Годишен тематичен план по литература 2012/2013 година Задължителна подготовка 32 учебни седмици по 3 часа 96 часа
ИмеГодишен тематичен план по литература 2012/2013 година Задължителна подготовка 32 учебни седмици по 3 часа 96 часа
страница1/3
към героя
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер450.29 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/0c5a775b-8fe0-4d60-9583-ea15cd821b14/литература.doc
  1   2   3
Утвърдил:

Директор:………………….

/И. Владимирова/


Годишен тематичен план

по литература 2012/2013 година


Задължителна подготовка – 32 учебни седмици по 3 часа – 96 часа

Самоподготовка – 32 учебни седмици по 3 часа – 96 часа
Изготвил: Елка Георгиева

Седм.

Дата

ТЕМА

ЦЕЛИ

ЗП

СП

Забележка

1.


2.


3.

1


Моята родина –

„Де е България”

Иван Вазов


Обич и в радост, и в болка -

„Отечество”

Л.Каравелов


Незаменимият роден дом -

„Старият щърк” -К.Константинов

*разкриване идейния замисъл на стихотворението;

- събуждане у малките ученици гордост от родината;

- усъвършенстване на четивната техника.

*разкриване емоционалното внушение, което цели авторът с произведението - любов към отечеството;

- актуализиране на знанията за родината и родната природа;

- усъвършенстване на четивната техника.

*разкриване идейно-емоционалното съдържание на творбата -

любов и вярност към родната земя;

- разкриване отношението на автора към героя;

- усъвършенстване на четивната техника

1


1


1

1


1


1
4.


5.


6.

2


Незаменимият роден дом-

„Старият щърк”-К.Константинов


Посоките на есента - „Къде” - Ел. Пелин.

Есенна природа - „Повя Горняка” –

П. К. Яворов


Любознателният знае повече

„Горнякът и долнякът -Г.Милев

*изтъкване на строгите закони на колективния живот;

- съпреживяване с последното желание на стария щърк;

- усъвършенстване на четивната техника.

*разкриване идейния замисъл на стихотворенията;

- „Къде” - есента открива посоки и пътища за всички;

- разграничаване в практически план на диалог;

- усъвършенстване на четивната техника /акцент върху обръщенията/.

*разкриване идейният замисъл на разказа;

- намиране връзката между природата и любознателността на учениците.

1


1


1

1


1


1

Извънкласно четене:

Най-хубавата книга, която прочетох през лятото


7.


8.


9.3


Даровете на есента. ”Есен”

Андрей Германов


Да помогнеш е достойнство.

„Паничка мед” -А.Каралийчев


И знанието е плод.

”Най-скъпоценният плод” - нар.приказка*формиране на умения за словесно рисуване;

- разкриване връзката между годишния сезон и труда на хората;

- разкриване на отношението на автора към добродетелите на стопаните.

*усъвършенстване на уменията за словесно рисуване;

- осмисляне на сюжетното развитие на творбата;

- разкриване на идейния замисъл - постъпката на Димчо е достойна за уважение, разкриване на отношението на автора към героите.

*идеен замисъл - знанието е най-ценно за младия човек;

- формиране на умения за изразяване на оценъчно поведение към героите.

1


1


11


1


1
10.


11.


12.

4


„Най-скъпоценният плод” -

българска нар. приказка

Звънчето ни вика:

”Утрин”

Иван Давидков


Ученолюбивите врабчета. А децата? –

„Ние врабчетата”

Йордан Радичков

*разкриване на реалистичното изобразяване на героите чрез техните взаимоотношения.

*идеен замисъл - на училищното звънче откликва цялата природа и градския свят, учението е важно нещо в живота на детето.

- формиране на умения у учениците да откриват зримите неща, претворени в художествени образи;

- усъвършенстване на четивната техника.

*разкриване идейния замисъл на разказа чрез описанието на врабчетата, по-лесно ще разберем и опознаем себе си;


1


1


1

1


1


1

Извънкласно четене:

«Пипи дългото чорапче» - Астрид Линдгрен


13.


14.


15.

5


Трудолюбието е дар –

„Малкият Нисе”

Живей полезно –

„Знаят малки и големи”

детски песни


Всичко се постига с труд-„Готованко”

Ран Босилек


Всичко се постига с труд -„Готованко”

Ран Босилек

*разкриване идейния замисъл в песента ”Малкият Нисе” - любознателността и трудолюбието на героя, показани чрез действията, които извършва;

*разкриване идейния замисъл в песента ”Знаят малки и големи” - всеки трябва да е полезен с труда си и с дарбата си

- да се направи съпоставка между двете песни, за да се открият общите им елементи.

*да се разкрие идейният замисъл на творбата -нищо не се дава наготово, всичко се постига с труд ;

- да се откроят срещите на коса и лозарите, като по този начин се обясни понятието ЕПИЗОД;

- формиране на оценъчно отношение към героите на приказката - мързеливият кос и трудолюбивите лозари

- усъвършенстване на уменията за словесно обрисуване на героите.

1


1


1

1


1


1
16.


17.


18.6


Пътят на хляба от нивата до трапезата .

„Под горица, под зелена”-

/народна песен/


Хубостта е слънце.

”У Недини слънце грее”

/нар.песен/

Красотата е дар.

”Момиче мъничко”-

/нар. песен/


Щастливият край на приказките.

„Спящата хубавица”

Братя Грим

*въвеждане на литературното понятието „народна песен“;

- запознаване с характерните особености на фолклорното произведение;

- разкриване идейния замисъл на народната песен, показващ всекидневието на селяните и цялата последователност на техните трудови действия като смисъл на живота им;

- долавяне на вълненията , надеждите и грижите на стопаните, които ги съпътстват в живота им.

*разкриване на физическата красота и чистота на българската девойка;

- формиране на умения за разкриване на изразните средства, характерни за фолклора, изградили образа на момичето в духа на естетическия идеал на българина;

- словесно рисуване на девойката.

- формиране на умения за изразяване на оценъчно отношение към доброто и злото;

- усъвършенстване на четивната техника.

1


1


1

1


1


1

Извънкласно четене:

Приказките на Братя Грим


19.


20.


21.

7


„Спящата хубавица”

Братя Грим


Пази беззащитния.

”Дете и калинка”

Дора Габе


Светлинка за другия. ”Светулка”

Кръстьо Станишев

*въвеждане на литературното понятие ДИАЛОГ;

- разкриване отношението на детето към заобикалящия го свят;

- да се покажат детските преживявания и осмисляне на света ;

- словесно рисуване.

*затвърдяване на знанията за литературния термин ДИАЛОГ;

- разкриване отношението на детето към заобикалящия го свят;

- разкриване идейния замисъл на произведението;

- словесно рисуване.

*разкриване идейния замисъл на стихотворението-

отзивчивостта на малката светулка ,готова да окаже

помощ на всеки, изпаднал в беда.

-актуализиране знанията на учениците за взаимопомощ и другарство;

-усъвършенстване на четивната техника.

1


1


1

1


1


1  1   2   3

Свързани:

Годишен тематичен план по литература 2012/2013 година Задължителна подготовка 32 учебни седмици по 3 часа 96 часа iconНа урочната работа
Задължителна подготовка – 32 седмици Х 3 учебни часа седмично = 96 часа Извънкласно четене – 1 учебен час през седмица = 16 учебни...
Годишен тематичен план по литература 2012/2013 година Задължителна подготовка 32 учебни седмици по 3 часа 96 часа iconСъгласно учебния план в клас математиката се изучава 108 учебни часа (36 седмици по 3 учебни часа седмично), а в професионалните паралелки 72 часа (36 седмици по 2 учебни часа седмично). Забележка: в графата за брой часове, в записа
Предлагаме примерно годишно разпределение на часовете по математика за използващите учебника на издателство „Просвета“
Годишен тематичен план по литература 2012/2013 година Задължителна подготовка 32 учебни седмици по 3 часа 96 часа iconСептември
Задължителна подготовка – 32 седмици Х 3 часа седмично = 96 часа Извънкласно четене – 1 час през седмица = 16 часа Общо 112 часа
Годишен тематичен план по литература 2012/2013 година Задължителна подготовка 32 учебни седмици по 3 часа 96 часа iconНа урочната работа
Задължителна подготовка – 32 седмици Х 3 часа седмично = 96 часа Извънкласно четене – 1 час през седмица = 16 часа Общо 112 часа
Годишен тематичен план по литература 2012/2013 година Задължителна подготовка 32 учебни седмици по 3 часа 96 часа iconПримерен тематичен работен план за задължително избираема подготовка по „Химия и опазване на околната среда за 7 клас 34 седмици Х 1 часа = 34 часа
Примерен тематичен работен план за задължително избираема подготовка по „Химия и опазване на околната среда” за 7 клас
Годишен тематичен план по литература 2012/2013 година Задължителна подготовка 32 учебни седмици по 3 часа 96 часа iconПримерно годишно разпределение по български език и литература за клас
Обучението по български език и литература в първи клас обхваща 217 учебни часа годишно, които се провеждат в 31 учебни седмици по...
Годишен тематичен план по литература 2012/2013 година Задължителна подготовка 32 учебни седмици по 3 часа 96 часа iconЛитература 32 учебни седмици X 7 часа седмично = 224 часа годишно
Учениците да задълбочат знанията си за строежа на езика, за езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни...
Годишен тематичен план по литература 2012/2013 година Задължителна подготовка 32 учебни седмици по 3 часа 96 часа iconПримерно годишно разпределение по история и цивилизация за клас автори: Георги Бакалов, Петър Ангелов, Мария Радева Хорариум 51 учебни часа – 34 учебни седмици по 1,5 учебни часа
Видове урочни теми – 1 за нови знания; 2 за упражнение; 3 за обобщение, преговор и оценка на знанията и уменията
Годишен тематичен план по литература 2012/2013 година Задължителна подготовка 32 учебни седмици по 3 часа 96 часа icon175 часа Подготвителен етап – 21 часа /3 седмици Х 7 часа/ Основен етап – 154 часа /22 седмици Х 7 часа/ четене – 3,5 часа седмично писане – 3,5 часа седмично Етап след ограмотяването

Годишен тематичен план по литература 2012/2013 година Задължителна подготовка 32 учебни седмици по 3 часа 96 часа iconХорариум по учебен план годишният брой часове за изучаване на предмета в трети клас е 32 часа, разпределени по 1 час седмично за 32 учебни седмици № по 
Годишният брой часове за изучаване на предмета в трети клас е 32 часа, разпределени по 1 час седмично за 32 учебни седмици
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом