Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
ИмеИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
страница7/9
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер0.85 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://iasas.government.bg/uploads/files/katalozi/Buletin/Polski 1.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Хелиус


ПРОИЗХОД: Сортът е създаден в Институт по памука и твърдата пшеница от ст.н.с. д-р Нели Вълкова.

ОПИСАНИЕ: Растенията са средно високи, с рехава листна маса и конична форма. Листа е средно голям, длановиден и тревисто зелен. Кутийката е средно голяма, отваря се средно рано, цвета на зърното е бял.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества три години 2004 – 2006 г.

Средно за периода на изпитване са получени 281 кг/дка неомаганен памук, при 259 кг/дка за средния стандарт /Чирпан 539 и Авангард 264/. По добив на влакно превишава стандартите – средно 108.2 кг/дка, при 99.6 кг/дка за средния стандарт.

Продължителността на вегетационния период е 131 дни, при 132 дни за Чирпан 539 и 113 дни за Авангард 264.

Височината на залагане на плодната пъпка е 20.48 см, при 21.35 и 20.16 см за Чирпан 539 и Авангард 264.

По рандеман на влакното се изравнява със стандартите. Септемврийският сбор средно за периода е 150.3 кг/дка, при 130 кг/дка за Чирпан 539 и 130.2 кг/дка за Авангард 264. Домразовия сбор е 111.2 кг/дка, при 102.4 кг/дка за Чирпан 539 и 111.9 кг/дка за стандарта Авангард 264.

На естествен инфекциозен фон няма развитие на бактериоза. Сортът се напада от вертицилийно увяхване до 2.5 %, при 5.3 и 8.5 % за стандартите Чирпан 539 и Авангард 264. Към причинителите на вертицилийно увяхване на изкуствен инфекциозен фон сортът е силно чувствителен.

Технологични качества: Сортът превишава утвърдените стандарти по минимална здравина на снопче. Отстъпва от Авангард 264 и се изравнява с Чирпан 539 по щапелна и модална дължина. Метричния номер е по-малък, сравнен с двата стандарта.

Тракия


ПРОИЗХОД: Сортът е създаден в Институт по памука и твърдата пшеница от ст.н.с. д-р Нели Вълкова.

ОПИСАНИЕ: Растенията са високи, с до средно гъста листна маса и конична форма. Листа е средно голям, длановиден и тревисто зелен. Кутийката е средно голяма, отваря се средно рано, а влакното е бяло на цвят.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества три години 2002 – 2004 г.

Средно за периода на изпитване са получени 253 кг/дка неомаганен памук, при 239 кг/дка за средния стандарт /Чирпан 539 и Авангард 264/. Добива на влакно е 94.9 кг/дка, при 90.4 кг/дка за средния стандарт.

Продължителността на вегетационния период е 119 дни, при 119 и 121 дни съответно за Чирпан 539 и Авангард 264.

По височина на залагане на плодната пъпка и рандеман на влакно се изравнява със стандартите. Септемврийският сбор е по-голям от домразовия съответно 154.3 кг/дка, при 143.2 кг/дка за Чирпан 539 и 142.9 кг/дка за Авангард 264.

На естествен инфекциозен фон няма развитие на вертицилийно увяхване и бактериоза. На изкуствен инфекциозен фон сортът е силно чувствителен към причинителите на вертицилийно увяхване.

Технологични качества: по линейна плътност, минимална здравина на снопче, коефициент на зрелост се изравнява със стандартите, отстъпва от Авангард 264 и Чирпан 539 по модална и щапелна дължина на влакното и метричен номер. Превишава стандартите по равномерност, по дължина и база. По процент на зрелост сортът превишава стандартите.


ВЛАКНОДАЕН ЛЕН

Linum usitatissimum L.


Venica


ПРОИЗХОД: Сортът е създаден от AGRITEC Research Breeding and Services

Ltd. Чехия.

ОПИСАНИЕ: Растението е средно високо. Венчето е средно голямо, синьо на цвят, а короната е оцветена синьо виолетово. Кутийката е средно голяма. Семето е оцветено тъмно кафяво. Цъфтежа настъпва средно рано.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2004 - 2005 г.

Средно за периода са получени 633 кг/дка стъбла, при 601 кг/дка за средния стандарт /4 сорта/.

Вегетационният период /до техническа зрелост/ средно за периода е 81 дни, при 82 дни за средния стандарт. Дължината на растенията е по-голяма – средно 77.3 см, при 76.5 см за средния стандарт. Средния диаметър е – 1.68 см, при 1.76 см за средния стандарт. През периода на изпитване не е отчетено полягане и нападение от болести както за сорта така и за стандартите.

Технологични качества: Сортът превишава стандарта по съдържание и добив на дълго влакно и общо съдържание на влакно. Изравнява се по метричен номер и отстъпва по общ добив на влакно от сорт Escalina.


СЛЪНЧОГЛЕД

Helianthus annuus L.


Takoma


ПРОИЗХОД: Хибридът е на фирма Limagrain Verneuil Holding, Франция.

ОПИСАНИЕ: Растенията са високи. Листата са големи, тъмно зелени, със среден релеф. Цъфтежа настъпва средно рано. Езичестия цвят е с тясно овална форма, средно дълъг и жълто оцветен. Тръбестия цвят е оранжево оцветен, със слабо антоцианово оцветяване на близалцето. Питата е средно голяма, полуобърната на долу, с право стъбло. Семките са средно големи, с широко яйцевидна форма, черен цвят и слабо изразени сиви ивици.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2005 – 2006 г.

Средно за периода на изпитване са получени 347 кг/дка семена, при 328 кг/дка за средния стандарт /Diabolo PR и Перфект/.

Продължителността на вегетационния период е 118 дни, равна на Перфект, при 120 дни за Diabolo PR.

Съдържанието на масло е 51.8 %, при 51 % за стандарта Diabolo PR и 48.8 % за Перфект. Средно за периода на изпитване добива на масло е 161.1 кг/дка, при 140.1 и 154.1 кг/дка за стандартите Перфект и Diabolo PR.

Масата на 1000 семена е 46.36 г, при 53.12 г за Diabolo PR и 48.22 г Перфект.

Процента на ядката средно за периода е 73.01 %, при 75.23 % за Diabolo PR и 71.95 % за Перфект.

По диаметър на питата се изравнява със стандартите.

През периода на изпитване хибридът е показал много висока устойчивост на полягане преди прибиране.

При полски условия показва силна чувствителност на фома, чувствителност на фомопсис, устойчивост на склеротиния. Към синята китка хибрида е средно устойчив – напада се до 10 %, при максимално нападение 40.5 % за стандарта Перфект.

На изкуствен инфекциозен фон хибридът е чувствителен на фома, средно устойчив на фомопсис и високо устойчив на синя китка, мана раса 300 и 700.


NK Dolbi


ПРОИЗХОД: Хибридът е заявен от френската фирма Syngenta Seeds S.A.S.

ОПИСАНИЕ: Растенията са средно високи. Листа е голям, тревисто зелен, със среден релеф. Цъфтежа настъпва средно рано. Езичестия цвят е с тясно овална форма, дълъг и жълто оцветен. Тръбестия цвят е оранжево оцветен, със средно антоцианово оцветяване на близалцето. Питата е средно голяма, обърната надолу с право стъбло. Семките са средно големи, с широка яйцевидна форма, черни на цвят със сиви ивици.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2005 – 2006 г.

Средно за периода на изпитване са получени 364 кг/дка семена, при 316 кг/дка за средния стандарт /Diabolo PR и Перфект/. Съдържанието масло средно за периода е 49.8 %, при 50.6 % за Diablo PR и 48.8 % за Перфект.

Продължителността на вегетационния период е 118 дни, равен на стандарта Перфект и 120 дни за Diabolo PR.

Масата на 1000 семена средно за периода е 48.31 г, при 52.99 г за Diabolo PR и 49.62 г за Перфект.

Процента на ядката е 72.48 %, при 73.10 % за Diabolo PR и 72.90 % за Перфект. По диаметър на питата превишава стандартите.

През периода на изпитване хибридът е показал много висока устойчивост на полягане преди прибиране.

При полски условия хибрида е показал силна чувствителност на фома, чувствителност на фомопсис, средна устойчивост на склеротиния. Към синя китка е високо устойчив, при 40.8 % за стандарта Перфект и 3 % за Diabolo PR.

На изкуствен инфекциозен фон хибридът е средно устойчив на фомопсис, устойчив на фома и високо устойчив на синя китка. Има 100 % устойчивост на мана раса 300 и раса 700.


NK Delfi


ПРОИЗХОД: Хибридът е заявен от френската фирма Syngenta Seeds S.A.S.

ОПИСАНИЕ: Растенията са високи. Листата са средно големи, тревисто зелени, със слаб релеф. Цъфтежа настъпва средно рано. Езичестите цветове са средно дълги, с тясно овална форма и жълт цвят. Тръбестите цветове са оранжеви със слабо антоцианово оцветяване на близалцето. Семката е голяма, тясно яйцевидна, черна на цвят със силно изразени сиви ивици.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2005 – 2006 г.

Средно за периода на изпитване са получени 370 кг/дка семена, при 316 кг/дка за средния стандарт /Diabolo PR и Перфект/. Съдържанието на масло средно за периода е 48.8 %, равно на стандарта Перфект и 50.6 % за Diabolo PR. Превишава стандартите по добив на масло.

Продължителността на вегетационния период е 117 дни, при 120 дни за Diabolo PR и 118 дни за Перфект.

Масата на 1000 семена е 52.39 г, при 52.99 г за Diabolo PR 49.62 г за Перфект.

Процента на ядката е 71.91 %, при 73.10 % за Diabolo PR и 72.90 за Перфект. По диаметър на питата превишава стандартите.

През периода на изпитване хибрида е показал много висока устойчивост на полягане преди прибиране.

При полски условия показва силна чувствителност на фома, чувствителност на фомопсис, средна устойчивост на склеротиния и висока устойчивост на синя китка.

На изкуствен инфекциозен фон хибридът проявява чувствителност към фомопсис, устойчивост на фома и високо устойчив на синя китка, мана раса 300 и 700.


ES Whisky


ПРОИЗХОД: Хибридът е на френската фирма Euralis Semences.

ОПИСАНИЕ: Растенията са до средно високи. Листа е голям, до тъмно зелен. Времето на цъфтеж е до късно. Езичестите цветове са с тясно овална форма, средно дълги и оранжевожълто оцветени. Тръбестия цвят е оранжево оцветен, със слабо антоцианово оцветено близалце. Питата е голяма, полуобърната надолу с извито стъбло. Семката е средно голяма, с яйцевидно закръглена форма, черна на цвят, със слабо изразени сиви ивици.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2005 – 2006 г.

Средно за периода на изпитване са получени 356 кг/дка семена, при 320 кг/дка за стандарта Diabolo PR и 313 кг/дка за Перфект. Съдържанието на масло е 49.1 %, при 51 % за Diabolo PR и 48.8 % за Перфект. По добив на масло превишава значително средния стандарт с 10.3 %.

Продължителността на вегетационния период е 116 дни, при 120 за Diabolo PR и 118 дни за Перфект.

Превишава значително стандартите по маса на 1000 семена – 56.11 г, при 53.02 г за Diabolo PR и 49.7 г за Перфект.

Процента на ядката е 72.36 %, при 73.61 % за Diabolo PR и 73.71 % за Перфект. По диаметър на питата се изравнява със стандартите.

Притежава средна устойчивост на пречупване преди прибиране.

При полски условия показва силна чувствителност на фома, чувствителност на фомопсис и устойчивост на склеротиния. Максималното нападение от синя китка до 24.5 %, което го определя като чувствителен, при максимално нападение за Diabolo PR до 8.3 % и за Перфект до 23.2 %.

На изкуствен инфекциозен фон хибридът е средно устойчив на фомопсис и високо устойчив на фома и на двете раси мана.


ES Isabella


ПРОИЗХОД: Хибридът е на френската фирма Euralis Semences.

ОПИСАНИЕ: Растенията са високи. Листа е до голям, тревисто зелен на цвят. Езичестия цвят е средно дълъг, с тясно овална форма и оранжевожълто оцветен. Тръбестия цвят е оранжев на цвят, със слабо антоцианово оцветяване. Питата е до голяма, полуобърната надолу с извито стъбло. Семките са до големи, с яйцевидно закръглена форма, черни, със слабо изразени сиви ивици.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2004 и 2006 г.

Средно за периода на изпитване са получени 378 кг/дка семена, при 356 кг/дка за средния стандарт /Diabolo PR и Перфект/. Съдържанието на масло средно за периода е 51.1 %, при 52.2 % за Diabolo PR и 50 % за Перфект. Превишава средния стандарт по добив на масло с 6.1 %. Продължителността на вегетационния период е средно 119 дни, при 123 за Diabolo PR и 120 дни за Перфект.

Превишава значително стандартите по маса на 1000 семена средно за периода – 58.54 г, при 57.79 г за Diabolo PR и 51.78 г за Перфект. Процента на ядката е 74.91 %, при 73.31 % за Diabolo PR и 73.49 % за Перфект. По диаметър на питата се изравнява със стандартите.

При полски условия показва чувствителност на фома, средна устойчивост на фомопсис, устойчивост на склеротиния и висока устойчивост на синя китка.

На изкуствен инфекциозен фон хибридът е устойчив на фома и мана раса 300 и чувствителен на фомопсис. Показал е висока устойчивост на синя китка.


LG 56.35


ПРОИЗХОД: Хибридът е на френската Limagrain Verneuil Holding.

ОПИСАНИЕ: Растенията са ниски. Листа е до голям, тревисто зелен, със слаб релеф. Цъфтежът настъпва средно рано. Езичестите цветове са широко овални, средно дълги и жълтооранжево оцветени. Тръбестия цвят е оранжев, близалцето няма антоцианово оцветяване. Питата е средно голяма, полуобърната надолу с право стъбло. Семката е до голяма, с тясно яйцевидна форма, черен цвят и силно изразени бели ивици.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2004 – 2005 г.

Средно за периода на изпитване са получени 415 кг/дка, при 365 кг/дка за средния стандарт /Diabolo PR и Перфект/. Съдържанието на масло средно за периода е 46.2 %, при 51.4 % за стандарта Diabolo PR и 48.6 % за Перфект. Превишава средния стандарт по добив на масло с 4.84 %. Продължителжостта на вегетационния период е 122 дни, при 120 за Diabolo PR и 119 дни за Перфект.

Масата на 1000 семена е 66.10 г, при 55.02 г за Diabolo PR и 49.35 г Перфект.

Процента на ядката средно за периода е 72.5 %, при 74.72 % Diabolo PR и 74.95 % за Перфект. По диаметър на питата се изравнява със стандартите.

Поляга в по-висока степен от стандартите и притежава средна устойчивост на пречупване на растенията.

При полски условия показва чувствителност на фома и фомопсис и висока устойчивост на склеротиния. Максималното нападение от синя китка е до 20 %, при висока устойчивост на стандартите.

На изкуствен инфекциозен фон хибридът е устойчив на фомопсис и чувствителен на фома. Показал е висока устойчивост към мана раса 300 и 700 и устойчивост на синя китка.


ES Zalema


ПРОИЗХОД: Хибридът е на френската фирма Euralis Semences.

ОПИСАНИЕ: Растенията са средно високи. Листа е голям, тревисто зелен на цвят. Цъфтежа настъпва средно рано. Езичестия цвят е средно дълъг, с широко овална форма и жълт цвят. Тръбестия цвят е оранжев, със слабо антоцианово оцветяване на близалцето. Питата е средно голяма, полуобърната надолу с право стъбло. Семката е средно голяма, с яйцевидно закръглена форма, черна на цвят, със слабо изразени сиви ивици.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2005 – 2006 г.

Средно за периода на изпитване са получени 331 кг/дка, при 280 кг/дка за стандарта Диамант. По съдържание на масло се изравнява, по добив на масло и мастнокиселинен състав превишава стандарта Диамант. Съдържанието на олеинова киселина е 88.9 %, при 75.6 % за Диамант.

Продължителността на вегетационния период е 117 дни, при 120 дни за стандарта.

Масата на 1000 семена е 58.37 г, при 51.64 г за стандарта. Процента на ядката е по-малък – 70.89 %, при 74.37 % за Диамант. По диаметър на питата незначително превишава стандарта.

Проявява висока устойчивост на полягане, а пречупените растения преди прибиране са 2.31 %, при 12 % за стандарта.

При полски условия е показал чувствителност на фома и фомопсис и устойчивост на склеротиния. Напада се от синя китка до 70.3 %, при 100 за Диамант.

На изкуствен инфекциозен фон хибридът е средно устойчив на фомопсис и чувствителен на фома. Притежава висока устойчивост към мана раса 300 и 700 и към синя китка.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconГодишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е създадена с Постановление на мс №203 от 10 ноември 1999 г., като...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconГодишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconСписък с адресите на териториалните звена към Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /иасас

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на лозов посадъчен материал от категориите изходен, базов и сертифициран
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове зеленчукови култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове лоза и овощни култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на овощен размножителен материал от категориите предбазов, базов и сертифициран, с цел сертифициране
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconОбявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconДоклад 2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър
Настоящият метод за полска инспекция на маточните лозови насаждения е разработен на основание чл. 49, ал. 5 от Закона за посевния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом