издирени и организирани сляпо-глухите, като се търси съдействието на ССБ, СГБ, ТЕЛК и ЛКК, Дирекциите “Социално подпомагане”, общини, кметства, учебни и медицински заведения и др.

в) да се учредят ТО в градове, където има най-малко 5 члена – в гр. Чирпан и други селища. Дори да е и в области, където има създадени ТО.

8. НАСГБ да издаде указател на плоско-печатан и брайлов шрифт с телефоните и адресите на НАСГБ с поделенията й

9. Общото събрание задължава УС на НАСГБ да продължи да настоява българският парламент да ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета от ООН – декември 2006 г., в която сляпо-глухотата се признава като отделно увреждане, също така и ратифицирана от ЕС като първата междуправителствена група подписвала някога какъвто и да е договор за човешките права.

10. Общото събрание задължава УС и председателят на НАСГБ да продължат да настояват пред Правителството на Република България и държавните институции:

- Да се отчитат специфичните особености на хората с комбинирани зрителни-слухови увреждания и техните конкретни индивидуални потребности от социални услуги за тяхната интеграция в обществото.

- Чрез актуализиране на Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за прилагането му, да се предоставят необходимите за интеграцията на сляпо-глухите:

лични и социални асистенти, интерпретатори-придружители, приоритетно на тотално сляпо-глухите и с тежки зрителни и слухови увреждания;

- специализирани помощни средства за общуване, комуникация, сигнализация,

- специфични услуги,

- индивидуални планове и програми за интеграция.

Чрез задоволяване на тези специфични потребности на сляпо-глухите, да се реализират основните им човешки права – достъп до: общуване и комуникация, информация, заобикалящата среда, образование и рехабилитация, като продължи подготовката на учители по слухово-речева рехабилитация и тактилна комуникация. УС на НАСГБ да настоява жестомимичния език и тактилния жестов език да бъдат приети като официални в училищата за глухи и НЦРСГ „Хелън Келър” Пловдив.

11. Провеждане на Девети национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите включващ Осмия национален фестивал на художествената самодейност с изложба до 31.08.2011 г.

12. Да бъдат проведени обучителни семинари по организационната, финансовата, социалната, рехабилитационната, културно-масовата и др. дейности.

13. Териториалните организации на НАСГБ, създадени през 2001 год. според възможностите си да отбележат 10 годишния си юбилей.

14. Годишните отчетни събрания на ТО на НАСГБ за 2010 г. да се проведат в периода 01.05.-15.06.2011 г. Графикът да бъде приет от УС и да се изпрати на ТО.


ІІ. Социална дейност:


1. Да се полагат усилия за набиране на дарения за подпомагане на сляпо-глухите и дейността на ТО. Както и дарения от спонсори за ПТС на членовете, тъй като в субсидията за 2011 г. не е заложен параграф за ПТС.

2. Да се подпомагат социално слаби сляпо-глухи, да се посещават болни и възрастни неподвижни, като се търсят средства от спонсори и дарения.

3. Председателите и ТУС на ТО на НАСГБ да търсят възможности и съдействат за предоставяне на лични и социални асистенти на нуждаещите се сляпо-глухи от помощ по проекти на общините и социалните служби.


ІІІ. Рехабилитационна дейност:


1. Съгласно решението на Общото събрание и Програмата за развитие на НАСГБ, приета от Общото събрание на 27-28.11.2009 г. за периода 2010 г. – 2014 г. с цел предоставяне на рехабилитационни услуги на сляпо-глухите, УС да продължи да полага усилия за подобряване материалната база на НЦРСГ „Хелън Келър” – Пловдив, създаден в съответствие с удостоверение за регистрация № 224 от 19.03.2004 г., за предоставяне на социални услуги “Дом за хора със сетивни нарушения” и “Център за социална рехабилитация и интеграция” и пререгистриран с удостоверение за регистрация № 364-03 за предоставяне на социални услуги “Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора” и № 364-04 “Дом за възрастни хора със сетивни нарушения” от 09.10.2009 г.

2. Да се търсят специфични форми, принципи, методи и средства за рехабилитация и интеграция на сляпо-глухите в ТО по местоживеене.

3. Да се продължи въвеждането на нови специфични модули, форми, принципи, методи и средства за обучение и рехабилитация, отговарящи на реалните потребности на сляпо-глухите.

4. Да се подготвят специалисти, владеещи тактилния начин на комуникация със сляпо-глухи, като се проведат курсове в сътрудничество със специалисти от НМКЦ по ЖМЕ (Национален методически и консултативен център по жестомимичен език) към СГБ и като се ползва водещия чуждестранен опит на Русия, Норвегия и др. страни чрез взаимни, разменни посещения между специалисти на НЦРСГ „Хелън Келър” и чуждестранните им колеги.

5. Използвайки положителната чуждестранна практика, да се въвеждат в употреба, да се разширява използването им и да се усъвършенстват алтернативните начини за общуване, необходими на сляпо-глухите със значителни, дълбоки и тотални слухови и зрителни увреждания. Приоритет в тази насока са индивидуалните програми, форми, принципи, методи и средства на рехабилитация. За тази цел:

а) за да се приложат и у нас, водещите в света алтернативни начини за общуване със сляпо-глухи (като тактилен жестов език, различни видове ръчни азбуки, тактилни сигнали и др.);
да бъдат адаптирани към българските езикови, социално-културни и психологически особености. За тази цел да се проведат курсове и семинари.

б) да се състави методика за обучение в начини за общуване със сляпо-глухи, със следните цели: подготовка на преподаватели за сляпо-глухи; обучение на самите сляпо-глухи в алтернативни начини за общуване; подготовка на интерпретатори-придружители на сляпо-глухи.

в) да се застъпи по-широко и хаптичното общуване като начин на комуникация с тотално сляпо-глухите.

г) да се издаде помагало на тема „Как да контактуваме със сляпо-глухи”, обясняващо за начините за общуване със сляпо-глухите и как всеки съпричастен може да установи контакт със сляпо-глух човек.

6. Да се въведе дистанционно обучение по компютърна грамотност, както и ориентиране и мобилност по местоживеене на сляпо-глухи с по-добър слух за изучаването на необходимите маршрути и поради ограничената база на центъра.

7. Да се популяризира добрия опит в компютърната грамотност на сляпо-глухи добре владеещи компютърните технологии чрез състезания „Без мишка”, семинари, групови работни срещи между сляпо-глухи ползващи и владеещи компютърни конфигурации.

8. Да се проведе практическа конференция по проблемите на сляпо-глухотата с актива на НАСГБ.


ІV. Културно-масова и спортна дейност:

  1   2   3   4

Свързани:

Орган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия iconОрган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
...
Орган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия iconНационална асоциация на сляпо-глухите в българия
Ви ги представим. Писмото на Аврам Аврамов бе публикувано в списание „Звук и светлина”, печатен орган на Националната асоциация на...
Орган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия iconОрган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
Приоритети: Димитър Парапанов президент на новооснованата Международна спортна федерация на сляпо-глухите
Орган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия iconИнформационен бюлетин на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
Наши водачи в пътуванията и срещите ни бяха председателят на Норвежката асоциация на сляпо-глухите и генерален секретар на Световната...
Орган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия iconНационална асоциация на сляпо-глухите в българия
Предложение от Националната асоциация на сляпо-глухите в България за допълнение към проекта на план за действие за равни възможности...
Орган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия iconОрган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
България” на Конгресния център —Международен панаир гр. Пловдив — Деветият национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите,...
Орган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия iconОрган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
Насгб, призна, че обществото е в дълг към хората в неравностойно положение. Той обаче посочи, че през последните четири години Общината...
Орган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия iconОрган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
В управителния съвет на насгб
Орган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия iconОрган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
Сбогувахме се с редактора на нашето списание!
Орган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия iconОрган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
В то-велико Търново: Двоен празник
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом