Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
ИмеИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
страница9/9
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер0.85 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://iasas.government.bg/uploads/files/katalozi/Buletin/Polski 1.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Средно ранна група

Lady Claire


ПРОИЗХОД: Сортът е заявен от C. Meijer BV, Холандия.

ОПИСАНИЕ: Кълна е среден до голям, с яйцевидна форма. Растението е средно високо, с листен тип на растеж и полуизправен хабитус. Съцветието е малко. Цветното венче е средно по размер, бяло оцветено от вътрешната страна. Зрелоста настъпва много рано до рано. Клубена е с овална форма, очичките са разположени плитко до средно плитко, кожицата е гладка до средно гладка. Цвета на кожицата и в основата на очичките е жълт, а на месото е светложълт.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества три години 2004 – 2006 г.

Средно за периода на изпитване са получени 3062 кг/дка общ добив клубени, при 3410 кг/дка за стандарта Sante и 3647 кг/дка за стандарта Agria. Стандартния добив от клубени е 2918 кг/дка, при 3110 кг/дка за Sante и 3356 кг/дка за Agria.

Вегетационния период от поникване до технологична зрялост е с 7 дни по-кратък от този на стандарта Sante.

По съдържание на скорбяла и съдържание на сухо вещество надвишава стандарта съответно – 15.63 %, при 14.88 % за Sante и 21.72 %, при 20.67 % за стандарта.

Съдържанието на редуцирани захари е средно е 2.05, при 2.3 за Sante.

Теглото на клубените от 1 гнездо е 0.85 кг, при 0.91 кг за стандарта, по брой клубени се изравнява със стандарта – 12.1 бр., при 11.9 бр. за стандарта Sante.

По вкусови качества комплексно отстъпва на стандарта. Структурата е средно груба, със средно твърда консистенция.

На естествен инфекциозен фон е отчетено слабо нападение от мана. Напада се от алтернария в средна степен, към ризоктония проявява устойчивост.


Lady Rosetta


ПРОИЗХОД: Сортът е заявен от C. Meijer BV, Холандия.

ОПИСАНИЕ: Кълна е средно голям, с яйцевидна форма. Растенията са ниски до средно ниски. Листа е среден до голям. Зрелостта настъпва средно рано. Клубена е с кръгла форма, средно дълбоки очички и група кожица. Кожицата е червена на цвят, а месото светложълто.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества три години 2004 – 2006 г.

Средно за периода на изпитване са получени 2954 кг/дка общ добив клубени, при 3410 кг/дка за стандарта Sante и 3647 кг/дка за стандарта Agria. Стандартния добив от клубени е 2552 кг/дка, при 3110 кг/дка за Sante и 3356 кг/дка за Agria.

Вегетационния период от поникване до технологична зрялост е с 3 дни по-къс от този на Sante.

По съдържание на скорбяла и съдържание на сухо вещество надвишава стандарта съответно – 17.70 %, при 14.88 % за стандарта и 24.71 %, при 20.67 % за Sante.

Съдържанието на редуциращи захари е 1.25, при 2.3 за Sante.

Теглото на клубените от 1 гнездо е 0.74 кг, при 0.91 кг за Sante, а броя на клубените в 1 гнездо е 13.7 бр., при 12.6 бр. за Sante.

По вкусови качества комплексно отстъпва на стандарта по вкус. Структурата на свареното месо е средно груба до груба, със средно твърда до твърда консистенция.

На естествен инфекциозен фон е отчетено много слабо нападение от мана. Напада се от алтернария до средна степен и устойчив на ризоктония.


Madeleine


ПРОИЗХОД: Сортът е заявен от Agrico B.A., Холандия.

ОПИСАНИЕ: Кълна е среден до голям, с конична форма. Растението е средно до високо, с междинен тип на растеж и полуизправен хабитус. Листа е много голям, със светло зелен цвят. Съцветието е средно голямо. Цветното венче е бяло от вътрешната страна. Зрелостта настъпва средно рано. Клубена е с овална форма, с плитки до средно плитки очички и гладка до средно гладка кожица. Цвета на кожицата, в основата на очичките и на месото е жълт.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2005 – 2006 г.

Средно за периода на изпитване са получени 4143 кг/дка общ добив клубени, при 3887 кг/дка за стандарта Sante и 4134 кг/дка за стандарта Agria. Стандартния добив от клубени е 4093 кг/дка, при 3702 кг/дка за Sante и 3888 кг/дка за Agria.

Вегетационния период от поникване до технологична зрялост е с 4 дни по-къс от този на Sante.

По съдържание на скорбяла и сухо вещество отстъпва от стандарта – съответно 11.51 %, при 14.60 % за стандарта и 16.82 %, при 20.66 % за Sante.

Съдържанието на редуциращи захари е 2.5, при 2.3 за стандарта.

Теглото на клубените от 1 гнездо е по-високо спрямо стандарта – 1.01 кг, при 0.96 кг, отстъпва по брой клубени в 1 гнездо – 10.6 бр., при 12.6 броя за Sante.

По вкусови качества превъзхожда стандарта. Структурата на свареното месо е финна, при средно груба до финна за стандарта, с мека до средно твърда консистенция.

На естествен инфекциозен фон сортът превъзхожда стандарта Sante по устойчивост към мана и алтернария, напада се в по-висока степен от ризоктония.


Santana


ПРОИЗХОД: Сортът е заявен от фирма “Роял Патейтос”АД, с.Белчин.

ОПИСАНИЕ: Кълна е среден до голям, с конусовидна форма. Растението е ниско до средно ниско, с междинен тип на растеж и полуизправен хабитус. Съцветието е средно голямо. Зрелостта настъпва средно рано. Цветното венче е малко до средно голямо, с удълженоовална форма и много плитки очички. Цвета в основата на очичките и на кожицата е жълт, а на месото бял.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества три години 2004 – 2006 г.

Средно за периода на изпитване са получени 3492 кг/дка общ добив клубени, при 3468 кг/дка стандарта Sante и 3781 кг/дка за стандарта Agria. Стандартния добив от клубени е 3175 кг/дка, при 3226 кг/дка за Sante и 3542кг/дка за Agria.

Вегетационния период от поникване до технологична зрялост е 90 дни, при 86 дни за Sante и 97 дни за стандарта Agria.

По съдържание на скорбяла превъзхожда и двата стандарта – 16.39 %, при 14.88 % за Sante и 14.50 % за Agria. Сухото вещество е 22.42 %, при 20.67 % за Sante и 20.34 % за Agria.

Съдържанието на редуциращи захари е 2.5, при 2.3 за Sante.

Изравнява се със стандарта Sante по тегло на клубените от 1 гнездо – 0.95 кг, а по брой клубени в 1 гнездо се доближава до стандарта средно – 11броя, при 11.9 бр. за Sante.

Сортът е със средно груба структура на свареното месо.

На естествен инфекциозен фон сорта се напада слабо от мана, средно от алтернария и е устойчив на ризоктония.


Bellini


ПРОИЗХОД: Сортът е заявен от фирма STET HOLLAND BV, Холандия.

ОПИСАНИЕ: Кълна е среден до голям, с яйцевидна форма. Растението е средно до високо, с междинен тип на растеж и полуизправен хабитус. Цветното венче е средно голямо, бяло от вътрешната страна. Зрелостта настъпва средно рано. Клубена е с удълженоовална форма, плитко разположени очички и средно гладка кожица. Цвета в основата на очичките и на кожицата е жълт, а на месото светложълт.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2005 – 2006 г.

Средно за периода на изпитване са получени 3962 кг/дка общ добив клубени, при 3887 кг/дка за стандарта Sante и 4134 кг/дка за стандарта Agria. Стандартния добив от клубени е 3844 кг/дка, при 3702 кг/дка за Sante и 3888 кг/дка за Agria.

Продължителността на вегетационния период е 93 дни, при 87 дни за стандарта Sante и 96 дни за стандарта Agria.

Съдържанието на скорбяла е 13.06 %, при 14.60 % за Sante., а сухото вещество в клубените – 18.92 %, при 20.66 % за стандарта.

Съдържанието на редуциращи захари е с много добър индекс за преработка 2.2, при 2.3 за Sante.

Теглото на клубените от 1 гнездо е 0.75 кг, при 0.96 кг за Sante, а броя на клубените е 13.3 броя, при 12.6 бр. за стандарта.

Структурата на свареното месо е финна до средно груба.

На естествен инфекциозен фон сортът слабо се напада от мана. През периода на изпитване е отчетено много силно нападение от алтернария.


Средно късна група

El Paso


ПРОИЗХОД: Сортът е заявен от Agrico B.A., Холандия.

ОПИСАНИЕ: Кълна е средно голям, с конична форма. Растенията са средно високи до високи, с междинен тип на растеж и с изправен до полуизправен хабитус. Листа е средно голям. Размера на цветното венче е среден, а оцветяването от вътрешната страна бяло. Клубена е с удълженоовална форма и плитки очички. Цвета в основата на очичките и на кожицата е жълт, а на месото светложълт.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2005 – 2006 г.

Средно за периода на изпитване са получени 4044 кг/дка общ добив клубени, при 3887 кг/дка за стандарта Sante и 4134 кг/дка за стандарта Agria. Стандартния добив от клубени е 3854 кг/дка, при 3702 кг/дка за Sante и 3888 кг/дка за Agria.

Вегетационния период е 91 дни, при 87 дни за Sante и 96 дни за Agria.

Съдържанието на скорбяла е 12.23 %, при 14.60 % за Sante, а сухото вещество – 17.55 %, при 20.66 % за стандарта.

По съдържание на редуциращи захари сортът е с добър индекс за преработка – 2.7, при много добър – 2.0 за Agria.

Теглото на клубените от 1 гнездо е 0.69 кг, при 0.87 кг за Agria, а броя на клубените от 1 гнездо – 11.6 бр., при 8.7 броя за стандарта.

Сортът не превъзхожда стандарта по вкус. Структурата на свареното месо е финна до средно груба, с мека до твърда консистенция.

На естествен инфекциозен фон сортът се напада от мана, проявява висока устойчивост към ризоктония и силна чувствителност към алтернария.


Melody


ПРОИЗХОД: Сортът е заявен от C. Meijer BV, Холандия.

ОПИСАНИЕ: Кълна е средно голям, с яйцевидна форма. Растенията са средно високи, с междинен тип на растеж и полуизправен хабитус. Листа е голям. Цветното венче е средно голямо, с червено-виолетово оцветяване на вътрешната страна. Клубена е с овална форма, с плитки очички и гладка до средно гладка кожица. Цвета в основата на очичките и на кожицата е жълт, а на месото е жълто.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества три години 2004 – 2006 г.

Средно за периода на изпитване са получени 3479 кг/дка общ добив клубени, при 3410 кг/дка за стандарта Sante и 3647 кг/дка за стандарта Agria. Стандартния добив от клубени е 3044 кг/дка, при 3110 кг/дка за Sante и 3356 кг/дка за Agria.

Вегетационния период е 91 дни, при 86 дни за Sante и 97 дни за Agria.

Съдържанието на скорбяла е 12.33 %, при 14.50 % за Agria, а сухото вещество – 18.33 %, при 20.34 % за Agria.

По съдържание на редуциращи захари сортът е с много добър индекс за преработка – 2.4, при много добър – 2.0 за Agria.

Теглото на клубените от 1 гнездо е 1.17 кг, при 0.87 кг за Agria, а броя на клубените от 1 гнездо – 15.5 бр., при 9.1 броя за стандарта.

Сортът не превъзхожда стандарта по вкус. Структурата на свареното месо е финна до средно груба, с мека до средно твърда консистенция.

На естествен инфекциозен фон сорта се напада много слабо от мана, средно от алтернария и проявява устойчивост към ризоктония.


ТЮТЮН

Nicotiana tabacum L.


Тип ориенталски

Дупница 126


ПРОИЗХОД: Сортът е създаден в Институт по тютюна и тютюневите изделия от ст.н.с.д-р Георги Миланов Станкев.

ОПИСАНИЕ: Растението е високо, с конусовидна форма и голям брой листа. Листа е приседнал, петурата е тясно елипсовидна, дълга и средно широка. Жилките на листа са средно дебели. Петурата е светлозелено оцветена. Цъфтежа настъпва късно. Венчето е средно голямо, слабо нарязано, с бледо розов цвят. Съцветието е рехаво, със сферична форма. Плода е яйцевиден.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества три години 2003 – 2005 г.

Средно за периода на изпитване са получени 202.1 кг/дка, при 139.9 кг/дка за стандарта Рила 544.

Вегетационния период е с 11 дни по-дълъг от установения за стандарта. Масовият цъфтеж при Дупница 126 настъпва с 12 дни по-късно сравнен с Рила 544.

Сортът превъзхожда стандарта по отношение на I и II класи през периода на изпитване. Доходността е 984.8 лв/дка, при 590.2 лв/дка за стандарта Рила 544, а средната цена – 3.95 лв, при 3.50 лв за стандарта.

Превъзхожда стандарта по показателите общ брой листа, брой технически годни листа и височина на растението.

По технолочини показатели Дупница 126 отстъпва на стандарта по брой листа в 1 кг сух тютюн – 1010 бр., при 1092 броя за стандарта, надвишава по условен цигарен рандеман Рила 544 – 1206 бр. цигари от 1 кг сух тютюн, при 1192 бр. за стандарта. Свободната горяемост на тютюна е 8.08 мин., при 7.63 мин. Съдържанието на никотин е 1.24 %, при 1.13 % за стандарта, съдържанието на въглехидрати – 16.03 %, при 15.63 % за Рила 544 и съдържание на пепели – 11.61 %, при 11.97 % за стандарта.

На естествен инфекциозен фон не е установено нападение от болести.

На изкуствен инфекциозен фон сортът е чувствителен на вирусни болести, мана, пепелница и див огън и средно устойчив на алтернариоза и чернилка.

По дегустационна оценка сортът отстъпва на стандарта по аромат и вкус.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconГодишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е създадена с Постановление на мс №203 от 10 ноември 1999 г., като...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconГодишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconСписък с адресите на териториалните звена към Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /иасас

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на лозов посадъчен материал от категориите изходен, базов и сертифициран
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове зеленчукови култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове лоза и овощни култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на овощен размножителен материал от категориите предбазов, базов и сертифициран, с цел сертифициране
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconОбявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconДоклад 2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър
Настоящият метод за полска инспекция на маточните лозови насаждения е разработен на основание чл. 49, ал. 5 от Закона за посевния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом