Изказване на вицепремиера и председател на нсседв, министър на държавната политика при бедствия и аварии г-жа Емел Етем на работното заседание на Международния
ИмеИзказване на вицепремиера и председател на нсседв, министър на държавната политика при бедствия и аварии г-жа Емел Етем на работното заседание на Международния
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер25.29 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.nccedi.government.bg/upload/docs/ETEM_Decade.doc
Изказване на вицепремиера и председател на НССЕДВ, министър на държавната политика при бедствия и аварии г-жа Емел Етем на работното заседание на Международния управителен комитет на инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”


16 октомври 2006 г.

хотел “Принцес, зала “Опал”


Уважаеми госпожи и господа министри,

Ваши превъзходителства,

Дами и господа,


За мен е чест и удоволствие да ви приветствам с добре дошли в България, която председателства в момента инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” Проектът, иницииран от Института “Отворено общество” и Световната банка, е подкрепен от осем държави – България, Унгария, Хърватия, Чехия, Македония, Румъния, Сърбия и Черна гора и Словакия. Ще припомня, че инициативата беше открита на 2 февруари 2005 г. в София.

През последните години българските правителства направиха решителни крачки в процеса на интеграция на ромите. Опитът на нашата страна ясно показва, че проблемите на малцинствата излизат извън границите на етноса и на държавите и затова България подкрепя инициативата. Надявам се днес, по време на работното заседание на Международния управителен комитет, страните-участнички да очертаят свършеното и да набележат нови задачи и мерки по изпълнение четирите основни приоритета на Десетилетието – образование, здравеопазване, жилищни условия и заетост.

Приоритет на българското правителство, заявен в приетата програма за изпълнение на целите на Десетилетието, наред с политиката на съхранение на етническата, религиозната и културната самобитност, е приобщаването и устойчивото интегриране на малцинствата в българското общество в социалната и икономическа сфера, в политическия и културен живот, както и усъвършенстването на българския етнически модел. И това не са само думи.

В контекста на общата си интеграционна политика по отношение представителите на уязвими етнически малцинствени общности, едно от първите решения на настоящото правителство от 8 септември 2005 г. бе приемането на Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства. Вече функционира и Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства към МОН. Със специален фокус върху ромите е приетата от правителството Национална програма за подобряване жилищните условия на ромите за следващите 10 години, както и двегодишния план за действие към нея. През юли тази година правителството прие и краткосрочен план за действие по изпълнението на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество.

Госпожи и господа,

В България се реализират редица проекти в областта на ограмотяването, квалификацията и трудовата заетост, специално насочени към ромите, финансирани както от правителствения бюджет, както и по линия на Европейския съюз и редица донорски организации. Това са ключови насърчителни мерки, чиято крайна цел е преодоляване на бедността, повишаване на жизнения стандарт и очертаване на нови, по-добри условия на живот в страната.

Като председател на НССЕДВ към МС мога да ви уверя, че водим активен диалог между държавните институции, неправителствените организации, гражданското общество и ромската общност в процеса на вземане на решения, в подготовката и реализирането на национални и регионални стратегии за развитие. Това означава и взаимна толерантност и доверие.

Уверена съм, че в периода на председателството на инициативата „Десетилетие на ромското включване” от страна на Република България общите ни усилия ще доведат до окуражаващи резултати.


Пожелавам успешна работа на форума!

Свързани:

Изказване на вицепремиера и председател на нсседв, министър на държавната политика при бедствия и аварии г-жа Емел Етем на работното заседание на Международния iconСъс заповед № р-16/21. 02. 2007 г на заместник министър-председателя на нсседв емел Етем са определени за членове на  нссед в  към Министерския съвет
Със заповед № р-16/21. 02. 2007 г на заместник министър-председателя на нсседв емел Етем са определени за
Изказване на вицепремиера и председател на нсседв, министър на държавната политика при бедствия и аварии г-жа Емел Етем на работното заседание на Международния iconСъс Заповед № р-14/07. 02. 2008 г на заместник министър-председателя и председател на нсседв към мс емел Етем, на основание чл. 24, ал. 1 от Устройствения
Министерския съвет и във връзка с чл. 5, ал. 9 на Правилника за устройството и дейността на нсседв, приет с постановление на Министерския...
Изказване на вицепремиера и председател на нсседв, министър на държавната политика при бедствия и аварии г-жа Емел Етем на работното заседание на Международния iconОбщински съвет елена
Закона за защита при бедствия и във връзка с писма номера №08-00-220/17. 11. 2008 г на г-жа Емел Етем – Заместник министър-председател...
Изказване на вицепремиера и председател на нсседв, министър на държавната политика при бедствия и аварии г-жа Емел Етем на работното заседание на Международния iconЗаседание на работна група по създаването на нова рприрбо, зала 4 етаж мс
Присъстват 29 души от поканените с писмо от името на председателя на нсседв г-жа Емел Етем
Изказване на вицепремиера и председател на нсседв, министър на държавната политика при бедствия и аварии г-жа Емел Етем на работното заседание на Международния iconЗаконовото задължение за всички граждани в републиката
...
Изказване на вицепремиера и председател на нсседв, министър на държавната политика при бедствия и аварии г-жа Емел Етем на работното заседание на Международния iconТема: строителство, строителен контрол
Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, в което обръща внимание върху недостатъчното
Изказване на вицепремиера и председател на нсседв, министър на държавната политика при бедствия и аварии г-жа Емел Етем на работното заседание на Международния iconОбщи положения
Чл. С правилника се определят функциите, структурата, числеността на персонала и организацията на работа на Министерството на държавната...
Изказване на вицепремиера и председател на нсседв, министър на държавната политика при бедствия и аварии г-жа Емел Етем на работното заседание на Международния iconМинистерство на държавната политика при бедствия и аварии
За организацията и дейността на центровете за приемане на спешни повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112
Изказване на вицепремиера и председател на нсседв, министър на държавната политика при бедствия и аварии г-жа Емел Етем на работното заседание на Международния iconПравилник за организацията и дейността на центровете за приемане на спешни повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112
Издаден от министъра на държавната политика при бедствия и аварии, обн., Дв, бр. 3 от 11. 01. 2008 г., изм., бр. 5 от 20. 01. 2009...
Изказване на вицепремиера и председател на нсседв, министър на държавната политика при бедствия и аварии г-жа Емел Етем на работното заседание на Международния iconСъобщени е на 23. 07. 2012 г
На 23. 07. 2012 г. /понеделник/, от 17. 30 ч., в заседателната зала на общината, ще се проведе заседание на постоянната комисия към...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом