Ключови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси Срок за представяне: в часовете за семинарно упражнение през седмицата, приключваща на 13. 11. 2011 г
ИмеКлючови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси Срок за представяне: в часовете за семинарно упражнение през седмицата, приключваща на 13. 11. 2011 г
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер9.43 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.sirius-a.eu/D-3.doc
Ключови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на СС2-Отчитане на стоково - материалните запаси”

Срок за представяне: в часовете за семинарно упражнение през седмицата, приключваща на 13.11.2011 г.


  1. Стоково-материален запас (СМЗ) – определение, видове.

  2. Оценка на СМЗ – видове оценки и обхват(съдържание) на всяка от оценките.

  3. Разходи за покупка – съдържание и изключения.

  4. Разходи за доставка – видове.

  5. Разходи за преработка – съдържание.

  6. Производствен капацитет – определение, видове.

  7. Себестойност на продукция

  8. Методи за отписване (разходване) на СМЗ

  9. Обезценка / Преоценка на СМЗ – кога ? къде се отчитат резултатите от нея !

  10. Оповестяване на информация за СМЗ – съществени изисквания към информацията!


Ключови думи за домашна работа 4 „Конспектиране на СС-18”

Срок за представяне: в часовете за семинарно упражнение през седмицата, приключваща на 20.11.2011 г.


Ключови думи за домашна работа 5 „Конспектиране на СС-1, СС-7”

Срок за представяне: в часовете за семинарно упражнение през седмицата, приключваща на 03.12.2011 г.

Свързани:

Ключови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси Срок за представяне: в часовете за семинарно упражнение през седмицата, приключваща на 13. 11. 2011 г iconСс №2 отчитане на стоково-материалните запаси
Сс 2 определя реда за оценката и счетоводното отчитане на стоково-материалните запаси в съответствие със системата за отчитане по...
Ключови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси Срок за представяне: в часовете за семинарно упражнение през седмицата, приключваща на 13. 11. 2011 г iconСс №2 отчитане на стоково-материалните запаси
Сс 2 определя реда за оценката и счетоводното отчитане на стоково-материалните запаси в съответствие със системата за отчитане по...
Ключови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси Срок за представяне: в часовете за семинарно упражнение през седмицата, приключваща на 13. 11. 2011 г iconСс №2 отчитане на стоково-материалните запаси
Сс 2 определя реда за оценката и счетоводното отчитане на стоково-материалните запаси в съответствие със системата за отчитане по...
Ключови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси Срок за представяне: в часовете за семинарно упражнение през седмицата, приключваща на 13. 11. 2011 г iconЗа да осъществяват дейността си повечето предприятия е необходимо те да разполагат със стоково материални запаси. Те са една от най-важните и съществени
Всяка стопанска единица има специфична дейност, която определя и вида на стоково-материалните запаси, които са включени в стопанския...
Ключови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси Срок за представяне: в часовете за семинарно упражнение през седмицата, приключваща на 13. 11. 2011 г iconОповестяване на счетоводната политика
Оценяване на стоково-материалните запаси – при потреблението им по средно претеглена цена
Ключови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси Срок за представяне: в часовете за семинарно упражнение през седмицата, приключваща на 13. 11. 2011 г iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №2 материални запаси (преработен 1993)
Мсс заменя Международен счетоводен стандарт 2 Оценка и отчитане на материалните запаси в контекста на системата за историческата...
Ключови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси Срок за представяне: в часовете за семинарно упражнение през седмицата, приключваща на 13. 11. 2011 г iconДомашна работа III задача/60 стр
Смислова част изработка на щита, ключови думи: (За Хефест: хвърли незиблема мед, прибави и злато, наковалня голяма намести)
Ключови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси Срок за представяне: в часовете за семинарно упражнение през седмицата, приключваща на 13. 11. 2011 г iconСеминарно упражнение: маркетинг-стойност (продукт)
За семинарното упражнение има избор от 2 задачи, една от които може да бъде избрана от екипа, който ще се готви за семинара
Ключови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси Срок за представяне: в часовете за семинарно упражнение през седмицата, приключваща на 13. 11. 2011 г iconДомашна работа – есенна ваканция Упр. 1
Допълнете изреченията с подходяща дума, сродна на думата в скоби. Запишете в тетрадката за домашна работа
Ключови думи за домашна работа 3 „Конспектиране на сс2-Отчитане на стоково материалните запаси Срок за представяне: в часовете за семинарно упражнение през седмицата, приключваща на 13. 11. 2011 г iconДомашна работа по тема: Социална и бизнес интелигентност
Моля изберете една от предложените задачи. Една изпълнена задача е достатъчна за успешното предаване на домашната работа. Старайте...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом