План прие м
ИмеПлан прие м
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер90.63 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://dobrich.org/_files/attch/Plan-priem 2012.doc
П Л А Н – П Р И Е М

на ученици в Средните общообразователни училища, Помощните училища Профилираните и Професионалните гимназии в Добричка област за учебната 2012/2013 година


Община Училище Адрес

Директор Телефон Транспорт до училище


Непроф.об. Професия след срок брой чрез пр.изпит Балообразуващи

Профил, Специалност клас обуч . учен. ЧЕ-VII или по документи предмети

1 2 3 4 5 6 7

Община град Добрич

Езикова гимназия “Гео Милев” 9300, Добрич, ул”Независимост” № 21


М.Иванова, 605-587, 604 - 674 204

Немски език 7 5 78 НЕ БЕЛ и М БЕЛ,М

Английски език 7 5 52 АЕ БЕЛ и М БЕЛ,М

Френски език 7 5 26 ФЕ БЕЛ и М БЕЛ,М

Природоматематическа гимназия “И.Вазов” 9300 , Добрич, бул.”3-ти март” № 1

Г.Канев, 602-507, 604-568 103, 104,123, 124, 201, 233

Информатика 7 5 26 АЕ БЕЛ и М М, Ф

Биология 7 5 26 АЕ БЕЛ и М Б,М

Информационни технологии 7 5 26 АЕ БЕЛ и М М, Ф

Информационни технологии 8 4 26 по документи М, Ф

Хуманитарна гимназия “Св.св.К и Методий” 9300, Добрич, ул.Велико Търново” № 2


М. Ненова, 600-602, 605-332

География и икономика 7 5 26 АЕ БЕЛ и М БЕЛ и Г

Английски език 8 4 26 по документи ЧЕ, БЕЛ и Г

СОУ “П.Р.Славейков” 9300, Добрич, ул.”Ангел Кънчев” № 2


Г.Георгиев, 604-442, 602-593

Английски език 7 5 26 АЕ БЕЛ и М БЕЛ, М

Български език и литература 8 4 26 по документи БЕЛ, И иАЕ

Непроф.подготовка/вечерна форма 8 4 30 по документи БЕЛ, И и АЕ

СОУ “Св.Климент Охридски” 9300, Добрич, бул.”Русия” № 2


Юл.Герасимова, 603-279 103,104, 123, 124, 203, 301

Музика 7 5 26 АЕ БЕЛ,М и Муз. БЕЛ,Муз.

Хореография 7 5 26 АЕ БЕЛ,М и Хор БЕЛ,Муз

Изобразително изкуство 7 5 26 АЕ БЕЛ,М и ИИ БЕЛ, ИИ

СОУ “Димитър Талев” 9300, Добрич, ул.”Генерал Попов” № 16


В.Панчева, 690-391,690-392 111,131,176,204,301,306

Информационни технологии 7 5 26 АЕ БЕЛ,М М,Г

Непрофилирана подготовка 8 4 26 по документи

СОУ “Любен Каравелов” 9300, Добрич, ж.к.”Балик”


П.Атанасова, 655-211, 655-212 111, 131, 176, 204,306

Информационни технологии 8 4 26 по документи Ф, БЕЛ,М

__________________________________________________________________________________

СОУ”Дора Габе” 9300, Добрич, ж.к.”Дружба”2,№58

А. Недялков, 605-339 203, 233


Изобразително изкуство 8 4 26 по документи ИИ,БЕЛ,ИТ

Финансово-стопанска гимназия “В.Левски” 9300, Добрич, ул.”Ген. Гурко” № 1


Н.Недев, 600-143 203, 208

Митническа и данъчна администр. 7 5 26 НЕ М и БЕЛ М, Г

Оперативно счетоводство 7 5 26 АЕ М и БЕЛ М, Г

Застрахователно и осигурит. дело 7 5 26 ФЕ М и БЕЛ М, Г

Търговия 7 5 26 АЕ М и БЕЛ М,Г

Икономика и мениджмънт 8 4 26 по документи БЕЛ ,М,Г

ПГ по строителство и архитектура“П.Пенев” 9300, Добрич, бул.”25-ти септември” № 43

Р.Дамянова, 603-096 103,104,111,123,124,131,221,305

Мебелно производство 7 5 13 АЕ БЕЛ,М Ф,ИИ

Парково строителство и озеленяване 7 5 13 АЕ БЕЛ,М Ф,ИИ

Строителство и архитектура 7 5 26 АЕ БЕЛ,М Ф,ИИ

Строителство и архитектура 8 4 26 по документи БЕЛ,М,ИИ

Вътрешни В и К мрежи /задочно/ 8 4 35 по документи БЕЛ,М,ИИ

Вътр.облицовки и настилки /задочно/ 8 4 35 по документи БЕЛ,М,ИИ

ПГ по туризъм “П.Кр.Яворов” 9300, Добрич, бул.”25-ти септември” №36


Ст.Петков, 602-093

Организация на хотелиерството 7 5 26 НЕ БЕЛ и М Г,Х

Кетеринг 7 5 26 АЕ БЕЛ и М Г,Х

Производство на сладкарски изделия 8 4 26 по документи Х.БЕЛ,М

Производство на кулинарни изделия

и напитки 8 4 26 по дакументи Х,БЕЛ,М

Обслужване на заведения в обще

ствено хранене 8 4 26 по документи Х,БЕЛ,М

ПГ по ветеринарна медицина”Проф д-р Г.Павлов” 9300, Добрич, бул.”25 септември” 98


д-р С.Тодорова, 602-566 103,104,123,124,131,203,221,233,305,111,208

Контрол на качеството и безоп.на хран. 7 5 26 АЕ БЕЛ и М Б,.Х

Ветеринарна медицина-ветер.техник 7 5 26 АЕ БЕЛ и М Б,Х

Ветеринарна медицина –ветер.техник 8 4 26 по документи Б,Х,БЕЛ

Контрол на качеството и безоп.на храните 8 4 26 по документи Б,Х,БЕЛ

ПГ по механотехника и ел.техника”М.Ломоносов” 9300,Добрич,ул.”Хан Тервел”№187


инж.С. Иванова , 605-216 204,213,306

Системно програмиране 7 5 13 АЕ БЕЛ и М М,Ф

Икономическа информатика 7 5 13 АЕ БЕЛ и М М,Ф

Електр.на производството 8 4 13 по документи М,Ф.БЕЛ

Компютърни мрежи 8 4 13 по документи М,Ф.БЕЛ

Микропроцесорна техника 8 4 13 по документи М,Ф.БЕЛ

Компютърна техника и технологии 8 4 13 по документи М,Ф,БЕЛ

Текстообработване 6 3 26 по документи М,Г,БЕЛ

Текстообработване 7 2 26 по документи М,Г.БЕЛ

Ел.обзавеждане на произ./задочно/ 8 4 13 по документи М, Ф, БЕЛ

Газова техника /задочно/ 8 4 13 по документи М,Ф,БЕЛ

Автотранспортна техника /задочно/ 8 4 13 по документи М,Ф,БЕЛ

Иконом.и информ.осигуряване/задочно/8 4 13 по документи М,Ф.БЕЛ

ПГ по аграрно стопанство 9300, Добрич, бул.”25-ти септември” № 86


инж.Г.Господинов, 602-203 103,104,123,124,131,203,208,221,233,305,111

Производ.на селсостопанска продукция 7 5 26 АЕ БЕЛ и М Б,Х

Икономист -Земед.стопанство 8 4 26 по документи БЕЛ,М,Г

Механизация на селското стопанство 8 4 26 по документи БЕЛ, М,Ф

Земеделец 8 4 26 по документи БЕЛ, Б,М


ПГ по транспорт, обслужване и лека пром. 9300, Добрич,бул.”25-ти септември”№47


инж.Сн.Жечева, 602-197 103,104,111,123,124,131,203,208,221,233,305

Ел.обзавеждане на транспортна техника 8 4 26 по документи БЕЛ,М,Ф

Подемно-транспортна техника 8 4 26 по документи БЕЛ,М,Ф

Фризьорство 8 4 13 по документи БЕЛ,М,Ф

Констр.моделиране и технол.на облекло 8 4 13 по документи БЕЛ,М,Ф

Помощно училище “Д-р П.Берон” 9300, Добрич, ул.”Й.Йовков” №4 602-024

Озеленяване и цветарство 8 2 12 ЦПр Ср.У

Основно училище “Й.Йовков” 9300, Добрич, ул.”Ген.Попов”№52

Ж.Жечев , 662-752

Работник в произв.на кулинарни и зделия 7 2 26 по документи БЕЛ,М,Х


Община Балчик


СОУ “Христо Ботев”, 0579-728-05 9600, Балчик,ул.”Черно море”№ 80

Непрофилирана подготовка 8 4 52 по документи

СОУ”Христо Смирненски”, 0579 -634-04 9630 ,с.Оброчище, ул.Мусала” № 1

Производство на кулин.изделия и напитки 8 4 26 по документи,БЕЛ,М,Б,Х

Организация на обсл.в хотелиерството 8 4 26 по документиБЕЛ,ЧЕ,Г


ПГ за кадри в обслужващата сфера, 0579-727-10, 9600, Балчик, кв.”Сборно място”

Алеко Константинов”

Електродомакинска техника /задочно/ 8 4 35 по документи БЕЛ.Ф.М

Малък и среден бизнес 8 4 26 по документи БЕЛ,Г,М

Произв.и обсл.в заведения за хранене 7 5 26 АЕ М,БЕЛ Б,Х

Работник в произв.на кулинарни изделия 8 1 26 по документи БЕЛ,Б,Х

Малък и среден бизнес/задочно/ 8 4 35 по документи БЕЛ,Г,М

Производство на кулин.изделия/задочно/ 8 4 35 по документи БЕЛ,Б,Х

Помощно училище “Ак.Т.Самодумов”, 665-02, 9649 с. Кранево, ул.”Шипка” № 12


Работник в заведения за хран.и развл. 8 2 12 БЕЛ,М,Х

Община Каварна


СОУ “Стефан Караджа”, 0570-832-56 9650, Каварна, ул.”България” № 22

Английски език 7 5 26 АЕ БЕЛ и М БЕЛ,М

Непрофилирана паралелка 8 4 26 по документи

Професионална земеделска гимназия


К.А.Тимирязев”, 0570-830-70 9650, Каварна, ул.”Добротица” № 48

Икономист-Земед.стопанство 8 4 13 по документи М,БЕЛ,Б

Полевъдство 8 4 26 по документи Б,БЕЛ,М

Произв.на селскостопанска продукция 8 4 13 по документи Б,БЕЛ,М

Озеленяване и цветарство 7 2 26 по документи Б,БЕЛ,М

Помощно училище


Любен Каравелов”, 0570-823-88 9650, Каварна, ул.”Сан Стефано” № 16

Работник в заведения за хран.и развлеч. 8 2 12 БЕЛ,М

Община Генерал Тошево

СОУ”Никола Й.Вапцаров”, 05731-20-34 9500, Г.Тошево, ул.”Васил Априлов” № 7

Профил “Природоматемат.”-Биология 8 4 26 по документи Б, М,ИТ,Г

Профил”Хуманитарен”-БЕЛ 8 4 26 по документи БЕЛ,ИТ,И,ЧЕ

ПГ по земеделие “Т.Рачински”, 05731-44-51 9500, Г.Тошево, ул. “Опълченска” № 46


Електрообзав.на транспортна техника 8 4 13 по документи Б,М,Х

Производство на селск.продукция 8 4 26 по документи Ф.М.БЕЛ

Земеделец 8 4 13 по документи Ф,М,БЕЛ

Икономист-Земед.стопанство 8 4 26 по документи БЕЛ,М, Г

Община Тервел


СОУ”Йордан Йовков”, 05751-20-44 9450, Тервел, ул.”Климент Охридски” № 34

Непрофилирана подготовка 8 4 26 по документи, БЕЛ,М,ЧЕ,Б

Информационни технологии 8 4 26 по документи БЕЛ,М,ЧЕ,Г

ПГ по техника и облекло


Дочо Михайлов”, 05751-25-09 9450, Тервел, ул”Хан Аспарух” № 81

Автоматизация на непрекъсн. произв-ва 8 4 26 по документи М,Ф,БЕЛ

Констр.модел.и технология на облекло 8 4 26 по документи Х,Ф,БЕЛ

Електрически машини и апарати 8 4 13 по документи М,Г,БЕЛ

Механизация на селското стопанство 8 4 13 по документи М,Ф,БЕЛ

Община Шабла


СОУ “Проф. д-р Асен Златаров”, 05743-42-31 9680, Шабла, ул.”Добруджа” № 2

Бизнес услуги 8 4 13 по документи БЕЛ, М, Г

Произв.на кулинарни изделия 8 4 13 по документи БЕЛ,Б,Х

Община Крушари


СОУ”Христо Смирненски”, 05771-21-06,22-08, 9410, Крушари, ул.”9-ти септември”№20

Непрофилирана подготовка 8 4 26 по документи


Използвани съкращения
БЕЛ - Български език и литература

М - Математика

ИИ - Изобразително изкуство

Муз - Музика

Хор - Хореография

И - История

Г - География

Ф - Физика

Х - Химия

Б - Биология

ЧЕ - Чужд език

IЧЕ - Първи чужд език

АЕ - Английски език

НЕ - Немски език

ФЕ - Френски език

СрУ - Среден успех от свидетелството

СУД - Среден успех от дипломата

ПГ - Професионална гимназия

ПС - Проверка на способности

ПУ - Помощно училище


Млади приятели,

Експертите от Отдел“Образование и култура”/О”ОК”/ в Община град Добрич Ви желаят успешен избор на образователен и професионален път.

За информация и справки - Общински център за кариерно развитие-към О”ОК”

град Добрич,

ул.”Независимост” № 7, ХII етаж -

- северен и южен вход

/ Бивш партиен дом - до театъра

тел. 602-571, 603-325, вътр. 17


Уважаеми ученици,

Сега е времето да направите своя образователен и професионален избор за успешната Ви реализация в бъдеще.

Това справочно издание Ви предлага актуална и пълна информация за възможностите на образователната система в град Добрич и Добричка област за прием на ученици след завършен седми клас и след завършено основно образование за учебната 2012/2013 година.

Информационните материали, поместени в Справочника ще Ви подпомогнат при вземане на решение за избор на училище, профил, професия или специалност, които да удовлетворят Вашите интереси, желания и планове.

Допълнителна информация можете да получите:

  • в училището, където учите,

  • в училището, където кандидатствате,

  • в Регионалния инспекторат по образованието

  • в Общински център за кариерно развитие към Отдел “Образование и култура” – Община град Добрич, ул “Независимост” № 7, 12 етаж /Бивш партиен дом/, северен и южен вход, тел: 602-571,

603-325 в.17

Свързани:

План прие м iconИзменение на подробен устройствен план план за регулация. С 11 гласа „за", без -„против", без „въздържал се
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 15, ал. 3, 5 и 6, чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията чл....
План прие м iconЗаседание на Обс варна
Общински съвет прие отчет за приходите и разходите по Годишния план за приватизация за 2008 г
План прие м iconОбщински съвет поморие решени я
По т от дневния ред: „Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изменение на пуп-прз за упи І, кв. 249 по рег план на...
План прие м iconСъобщение за печата
Съветът обсъди положението в Афганистан и Пакистан, по-специално как ес следва да се ангажира по-активно с региона. След разискванията...
План прие м iconАвариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи
Пожарите са бедствие, което влиза в аварийния план, но за него се изготвя отделен план и евакуацията е отделен план
План прие м iconПравителството прие националния план за действие по заетостта през 2005 Г
Отговорността за това е на съответния Национален център на eiro, който е подготвил/изпратил съответната информация. За подробности...
План прие м iconГодишен доклад
Министерският съвет прие План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания за 2010 – 2011 г. В изпълнение...
План прие м iconГодишен доклад
Министерският съвет прие План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания за 2010 – 2011 г. В изпълнение...
План прие м iconОбщина пловдив
Община Пловдив за 2011г. С решение №50, взето с протокол №5 от 24. 02. 2011 г на Общинският съвет – Пловдив се прие повторно Решение...
План прие м iconЗдравна стратегия цели подобряване на здравното състояние на хората от етническите малцинства и намаляването на детската и майчината смъртност в тези общности
Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства, и План за действие 2005-2007 г прие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом