Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2012/2013 година
ИмеГодишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2012/2013 година
страница1/4
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер399.8 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.fileden.com/files/2012/9/11/3346287/GPCHE GODISHEN_PLAN 2012-2013.doc
  1   2   3   4
ГОДИШЕН ПЛАН


ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГПЧЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА


Утвърден със заповед № / .09.2012 год.


Настоящият план е приет на заседание на педагогически съвет

Протокол № 1 /13.09.2012 г.


РАЗДЕЛ І

Анализ на дейността и състоянието на Гимназията през учебната 2011/2012 г.

През 2011 – 2012 г. ГПЧЕ „Христо Ботев” продължи да обучава и възпитава своите ученици според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз, в духа на демократичните ценности за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание, поведение и достойно представяне на Държавните зрелостни изпити.

През учебната 2011 – 2012 г. в ГПЧЕ „Христо Ботев”, гр. Кърджали се обучаваха в началото 877 ученици, като през годината 2 ученици са придошли, още двама са преминали в самостоятелна форма, шест ученици от VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас са преместени в друго училище. Четирима ученици са заминали в чужбина. Имаме и двама ученици – един от 10 и един от 11 клас, които от началото на учебната година са в самостоятелна форма – обучение в чужбина, а по време на учебната година имаме записан в самостоятелна форма ученик в 12 клас, на която предстоят някои изпити за 11 и 12 клас по нареждане на РИО и МОМН. В края на учебната година учениците са 867.


Средният успех за изтеклата учебна година е Отличен (5.53). Постигнатите високи резултати в участията на учениците в националните олимпиади по български език и литература, английски език, немски език, френски и италиански език, както и на ДЗИ са доказателство за добрата организация на учебно-възпитателния процес и изпълнението на залегналите в годишния план задачи.

 • Ето и резултатите от матурите:

 • Среден успех – Отличен (5,59) от всички матури, по-висок не само от средния за страната, но и от средния за езиковите и математическите гимназии.

 • Успех ДЗИ БЕЛ – Мн. добър (5,46), което нарежда ГПЧЕ „Христо Ботев” на 12 място сред гимназиите в страната.

 • Всички зрелостници положиха успешно и двете матури с изключение на един ученик в резултат на влошено здраве.

 • 29 са пълните шестици.

 • Броят на отличните оценки от 5.50 до 5.99 е 237 и от двете задължителни матури.

 • По отделните предмети резултатите са следните:

 • 177 зрелостници на училището постигнаха среден успех Много добър (5,46) на първата задължителна матура по български език и литература, срещу доста по-нисък за страната, като между тях има 111 отлични оценки.

 • Общо 81 ученици избраха за втори матуритетен предмет западен език. За 49 от тях това беше английски език, средният постигнат успех е Отличен (5,70), а отличните оценки са 42, като 2 от тях са Отличен ( 6,00 ). На втора матура немски език се явиха - 30 ученици и постигнаха среден успех Отличен (5,58) - като 23 от оценките са отлични. Двамата, явили се на френски език ученици, имат среден успех Мн. добър (4,66).

 • Най- много ученици избраха за втора матура математика. През тази година 68 зрелостници се явиха на изпит по математика и постигнаха среден успех 5,80. 20 от тях имат пълни шестици, 40 - от 5.50 до 5,99 и останалите 8 са с много добър резултат. Тези резултати не са изненадващи, защото учениците на ГПЧЕ „Христо Ботев” ежегодно обират всички призови места на олимпиадите и състезанията по математика.

 • Отличен е и резултатът на 20 ученици, чиято втора матура е география и икономика. Средният им успех е Отличен (5, 62), като има 17 отлични оценки, четирима имат пълни шестици.

 • Осем ученици се явиха на на матура по биология и ЗО с успех Отличен (5,82)Работа по проекти


СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2011/2012 г. В УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

Тема на проекта

Начало и край на проекта

Програма/организация партньор

"Обучение за работа с ученици в извънкласни форми по физика и математика "

октомври 2011г.

Фондация "Миньо Балкански" и фондация "Америка за България"

Театрални методи в обучението по немски език

ноември 2011г.

Гьоте институт България

"Млади екскурзоводи"

15.09.2011-

30.06.2013

Програма "Учене през целия живот", училищни партньорства "Коменски" - партньори - Италия

Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” УСПЕХ

01.02.2012-

30.06.2014г.


МОМН, Европейски социален фонд. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Евроскола

Май 2012г.

Европейски парламент

"Прием езиков асистент" - английски език

15.09.2012-

30.06.2013г.

Програма "Учене през целия живот", асистентски стажове "Коменски"

Прием на доброволец от Германия

15.09.2012-

19.02.2013г.

Програма Kulturweit ЮНЕСКО

„Заедно на масата в Европа”

15.09.2012-

30.06.2014г.

Програма "Учене през целия живот", училищни партньорства КоменскиУчастия в Национални програми на МОМН


 • Национална програма на МОMН 2011 " С грижа за всеки ученик" – 14 групи, от които 1 група по БЕЛ, 3 - по английски език, 7 – по немски език, 2 – по френски език и 1 – по физика. В тези групи са включени общо 140 ученици.

 • "Оптимизиране на вътрешната структурата на училищата" мярка "Без свободен час"

 • "Оптимизиране на вътрешната структурата на училищата" мярка "Изплащане на обезщетения на персонала"

 • Проект УСПЕХ – по програма „Да направим училището привлекателно за младите хора” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 29 групи с включени общо 372 ученици.


През изтеклата учебна 2011/2012 година безспорен бе успехът на учениците от ГПЧЕ “Христо Ботев” на редица олимпиади и национални състезания.


1. Български език и литература


Учениците ни и тази година участваха в областни и национални олимпиади и литературни конкурси ( за писане на стихотворения и есета), в които спечелиха призови места:

 • Николета Обретенова от 12 А1 и александър терзиев от 12 А2 се класираха на Националния кръг на олимпиадата по БЕЛ и се представиха достойно сред изключително сериозната конкуренция;

 • Цветелина Първанова от 8 А1 спечели второ място и стипендия за писане на есе в националния конкурс „Живеем в земята на Ботев”, а Филиз Сюлейман от 8 А1 спечели поощрителна нагарада в същата категория;

 • - На проведеното за първи път Национално състезание по български език „Любословие”, над 250 ученици от осми до единадесети клас взеха участие и доказаха, че обучението по роден език е на изключително високо ниво.

 • - Хюлия Юсеин и Теодор Попов, ученици от осми клас;

 • - Елена Петрова и Ивана Зидарова, ученици от девети клас;

 • - Узай Кабакчъ и Габриела Радева, ученици от десети клас;

 • - Селма Мехмед и Зекие Сали, ученици от единадесети клас; спечелиха призовите места и получиха сертификати за успешното си представяне.
 1. Английски език


- Участие в Национални състезания:

 • Национално състезание на Асоциацията на Кеймбридж училищата в страната – участваха 9 ученици, класирани за национален кръг, от които Хакан Сунай от 8 А2 и Весислава-Михаела Крачунова от 9 А2 завоюваха съответно първо и второ място;

 • Национална олимпиада по АЕ –класирани за национален кръг - 2 ученици – Маринела Колева и Георги Ламбов от 10 А2

 • Национално многоезично състезание – в областен кръг участват 48 ученици, като допуснати и явили се на национален кръг са Ахмед Юмер – 11А1, Енис Раиф -11А2, Зекие Сали 9А2, Петя Танчева – 11А1 и Сузан Юсеинова – 11А1

 • Лингвистично кенгуру 2012 – областен кръг на състезанието- 62 ученици. До национален кръг стигнаха Мирослава Яворова и Разие Салиф от 9А2, класирана на ІІ място в страната;

 • Участие във викторина “Дарби” – Маринела Колева, Нежля Юсуф, Мелиса Ходжа, Стефан Йоргов и Мюмюн Исмаил от 10А2 клас спечелиха ІІІ място, като презентациите на Мюмюн Исмаил бяха отличени от журито като най-добри

 • Участие във Викторината на Интернешънъл Хаус и Асоциацията на Кеймбридж училищата в България – проведена два пъти с отбор ученици от 11 клас, като и двата пъти достигнаха до националните финали

 • Участие в проект Euroscola – май 2012г. – група ученици от 10 и 11 клас участва в деня Euroscola и заедно с групи ученици от 20 европейски страни участваха в дискусии на английски език по значими социални въпроси, свързани с бъдещето на ЕС.

 • Маринела Колева, Мария Георгиева и Дидем Серкан спечелиха стипендии за едногодишно обучение в САЩ и Великобритания.
 1. Немски език
 • Олимпиада на немското посолство – с нов формат – подготовка на проект – участват всички ученици от 10 клас от групата LK. Димитър Димитров и Виктория Карамитева от 10Н1 се класираха и получиха стипендия за едномесечно обучение в Германия;

 • Национална олимпиада НЕ – класирани и участвали в национален кръг -7 ученици – Надежда Стефанова 9Н2, Перихан Юсеин 10 Н2, Виктория Карамитева от 10 Н1, Шукрие Мурад 11 Н3, Анджелина Трайкова, Александър Костов, Владимир Русев 12 Н1

 • Национално многоезично състезание – Лили Топалова – 11Н3 се класира и участва в националния кръг на състезанието.

 • Участие в международен проект “Дунав свързва” – конкурс за текст на немски език – Айлин Мехмед 10 Н2 спечели участие в едноседмична среща на участниците в проекта в Германия.

 • Лингвистично кенгуру 2012 – както всяка учебна година масово е участието в областния кръг на състезанието -110 ученици. В национален кръг участва 1 ученик – Толга Мустафа 10 Н1.

 • Участие в Първо национално състезание за основни компетентности на немски език и природни науки - Ваня Видева, Николета Николова и Перихан Юсеин от 10Н2;

 • Стипендия от фондация «Американска фондация за България» - Владимир Русев от 12Н1, Мариан Недялков и Полина Петрова от 11Н3


4. Френски език


През 2011/2012 учебна година 1 ученик от 12Ф получи френска диплома DELF/B 1.

За седмицата на франкофонията младите франкофони научиха много кулинарни рецепти и направиха изложби на различни аспекти на френската култура (мода, коли, вино и др).

 • Национална олимпиада по ФЕ –класирана и явила се на национален кръг Мелис Сунай – 9Ф

 • Лингвистично кенгуру 2012 –областен кръг участват 25 ученици.

 • Национален конкурс “Предизвикателството на четенето на френски език” – Сузан Ясим 11 Ф, Адиле Тасим от 11Ф, Сонгюл Ахмед 11 Ф;

 • Участие в ХIX международен фестивал на франкофонския театър – гр. Варна, с пиесата «Честна мускетарска» Валери Петров – 3та награда Бронзова маска;5. Италиански език


 • Обучението по италиански език се провежда по оригинална съвременна италианска методика „Progetto italiano”, като всяка част на учебниците съдържа интерактивни методи, аудио- и видеозаписи, даващи възможност за по-активно включване на учениците в учебния процес и за по-сигурно овладяване на учебното съдържание;

 • Поддържаме връзки с Италианския културен институт в София, към който се провеждат изпити за получаване на сертификат за владеене на езика.

 • Олимпиада по италиански език – в областен кръг участваха 10 ученици,

 • Проект училищно партньорство Коменски “Млади екскурзоводи” с партньори от гр. Киети Италия – май 2012г. – гостуване на италиански ученици в България и посещение на исторически забележителности в Кърджали и региона


6. Математика и информатика


 • Национална олимпиада по математика –класирани за областен кръг – 59;

 • Европейско математическо кенгуру 2012 – 25 от нашите ученици заеха призови места във всички класове от 8-ми до 12-ти клас. Завоюваните 4 първи, 11 втори и 10 трети места са отличен резултат за математическата катедра. Георги Марков Базлянков– 1 място 8 клас класиран за национален кръг.

 • Национално състезание между езиковите гимназии в страната - Ловеч 2012 – Ежегодно гимназията се нарежда сред шестте най- добри езикови гимназии в страната по обучението си по математика. Георги Базлянков безапелационно спечели златния медал в осми клас.


7. Физика и астрономия


 • Национална олимпиада по физика – класирани за областен кръг – 23 ученици.

 • Участие в Първо национално състезание за основни компетентности на немски език и природни науки - Ваня Видева, Николета Николова и Перихан Юсеин от 10Н2;

 • Национална олимпиада по астрономия - класирани 4-ма ученици. Гюксел Дурмуш от 10А1 се класира за участие в националния кръг в град Ямбол. Този резултат позволява през следващата година в училището да бъде сформирана група по астрономия за обучение на изявени ученици по програма „С грижа за всеки ученик”

 • Ученици от гимназията участваха в националното състезание „Защита от бедствия, пожари и извънредни ситуации” в гр. Монтана. Отборът с ръководител Йовка Тананова се класира на девето място в страната и на първо място в Център „Първа помощ”. И през тази учебна година преподавателката продължи своята работа с нов отбор по гражданска защита, работещ в рамките на проект УСПЕХ, който се представи успешно на общинския кръг на състезанието.8. История и цивилизация


 • Национална олимпиада по история и цивилизация – класирана за национален кръг е Елиф Вехбиева от 12Н3

 • Специална награда за проучвателска дейност на Нац. К-с „Родолюбие”, участие във всички училищни концерти на Анета Танкова 12Н1 и награда за презентация на Мириам Кайряк 12Н1 и Йоан Динков – 12А1;
 • Конкурс “Напред науката е слънце” - І-ва награда на Мария Русинова;

 • Конкурс “Балканската война 1912-1913 година” - І-ва награда за рисунка и поощрителна награда за есе на областен кръг за Мария Русинова , І-ва награда за репортаж на областния кръг а Деница Гълъбова; ІІ-ра награда за есе на областен кръг за Ана Желева; ІІІ-та награда за реферат на областен кръг за Диляна Митева и Поощрителна награда на областен кръг за Даниел Кузмов.
 • - Национален конкурс „Беддредин Семави” – поощрителна награда на Ана Желева, ІІ –ра награда за презентация на Мария Грудева 9А1, ІІІ –та награда за есе на Мария Русинова.


9. География и икономика


 • Национална олимпиада по география – класирани за областен кръг – 8 ученици от 9, 10 и 11 клас.


10. Философия


 • Участие в национални състезания:

 • Национална олимпиада по философия – класирани за областен кръг – 22 ученици от 9 до 11 клас;11. Химия и ООС


 • Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда – класиране за областен кръг – 10; класиране и участие в националния кръг – Лиляна Чечева 12А1;

 • Национална олимпиада по биология и ЗО – класиране за областен кръг – 16 ученици;

 • проект ”Успех” са сформирани: клуб ”Млад еколог” с ръководител Иванка Янкулова; клуб ”Генетика и здраве” с ръководител Елена Константинова и ателие ”Здравословен начин на живот” с ръководител Биляна Стоянова. Дейностите на клубовете са разнообразни и спомагат за разширяване обема от знания на учениците в съответните области на биологията.
 • В чест на Деня на Земята участниците от Екоклуба организираха изложба за защитени видове в Източни Родопи. В националното състезание по природни науки в гр.Смолян учениците Вячеслав Кара 12ф и Дженк Гьокчепънар 12 А2 защитиха достойно името на гимназията. В проведеното национално състезание по природни науки – ключови компетентности в гр.Търговище взеха участие Мюмюн Исмаил 10А2 и Николета Николова 10А2

 • Проведена седмица на химията, посветена на Международната година на химията, с участие 92-ма ученици от 9-ти, 10-ти и 11-ти клас. Знанията на учениците по химия бяха обогатени и затвърдени чрез химичен спектакъл, проведен от преподаватели от СУ”Климент Охридски”.

 • състезание по химия за учениците от 11-ти и 12-ти клас. Явилите се 18 ученици се представиха отлично и им бяха връчени грамоти.Оценката от състезанието се признава като оценка при кандидатстване в ХТМУ гр.София.

 • Училищен ученически конкурс – есе на тема ”Химията – полезна и вредна” и „Химията в един мой ден” с участието на ученици от 9 , 10 и 11 клас

 • Участие в ХІV-то национално състезание по химия ученици от 12-ти клас се представиха достойно


12. Физическо възпитание и спорт


 • Участие в състезания:

 • волейболистите юноши младша възраст 9-10 клас Кирил Веселинов Василев, Стефан Бисеров Йоргов, Марин Христов Кючуков, Ангел Маринов Тончев, Стефан Димитров Митрев – всички от 10А2, Станислав Тодоров Тодоров -10А1, Димитър Емилов Калчев – 9А2 и Георги Миленов Русинов – 10А3 завоюваха І място на общинско (градско), І място на областно първенство, І място на зонално първенство и накрая отличното представяне - ІV място на републикански ученически финали по волейбол в гр. Исперих. Техен треньор е Манол Манолов.

 • Девойките младша възраст от 9 и 10 клас завоюваха ІІ място на общинско градско първенство по волейбол.

 • Девойките старша възраст от 11 и 12 клас завоюваха І място на общинско (градско) и ІІ място на областно първенство.

 • Отборът по тенис на маса девойки 9 - 10 клас, Михаела Росенова Иванова и Мерал Исмет Пашаллъ от 10Н3, Нургюл Йълмаз Хасан и Хатидже Лютви Али от 10А3 завоюваха І място на общинско (градско) първенство, І място на областно първенство, І място на зонално първенство и успешното класиране на ІV място на републикански ученически финали в гр. Разград. Техен треньор е Делчо Ташев.

 • Михаела Росенова Иванова се класира на V място в индивидуалния шампионат по тенис на маса. Нашите ученици от отбора по тенис на маса юноши до 10 клас завоюваха І място на общинско (градско) първенство и ІІ място на областното първенство.

 • Отборите по баскетбол юноши старша възраст от 11 и 12 клас се класираха на І място на общинско градско, І място на областно първенство и ІІІ на зонално първенство в Стара Загора. Юношите младша възраст от 9 и 10 клас се класираха на ІІ място в общинско градско първенство по баскетбол. Треньор на баскетболистите е Петя Христова.

 • По проект УСПЕХ бе сформиран клуб „Моят футболен клас” с ръководител Бирол Садула. Учениците с желание посещаваха занятията в клуба и пълноценно осмисляха свободното си време.13. Извънкласни дейности


Изминалата учебна година бе много ползотворна и за развитието на извънкласните форми в ГПЧЕ”Христо Ботев”. Продължи работата на театралното студио с ръководител Калина Ирикева и актьора от ДКТ Атанас Атанасов. Съставът на театралното студио бе обновен и новите участници работиха упорито по създаването на нова постановка – „Сако от велур” по Станислав Стратиев. Пиесата бе представена на 15.06.2012 г. и събраха бурните аплодисменти от публиката. Със същата пиеса театралното студио участва в Първи ученически театрален фестивал „Арлекин”, проведен в гр. Нова Загора.

За поредна година, в град Варна, се състоя Международния конкурс на франкофонския театър, в който взе участие група ученици от театрално студио на френски език по проект УСПЕХ. Ръководителите на тази театрална формация – Елена Константинова и Цонка Пашалиева и с помощта на актьор от ДКТ в Кърджали – Атанас Атанасов, представиха на конкурса пиесата „Честна мускетарска” от Валери Петров. На тазгодишни международен фестивал трупата спечели бронзовата маска и аплодисментите на публиката. Същата пиеса бе представена и на юбилейния концерт на гимназията.

И през тази учебна година продължиха заниманията на учениците участници в Първи ученически гвардейски отряд под ръководството на Димитър и Елена Кондикови. Момчетата и момичетата от отряда редовно изучаваха нови танци и маршови стъпки и представяха училището и град Кърджали на всички национални празници и тържества в нашия град.

Гвардейският отряд на гимназията бе официален гост на Националната гвардейска част в София, в Министерството на отбраната и Народното събрание. Визитата бе осъществена по покана на г-жа Цвета Караянчева – народен представител от региона. През годината те се включиха в много тържества и празници и на други градове в България – Златоград, Ивайловград и др.

По проект УСПЕХ работа на 29 клуба по интереси за осмисляне на свободното време на учениците и занимания по клубове за извънкласна дейност. От 01.02.2012г. в тези клубове са обхванати общо 372 ученици. Разнообразна е тяхната дейност – от танци и театрални студиа до предприемачество, градинарство и бизнес немски, от виртуална разходка из Германия и курс по испански език до ателиета по френска кухня, от футбол до бридж, от художествени занаяти до арт студио, от здравни беседи до знания по генетика и приложен компютърен софтуер.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и е по програма «Да направим училището привлекателно за младите хора». Голям е интересът на учениците към заниманията по клубове, макар че, повечето от тях се провеждат в събота. Вече повече от месец участниците в групите развихрят своята фантазия и талант, развиват нови умения и придобиват нови знания, за които в редовните часове няма време. Те се занимават с теми, близки до техните интереси и потребности, като по този начин пълноценно осмислят свободното си време и прекарват допълнително часове в училище.


  1   2   3   4

Свързани:

Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2012/2013 година iconГодишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година
През учебната 2009/2010 година гпче “Христо Ботев” продължи да укрепва завоюваните си лидерски позиции и да се налага като водещо...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2012/2013 година iconГодишен план За дейността на обединението през учебната 2012/ 2013 година
Участие в общоучилищните мероприятия – Лекоатлетически крос и колопоход „ Не на наркотиците ”
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2012/2013 година iconГимназия "христо ботев" гр. Дупница
На основание чл. 147 ал. 1 т. 1, чл. 137 а от ппзнп, чл. 29а ал.(1) т. 1 чл. 29г от Наредба №3/15. 04. 2003 г за системата на оценяване...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2012/2013 година iconГодишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’ за учебната 2012-2013 година
Цялостната дейност на 51 соу през учебната 2011/2012година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и отзвука на 50годишния...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2012/2013 година iconГодишен комплексен план за учебната 2012/2013 г. I. Раздел: Анализ на дейността на училището през учебната 2011/2012 година
Общият успех е 4,76. Много добри са и резултатите от външното оценяване на учениците от 4 и 7-ми клас. Високи резултати показаха,...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2012/2013 година iconГодишен план за работата на ну „Св. Св. Кирил и Методий през учебната 2012 2013 год. Раздел първи
Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2012/2013 година iconГодишен план за работата на ну „Св. Св. Кирил и Методий през учебната 2012 2013 год. Раздел първи
Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2012/2013 година iconПриложение към Годишен план за учебната 2012/2013 година, Утвърден със Заповед №147/14. 09. 2012 г на директора
Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №11/14. 09. 2012 г
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2012/2013 година iconГимназия "христо ботев" – град дупница
На основание чл. 147 ал. 1 т. 1 от ппзнп и чл. 151 и чл. 152 от Правилника за дейността на училището за учебната 2012/2013 г приет...
Годишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2012/2013 година iconКнигата и песента
Откриване на учебната 2012/2013 година при Пето основно училище „Христо Ботев“ – град Кюстендил
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом