До директора на риокоз благоевград заявление за регистрация на обект за търговия с храни
ИмеДо директора на риокоз благоевград заявление за регистрация на обект за търговия с храни
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер54.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://riokoz-blagoevgrad.my.contact.bg/Download/zaqvlenie1.doc
Приложение 4


Вх. № ............................. / 200.....г. ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОКОЗ БЛАГОЕВГРАД


ЗАЯВЛЕНИЕ

за регистрация на обект за търговия с храни


от (трите имена) .......................................................................................................................................

живущ: гр./с. ...................................................... община .................................................................

ж.к./ул.............................................................. № ........ бл. .......вх. .......ап.......тел...........................

в качеството си на .............................................................................................................................

(собственик, управител, изпълнителен директор, представител по пълномощие-№ и дата на нотариално заверено пълномощно)

на фирма..............................................................................................................................................

със седалище ......................................................................................................................................

адрес на управление: гр./с. ............................................... община..................................................

ж.к./ул.................................................................№ ........... бл....... вх. .......ап......тел........................

данъчен №...........................................................код по БУЛСТАТ..................................................


ГОСПОДИН /ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,


Моля да регистрирате обект за търговия с храни

..............................................................................................................................................................

(наименование и вид на обекта)

с адрес: гр./с. ........................................................... община ............................................................

ж.к./ул.........................................................................№ ........бл.......вх......ап.......тел.......................


Декларирам, че:

1. Обектът отговаря на санитарните изисквания.

2. Внедрена е система за самоконтрол за търговската дейност, която ще се извършва в обекта.

Моля денят и часът на проверката по чл. 12, ал. 5 от ЗХ да се уточнят с (име и фамилия на лицето) .............................................................................................................................................

на длъжност ............................................................................ тел.....................................................


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Удостоверение за актуално състояние.

2. Разрешение за ползване на обекта, издадено по реда на ЗУТ.

3. Решение по оценка на въздействието на околната среда , издадено по реда на ЗООС (когато се изисква такова).

4. Списък на групите храни, които ще се продават в обекта (виж гърба на това заявление).


Забележка: Ако заявителят желае да бъде регистриран временен обект за търговия/общ. хранене по смисъла на §1, т. 2 на Наредба № 7 за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни, следва да посочи това при вида на обекта.


Дата .............................г. ЗАЯВИТЕЛ:........................................

(подпис и печат)


СПИСЪК НА ГРУПИТЕ ХРАНИ

КОНТОЛИРАНИ ОТ

В ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ

В ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕРВМС

1. месо и месни продукти, в т.ч. вътрешности

1. месо и месни продукти, в т.ч. вътрешности

2. месо от птици и птичи продукти

2. месо от птици и птичи продукти

3. риба, други морски храни и рибни продукти

3. риба, други морски храни и рибни продукти

4. мляко и млечни продукти, сладолед - млечен и сметанов

4. мляко и млечни продукти, сладолед - млечен и сметанов

5. яйца от птици и яйчни продукти

5. яйца от птици и яйчни продукти

6. месни, месо-растителни и рибни стерилизирани консерви

6. месни, месо-растителни и рибни стерилизирани консерви

7. мазнини от животински произход

7. мазнини от животински произход

8. мед

8. медРИОКОЗ

1. зърнени храни - жито, царевица, ориз и други

1. готвени ястия

2. храни на зърнена основа - брашна, грис, нишесте, хляб, хлебни изделия и тестени закуски

2. скара, грил

3. сурови тестени храни – теста, макарони, юфка, спагети, корн-флейкс, мюсли, кус-кус, кори за лазаня, за баница и други

3. аламинути

4. екструдирани храни

4. студени мезета

5. пресни плодове, зеленчуци и гъби

5. готови за консумация тестени храни - макарони, пици, лазаня и други

6. плодови и зеленчукови консерви, гъбни консерви

6. сандвичи, хамбургери, бургери и други

7. плодове и зеленчуци в замразен или изсушен вид, туршии, гъби в изсушен вид

7. студени и топли предястия

8. картофи, кореноплодни и храни на база картофи – чипс, нишесте, пюре, бланширани картофи и други

8. сосове

9. варива – фасул, леща, грах, соя и други

9. салати

10. растителни масла, маргарини, халварини

10. малотрайни сладкарски изделия – пасти, торти и други

11. захар, захарни и шоколадови изделия

11. трайни сладкарски изделия – гофрети, кексове и други

12. малотрайни сладкарски изделия – пасти, торти и други

12. кухненски десерти – кремове, мусове и други

13. трайни сладкарски изделия – бисквити, вафли, гофрети, кексове и други

13. захарни и шоколадови изделия

14. минерални и трапезни води

14. хлебни изделия и тестени закуски

15. безалкохолни напитки, боза

15. ядкови плодове

16. пиво

16. топли напитки чай, кафе и други

17. чай, кафе, заместители на кафето, мате и какао

17. минерални и трапезни води

18. добавки към храните и добавки в храни

18. безалкохолни напитки

19. храни със специално предназначение, в т.ч. детски храни

19. пиво

20. готови за консумация кулинарни изделия

20. боза

21. готови за консумация храни в изсушен вид – сухи супи, сосове, бульони и други

21. готови за консумация храни в замразен вид

22. готови за консумация храни в замразен вид – пици, лазаня, равиоли, пелмени, кулинарни изделия и други

22. плодов сладолед, плодови кремове и други

23. други храни - хлебни маи, кетчуп, горчица, соев сос, салатени сосове, оцет, готварска и морска сол, плодови сладоледи и други
24. ядкови плодове и маслодайни семена
25. подправки
Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

До директора на риокоз благоевград заявление за регистрация на обект за търговия с храни iconДо директора на риокоз заявление за регистрация на обект за търговия с храни по реда на чл. 15 ал. 2 от Закона за храните
Ккт и процедури в съответствие с нейните, когато цялостното внедряване на системата е неприложимо

До директора на риокоз благоевград заявление за регистрация на обект за търговия с храни iconДо директора на рзи – велико търново заявление за регистрация на обект за търговия с храни
Еик/код по булстат

До директора на риокоз благоевград заявление за регистрация на обект за търговия с храни iconДо директора на рзи – велико търново заявление за регистрация на обект за търговия с храни
Еик/код по булстат

До директора на риокоз благоевград заявление за регистрация на обект за търговия с храни iconУказание за прилагане на система за самоконтрол в обекти за търговия с храни
Търговията с храни включва процеси на съхранение, пакетиране, транспорт, представяне и продажба на храни, както и приготвяне и предлагане...

До директора на риокоз благоевград заявление за регистрация на обект за търговия с храни iconСписък на административните услуги извършвани от риокоз благоевград
Издаване на хигиенно заключение за извършване на регистрация на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ

До директора на риокоз благоевград заявление за регистрация на обект за търговия с храни iconСистема за самоконтрол за търговия с храни
На “сотир плод”оод – наемател на обект №30, ул.”Проф. Цветан лазаров” №13, гр. София

До директора на риокоз благоевград заявление за регистрация на обект за търговия с храни iconСъдът, след като обсъди доводите в жалбата и събраните по делото доказателства, установи от фактическа страна следното
Вдк, в качеството си на Директор на цдг „П”, булстат, със седалище и адрес на управление с. Скрът, община Петрич, ул.” ” №5, чрез...

До директора на риокоз благоевград заявление за регистрация на обект за търговия с храни iconСъдът, след като обсъди доводите в жалбата и събраните по делото доказателства, установи от фактическа страна следното
Амя, егн, Директор на цдг „Д”, булстат, със седалище и адрес на управление с. Габрене, община Петрич, ул.” ” №15, чрез адв. Аб от...

До директора на риокоз благоевград заявление за регистрация на обект за търговия с храни iconДо директора на
Образец за Заявление за регистрация в Регистъра на лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие...

До директора на риокоз благоевград заявление за регистрация на обект за търговия с храни iconДо главен архитект на община сливо поле заявление за регистрация на технически паспорт от
Съгласно чл. 15, ал. 1 и чл. 16, ал. 2 от Наредба №5/28. 12. 2006г за техническите паспорти на строежите, Ви предоставям за регистриране...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом