Програма зона Ловеч здрави деца
ИмеПрограма зона Ловеч здрави деца
страница1/8
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер477.75 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://rzi-lovech.com/programa.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8ОБЩИНА ЛОВЕЧ


ПРОГРАМА
зона Ловеч


ЗДРАВИ ДЕЦА

В ЗДРАВИ СЕМЕЙСТВА


2009


СЪДЪРЖАНИЕ 1. Здравно-демографско състояние на населението на възраст 7-18 години в Община Ловеч.
 1. Резултати от изследването за носителство на фактори на риска за здравето сред ученици на възраст 14-18 г. в Община Ловеч.
 1. Знания, умения и навици на учениците за здравословен начин на живот.
 1. Характеристика на програмата „Здрави деца в здрави семейства” – стратегически цели и задачи на програмата, групи, място и ключови области за интервенция.
 1. Цели, задачи и интервенционни дейности за намаляване на поведенческите фактори на риска за здравето на учениците:

 • Нездравословно хранене

 • Ниска двигателна активност

 • Тютюнопушене

 • Консумация на алкохол
 1. Цели, задачи и интервенционни дейности за намаляване на биологичните фактори на риска за здравето на учениците:

 • Повишено артериално налягане
 1. Цели, задачи и интервенционни дейности за изграждане на училищна среда, укрепваща здравето на учениците.
 1. Мониторинг и оценка
 1. Фази на развитие на програмата
 1. Управление на програмата
 1. Ресурси за управление на програмата


I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКОТО СЪСТОЯНИЕ

НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТ 7-18 г.


Община Ловеч e разположена в централната част на Северна България и заема 946 кв.км, като включва град Ловеч и 34 села- кметства.Тя обхваща 22.89% от територията на Областта и е на първо място по големина в сравнение с другите седем общини.В Ловешка община живеят 60632 граждани с постоянен адрес и 56973 с настоящ адрес, от които 5920 (9.62%) са ученици от 1 до 13 клас, разпределени в 217 паралелки. Има 16 общообразователни, професионални и специални училища (5 основни училища;4 СОУ; 2 профилирани гимназии; 4 професионални гимназии; 1 помощно училище).


В учебните заведения функционират 15 здравни кабинета с 15 медицински специалисти (1лекар , 12 медицински фелдшери и 2 медицински сестри). Здравословното състояние на учениците от 7 до 19-годишна възраст ежегодно се оценява на базата на обобщени резултати от профилактичните прегледи, извършени от личните им лекари.


През учебната 2008/2009 г. е извършен профилактичен преглед на 76.1% от учениците. Над от 2/3 от тях са с нормални антропометрични показатели (75.25% - за ръст и 73.4- за телесна маса). С ръст и телесна маса под нормата са съответно 1.5% и 1.95% от учениците, а над нормата – 2.7% и 3.6.0% от тях. Констатираните отклонения в антропометричните показатели на учениците са обезпокоителни, тъй като те са предпоставка за развитието на хронични неинфекциозни заболявания, като артериална хипертония, затлъстяване, захарен диабет и други в по-късна възраст.


Диспансеризирани са  341 от учениците. В структурата на болестите водещо място заемат болестите на нервната система и сетивните органи (34.6%); следват болестите на ендокринните жлези и обмяната (33.7%); болестите на дихателната система (19.3%); болестите на костно-мускулната (2.05%); сърдечносъдовата (3.8%); храносмилателната (2.9%) и пикочо-половата системи (1.1%).


Най-разпространените заболявания сред учениците в община Ловеч (, затлъстяване, бронхиална астма, гръбначни изкривявания,смущения в зрението, хроничен бронхит, хипертонична болест, язвена болест) са свързани с нездравословният модел на хранене; ниската и недостатъчна двигателна активност; алергизиращите фактори в жизнената среда, в това число и училищната; информационната и режимна пренатовареност в училище; остарялата и несъобразена с възрастовите и физиологични особености на учениците училищна мебел; продължителният престой в неправилна работна поза и други.


Това налага провеждането на изследване за носителството на фактори на риска за здравето сред учениците и разработването на програма, включваща дейности с фокус към промоция на здравето, профилактика на болестите и здравословни промени в средата на живот и учене на децата.


II. НОСИТЕЛСТВО НА ФАКТОРИ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО СРЕД УЧЕНИЦИ НА ВЪЗРАСТ 14-18 г. В ОБЩИНА ЛОВЕЧ


НЕЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ


Храненето е фактор, който влияе силно върху здравето на децата. Наднормената телесна маса и затлъстяването в ученическа възраст е проблем, който съществува в повечето икономически развити страни, като най-често се дължи на промяната в хранителния модел (увеличаване приема на мазнини и намаляване на въглехидратния прием) и редуциране на двигателната активност. Хранителният статус на учениците в България не отговаря на съвременните препоръки и изисквания за здравословно хранене. Това в голяма степен зависи от навиците за хранене вкъщи, знанията за храненето и за отделните храни, както и от финансовите възможности на родителите.


Храненето на учениците в Община Ловеч носи общите белези на нездравословното хранене, характерно за страната: недостатъчна е консумацията на мляко, млечни продукти, месо, риба и варива; не консумират или рядко консумират пресни плодове над 40.0% от учениците, пресни зеленчуци – всеки втори от тях; близо половината анкетирани консумират веднъж на ден и по-често понички, банички, кекс, бисквити, сандвичи, хот-дог, хамбургери и чипс; 49.7% - шоколад, бонбони, сладолед или крем. Тези резултати не съдействат за по-добро здраве на децата.


Един от показателите, характеризиращи в определена степен храненето на учениците, е индексът на тяхната телесна маса (ИТМ). Установява се, че 18.8% от момчетата и 11.7% от момичетата са с наднормена телесна маса и затлъстяване. С тегло под нормата са 11.4% и 19.3% от тях.


Само 1/3 от учениците съобщават за положителна промяна в модела на хранене през последната година. Негативна е промяната при 10.2% от момчетата и 17.9% от момичетата. Спазват диета съответно 20.5% и 26.7% от тях.


Данните за обичайната честота на консумация на отделните храни при учениците са тревожни и налагат неотложни действия за утвърждаване на здравословен начин на хранене, с оглед намаляване на риска за здравето.
НИСКА ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ


Двигателната активност е важен фактор за психическото и физическото развитие на учениците. Тя укрепва сърдечносъдовата система, поддържа нормална телесната маса и осигурява оптимален растеж и развитие на скелетната структура. Изследвания в редица страни на Европа и света сочат, че двигателната активност сред младите хора е ниска, особено сред момичетата. У нас тя е широко разпространена сред всички възрастови групи, включително и сред децата в училищна възраст. По данни на НСИ (2002 г.), при 18-25% от момчетата и 30-48% от момичетата на възраст 7-18 години се установява недостатъчна двигателна активност, като относителният й дял се увеличава с възрастта. Натрупването на няколко фактора на риска, включително и ниска двигателна активност, увеличава риска за здравето на децата.


В Община Ловеч над 30.0% от учениците са с ниска двигателна активност, като този дял нараства с възрастта. Не се занимават въобще със спорт 10.0% от тях. Ниската двигателна активност при момичетата е два пъти по-разпространена в сравнение с тази при момчетата (съответно 27.4% и 49.2%). Почти всеки ден през свободното си време спортуват 36.7% от учениците, предимно 14 и 15-годишните момчета и по-големите моимчета, а 2-3 пъти седмично – 24.8% от тях. Средната продължителност на едно физическо занимание при всеки трети анкетиран е около 1-2 часа, при всеки четвърти – до 30 минути, което е недостатъчно.


Над 40.0% от учениците през последната година са увеличили физическата си активност през свободното време; не съобщава за промяна всеки трети от тях; намалил е физическата си активност или не спортува вече всеки пети, предимно момичетата. С нарастване на възрастта физическите занимания на учениците през свободното време намаляват.


Данните за двигателната активност на учениците в Община Ловеч потвърждават необходимостта от насочени мероприятия за постигане на по-добра физическа форма, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическо развитие.


ТЮТЮНОПУШЕНЕ


Тютюнопушенето е вреден навик, широко разпространен в повечето страни на Европа. Този фактор на риска за здравето, особено сред учениците, води до възникване на дълготрайна зависимост, свързана с негативни последици за здравето в зряла възраст. У нас 42.7% от момичетата и 31.3% от момчетата пушат цигари, като сред тях доминират редовните пушачи (съответно 18.8% и 16.3%). От тях 9% са 13-годишни, 10.5% - 14-годишни, 20.7% - 15-годишни и 32.6% – 16-годишни. Долната граница на пропушване е под 13 години, което е крайно тревожен факт за здравето на децата.


В Община Ловеч над 30.0% от учениците пушат цигари. Епизодични пушачи са 1.9% от момичетата и 3.3% от момчетата. Всеки трети е редовен пушач (38.2% от момичетата и 27.7% от момчетата), като делът им нараства с възрастта. Момичетата преобладават, като съотношението момичета/момчета е най-високо сред учениците на 15 години (3.7:1). Над 60% от анкетираните изпушват дневно от 1-10 цигари; от 11-20 цигари изпушва всяко трето момче и момиче; интензивно е тютюнопушенето при 5.8% от момчетата и 2.4% от момичетата. Средно на ден момчетата изпушват по 11.0 цигари, а момичетата – 9.7.


Над половината от пушачите имат желание да спрат цигарите, но всеки шести - не желае. Смятат, че ще пушат и след пет години над половината от тях.


Около 30% от учениците съобщават за положителна промяна по отношение на тютюнопушенето в сравнение с предишната година, но всеки трети е увеличил количеството на изпушваните цигари.


Разпространението на тютюнопушенето сред учениците налага активни дейности за неговото ограничаване, с оглед намаляване на риска за здравето.


КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛ


Консумацията на алкохол е фактор на риска за здравето. През последните години се наблюдава увеличаване на консумацията му сред младите хора в Европа. У нас делът на опитвалите алкохол ученици е 82%, а на напивалите се – 48%. На 13-годишна възраст опитвалите концентрат са 28%, вино – 53%, бира – 58%, като тези стойности са над средните за Европа (ESPAD, 1999). По данни на НСИ (2003 г.), между 15-20 хиляди ученици от 9-12 клас показват ясни симптоми на рискова употреба на алкохол, като възрастовата граница на начална употреба се е снижила на 12.5 години.


В Община Ловеч над 80.0% от анкетираните консумират алкохол, като редовна е употребата му при 2.0% от момчетата и 1.9% от момичетата, предимно на 16 и 17- годишна възраст. Ежедневна е консумацията на бира при 7.9% от учениците, на вино – при 2.7% от тях, на концентрати – при 5.3%. Средното количество алкохол, консумирано на един случай от учениците е 2.1 бутилки бира; 164.9 мл вино; 138.4 мл концентрати.


Повече от 10 пъти през годината се е напивал всеки осми анкетиран, по-често момчетата. С най-висок относителният дял при тях са 17-годишните, а сред момичетата – тези на 16 години.


Тревожен факт е, че всеки четвърти ученик е увеличил консумацията на алкохол през последната година, по-често момичетата. И при двата пола с най-висок дял са 17-годишните.

Нивото на консумация на алкохол сред учениците налага предприемането на мерки за неговото ограничаване, с оглед намаляване на риска за здравето.


ПОВИШЕНО АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ


Важно място сред сърдечносъдовата патология заема артериалната хипертония (АХ) - от една страна като заболяване, а от друга - като водещ рисков фактор за развитието на други сърдечносъдови заболявания. Често пъти тя започва развитието си в детството и юношеството, което определя необходимостта от интервенции за предотвратяването й още в тази възраст.

В Община Ловеч над 80.0% от учениците са с нормално и оптимално систолично артериално налягане; с високо нормално САН са 6.3% от тях; с хипертонични стойности на САН са 17.1% от момчетата и 6.6% от момичетата.


С нормално и оптимално диастолично артериално налягане са над 90.0% от учениците; с високо нормално ДАН са 5.7% от тях; с хипертонични стойности на ДАН са 6.4% от момчетата и 2.2% от момичетата.


Резултатите за нивото на артериалното налягане сред учениците показват, че профилактиката на заболяването следва да започне още в детска възраст.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Програма зона Ловеч здрави деца iconИнициативи на свободната зона към микц ловеч през май, 2008
Ловеч,кв. Вароша, ул. Георги Бенковски 1, тел./факс 068/ 603 834, e-mail: ecomission21@mail orbitel bg
Програма зона Ловеч здрави деца iconПрограма: Анкетиране на младежи от техни връстници по важни за младежката общност теми, предложения и идеи
Ловеч и региона, доброволци от Ресурсен доброволчески център на сдружение "Екомисия 21 век", Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев",...
Програма зона Ловеч здрави деца iconБчк от Летница и село Крушуна участваха в усвояването на различни техники за работа с деца и приемни семейства, съобщиха от Червения кръст
Информационната кампания се осъществява в рамките на проект „Програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора,...
Програма зона Ловеч здрави деца iconЗдравен район ловеч амбулатории за първична медицинска помощ-индивидуални практики
Ловеч ул. “Д-р Съйко Съев” №27 каб. 91; с. Дренов – бивша сзс, общ. Ловеч, с. Скобелево- кабинет в кметството, общ. Ловеч- 20. 09....
Програма зона Ловеч здрави деца iconBg-ловеч: Покупка обявление за поръчка доставки
Сздп тп "Държавно горско стопаство Ловеч", ул. "Търговска" №56, За: инж. Нели Борисова, Ловеч 5500, Ловеч, Тел.: 068 603765, e-mail:...
Програма зона Ловеч здрави деца iconИнформационно Консултантски Център в град Ловеч месечен младежки бюлетин декември, 2008 година
Стратеш”- ловеч получи подкрепа за проект “Младите хора и българската гора”, който е финансиран от дамс в рамките на Програма за...
Програма зона Ловеч здрави деца icon3 договорзауслуг а
Областна администрация Ловеч, булстат: 000291335, с адрес: град Ловеч 5500, ул. „Търговска“ No. 43, представлявана от Ваня Владимирова...
Програма зона Ловеч здрави деца icon12 август, международен ден на младежта в град ловеч 2009 предварителна програма
Място и час на провеждане – площад “ Екзарх Йосиф”пред Община Ловеч, начало – 17. 00 часа, 12 август 2009г
Програма зона Ловеч здрави деца iconЗона а – паркова зона Зона б – зона на съществуващото езеро
Пловдив е обявена за паметник на парковото и градинско изкуство с категория “местно значение” през 1992 г. В режимите за опазване...
Програма зона Ловеч здрави деца iconГръбначни изкривявания
Стройното и добре развито тяло и правилната телесна стойка винаги будят възхищение. Искаме нашите деца да станат силни, здрави, с...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом