Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
страница1/9
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.51 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.tervel.bg/downloads/aktualno/efkarpia_good_practice.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеПроучване на опита на община Ефкарпия за обмен на ноу-хау в сферата на алтернативния туризъм


ноември 2009 г.

Съдържание


1. Местоположение на община Ефкарпия 3

2. Проучване на опита на община Ефкарпия 4

3. Опорни точки за реализиране на проекти за алтернативен туризъм в община Ефкарпия 5

3.1. Развитие на бизнес туризъм 6

3.2. Привличане на туристи, желаещи да посетят град Солун 6

3.3. Привличане на туристи, почиващи в Халкидики 8

4. Трансфер на ноу-хау и на дефинираните опорни точки за реализиране на проекти в сферата на алтернативния туризъм в община Ефкарпия 10

4.1. Привличане на туристи от област Добрич 12

4.2. Привличане на туристи от област Варна 13

5. Фактори за успех на Ефкарпия за привличане на инвеститори в сферата на алтернативния туризъм 15

5.1. Оценка на вътрешните и външните фактори в привличането на инвестиции - SWOT анализ 15

5.2. Критерии за избор на място за инвестиране 16

5.3. Конкурентни предимства на община Ефкарпия при привличането на инвестиции 23

5.4. Други фактори за успех на община Ефкарпия за привличане на инвеститори в сферата на алтернативния туризъм 24

5.4.1. Създаване на успешни партньорства 24

5.4.2. Създаване на производствени обединения - Mastiha shops 25

6. Комплекс от мерки, необходим за реализацията на проекти за алтернативен туризъм на база опита на Ефкарпия 26

6.1. Мерки в областта на мениджмънта на туристическата дестинация 26

6.2. Мерки, предприемани на общинско ниво в сектора на туризма 27

29

Източници 301. Местоположение на община ЕфкарпияОбщина Ефкарпия се намира в Северозападната част на градската група на префектура Солун (Северна Гърция, Регион Централна Македония). Тя заема територия от 13 841 акра, като към 2007 г. 58% от територията е представлявала градска/застроена територия, 30% - селскостопанска земя и 12% - необработваема земя.

На североизток община Ефкарпия граничи с община Лагадас, на юг с община Полични и Ставрополи, на северозапад с община Ореокастро, на север с община Мъгдония, на югоизток с община Чортиати и на югозапад с община Евосмо.

Освен центърът на общината - град Неа Ефкарпия, в общината са включени още три населени места – Ефедропулис, Ефкценопулис и Филотей.


Фиг. 1. Местоположение на община Ефкарпия
Източник: google.com


Първоначално Ефкарпия е била административно зависима от община Солун, но през 1934 г. с президентски декрет тя е отделена от нея, като е обявена за самостоятелна общност. През 1997 г. започва прилагането на „Плана Каподистриас” от Министерство на вътрешните работи, чрез който много общности в префектура Солун се обединяват в общини. От 2007 год. Ефкарпия и Певка са обявени за самостоятелни общини.

Общинският административен център се намира на 515 км от столицата Атина, само на 6 км от областния център Солун, където се намира най-близкото летище и на 59 км от областния център на Халкидики – Полигирос.

Достъпността на община Ефкарпия е много добра. Връзката й с гр. Солун се осъществява посредством автобусна линия от градския транспорт. Благодарение на своето местоположение, Ефкарпия се възползва от изключително добре развитата транспортна мрежа около нея:

  • Автомобилен транспорт – Солун разполага с пътна мрежа, която го свързва със Северна и Южна Гърция, с Епир (Централна Гърция), с държавите от бивша Югославия, с България и с област Тракия. Тук свършва и националният път номер 1: Атина – Ламия – Лариса – Солун, докато неговата нова част между Катерини и Солун, е построена съгласно най-съвременните изисквания.

  • Морски транспорт - мореплавателните линии от пристанището на гр. Солун обслужват районите на Халкидики, островите в Егейско море и една нова линия – с Русия, за превоз на пътници и камиони за международен транспорт.

  • Железопътен транспорт - в гр. Солун функционира нова пътническа гара, която впечатлява с ренесансовите си фасади. Тя представлява голям пътен възел, осигуряващ сухоземна връзка с европейските държави, Турция и Гърция, и който свързва Солун с най-важните градове в континенталната част на страната.

  • Въздушен транспорт - летище Македония е второто по големина в Гърция. То осигурява чести връзки с повечето дестинации в Европа и с Балканските страни.

  • Градски транспорт - гр. Солун разполага с една от най-цялостните системи за градски транспорт в Гърция. Пътническата гара Македония се намира в западната част на града, от където се осъществява целият диспечерски контрол на автобусите за междуградски превози в рамките на страната.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом