План за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
ИмеПлан за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
страница1/6
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер0.97 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nccedi.government.bg/upload/docs/1_12RH001_pr1_AP.doc
  1   2   3   4   5   6
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012- 2020)

И „ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2005-2015 Г.”


Глава първа: Въведение


Министерският съвет одобри на 21.12.2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).


Планът за действие се изпълнява в два периода:


  1. Първият период обхваща 2012-2014 г. и завършва с изпълнението на Националния план за действие по „Десетилетие на ромското включване 2005- 2015г” (НПД), актуализиран през 2011г. и следва неговия формат. Инициативата приключва на 02.02.2015г., след което ще бъде извършен анализ на изпълнението на плана за действие „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”.

  2. Втория период обхваща 2014- 2020 и е съобразен със следващия програмен период на ЕС и Оперативните програми за България до 2020 г. и ще се разработва във формат, посочен в табл. 1, На база на направения анализ на първата фаза на плана за действие и при необходимост може да настъпят промени/актуализация в различни части от плана.

  3. В плана за действие са заложени само дейности, които ще се изпълняват в първия период.


Приоритетни области на действие са:


1. ОБРАЗОВАНИЕ

2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

4. ЗАЕТОСТ

5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

6. КУЛТУРА И МЕДИИ


Глава втора: Планиране и създаване на структури за управление


Планиране :

  • Планът за действие включва конкретни мерки и дейности за определения период.

  • Първият период обхваща НПД по международната инициатива «Десетилетие на ромското включване 2005-2015г.» и следва неговия формат.

  • За следващият период 2014 - 2020г. се предвижда посочения по-долу формат на информация по отношение на отговорна институция, статус, срок на изпълнение, финансиране, значение и ефект от прилаганите мерки, описание на постигнатото, индикатор за следене на напредъка. Виж Таблица 1.


Таблица 1

.Описание на мярката

Оценка на въздействието и резултати

Мярка

Статус

Срок

Отговорна институция

Финансиране (преки бюджетни разходи, друго – млн. евро)

Значение и ефект от прилагането на мярката:

Описание на постигнатото

Индикатори

Наименование

Целева стойност

Текуща стойност

Мерки към приоритетна област „Образование”


Мерки към приоритетна област „Здравеопазване”


Мерки към приоритетна област „Жилищни условия”


Мерки към приоритетна област „Заетост”


Мерки към приоритет „Недискриминация и равни възможности


Мерки към приоритетна област „Култура и медии”

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

План за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020) iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
План за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020) iconПлан за действие на община ардино
Областната стратегия на област Кърджали за интеграция на ромите и на лицата в неравностойно положениe от други етнически групи и...
План за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020) iconНационална стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012 2020)

План за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020) iconПлан за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
План за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020) iconПлан за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
План за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020) iconНастоящият документ съдържа основни принципи на цялостна държавна стратегия за осъществяване на реално равноправие и равноправно интегриране на ромите в
Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Здравната стратегия за лица в неравностойно...
План за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020) iconГодишнапрограм а за участие на република българия в процеса на вземане на решения на европейския съюз
През 2013 г в областта на заетостта реализирането на целите и поетите ангажименти на страната по отношение на стратегия „Европа 2020”...
План за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020) iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия
Европейския съюз в областта на борбата с наркотиците. Той е разработен в съответствие с действащия План за действие на Европейската...
План за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020) iconОтчет за изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г. Отчетен период 2009 г
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 – 2020 г
План за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020) iconПлан за действие на община аксаково
В изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом