Примерно годишно разпределение по география и икономика
ИмеПримерно годишно разпределение по география и икономика
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер180.36 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://prosveta.bg/PGR/Razpredelenia_Geografia/PGR_9_PP.DOC
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

9. клас - ПП

36 седмици х 2 часа = 72 часа
Теми и урочни единици

Тип урок

Срок

Дейности за постигане на

очакваните резултати

Забележки


1


Актуални проблеми в развитието на съвременната география

За нови

знания

17-21.ІХ

Характеризира процесите диференциация и интеграция на географското познание;

илюстрира с примери как географските изследвания решават екологичните проблеми.
2

Проблемът на глобалните климатични промени

За нови

знания

24-28.ІХ

Интерпретира информация от различни източници; прогнозира последиците от глобалното затопляне.
3.

Работа с документи

За дейности

24-28.ІХ


Участва в дискусия; прави обобщени изводи.
4


Работа с документи

За дейности

1-5.Х.

Интерпретира информация от документи, графики, картосхеми и таблици. Прави изводи и прогнози.
5


Природни рискове: възникване, последици, закономерности в териториалното проявление

За нови знания

1-5.Х

Интерпретира информация от различни източници на информация; проучва природни рискове, които се проявяват в родния край или не са разгледани в урока.
6

Природните рискове и бъдещето на човечеството

За нови знания

8 -12.Х

Интерпретира информация от различни източници; разкрива връзките прогноза-проявление- последици от природния риск.
10

Екологичен мониторинг

За нови

знания

8 -12.Х

Доказва необходимостта от екологичен мониторинг; прави обобщени изводи.
11


Основни типове възпроизводство на населението

За нови знания

15-19.Х

Анализира статистическа информация, полово-възрастови пирамиди и картосхеми; прави изводи.
12

Основни типове възпроизводство на населението

За дейности

15-19.ХИзработва ПВП с ИКТ; анализира ПВП и статистически данни; доказва връзката демографска ситуация- устойчиво развитие.
13

Миграции на населението

За нови знания

22-26.Х

Отговаря на проблемен въпрос; дава примери; участва в дискусия.
14


Типология на селищата. Работа със селищен план

За нови знания


22-26.ХАктуализира и интерпретира информация от различни източници; изготвя научно съобщение за селища с различни функции.
15

Типология на селищата. Работа със селищен план

За дейности


29.Х.-2.ХI

Работи със селищен план; изработва схема на селище.
16


Урбанизацията – съвременни форми, социално-икономически и екологични последствия

За нови знания

29.Х.-2. ХI

Актуализира и интерпретира информация от различни източници; коментира проблемите на мегалополисите.
17

Анализиране, картографиране и прогнозиране на урбанизацията


За дейности

5-9.ХI


Коментира проблемите на урбанизираните територии; изработва картосхема на агломерациите и мегалополисите в света.
18

Анализиране, картографиране и прогнозиране на урбанизацията


За дейности

5-9.ХIРаботи с документи; прави прогноза.
19

Електорална география. Партии, избори, институцииЗа нови знания

12-16.ХI


Анализира социологически проучвания, коментира съвременни политически събития.
20


Обществено разделение на труда

За нови знания

12-16.ХI


Актуализира и интерпретира информация от различни източници.
21

Развитие на световното стопанство: особености, периодизация и териториална структура

За нови знания


19-23.ХI

Сравнява особеностите на пазарното и централизираното стопанство; дава примери.
22

Пазарно стопанство: конкуренция, инвестиции, специализация и коопериране

За

нови знания

19-23.ХI


Актуализира и интерпретира информация от различни източници; представя в схема специализацията и кооперирането.
23

Науката - главна производителна сила

За дейности

26-30.ХI


Изготвя научно съобщение; дава примери; анализира документ.
24

Международна икономическа интеграция: същност, развитие и форми

За нови знания

26-30.ХI


Нанася върху карта по-големите икономически обединения в света; оценява предимствата на свободните икономически зони.
25


Глобални и регионални модели за развитие на света след края на „студената война”

За нови знания

3-7.ХІI

Актуализира и интерпретира информация от различни източници.
26

Регионална география

Западноевропейски регион

Германия – най-мощната европейска страна и третата световна икономическа сила

За нови знания

3-7.ХІI

Актуализира и интерпретира информация от различни източници.
27

Германия – най-мощната европейска страна и третата световна икономическа сила

За нови знания

10-14.ХІI


Актуализира и интерпретира информация от различни източници; доказва или отхвърля теза.
28

Германия – най-мощната европейска страна и третата световна икономическа сила

За дейности

10-14.ХІIПредставя особеностите на германската икономика в изображение.
29

Нидерландия

За нови знания

17-21.ХІIХарактеризира страна; интерпретира информация от различни източници.
30

Нидерландия

За дейности

17-21.ХІI


Сравнява Германия и Нидерландия; съставя туристически маршрут, подготвя рекламен проект.
31

Северноевропейски регион

ШвецияЗа нови знания

7-11.I


Характеризира географското положение и природата;

интерпретира информациа от различни източници.
32

Швеция

За нови знания

14-18.I


Характеризира стопанството;

интерпретира информация от различни източници.
33

Средна и Източна Европа.

Източноевропейски регион.

Проблеми на прехода към пазарно стопанство

За нови знания

14-18.IАктуализира и интерпретира информация от различни източници; прогнозира отраслова и териториална структура.
34


Унгария, Чехия и Словакия


За дейности

21-25.IПопълва таблица; подбира и използва различни източници на информация.
35

Унгария, Чехия и Словакия


За дейности

21-25.I


Попълва таблица; подбира и използва различни източници на информация; прави сравнение.
36

Балкански страни: сравнителен географски анализ

За дейности

28.I.-1.II

Анализира таблици, класифицира страните; попълва таблица.
37

Балкански страни: сравнителен географски анализ

За дейности

28.I.-1.II

Изчислява относителен дял; характеризира населението и стопанството с помощта на различни източници на информация.
38

Балкански страни: сравнителен географски анализ

За дейности

4-8.II

Характеризира балканска столица по избор; участва в дисусия.
39Южноевропейски регион

Европейски средиземноморски страни – Испания, Италия и Гърция


За нови знания

4-8.II

Характеризира и сравнява географското положение и природата;

интерпретира информация от различни източници; прави изводи
40

Европейски средиземноморски страни – Испания, Италия и Гърция


За нови знания

11-15.II

Характеризира и сравнява стопанството на трите страни;

интерпретира информация от различни източници; прави изводи.
41Европейски средиземноморски страни – Испания, Италия и Гърция


За дейности


11-15.II

Работи в екип; изготвя туристически маршрут и рекламен проект.
42

Интеграционни процеси в Европа – изграждане на общ европейски дом

За нови знания

18-22.II

Прави план-конспект.
43


Работа с документи

За дейности

18-22.II

Анализира документи; прави изводи.
44

Решаване на казус и изготвяне на научно съобщение

За дейности

25-1.III

Решава казус.
45

Решаване на казус и изготвяне на научно съобщение

За дейности

25-1.III


Изготвя научно съобщение.
46

Северноамерикански регион

САЩ и Канада

За дейности

4-8.III

Работи в екип; прави географско изследване.
47

САЩ и Канада

За дейности

4-8.III

Работи в екип; прави географско изследване.
48

САЩ и Канада

За дейности

11-15.III

Представя географското изследване.
49

Северна Америка: Развитие на интеграционните процеси


За нови знания

11-15.III

Анализира информация; прави изводи, изказва мнение.
50

Интеграционни процеси в Северноамериканския регион

За дейности

18-22.III

Изработва картосхема.
51

Латиноамерикански регион Мексико

За нови знания

18-22.III

Характеризира страна; анализира информация от различни източници; формулира проблеми, дава примери.
52

Мексико

За дейности

25-29.III

Характеризира страна; анализира информация от различни източници; формулира и подрежда по значимост проблеми, изработва характеристика на Мексико Сити.
53

Аржентина

За нови знания

15-19.IV

Характеризира страна; анализира информация от различни източници; формулира проблеми, дава примери.
54

Аржентина

За нови знания

15-19.IV

Характеризира страна; анализира информация от различни източници; формулира проблеми, дава примери.
55

Перу

За нови знания

22-26.IV

Характеризира страна; анализира информация от различни източници; формулира проблеми.
56

Перу

За дейности

22-26.IV

Изработва картосхема със стопански центрове; сравнява демографските показатели.
57

Азия – географски регион

Индия

За нови знания

29-30.IV

Характеризира и сравнява страни в региона.
58

Индия

За нови знания

7-10.V

Характеризира страната, оценява природноресурсния потенциал; сравнява демографската ситуация.
59

Индия

За дейности

7-10.V

Проучва текст; анализира диаграми; таблица и статистическа информация; прави оценка и изводи.
60

Четирите азиатски дракона

За дейности

13-17.V

Проучва текст; анализира диаграми; таблица и статистическа информация; прави оценка, сравнява.
61Четирите азиатски дракона

За нови занния

13-17.V


Работи в екип; проучва текст; анализира диаграми; таблица и статистическа информация; сравнява страни.
62

Страни в Югозападна Азия


За нови знания

20-23.V

Работи в екип; проучва текст; анализира диаграми; таблица и статистическа информация; сравнява страните.
63

Страни в Югозападна Азия


За нови знания

20-23.V


Работи в екип; проучва текст; анализира диаграми; таблица и статистическа информация; сравнява страните.
64


Африка – географски региони


За нови знания

27-31.V


Актуализира информация; прави изводи, изработва картосхема на регионите.
65

Страни от МАГРЕБ – Тунис, Алжир и Мароко

За нови знания

27-31.VРаботи в екип; проучва текст; анализира диаграми; таблица и статистическа информация; сравнява страните.
66

Страни от МАГРЕБ – Тунис, Алжир и Мароко

За нови знания

3-7.VI

Работи в екип; проучва текст; анализира диаграми; таблица и статистическа информация; сравнява страните.
67

РЮА

За нови знания

3-7.VI

Характеризира страната, оценява природноресурсния потенциал; сравнява, картографира стопански дейности.
68

Природни, демографски и социално-икономически контрасти в Азия, Африка и Латинска Америка

За дейности

10-14.VI

Сравнява по показатели трите региона; прави изводи.
69

Природни, демографски и социално-икономически контрасти в Азия, Африка и Латинска Америка

За дейности

10-14.VI

Сравнява по показатели трите региона; прави изводи.
70


Кот д/Ивоар. Венесуела

За дейности


17-21.VI

Изготвя разширен план-конспект, прогнозира бъдещото развитие на страните.
71

Регионални конфликти

За нови знания

17-21.VI

Работи в екип, проучва конфликти, прави прогнози.
72

Развитие на регионите в света


За обобщение

24-29.VI

Прави обобщени изводи и прогнози.
Свързани:

Примерно годишно разпределение по география и икономика iconПримерно годишно разпределение по география и икономика
Теоретични въпроси на географската наука. Съвременни научни направления в географията
Примерно годишно разпределение по география и икономика iconПримерно годишно разпределение по география и икономика
Актуализира и интерпретира информация от различни източници – таблици, схеми, карти
Примерно годишно разпределение по география и икономика iconПримерно годишно разпределение по география и икономика
Оценява географското положение и природноресурс-ния потенциал; интерпретира информация от различни източници
Примерно годишно разпределение по география и икономика iconПримерно годишно разпределение по география и икономика
Проучва обща финансова политика на ес; дава примери; проучва възможности за пестене на пари
Примерно годишно разпределение по география и икономика iconПримерно годишно разпределение по география и икономика
Характеризира географското положение на България; анализира схеми и картосхема; работи с географската карта; обсъжда предимствата...
Примерно годишно разпределение по география и икономика iconПримерно годишно разпределение

Примерно годишно разпределение по география и икономика iconПримерно годишно разпределение

Примерно годишно разпределение по география и икономика iconИзобразително изкуство, Димитър Димитров примерно годишно разпределение

Примерно годишно разпределение по география и икономика iconПримерно годишно разпределение, 8 клас, интензивна подготовка, Opportunities for Bulgaria

Примерно годишно разпределение по география и икономика iconВладимир попов
Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по ли- тература за клас
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом