Списък с номинирани нпо-представители за гражданско участие от Национална нпо – конференция на кзур/22. 09. 11, съгласувани с Експертен съвет на кзур/ 28. 09. 11 и утвърдени от ус на кзур/12. 12. 11
ИмеСписък с номинирани нпо-представители за гражданско участие от Национална нпо – конференция на кзур/22. 09. 11, съгласувани с Експертен съвет на кзур/ 28. 09. 11 и утвърдени от ус на кзур/12. 12. 11
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер65.22 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.migidea.org/files/ с номинирани НПО представители на КЗУР - 12.12.11.doc
Списък с номинирани НПО-представители за гражданско участие от Национална НПО – конференция на КЗУР/22.09.11, съгласувани с Експертен съвет на КЗУР/ 28.09.11 и утвърдени от УС на КЗУР/12.12.11: • Комисия по ГМО: Дончо Иванов, Магдалена Лисева, Петя Чолакова / по предложение на ГС „Хармония”, „Екострума 2000”, сдружение „За един по-добър живот”/

 • Съвет по сигурността: Тодор Трифонов, Христо Халачев/ по предложение на Фондация „Национална и международна сигурност” и ГС „Хармония”/

 • Съвет по гражданството: Тодор Трифонов, Дончо Йорданов, Иван Есенски /по предложение на Фондация „Национална и международна сигурност” и ГС „Хармония”/

 • Консултативен съвет по насърчаване на малки и средни предприятия: Мария Лазарова Георгиева, Дончо Йорданов, Валентина Кордова, Емилия Петрова, Марийка Георгиева / по предложение на сдружение „Европросперитет” и ГС „Евромодел”/

 • Национален съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси: Тодор Трифонов, Господин Атанасов, Иван Есенски / по предложение на Фондация „Национална и международна сигурност” и ГС „Хармония”/

 • Съвет по ВПК и мобилизационната готовност: Олег Атанасов, Господин Атанасов, Христо Халачев / по предложение на Фондация „Национална и международна сигурност” и ГС „Хармония”/

 • Съвет по борба с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС: Дончо Иванов, Олег Атанасов, Лазар Карадалиев /по предложение на Фондация „Национална и международна сигурност” и сдружение „Хармония”/

 • Съвет за административната реформа: Любомир Пеловски, Олег Атанасов, Господин Атанасов /по предложение на ГС „Академия за европейска култура” и ГС „Агенция за устойчиво развитие”/

 • Съвет по децентрализация и държавно управление: Любомир Пеловски, Олег Атанасов, Господин Атанасов /по предложежевиие на ГС „Академия за европейска култура” и ГС „Агенция за устойчиво развитие”/

 • Съвет по международно сътрудничество и развитие: Валентина Кордова, Мария Лазарова Георгиева, Христо Халачев, Димитър Банков, / по предложение на ГС„Академия за европейска култура” и ГС „Евромодел”/

 • Съвет по европейските въпроси: Валентина Кордова, Димитър Банков, Христо Халачев, Димитър Богословов /по предложение на сдружение „Европросперитет”, ГС „Евромодел”, ГС „Хармония”, Фондация „Национална и международна сигурност”/

 • Съвет по европейска интеграция: Валентина Кордава, Димитър Банков, Христо Халачев, Свилен Милушев /по предложение на сдружение „Европросперитет”, Фондация „Национална и международна сигурност”, ГС„Хармония”/

 • Съвет за координация на управлението на средства от ЕС: Валентина Кордова, Мария Лазарова Георгиева, Димитър Богословов, Димитър Банков / по предложение на Фондация „Национална и международна сигурност”, Асоциация „Гражданско участие – устойчиво развитие”/

 • Междуведомствен съвет по участието на България в НАТО: Димитър Банков, Христо Халачев, Николай Папазов /по предложение на Фондация „Национална и международна сигурност”, ГС „Хармония”/

 • Национален координационен комитет по управление на устойчиви органични замърсители: Дончо Иванов, Магдалена Лисева, Лазар Карадалиев, Петя Чолакова /по предложение на сдружение „Хармония”, „Екострума 2000”, сдружение „За един по-добър живот”/

 • Висш експертен екологичен съвет: Дончо Иванов, Магладалена Лисева, Лазар Карадалиев, Петя Чолакова /по предложения на сдружение „Хармония”, ГС„Екострума 2000” и „Сдружение за един по-добър живот”/

 • Национален доверителен екофонд: Дончо Иванов, Магдалена Лисева, Лазар Карадалиев, Петя Чолакова /по предложение на сдружение „Хармония”, „Екострума 2000” и „Сдружение за един по-добър живот”/

 • Междуведомствен съвет по околна среда и здраве: Дончо Иванов, Петя Чолакова, Иван Есенски /по предложения на сдружение „Хармония”, ГС„Екострума 2000”, „Сдружение за един по-добър живот”/

 • Съвет по биоразнообразие: Магдалена Лисева, Димитър Богословов, Петя Чолакова /по предложения на сдружение „Хармония”, ГС„Екострума 2000”, „Сдружение за един по-добър живот”/

 • Консултативен съвет по водите: Дончо Иванов, Димитър Богословов, Любомир Пеловски, Владимир Андреев /по предложения на сдружение „Хармония”, ГС „Екострума 2000” и „Сдружение за един по-добър живот”/

 • Консултативен съвет по околна среда: Дончо Иванов, Любомир Пеловски /по предложения на сдружение „Хармония”, ГС„Екострума 2000” и „Сдружение за един по-добър живот”/

 • Национален съвет по устойчиво развитие: Дончо Иванов, Любомир Пеловски, Петя Чолакова /по предложения на сдружение „Хармония”, ГС„Екострума 2000” и „Сдружение за един по-добър живот”/

 • Съвет по промени в климата: Дончо Иванов, Любомир Пеловски, Петя Чолакова /по предложения на сдружение „Хармония”, ГС„Екострума 2000” и „Сдружение за един по-добър живот”/

 • Социален и икономически съвет – Дончо Иванов, Любомир Пеловски, Петя Чолакова /по предложения на сдружение „Хармония”, ГС„Екострума 2000” и „Сдружение за един по -добър живот”/

 • Работната група при Столична община за изготвяне на Антикризисна програма за развитието на гр. София - Господин Атанасов, Димитър Богословов, Емилия Петрова /по предложения на сдружение „Хармония” , ГС „Екострума 2000” и ГС„Евромодел”/

 • Работна група за актуализиране на Стратегия за развитието на гр. София – Господин Атанасов, Свилен Милушев, Иван Есенски, Емилия Петрова /по предложения на сдружение „Хармония” и „Екострума 2000”/

 • Работната група по изготвяне на нов Законопроект за гр. София – Господин Атанасов, Дончо Йорданов, Тодор Трифонов, Емилия Петрова / по предложения на сдружение „Хармония”, „Екострума 2000” и „Сдружение за един по- добър живот”/
 • Консултативен съвет по горите: Дончо Иванов, Магдалена Лисева, Емилия Петрова, Петя Чолакова /по предложения на сдружение „Хармония”, „Екострума 2000” и „Сдружение за един по - добър живот”, „Евромодел”/

 • Консултативен съвет към Агенцията по вписванията – Стоян Стоянов, Дончо Йорданов, Господин Атанасов, Тодор Трифонов / по предложения на сдружение „Хармония”, „Екострума 2000” , Асоциация „Гражданско участие-устойчиво развитие”/

 • Национален съвет по инспектиране на труда – Стоян Стоянов, Валентина Кордова, Емилия Петрова, Марийка Георгиева / по предложение на Асоциация „Гражданско участие – устойчиво развитие”, ГС „Агенция за устойчиво развитие”/

 • Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт – Стоян Стоянов, Господин Атанасов, Дончо Йорданов, Тодор Трифонов / по предложение на Асоциация „Гражданско участие – устойчиво развитие”, Фондация „Национална и международна сигурност”

 • Консултативен съвет към националната агенция по приходите – Лазар Карадалиев, Свилен Милушев, Димитър Богословов /по предложение на Асоциация „Гражданско участие – устойчиво развитие”, ГС „Евромодел”/

 • Национален съвет по иновации – Пламен Герджиков, Владимир Андреев, Николай Папазов, Емилия Петрова / по предложение на Асоциация „Гражданско участие – устойчиво развитие”, ГС „Евромодел”/

 • Национален съвет по научни изследвания – Пламен Герджиков, Владимир Андреев, Николай Папазов / по предложение на ГС „Евромодел”, ГС „Академия за европейска култура”/

 • Съвет по европейски комуникации – Пламен Герджиков, Николай Папазов, Валентина Кордова – Асоциация гражданско участие – устойчиво развитие

 • Съвет по националния радиочестотев спектър – Пламен Герджиков, Николай Папазов, Владимир Андреев, Иван Есенски / по предложение на Асоциация „Гражданско участие – устойчиво развитие”, ГС „Агенция за устойчиво развитие”/

 • Национален съвет за защита на потребителите - Мария Лазарова Георгиева, Петя Чолакова, Емилия Петрова, Иван Есенски /по предложение на Асоциация „Гражданско участие – устойчиво развитие”, ГС „Агенция за устойчиво развитие”, ГС „Евромодел”/

 • Междуведомствен съвет по експортно застраховане – Мария Лазарова Георгиева, Лазар Карадалиев, Николай Папазов, Димитър Димитров / по предложение на Асоциация „Гражданско участие - устойчиво развитие”, Граждански комитет – Ямбол/

 • Национален съвет по туризъм – Мария Лазарова Георгиева, Марийка Георгиева, Магдалена Лисева, Иван Есенски / по предложение на Асоциация „Гражданско участие - устойчиво развитие”, ГС „Агенция за устойчиво развитие”, ГС „Южнотракийски фермерски съюз”/

 • Консултативен съвет към ДКЕВР – Тодор Трифонов, Дончо Иванов, Лазар Карадалиев / по предложение на Фондация „Национална и международна сигурност”, ГС „Екострума 2000” и ГС „Хармония”/ • Комисията за интеграция на ромите към Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси – Емилия Петрова, Дончо Иванов /по предложение на ГС „Евромодел”, ГС „Европросперитет”, ГС „Южнотракийски фермерски съюз”/

 • Междуведомствен консултативен съвет по устойчиво развитие – МИЕТ – Дончо Иванов, Любомир Пеловски, Петя Чолакова / по предложение на ГС „Хармония” и „Сдружение за един по-добър живот”/

 • По предложение на ГС „Евромодел” и ГС „За един по-добър живот” за ОП РЧР: Емилия Петрова, Петя Чолакова, Иван Есенски

 • По предложение на ГС „Хармония”, ГС „Академия за европейска култура”, ГС „Екострума 2000” за ОП РР: Любомир Пеловски, Марийка Георгиева, Лазар Карадалиев

 • По предложение на ГС „Хармония”, ГС „Екострума2000” и ГС„За един по-добър живот” за ОП ОС : Дончо Иванов, Магдалена Лисева, Петя Чолакова

 • По предложение на Граждански комитет – Ямбол, ГС „Хармония” и „Екострума 2000” за ОП Транспорт: Димитър Димитров, Любомир Пеловски, Лазар Карадалиев

 • По предложение на ГС „Хармония”, ГС „Южнофермерски съюз” и ГС „Европосперитет” за ПРСР: Дончо Иванов, Атанас Грозев, Владимир Андреев

 • По предложение на ГС „Агенция за развитие на малък и среден бизнес”, ГС „Евромодел” за ОП Конкурентноспособност: Марийка Георгиева, Владимир Андреев, Иван Главчовски

 • По предложение на ГС „Евромодел”, ГС „Европосперитет” и ГС „Академия за европейска култура” за ОПАК: Валентина Кордова, Емилия Петрова, Иван Есенски

 • По предложение на ГС „Европосперитет”, ГС „Агенция за подпомагане на малък и среден бизнес” и ГС „Евромодел” за ОП Техническа помощ: Валентина Кордова, Емилия Петрова, Марийка Георгиева.

Свързани:

Списък с номинирани нпо-представители за гражданско участие от Национална нпо – конференция на кзур/22. 09. 11, съгласувани с Експертен съвет на кзур/ 28. 09. 11 и утвърдени от ус на кзур/12. 12. 11 iconНоминирани нпо-представители на кзур за участие в работата на кн на оп

Списък с номинирани нпо-представители за гражданско участие от Национална нпо – конференция на кзур/22. 09. 11, съгласувани с Експертен съвет на кзур/ 28. 09. 11 и утвърдени от ус на кзур/12. 12. 11 iconУс на кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване на предложенията
Кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване...
Списък с номинирани нпо-представители за гражданско участие от Национална нпо – конференция на кзур/22. 09. 11, съгласувани с Експертен съвет на кзур/ 28. 09. 11 и утвърдени от ус на кзур/12. 12. 11 iconСъвет по сигурността: Тодор Трифонов, Господин Атанасов, Любомир Пеловски, Петар Колев, Мюмюн Тахир, Дончо Йорданов
Номинации за нпо представители на кзур в консултативни съвети и работни групи към министерства и агенции
Списък с номинирани нпо-представители за гражданско участие от Национална нпо – конференция на кзур/22. 09. 11, съгласувани с Експертен съвет на кзур/ 28. 09. 11 и утвърдени от ус на кзур/12. 12. 11 iconНоминации за нпо представители на кзур в консултативните съвети
Консултативен съвет по насърчаване на малки и средни предприятия: Мария Лазарова Георгиева, Дончо Йорданов, Валентина Кордова, Емилия...
Списък с номинирани нпо-представители за гражданско участие от Национална нпо – конференция на кзур/22. 09. 11, съгласувани с Експертен съвет на кзур/ 28. 09. 11 и утвърдени от ус на кзур/12. 12. 11 iconСписък на нпо, членове на кзур, излъчили нпо – представители за веес
Сгс; булстат: 144 1064; със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Димитър Миленков” N: 110; представлявано от Йонка Савова...
Списък с номинирани нпо-представители за гражданско участие от Национална нпо – конференция на кзур/22. 09. 11, съгласувани с Експертен съвет на кзур/ 28. 09. 11 и утвърдени от ус на кзур/12. 12. 11 iconНоминирани нпо-представители на кзур за участие в работни групи -договор за партньорство 2014-200 и мониторингови комитети на програми 2014-2020: рг мс – Дончо Иванов, Любомир Пеловски, Господин Атанасов, Лазар Карадалиев, Тодор Трифонов
Любомир Пеловски, Господин Атанасов, Лазар Карадалиев, Тодор Трифонов /предлагат сдруженията За един по добър живот, Институт за...
Списък с номинирани нпо-представители за гражданско участие от Национална нпо – конференция на кзур/22. 09. 11, съгласувани с Експертен съвет на кзур/ 28. 09. 11 и утвърдени от ус на кзур/12. 12. 11 iconКзур софия, ул. „Граф Игнатиев N: 14, ет. 1, ап. 1
Кзур софия, ж к. „Красно село”, ул. „Княгиня Клементина”, бл. 187, ет. 5, ап. 24
Списък с номинирани нпо-представители за гражданско участие от Национална нпо – конференция на кзур/22. 09. 11, съгласувани с Експертен съвет на кзур/ 28. 09. 11 и утвърдени от ус на кзур/12. 12. 11 icon2 8 ежегодная международная научно-практическая конференция и блиц-выставка
Фгуп «онпп "технология",фгуп нпо им С. А. Лавочкина, нпп «Полет», ОАО "нпо "композит"
Списък с номинирани нпо-представители за гражданско участие от Национална нпо – конференция на кзур/22. 09. 11, съгласувани с Експертен съвет на кзур/ 28. 09. 11 и утвърдени от ус на кзур/12. 12. 11 iconПроучване на създадени мрежи от неправителствени организации (нпо) Същност на мрежите от нпо
В резултат на това, необходимостта неправителствените организации да обменят информация, да координират дейностите си и да обединяват...
Списък с номинирани нпо-представители за гражданско участие от Национална нпо – конференция на кзур/22. 09. 11, съгласувани с Експертен съвет на кзур/ 28. 09. 11 и утвърдени от ус на кзур/12. 12. 11 iconПрограми и фондове за финансиране на проекти фонд за развиване на стопанска дейност на нпо
Фондът за развиване на стопанска дейност на нпо е част от Програмата “Ефективност и ефикасност за промяна” и е специално насочен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом