Общи разпоредби
ИмеОбщи разпоредби
страница3/6
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер0.9 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Naredba_6_21012012.doc
1   2   3   4   5   6
Раздел II

Права за заемане на длъжности, за които се изисква правоспособност

Чл. 41. (1) Лицата, притежаващи правоспособност по чл. 30 и 31, могат да заемат длъжност на кораб, съответстваща на притежаваната от тях правоспособност или по-ниска, в съответствие с посочените в свидетелството за правоспособност ограничения, ако има такива.

(2) Лицата, притежаващи правоспособност по чл. 30, т. 5 и 6, могат да заемат длъжност капитан на кораб до 3000 БТ в местно плаване, когато имат плавателен стаж на длъжност старши помощник на кораб над 500 БТ, не по-малко от 6 месеца.

(3) Лицата, притежаващи правоспособност по чл. 30, т. 7, могат да заемат длъжност капитан на кораб до 500 БТ в местно плаване, когато имат плавателен стаж на длъжност вахтен помощник над 500 БТ не по-малко от 12 месеца.

(4) Лицата, притежаващи правоспособност по чл. 30, т. 8, могат да заемат длъжност капитан на кораб до 300 БТ в местно плаване, когато имат плавателен стаж 12 месеца на длъжност вахтен помощник капитан на кораб до 500 БТ в крайбрежно плаване.

(5) Лицата, притежаващи правоспособност по чл. 30, т. 9 и 10 могат да заемат длъжност:

1. капитан на кораб до 200 БТ в местно плаване, превозващ до 35 души при наличие на плавателен стаж 12 месеца на съответния тип кораб, свидетелство за корабен радиооператор в местно плаване и успешно преминат изпит пред ИА „МА”.

2. капитан на кораб до 200 БТ в местно плаване, превозващ до 100 души, при наличие на плавателен стаж 24 месеца на съответния тип кораб, свидетелство за корабен радиооператор в местно плаване и успешно преминат изпит пред ИА „МА”.

3. капитан на риболовен кораб до 200 БТ в местно плаване при наличие на плавателен стаж 24 месеца, от които най-малко 6 месеца на съответния тип кораб, свидетелство за корабен радиооператор в местно плаване и успешно преминат изпит пред ИА „МА”.

(6) Лицата, притежаващи правоспособност по чл. 30, могат да заемат и длъжност капитан на плаващо техническо средство след преминат одобрен подготвителен курс и успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1.

Чл. 42. Лицата, притежаващи правоспособност по чл. 31, т. 4-6, 8-10, могат да заемат и длъжност на кораб, както следва:

1. втори механик на кораби с КСУ над 3000 kW и втори механик на кораби с КСУ от 750 до 3000 kW могат да заемат длъжност главен механик на кораб с КСУ до 3000 kW в местно плаване;

2. вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW може да заема длъжност главен механик на кораб с КСУ до 750 kW в местно плаване след 6 месеца плавателен стаж като вахтен механик на кораб над 750 kW;

3. машинен боцман и корабен моторист могат да заемат длъжност:

а) главен механик на кораб с КСУ до 750 kW в местно плаване след 12 месеца плавателен стаж като боцман или 24 месеца като моторист на кораб над 750 kW;

б) помпиер на танкер след 12 месеца плавателен стаж като моторист на същия тип танкер;

в) огняр на кораб;

4. корабен електротехник може да заема длъжност електромеханик на кораб с КСУ до 750 kW след 18 месеца плавателен стаж като електротехник на кораби с КСУ над 300 kW.

Чл. 43. Лицата, притежаващи правоспособност по чл. 32, могат да заемат длъжност на кораб, както следва:

1. корабен радиоелектроник за СМСББ първи клас:

а) радиоелектроник за СМСББ на морски кораби, плаващи във всички зони, включително да поддържа навигационни и комуникационни технически средства на борда на кораба или на брега;

б) радиооператор за СМСББ на морски кораби, плаващи във всички зони;

2. корабен радиоелектроник за СМСББ втори клас:

а) радиоелектроник за СМСББ на морски кораби, плаващи във всички зони, включително да поддържа навигационни и комуникационни технически средства на борда на кораба или на брега;

б) радиооператор за СМСББ на морски кораби, плаващи във всички зони;

3. корабен радиооператор обща категория за СМСББ може да заема длъжност радиооператор за СМСББ на брега или на морски кораби, плаващи във всички зони;

4. корабен радиооператор ограничена категория за СМСББ може да заема длъжност радиооператор за СМСББ на кораби, плаващи в зона А1;

5. корабен радиооператор в местно плаване може да заема длъжност радиооператор на кораби в местно плаване.

Чл. 44. Лицата, притежаващи правоспособност по чл. 33, могат да заемат длъжност на кораб, както следва:

1. капитан на влекач може да заема длъжност капитан на влекач в далечно плаване, при спазване на ограниченията на основната правоспособност;

2 пилот може да изпълнява задълженията на пилот в българско пристанище, за което е придобил правоспособност;

3. водач на кораб до 40 БТ може да заема длъжност капитан на риболовен кораб или капитан на кораб за спорт, туризъм и разлечение с големина до 40 БТ с не повече от 12 души на борда, включително екипажа.


Глава пета

УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТИ И ПРАВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПА

Раздел I

Условия за придобиване на правоспособности за корабоплаване по вътрешните водни пътища на Европа

Чл. 45. Морските лица придобиват правоспособност по чл. 35, след като изпълнят следните изисквания:

1. за капитан вътрешно плаване:

а) възраст не по-малка от 21 години;

б) висше образование, степен бакалавър по специалност "Речно корабоплаване", или средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Речно корабоводене";

в) правоспособност щурман;

г) плавателен стаж 3 години като член на палубна команда, от които една година на длъжност щурман на кораб от вътрешно плаване;

д) най-малко 16 преминавания за всеки обособен участък от р. Дунав, за който лицето кандидатства да придобие права;

е) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;

2. за щурман:

а) висше образование по специалност "Речно корабоплаване", степен бакалавър или средно образование;

б) правоспособност щурман обща категория, когато лицето има средно образование;

в) плавателен стаж два месеца като стажант или моряк на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища, когато лицето има висше образование, или две години плавателен стаж като член на палубна команда, когато има средно образование;

г) представен дневник за практическа подготовка, когато лицето има висше образование;

д) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1, когато лицето има висше образование;

3. за щурман обща категория:

а) средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Речно корабоводене" или средно образование и завършен одобрен от ИА „МА” подготвителен курс;

б) плавателен стаж два месеца като стажант или моряк на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища, когато лицето има средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Речно корабоводене" или една година плавателен стаж като член на палубна команда, когато има средно образование и завършен подготвителен курс;

в) заверен от съответната Д”МА” дневник за практическа подготовка;

г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;

4. за водач на малък кораб:

а) завършен подготвителен курс, одобрен от ИА „МА” или притежаващ свидетелство за правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ”;

б) учебна практика в подготвителния курс;

в) успешно положен изпит по одобрена програма пред комисията по чл. 63, ал. 1 или по Правилата за плаване по р. Дунав, когато лицето притежава свидетелство за правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ”;

5. за механик вътрешно плаване:

а) висше образование по специалност "Корабни машини и механизми", степен бакалавър или средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност " Корабни машини и механизми";

б) правоспособност моряк-моторист, когато лицето има средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност " Корабни машини и механизми";

в) плавателен стаж на кораб с пропулсивна мощност на КСУ над 750 kW, плаващ по вътрешните водни пътища два месеца като стажант механик, когато има висше образование, или две години на длъжност моряк-моторист, когато има средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност " Корабни машини и механизми";

г) заверен от съответната Д”МА” дневник за практическа подготовка;

д) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;

6. за електромеханик вътрешно плаване:

а) средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Електрообзавеждане на кораба", "Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт" или друга силнотокова специалност;

б) плавателен стаж два месеца като стажант-електромеханик на моторен кораб, плаващ по вътрешните водни пътища;

в) заверен от съответната Д”МА” дневник за практическа подготовка;

г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1, когато лицето има образование по специалност, различна от "Електрообзавеждане на кораба" или "Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт";

7. за моряк-моторист:

а) средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабни машини и механизми" или средно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА „МА”;

б) плавателен стаж два месеца учебна плавателна практика, когато лицето има средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабни машини и механизми" или две години на длъжност моряк на моторен кораб, плаващ по вътрешните водни пътища, когато има средно образование и завършен подготвителен курс;

в) заверен от съответната Д”МА” дневник за практическа подготовка;

г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1, когато лицето има средно образование и завършен подготвителен курс.


Раздел II

Права за заемане на длъжности в корабоплаването по вътрешните водни пътища на

Европа

Чл. 46. Морските лица, притежаващи правоспособност по чл. 35, могат да заемат длъжности на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, както следва:

1. капитан вътрешно плаване:

а) капитан на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища в участъците, за които е валидно свидетелството за правоспособност;

б) корабоводител на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища в участъците, за които е валидно свидетелството за правоспособност;

2. щурман:

а) щурман на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища;

б) капитан на кораб с мощност на КСУ до 450 kW в съответния участък от местно плаване по р. Дунав, когато са изпълнени следните изисквания: навършени 21 години; плавателен стаж една година на длъжност щурман на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища; най-малко 16 преминавания за всеки обособен участък от р. Дунав, за който лицето кандидатства да придобие права, и успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 1;

в) капитан на плаващо техническо средство, когато са изпълнени следните изисквания – навършени 21 години; плавателен стаж една година като член на палубна команда на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища, от които не по-малко от 3 месеца на плаващо техническо средство;

3. щурман обща категория:

а) старши моряк на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища;

б) водач на несамоходен кораб, след като кандидатът изпълни следните изисквания: навършени 21 години и плавателен стаж една година като член на палубна команда на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища, от които не по-малко от 3 месеца на товарен кораб;

4. водач на малък кораб:

а) водач на малък кораб в местно плаване;

б) водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешните водни пътища на Европа след успешно положен изпит пред комисията по чл. 63, ал. 2;

5. механик вътрешно плаване може да заема длъжност механик на кораб с неограничена мощност на КСУ, плаващ по вътрешните водни пътища;

6. електромеханик вътрешно плаване може да заема длъжност електромеханик на кораб с неограничена обща генераторна мощност, плаващ по вътрешните водни пътища на Европа;

7. моряк-моторист може да заема длъжност:

а) моряк-моторист на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища на Европа;

б) механик на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища, с мощност на КСУ до 750 kW след две години плавателен стаж като моряк-моторист на кораб с мощност на КСУ над 750 kW;

8. длъжността моряк на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, се заема от лица, които отговарят на едно от следните изисквания:

а) имат завършено най-малко средно образование по специалност "Корабоводене";

б) служили са на военни или граничнополицейски кораби най-малко 1 година;

в) притежават правоспособност водач на кораб до 40 БТ или водач на малък кораб;

г) една година са заемали длъжност на кораб, за която не се изисква правоспособност по тази наредба.


Глава шеста

ПОДГОТОВКА НА МОРСКИТЕ ЛИЦА

Раздел I

Професионално образование, обучение и квалификация на морските лица

Чл. 47. (1) Професионалното образование, обучение и квалификация на морските лица за морското корабоплаване се извършва при спазване на стандартите, нормите и препоръките, посочени в Конвенция STCW и Директива 2008/106/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за минималното ниво за подготовка на моряците.

(2) Професионалното образование, обучение и квалификация на морските лица за речното корабоплаване се извършва при спазване на правото на Европейския съюз, препоръките на Икономическата комисия за Европа на ООН към формите и методическото осигуряване на образованието и обучението на моряците.

(3) Професионалното образование включва:

1. висше образование по морски, речни и технически специалности;

2. средно професионално образование по морски, речни и технически специалности.

(4) Обучението и квалификацията на морските лица включва:

1. обучение за придобиване на квалификация по професии за морското и речното корабоплаване;

2. подготвителни курсове за придобиване на правоспособност;

3. курсове за специална и допълнителна подготовка;

4. обучение на борда на кораба.

Чл. 48. (1) Образование по морска или речна специалност се получава в учебни заведения, създадени и акредитирани в съответствие с действащото законодателство, в които обучението се извършва по одобрени от ИА „МА” учебни планове, програми и материална база, от преподаватели, инструктори или други квалифицирани лица, които са завършили успешно одобрен от ИА „МА” курс по програма на моделен курс 6.09 на Международната морска организация (IMO).

(2) Учебните заведения по ал. 1 провеждат обучение в съответствие с държавните изисквания и прилагат система за управление на качеството на учебния процес.

(3) Учебните заведения по ал. 1 избират външна, независима от тях, призната организация, която да одитира прилаганата в тях система за управление на качеството и нейното съответствие на стандарта БДС EN ISO 9001:2008.

(4) Учебните заведения ежегодно извършват преглед на учебните си програми за съответствие с международните и националните изисквания и документират резултата от прегледа в протокол.

(5) Учебните заведения представят в ИА „МА” докладите за извършените от оправомощената външна, независима от учебното заведение, организация периодични проверки, одити на системата за управление на качеството и направените оценки за съответствие на извършваната дейност, за достигане на необходимите стандарти, установените несъответствия и набелязаните коригиращи действия, както и протокола от прегледа по ал.4.

(6) Докладите по ал. 4 заедно с документите за оценка на поддържаната и прилагана от Изпълнителна агенция „Морска администрация” система за управление на качеството се представят в Европейската комисия в срок 6 месеца след извършване на оценката и в Международната морска организация в рамките на 5-годишния период на оценка по Конвенция STCW.

Чл. 49. (1) Средно морско или речно образование се придобива в професионални училища, регламентирани със Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

(2) Обучението се провежда в съответствие с държавните образователни изисквания и изискванията на тази наредба и осигурява усвояването на общообразователния минимум за средно образование и придобиването на степен на професионална квалификация по съответната професия от списъка на професиите за професионално образование и обучение.

(3) Степен на професионална квалификация се придобива и в лицензирани центрове за професионално обучение по реда на Закона за професионалното образование и обучение след одобряване на учебните планове, програми и материална база от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и ИАМА. Обучението се провежда в съответствие с държавните образователни изисквания, националните стандарти за компетентност и изискванията на документите по чл.49, ал.1 или 2.

Чл. 50. (1) Висшето образование по специалности за морското и речното корабоплаване се придобива в съответствие със Закона за висшето образование, държавните изисквания за придобиване на висше образование по образователно-квалификационните степени и изискванията на тази наредба към подготовката на лица от регулираните професии.

(2) Обучението осигурява усвояването на общоинженерен и специализиран минимум за висше образование по специалности съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления.

Чл. 51.(1) Курсовете за придобиване на квалификация по професия се организират и провеждат от учебни заведения и центрове за професионално обучение и квалификация, акредитирани или лицензирани по Закона за висшето образование, Закона за професионалното образование и обучение или Закона за народната просвета.

(2) Курсовете за специална и допълнителна подготовка, както и курсовете по ал. 1 се одобряват от ИА „МА” и се провеждат по обявени от ИА „МА” национални стандарти за компетентност, и одобрени програми, материална база и квалификация на преподавателите по специалните предмети.

(3) За одобряване на курсовете за придобиване на квалификация по професия се подава заявление до ИА „МА”, съдържащо следната информация:

1. наименование на учебното заведение или центъра;

2. сертификат по ISO EN 9001/2008;

3. документ за акредитация или лицензиране на учебното заведение или центъра;

4. програмата на учебното заведение или центъра, отговаряща най-малко на изискванията на националните стандарти за компетентност или програми за провеждане на курса и съдържаща:

а) наименование на курса, съответстващото правило от документа, който го регламентира;

б) цели на курса;

в) предварителни изисквания към обучаемите;

г) минимален и максимален брой на обучаемите;

д) таблица с подробен хорариум по теми, лекции и практически занятия;

е) вид, място и критерии за оценяването;

ж) квалификация на преподавателите и инструкторите, както и на оценителите на тренажори;

з) подробен опис на наличната материална база за провеждане на курса;

и) мерки за безопасност при провеждане на курса;

к) използвана литература при съставяне на програмата;

л) име, фамилия и подписи на съставителя на програмата и на ръководителя на център.

(4) За одобряване на курсовете по специална и допълнителна подготовка се подава заявление до ИА „МА”, съдържащо следната информация:

1. наименование на центъра;

2. сертификат по ISO EN 9001/2008;

3. програмата на центъра, отговаряща най-малко на изискванията на националните стандарти за компетентност или програми за провеждане на курса и съдържаща:

а) наименование на курса, съответстващото правило от документа, който го регламентира;

б) цели на курса;

в) предварителни изисквания към обучаемите;

г) минимален и максимален брой на обучаемите;

д) таблица с подробен хорариум по теми, лекции и практически занятия;

е) вид, място и критерии за оценяването;

ж) квалификация на преподавателите и инструкторите, както и на оценителите на тренажори;

з) подробен опис на наличната материална база за провеждане на курса;

и) мерки за безопасност при провеждане на курса;

к) използвана литература при съставяне на програмата;

л) име, фамилия и подписи на съставителя на програмата и на ръководителя на център.

Чл. 52. (1) Курсовете за придобиване на правоспособност се организират и провеждат от учебните заведения и центрове по чл. 51, ал. 1.

(2) Курсовете за придобиване на правоспособност по чл. 33, т. 5, чл. 34 и чл. 35, т. 4 се организират и провеждат и от българско физическо или юридическо лице – търговци, както и лице от държава - членка на Европейския съюз, регистрирано като търговец по националното му законодателство, включително и кооперации, сдружения и фондации.

(3) Курсовете по ал. 1 и 2 се одобряват от ИА „МА” и се провеждат по обявени от ИА „МА” национални стандарти за компетентност и програми. Списък на одобрените центрове и курсове се обявява на официалната интернет страница на ИА „МА”.

(4) За извършване на проверка за оценка на съответствието с нормативните изисквания и издаване на заповед за разрешаване провеждане на курсовете по ал. 1 и 2 се подава заявление до ИА „МА”, съдържащо следната информация:

1. наименование на лицето, провеждащо курсовете;

2. документ за акредитация или лицензиране – за учебното заведение или центъра, ЕИК – за физическите или юридическите лица;

3. наименование на курса.

(5) Към заявлението по ал. 4 се прилагат документи, съдържащи следната информация:

1. цели на курса;

2. предварителни изисквания към обучаемите;

3. минимален и максимален брой на обучаемите;

4. предварително представени за одобрение програми, съдържащи най-малко изискванията на обявените национални стандарти за компетентност и програми;

5. таблица с подробен хорариум по теми, лекции и практически занятия;

6. вид, място и критерии за оценяването;

7. квалификация на преподавателите, както и на инструкторите и оценителите;

8. подробен опис на наличната материална база за провеждане на курса.

Чл. 53. (1) Изпълнителният директор на ИА „МА” в срок до 7 дни от датата на подаване на заявлението с пълния комплект документи по чл. 52, ал. 5 назначава със заповед комисия, която извършва проверка за установяване на заявените обстоятелства и съответствието им с изискванията на тази наредба.

(2) Комисията съставя протокол за извършената проверка, в който вписва своето становище.

Чл. 54. (1) Изпълнителният директор на ИА „МА” издава заповед за одобряване провеждането на курсовете за срок до 3 години или мотивиран отказ и уведомява съответната институция не по-късно от 30 дни от получаване на документацията.

(2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс (АПК).

(3) Лицето по чл. 52, ал. 1 и 2 е длъжно да уведоми писмено ИА „МА” в срок до 14 дни от настъпване на промяна на обстоятелстватапо чл. 52, ал. 4 и 5.

(4) При неспазване разпоредбите на ал. 3, заповедта по ал.1 се отменя.

Чл. 55. (1) Заповедта по чл. 54 се отменя и в следните случаи:

1. заповедта е издадена въз основа на неистински документ или документ с невярно съдържание въз основа на влязла в сила присъда или съдебно решение;

2. престане да отговаря на изискванията на чл. 51, ал. 2/

3. по заявление на лицето.

(2) Правата, придобити със заповедта по чл. 54, се отнемат за срок от 6 месеца, когато се установи, че лицата по чл. 51 и 52 са допуснали системни нарушения по отношение на воденето на записи относно присъствието на обучаемите, както и когато се установят други системни нарушения на изискванията на одобрената програма и правилата, установени в тази наредба.

Чл. 56. (1) Присъствието и оценките на участниците в курсовете за специална и допълнителна подготовка, за придобиване на квалификация по професии за морското и речното корабоплаване и подготвителните курсове за придобиване на правоспособност се отразяват в присъствен дневник – част от системата за управление на качеството на обучаващата институция, който съдържа най-малко информацията по Приложение № 11.

(2) Присъствието на участниците в курсовете се документира за всеки учебен час отделно чрез запис в дневника по ал. 1 до десетата минута за всеки час.

(3) Участник в курс, отсъствал повече от 10 % от общото времетраене на курса, не се допуска до изпит.

Чл. 57. Практическото обучение за извършване на маневри с влекачи се извършва по програма, одобрена от ИА „МА”, и се осъществява от правоспособни капитани на влекачи със стаж най-малко 5 години.

Чл. 58. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" ежегодно извършва планови и извънредни проверки за оценка на съответствието и изготвя независима оценка на учебните заведения и центрове, предоставящи морско образование, обучение и квалификация, по отношение изпълнението на критериите, посочени в чл. 51, чл. 52, чл. 60 и чл. 61.

(2) Резултатите от проверките по ал. 1 се отразяват в протокол, копие от който се предоставя на обучаващата институция. Протоколът се публикува на електронната страница на ИА „МА”.

(3) При установяване на несъответствия с изискванията на тази наредба, същите се вписват в протокола и ИА „МА” определя мерки и срок за отстраняването им и извършва повторна проверка.

(4) При неотстраняване на несъответствията в срока по ал. 3 ИА „МА” не издава свидетелства за правоспособност, за специална или допълнителна подготовка на обучаемите, като писмено уведомява обучаващата институция за отказа. Изпълнителна агенция „Морска администрация” отбелязва в списъка по чл. 52, ал. 3 прекратяване провеждането на дадения курс.

(5) Въз основа на констатациите в протокола по ал. 2 се изготвя независимата оценка по ал. 1.


1   2   3   4   5   6

Свързани:

Общи разпоредби icon1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф
На 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф, Кохезионния...
Общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Първомай, в съответствие със Закона за общинската собственост и другите разпоредби на действащото законодателство
Общи разпоредби iconНсфомсп общи Разпоредби Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Общи разпоредби icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Общи разпоредби iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Наредба №3 от  за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване
Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Разпоредбите на този закон се прилагат и за продуктите, посочени в приложение №1
Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Наредба №20 относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
Общи разпоредби iconНационални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия общи разпоредби

Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Камара на ландшафтните архитекти за управление, планиране, опазване и поддръжка на ландшафта
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом