Догово р за организирано туристическо пътуване
ИмеДогово р за организирано туристическо пътуване
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер55.95 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.globuses.com/img/docs/dogovor_usloviq_za_zapisvane.doc
Д О Г О В О Р

ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ


Днес …………….. в гр. .............................. между: “ГЛОБУС ЕС” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. “Петко Д.Петков” № 18 , рег. по ф. д. № 42/1991 г. по описа на Сливенски окръжен съд, ЕИК № 119672739, за който е одобрено издаването на лиценз за извършване на туроператорска дейност № РКК-01-5834., представлявано от Управителя ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА, наричано по-долу ТУРОПЕРАТОР, и от друга страна:


Титуляр:

Имена на туриста:………………………………………………………………….

ЕГН:……………… № на лич. док…………………дата на вал………………..


Придружаван от:

1. Имена на туриста:…………………………………………………………..……

ЕГН:……………… № на лич. док…………………дата на вал………………..


2. Имена на туриста:………………………………………………………..………

ЕГН:……………… № на лич. док…………………дата на вал………………..


3. Имена на туриста:………………………………………………..………………

ЕГН:……………… № на лич. док…………………дата на вал………………..Екскурзия:……………………………………………………
Държава:……………………………………………………..

Брой дни на пребиваване:…………………………………..

Вид на транспорта: собствен; с автобус; със самолет

Име и категория на хотела
НастаняванеОсвобождаване
Вид на стаята

DBL; SINGL; TRPL; DBL+Extra bed; Family

База на изхранване

BB (нощувка + закуска)

HB (нощувка + закуска + вечеря)

FB (нощувка + закуска + обяд + вечеря)

ALL (всичко включено в цената: нощувка + закуска + обяд + вечеря + междинни хранения и местни алкохолни и безалкохолни напитки)

Общо бр. пътници
Обща цена на екскурзията
Депозит + дата на внасяне
Доплащане + дата на внасяне
Забележка:
Телефон за контакт с туриста:
Договор
Документ за плащане

Условия за записване:

1.Резервации се приемат след попълване на договор за пътуване и внасяне на капаро в размер на

30 % от стойността на цената на пътуването, ако не е упоменато друго в програмата.

2.Остатъкът до пълната сума трябва да внесете не по късно от 14 работни дни преди датата на заминаването. В противен случай вашият договор ще се счита за анулиран и ще дължите на агенцията неустойка, според условията за анулации.

3.Туроператорът се задължава да предостави всички описани по-горе услуги.


4.Всички щети, нанесени на автобуса, хотела или обектите, се заплащат на място от клиента с протокол.

5.Вашата стая е резервирана от 14.00 часа в деня на настаняване и трябва да се освободи до 12.00 часа в деня на напускане. Всеки по-дълъг престой се заплаща допълнително.

6.Ако желаете да направите промени относно хотели, курорти или период, е необходимо да попълните нов договор за пътуване. Промените ще ви бъдат потвърдени до 3 работни дни, при наличие на свободни места

7.Клиентът може да преотстъпи своето пътуване на трето лице, без да дължи неустойки, като уведоми туроператора минимум 7 работни дни преди началната дата на пътуването, ако то не е свързано с издаването на визи, застраховки или самолетни билети.

8. В случай на отказ от пътуване по причини, които не са по вина на агенция „Глобус ЕС” ООД, анулиране на вече депозирани и платени услуги се извършват при следните условия в зависимост от предварително заявената дата на тръгване:

За автобусни програми:

от 30 до 15 дни преди датата на тръгване – 30% от сумата;

от 14 до 8 дни преди тръгването – 50% от сумата;

от 7 до 4 дни преди тръгването – 100% от сумата.

9.Рекламации относно организацията и провеждането на туровете, клиентът може да представи в писмен вид до 7 дни след датата на завръщането си в офиса на агенцията. Клиентът е длъжен да представи протокол, подписан от представител на приемащата агенция в съответната страна, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия него. Агенцията уведомява клиента за своя отговор до 30 работни дни от депозирането на рекламацията.

10. „Глобус ЕС” ООД е сключил застраховка “ Отговорност на Туроператора “ със ЗД ЕВРОИНС, полица № 37-00001252, адрес 1797

11.Клиентите се уведомяват за чл.35 от Закона за туризма от 23.05.2002 г. При не събран обявен минимум туристи за дадена екскурзия в определения в договора срок, агенцията предлага няколко варианта: пълно възстановяване на заплатените суми; пренасочване към друга дата или подобна екскурзия; организиране на индивидуално пътуване, без да дължи неустойки.

12.Промяна в цената е възможна при покачване цените на горивата, изменение размера на таксите или на промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Клиентът има право да приеме промяната или да се откаже от пътуването в срок от 3 дни, след като бъде информиран.

13.Агенцията не носи отговорност при недопускане на турист от граничните власти.

14.Ако турист сам прекрати пътуването си по свое желание, всички разходи, включително и транспорта са за негова сметка.

Туроператорът не възстановява пари за неизползвани предплатени услуги.

15.При дублиране на стаи от страна на хотела, туроператорът си запазва правото да настани туристите в друг хотел от същата или по-висока категория, без да дължи неустойки.

16.Туроператорът не носи отговорност за категоризацията на хотелите предложени в офертите, тъй като те са категоризирани от оторизираните органи в съответната държава.

17. „Глобус ЕС” ООД не носи отговорност при възникване на затруднения, забавяния и проблеми свързани с фактори, считани за форсмажорни и при непреодолими обстоятелства: лоши метеорологични условия; усложнена пътна обстановка; природни бедствия; затруднения, причинени от масови мероприятия /стачки, бунтове, чествания на национални или религиозни празници/, както и явления или събития, които не могат да бъдат предвидени и предотвратени от агенцията.

18.При форсмажорни обстоятелства туроператорът възстановява суми, ако събитието е прието като такова от приемащата страна или превозвача, и възстановява действително върнатите суми от контрагентите.

19.Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, ако причините за това се дължат на потребителя; действия на трето лице, несвързано с изпълнение на договора; непредвидено събитие, което не може да бъде избегнато от страна на туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

20.„Глобус ЕС” ООД не носи отговорност в случай, че местните контрагенти, които предлагат допълнителните екскурзии не могат да ги осъществят изцяло или частично. При неспазване на предварителните условия по допълнителните екскурзии е необходимо туристите да потърсят правата си на място, от представителите на фирмата партньор.

21.Поведение: Когато приемете да участвате в организирано пътуване с група, вие се съгласявате да се съобразявате с решенията на тур мениджъра. От всички пътници се очаква да имат подходящо поведение спрямо останалите пътници и персонала, с които са в контакт по време на пътуването. Агенцията си запазва правото да прекъсне пътуването на турист, който с поведението си предизвиква

раздразнение, проблеми или щети на останалите пътници, персонала или обектите. В този случай ние ще изискаме туристът да напусне групата на първото възможно място, без да носим никаква отговорност или финансова компенсация, свързана с неговото прибиране или неизползвани услуги.


За ТУРОПЕРАТОРА:………………………….. За ПОТРЕБИТЕЛЯ: .............................................

(Глобус-ЕС ООД) (..........................................)

Свързани:

Догово р за организирано туристическо пътуване iconОрганизирано туристическо пътуване-екскурзия в италия с обща цена
Днес, в град София след предварително проведени разговори, бe сключен настоящият Договор за туристическа услуга в чужбина: Организирано...
Догово р за организирано туристическо пътуване iconДогово р за организирано туристическо пътуване
Еик № Ид номер по ддс за който е одобрено издаването на лиценз за извършване на туроператорска / турагентска дейност № / г., представлявано...
Догово р за организирано туристическо пътуване iconОбщи условия към договор за туристическо пътуване
П. Конкретните условия на тп и сроковете за неговото извършване се указват в настоящия Договор за организирано туристическо пътуване,...
Догово р за организирано туристическо пътуване iconЗа организирано туристическо пътуване
Адрес
Догово р за организирано туристическо пътуване iconДоговор за организирано туристическо пътуване №000
Турагент: ф д.№ при с адрес: Удостоверение за регистрация № от една страна
Догово р за организирано туристическо пътуване iconОбщи условия за организирано пътуване
Да осигури изпълнението на програмата за организирано пътуване, съгласно условията на договора и приложенията към него
Догово р за организирано туристическо пътуване iconДоговор за организирано пътуване
Днес 15. 12. 2012 в град Русе се подписа настоящия договор за организирано пътуване между
Догово р за организирано туристическо пътуване iconДоговор за организирано пътуване
Днес в град Русе се подписа настоящия договор за организирано пътуване между
Догово р за организирано туристическо пътуване iconОбщи условия за организирано пътуване
Чл. (1) Записването за организирано пътуване е възможно да се осъществи чрез телефон, факс или интернет, чрез туристическия агент...
Догово р за организирано туристическо пътуване iconДоговор за организирано туристическо пътуване
Евелин р" еоод със седалище и адрес на управление: Р. България гр. Бургас ул."Пиротска" №31 притежаващо удостоверение за извършване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом