Европейски формат на автобиография
ИмеЕвропейски формат на автобиография
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер136.93 Kb.
ТипБиография
източникhttp://fsk.bvu-bg.eu/uploaded_files/20100319133123_CV_V_BoshkiLov.doc

Европейски формат на автобиографияЛична информация
Име
Валентин Кръстев БОШКИЛОВ

Адрес
2700, обл.Благоевград, гр.Благоевград , Ж.К.”Запад”, бл.1, ет.2, ап.6

Телефон
0887 225 774 (моб), 0895 626 475, 073 83 03 52 (дом)

Факс
073 82 74 11

E-mail
Valiob@abv.bg
Националност
БългаринДата на раждане
10.09.1975 г. в гр.Благоевград
Военна служба• Дати (от-до)
Отбита – 27.09.1999 – 27.09.2000 г.
Трудов стаж• Дати (от-до)
07.03.2007 г. – понастоящем
• Име и адрес на работодателя
ДФ „Земеделие”-гр.София

Регионален Технически Инспекторат-гр.Благоевград
• Вид на дейността или сферата на работаРъководна и Контролна дейност

Търговия с дамаски и донапрени

Ръководител Инспекторат• Заемана длъжност


• Основни дейности и отговорностиРабота, анализ и контрол при участие на бенефициенти по програмите на ЕС в РБ.Трудов стаж• Дати (от-до)
09.06.2006 г. – 06.03.2007 г.
• Име и адрес на работодателя
ДФ „Земеделие”-гр.София

Регионална Дирекция Технически Инспекторат-гр.Благоевград
• Вид на дейността или сферата на работаАналитичен специалист

Търговия с дамаски и донапрени

Експерт• Заемана длъжност


• Основни дейности и отговорностиРабота, анализ и контрол при участие на бенефициенти по програмите на ЕС в РБ.Трудов стаж• Дати (от-до)
01.11.2003 г. – 21.09.2005 г.
• Име и адрес на работодателя
ТБ „ЮНИОНБАНК”АД – клон Благоевград, гр.Благоевград
• Вид на дейността или сферата на работаТърговска банка

Търговия с дамаски и донапрени

Експерт „Кредитиране”, бек-офис-кредитиране, „Административен оператор-деловодител”• Заемана длъжност


• Основни дейности и отговорностиАнализ на дейността на фирмите, анализ на кредитния риск, отпускане на кредита, усвояване и мониторинг на кредитния процес, управление на кредитния риск.Контрол на документите на фирмата с цел намаление проявлението на кредитния риск, входяща и изходяща кредитно-финансова документация на фирмите.Трудов стаж• Дати (от-до)
01.07.2003 г. – 31.10.2003 г.

• Име и адрес на работодателя
„Микрофонд” ЕАД – клон Благоевград, гр.Благоевград, ул.”Васил Левски” №1

• Вид на дейността или сферата на работа
Небанкова финансова институция, занимаваща се с отпускане на кредити за физически и юридически лица чрез обслужваща търговска банка.

• Заемана длъжност
Кредитен експерт

• Основни дейности и отговорности
Анализ на дейността на фирмите, анализ на кредитния риск, отпускане на кредита, усвояване и мониторинг на кредитния процес, управление на кредитния риск.
Трудов стаж• Дати (от-до)
01.10.2001 г. – 30.06.2003 г.

• Име и адрес на работодателя
Фондация „Микрофонд София”-клон Благоевград, гр.Благоевград, ул.”Васил левски” №1

• Вид на дейността или сферата на работа
Небанкова финансова институция, занимаваща се с отпускане на кредити за физически и юридически лица чрез обслужваща търговска банка.

• Заемана длъжност
Кредитен експерт

• Основни дейности и отговорности
Анализ на дейността на фирмите, анализ на кредитния риск, отпускане на кредита, усвояване и мониторинг на кредитния процес, управление на кредитния риск.
Образование и обучение
• Дати (от-до)
15.04.2003 г. – понастоящем

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр.Благоевград

Стопански факултет

Катедра „Финанси и отчетност”

Докторант на самостоятелна подготовка

• Основни параметри
Научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” – по шифър 05.02.05.

Научен консултант проф. д.ик.н.Румен Младенов ГЕОРГИЕВ

Тема на дисертационни труд „Кредитния риск-проблеми на управлението му в банковата система”

• Положени докторантски минимуми по научните дисциплини
1.Обща икономическа теория – Мн.добър 5, 25

2.Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка – Мн.добър 5, 25

3.Банки и банково дело – Отличен 5, 50

Допълнителни участия
Член на асоциацията на докторантите в България от 2003 г.Майчин език
Български

Друг език
Изучаван Английски и Гръцки езици
Образование и обучение
• Дати (от-до)
14.09.2000 г. – 17.12.2004 г. – висше образование

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Технически Университет – гр.София

Свободен факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Международен маркетинг, Международен бизнес, Международна търговия, Международни валутно-финансови отношения, Икономическа евроинтеграция, Международна инженерингова дейност, Приложение на компютърните технологии във външноикономическата дейност и др.

• Наименование на придобитата квалификация
Специалност: “Международни икономически отношения”

Следдипломна професионална квалификация в областта на международните икономически отношения
Образование и обучение
• Дати (от-до)
20.03.2000 г. – 10.06.2001 г. – висше образование

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ЮЗУ “Неофит Рилски” – гр.Благоевград

Стопански факултет

Катедра „Мениджмънт и маркетинг”

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Икономически:международен маркетинг, мениджмънт и управление, управление на риска, стратегии за излизане на пазара, международен бизнес, корпоративна идентичност, потребителско поведение.

• Наименование на придобитата квалификация
Образователно-квалификационна степен:”Магистър”

Специалност: “Маркетинг”

Професионална квалификация:”Икономист”

Образование и обучение
• Дати (от-до)
10.07.1997 г. – 07.03.2000 г. – висше образование

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ЮЗУ “Неофит Рилски” – гр.Благоевград

Стопански факултет

Катедра „Мениджмън и маркетингт”

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Икономически, маркетинг, мениджмънт и управление, общообразователни

Компютърни умения

Европейско и икономическо сътрудничество

• Наименование на придобитата квалификация
Образователно-квалификационна степен:”Бакалавър”

Специалност: “Маркетинг”

Професионална квалификация:”Икономист”

Образование и обучение• Дати (от-до)
06.09.1993 г. – 10.03.1998 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ЮЗУ “Неофит Рилски” – гр.Благоевград

Инженерно – Педогагически факултет

Катедра „Техника и технологии”

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Инженерни , педагогически, аграрни, общообразователни дисциплини Компютърни умения и технически и технологични познания

• Наименование на придобитата квалификация
Образователно-квалификационна степен: ”Бакалавар”

Специалност: “Педагогика на обучението по техника и технологии”

Завършена специализация по:”Автомобилен транспорт”

Професионална квалификация:”Учител по техника и технологии”

Образование и обучение
• Дати (от-до)
1990 – 1993 г. – средно образовение

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Природоматематическа гимназия ”акад.Сергей Корольов”-гр. Благоевград

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Природо – математически и общо образователни дисциплини

Компютърни умения

• Наименование на придобитата квалификация
Природоматематически профил по :”Физика”Приложения
1.Научни публикации на докторанта

2.Участие в научно – изследователски проекти, семинари, научни конференции и работни групи на докторантаНаучни публикации на докторанта:

1. Анатомия на кредитния риск”, публикация в Сборник с материалите от научната конференция на тема: ”Инвестиции и инвестиционна политика в процеса на присъединяване към Европейския съюз” – Университетско издателство „Неофит Рилски”-гр.Благоевград, 2004 г., ISBN – 954-680-314-6.

2. ”Базел ІІ-повече сигурност при разнообразни пазарни условия”-публикация в научното списание „Икономика и управление” на СтФ към ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград, бр.1, 2005 г.

3. ”БНБ като регулатор за намаляването на кредитния риск”, публикация в електронното издание на ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград – Scientific Research (http://press.swu.bg/epub), бр.4, 2005 г.

4. ”Оповестяване на кредитния риск”-публикация в списание „Икономика”-гр.София, 2006 г.

5. ”Динамичното кредитиране – предпоставка за увеличаване на кредитния риск”-публикация в научното списание „Икономика и управление” на СтФ на ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград, 2006 г.

6. ”Базел ІІ и готовността му за прилагането му в България”-публикация в списание „Финанси”-грСофия, (http://www.financebg.com), бр.2, 2006 г.

7. ”Отражението на световната финансова криза у нас и мерките за преодоляването й”-публикация в списание „Геополитика и геостратегия”-гр.София, бр.1, 2009 г.


Участие в научно – изследователски проекти, семинари, научни конференции, работни групи и обучения на докторанта

1. Участие в квотен Университетски проект на СтФ на тема:”Взаимодействието на СтФ с Общината, Областта и НПО”.

2. Участие в квотен Университетски проект на СтФ на тема:”Обучението в СтФ и професионалната реализация на випускниците му в Благоевградска област”.

3. Участие в проект на „Отворенообщество”-гр.Благоевградна тема:”Съседство и граници на сътрудничество до присъединяване”, с финансираща организация Делегацията на ЕК в България по програма Европа-2002.

4.Участие в семинар 20-22 юли 2003 г., в Боровец, организиран от ”Микрофонд”ЕАД, на тема:”Актуални проблеми на кредитирането и кредитния риск”

5.Участие в семинар 10-11 ноември 2003 г., в гр.Пловдив, организиран от ТБ ”Юнионбанк” АД, на тема:”Кредитна политика, политика за оценка на рисковите експозиции и инструменти на кредитния анализ”.

6.Участие в семинар 27-28 януари 2004 г., в гр.Пловдив, организиран от ТБ ”Юнионбанк” АД, на тема:”Особености на кредитната дейност и кредитния анализ и класификация и управление на рисковите експозиции на ТБ”.

7.Участие в семинар на 26 април 2004 г. в гр.Благоевград, Американски Университет в България, организиран от Световната банка по проблемите на банковото дело и внедряването на нови финансови продукти.

8.Участие в научна конференция 20-21 май 2004 г. в гр.Благоевград, организиран от Ст Ф при ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград, на тема:”Инвестиции и инвестиционна политика в процеса на присъединяване към ЕС”-изнесен научен доклад на тема :”Анатомия на кредитния риск”.

9.Участие в научна конференция-дискусия 5-6 юли 2004 г. в гр.Благоевград, организиран от ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград, на тема:”Регионалната политика на България в процеса на присъединяване към ЕС”.

10.Участие в Балканска конференция 15-16 ноември 2004 г. в гр.София, резиденция „Бояна”, организирана по проект на МРРБ със съдействието на МВнР по работна програма за 2004 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия за подготовка на членството на България в ЕС.

11.Участие в семинар 12-13 март 2005 г. в гр.Благоевград, организиран от Университетски интердисциплинарен център по Делови решения и анализ на риска към ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград и Български инвестиционен фонд-гр.София, на тема:”Регионална политика, Европейски фондове, разработване на общински планове и инвестиционни проекти”.

12.Участие в работна група за разработването на проект „Създаването на Югозападен високотехнологичен бизнес инкубатор”-гр.Благоевград, с водеща организация ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград.

13.Участие в научна конференция 17-19 ноември 2005 г., организирана от СтФ към ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград, на тема:”Икономика на свободното време”.Изнесен научен доклад на тема:”Динамичното кредитиране – предпоставка за увеличаване на кредитния риск”.

14.Участие в Бизнес форум на 25 януари 2006 г., организиран от Областна администрация-гр.Благоевград и ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград, на тема:”Мястото на Югозападна България в сътрудничеството между България и Русия”.Участие в Работна група №2, на тема:”Икономика, транспорт, туризъм, банки и разплащания”-прецентации и дискусии.

15.Участие в Университетски катедрен колективен проект на катедра „Финанси и отчетност” към СтФ на ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград, на тема:”Проблеми на нарастването на банковия кредит”.

16.Участие в Работна група за преработване на материалите за акредитация на специалност „Финанси” и „Счетоводство и контрол” към катедра „Финанси и отчетност” на СтФ на ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград.

17.Изнесени лекции, 3 чебни часа пред студенти, съгласно решение на КС на катедра „Финанси и отчетност” към СтФ на ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград, на тема:”Видове кредити, кредитен риск и обезпечения по кредитните сделки”

18.Участие в обучение по придобиване на управленчески умения, 18-19 юни 2009 г., гр.Стара Загора, Проект ”Извършване на консултантска и практическа дейност във връзка с подобряване на политиката по управление на човешките ресурси и изготвяне на стратегия за управление и развитие на човешките ресурси за периода 2008-2011 г. в ДФЗ”


Свързани:

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом