Област Силистра Доклад Месец юли 2010
ИмеОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
страница10/18
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер1.77 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.ss.government.bg/uploaded_images/ANALIZ.doc
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

Характеристика на рисковите групи в община Силистра.


При анализа на рисковите групи в област Силистра беше констатирана липсата на достатъчно точни данни за броя на лицата, които попадат в съответните групи, особено за случаите на потенциален риск. Една от причините за това е, че институциите разполагат с тясно специализирана информация, която понякога даже си противоречи със сродна информация от друга институция, имаща отношение. Друга причина е, че всяка рискова група се влияе обикновено от повече от един фактор, но някои от тях не се следят и отчитат от нито една институция. Много съществено влияние върху неточността на данните оказва и фактът, че социалното подпомагане и социалните услуги не са ориентирани към превенция на риска от социално изключване. В полезрението на съответните служби попадат само лицата, чиито проблеми са ескалирали вече до степен на инцидент или криза. Голяма част от рисковете и групите са новопоявили се и системите за закрила все още не ги разпознават. Това пък води до невъзможността да бъдат отчетени и обхванати.

В резултат на анализа на рисковите фактори в област Силистра бяха обособени няколко ключови рискови групи, които да бъдат обект на Областната стратегия за развитие на социалните услуги. За да превъзмогне индивидът ситуацията на риск, често е необходима подкрепа и за семейството му. На територията на областта обаче няма социални услуги, които да работят със семействата и близките на деца и лица в риск. Анализът на групите в риск очертава и съпътстващи групи, които се нуждаят от подкрепа.

4.2.1. Деца в риск, отглеждани извън семейството.

Най-често за формирането на тази група в риск влияние оказват ниските доходи, безработицата, липсата на родителски капацитет, културата на етноса, здравословен проблем на детето или на член от семейството, численост на семейството, липса на подкрепяща среда и др.

На територията на област Силистра има разкрити 3 специализирани институции: Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Силистра, Дом за деца лишени от родителски грижи „Д. Дебелянов” – гр. Силистра и ДДЛРГ – с. Малък Преславец, общ. Главиница. По данни на институциите към 31.05.2010 г. броят на настанените деца е 143.

Деца, изоставени на ниво родилен дом


За периода 2007-2009 г. в област Силистра има регистрирани 25 случая на изоставени деца на ниво родилен дом. За 2007 г. броят на децата е 13, за 2008 г. - 4, а за 2009 г. - 8. Най-голям брой изоставени новородени има в общините Тутракан - 9, Дулово – 7, Ситово – 4. В общините Силистра и Кайнарджа няма регистрирани случаи.

С най-голям процент сред изоставените още в родилния дом деца е ромския етнос.

Превенцията на изоставянията на ниво родилен дом е нискоефективна, както поради късния етап на намеса, така и поради краткия период за работа на социалния работник.

Очертават се следните пропуски в превенцията на изоставянето на ниво родилен дом:

  • Няма ясно изградена система за идентифициране и регистриране с цел превенция на бременни в риск от изоставянето на децата си преди постъпването им в родилен дом;

  • Липсва механизъм за междуинституционално взаимодействие с цел превенция на изоставянията на деца.

  • На територията на областта липсват социални услуги, които да работят с тази рискова група.

Очертаните пропуски могат да се компенсират чрез интерактивни методи. Източници за информация за рисковете от изоставяне на децата трябва да бъдат личните лекари, гинеколози, училището, кметове, кметски наместници и др., които чрез пълно взаимодействие по между си и заедно с Дирекциите „Социално подпомгане” и действащи подходящи социални услуги ще изградят ефективна система по превенция на риска от изоставяне на деца на ниво родилен дом.

Свързани рискови групи: непълнолетни майки, непълнолетни и млади майки от ромски произход, многодетни семейства, безработни, семейства с ниски доходи и/или с жилищен проблем, деца с увреждания.

Превантивната работа със свързаните рискови групи ще повиши здравната и образователната култура, нагласите и капацитета им.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

Свързани:

Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconОбщина Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от
Тервел, проведено през месец май 2010 година. Проучването е координирано от общинския оперативен екип и е извършено с активното участие...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconОбщина велико търново на 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г
На 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г се въвежда временна организация на движението на “Пътно кръстовище Качица”,...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Проучването на ситуацията в община Враца е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра
От месец януари 2011 г в Дмсгд – Силистра стратира Програма за обучение на кандидат-осиновители и осиновители
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом