Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
ИмеИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
страница4/9
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер0.85 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://iasas.government.bg/uploads/files/katalozi/Buletin/Polski 1.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Твърда пшеница

Triticum durum Desf.


Виктория


ПРОИЗХОД: Сортът е създаден в Институт по памука и твърдата пшеница от ст.н.с., д-р Дечко Дечев, ст.н.с. Жельо Желев и ст.н.с., д-р Цочо Лалев.

ОПИСАНИЕ: Растенията са средно високи, с полуизправен хабитус. Времето на изкласяване е средно рано. Класа е средно дълъг, плътен, с бял цвят при зрялост и слаб восъчен налеп. Глумата е окосмена от външната страна, формата на рамото е дъговидна с второ зъбче и средно широко рамо. Зъбеца е къс с права форма. Зърното е с полу-удължена форма.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества три години 2004 – 2006 г.

Принадлежи към група В – средни по сила пшеници.

Средно за периода на изпитване са получени 573 кг/дка зърно, при 516 кг/дка за средния стандарт /Прогрес и Сатурн 1/.

По продължителност на вегетационния период се изравнява със средния стандарт. Варира от 221 дни до 249 дни. Сортът е средно ранен. Изкласява с 3 - 8 дни по-късно от средния стандарт.

През периода на изпитване сортът е показал по-ниска зимоустойчивост. Минималния процент презимували растения е 78 %, при 81.5 % за средния стандарт.

По маса на 1000 зърна превишава средния стандарт – 50.01 г, при 48.82 г за средния стандарт. По хектолитрова маса се изравнява със средния стандарт – 77.46 кг, при 77.69 кг.

Сортът поляга и се оронва в степен равна на стандартите. По брой класоносни стъбла на м2 преди прибиране превишава значително средния стандарт. Средно за периода – 626 бр., при 564 бр. за средния стандарт.

На естествен инфекциозен фон се напада от брашнеста мана до 70 %, при 80 % за Прогрес и до 25 % за Сатурн 1. Максималното нападение от кафява ръжда е до 30 %, при 25 % за Прогрес и 15 % за Сатурн 1.

На изкуствен инфекциозен фон сортът е средно устойчив на листна ръжда и чувствителен на брашнеста мана.


Деяна


ПРОИЗХОД: Сортът е създаден в Институт по памука и твърдата пшеница от ст.н.с. Iст., д-р Шенко Петков Янев.

ОПИСАНИЕ: Растенията са средно високи с полуизправен хабитус. Времето на изкласяване е до късно. Класа е средно дълъг и средно плътен, със слаб восъчен налеп. Рамото на глумата е тясно, с дъговидна форма и второ зъбче. Зъбеца е средно дълъг и леко извит. Зърното е с полу-удължена форма.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества три години 2004 – 2006 г.

Принадлежи към група В – средни по сила пшеници.

Средно за периода на изпитване са получени 553 кг/дка зърно, при 516 кг/дка за средния стандарт /Прогрес и Сатурн 1/.

По продължителност на вегетационния период се изравнява със средния стандарт – средно за периода 228 дни. Сортът е средно ранен. Изкласява 3-8 дни по-късно от средния стандарт.

През периода на изпитване сортът е показал добра зимоустойчивост.

По маса на 1000 зърна отстъпва от средния стандарт. Средно за периода – 46.35 г, при 48.82 г за средния стандарт. По хектолитрова маса се изравнява със средния стандарт. Средно за периода – 77.22 кг, при 77.69 кг за стандарта.

Сортът поляга и се оронва в степен равна на стандартите. По брой класоносни стъбла на м2 преди прибиране превишава значително средния стандарт.

На естествен инфекциозен фон се напада от брашнеста мана до 45 %, при 80 % за Прогрес и до 25 % за Сатурн 1. Максималното нападение от кафява ръжда е до 30 %, при 25 % за Прогрес и 15 % за Сатурн 1.


Звездица


ПРОИЗХОД: Сортът е създаден в Институт по памука и твърдата пшеница от ст.н.с. Iст., д-р Шенко Петков Янев.

ОПИСАНИЕ: Растенията са средно високи с до полуизправен хабитус. Времето на изкласяване е средно рано. Класа е средно дълъг и средно плътен, със среден восъчен налеп. Рамото на глумата е до средно широко, със закръглена форма. Зъбеца е средно дълъг, с леко до умерено извита форма. Зърното е до удължено.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества три години 2004 – 2006 г.

Принадлежи към група В – средни по сила пшеници.

Средно за периода на изпитване са получени 547 кг/дка зърно, при 516 кг/дка за средния стандарт /Прогрес и Сатурн 1/.

По продължителност на вегетационния период се изравнява със средния стандарт – средно за периода 227 дни, при 228 дни за средния стандарт. Сортът е средно ранен. Изкласява с два дни по-рано от средния стандарт.

През годините на изпитване сортът е показал по-ниска зимоустойчивост.

По маса на 1000 зърна отстъпва от средния стандарт – 47.85 г, при 48.82 г за средния стандарт. По хектолитровата маса се изравнява със средния стандарт. Средно за периода – 77.82 кг, при 77.69 кг за средния стандарт.

Сортът поляга и се оронва в степен равна на стандартите. По брой класоносни стъбла на м 2 преди прибиране отстъпва от средния стандарт.

На естествен инфекциозен фон се напада от брашнеста мана до 60 %, при 80 % за Прогрес и до 25 % за Сатурн 1. Максималното нападение от кафява ръжда е до 45 %, при 25 % за Прогрес и 15 % за Сатурн 1.


ЦАРЕВИЦА

Zea mays L.


LG 3355


ПРОИЗХОД: Хибридът е заявен от Лимагрейн Централна Европа С.А. – клон България, автор на сорта Limagrain Verneuil Holding.

ОПИСАНИЕ: Растенията са високи, а височината на залагане на първия кочан към височината на растението е средна. Кочана е средно дълъг, с конично цилиндрична форма и средно голям диаметър. Броя на редовете зърна е средно голям, а типа на зърното е конски зъб. Времето на поява на свилата и на тичинките е средно рано.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2005 – 2006 год., в група по ФАО 300 – 399.

Средно за периода на изпитване при неполивни условия са получени 968 кг/дка зърно, при 922 кг/дка за средния стандарт /Clarica и Furio/. Средно за страната от всички пунктове превишава стандарта Clarica /107.5 %/ и средния стандарт /103.4 %/.

Продължителността на вегетационния период при неполивни условия средно за периода на изпитване е 114 дни, при 112 дни за средния стандарт, при поливни условия – 118 дни, равна на средния стандарт.

Влагата при прибиране средно от всички пунктове на изпитване при поливни и неполивни условия е 15.25 %, при 15.28 % за средния стандарт.

Хибридът притежава много висока устойчивост към полягане.

Масата на 1000 зърна средно за периода на изпитване е 267.15 г, при 280.98 г за средния стандарт. Хектолитровата маса средно за периода е 70.05 кг, при 73.4 кг за средния стандарт.

При полски условия хибридът се напада от обикновена главня до 5.1 %, при максимално нападение до 2.7 % за Clarica и 2.6 % за Furio. Максималното нападение от царевичен стъблопробивач е 12.3 %, при 20 % за стандартите.

На изкуствен инфекциозен фон хибридът е средно устойчив на фузариум по стъблото, устойчив на обикновена главня и фузариум по кочана, много устойчив на листен пригор и мозайка.


Kapsus


ПРОИЗХОД: Хибридът е на фирма KWS SAAT AG, Германия.

ОПИСАНИЕ: Растенията са високи, с до средна височина на залагане на първия кочан към височината на растението. Времето на поява на свилата и тичинките е средно рано. Кочана е средно дълъг, с конично цилиндрична форма и средно голям брой редове зърна. Зърното е зъбовидно, с жълт цвят на върха и жълто-оранжева гръбна страна.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2005 – 2006 г., в група по ФАО 300 – 399.

Средно за периода на изпитване при неполивни условия са получени 965 кг/дка зърно, при 922 кг/дка за средния стандарт /Clarica и Furio/. При поливни условия са получени – 1396 кг/дка, при 1306 кг/дка за средния стандарт.

Продължителността на вегетационния период средно за периода на изпитване при неполивни условия е 113 дни, при 112 дни за средния стандарт, и при поливни – 122 дни, при 118 дни за средния стандарт.

Влагата при прибиране средно от всички пунктове по сортоизпитване при поливни и неполивни условия е 16.62 %, при 15.28 % за стандарта.

Хибридът поляга в по-ниска степен, сравнен със стандартите до 3 %, при 12% за стандарта Clarica и 6 % за Furio.

По маса на 1000 зърна средно за периода на изпитване се изравнява със стандарта – 284.9 г, при 280.98 г за средния стандарт. Хектолитровата маса средно за периода е 71.85 кг, при 73.4 кг за средния стандарт.

При полски условия хибридът се напада от обикновена главня до 1.7 %, при 2.7 и 2.6 % за стандартите Clarica и Furio. Максималното нападение от царевичен стъблопробивач е до 20 %, при 20 % за стандартите.

На изкуствен инфекциозен фон хибридът е устойчив на листен пригор и фузариум по кочана, много устойчив на обикновена главня и мозайка и много чувствителен на фузариум по стъблото.


LG 3475


ПРОИЗХОД: Хибридът е заявен от Лимагрейн Централна Европа С.А. – клон България, автор на сорта Limagrain Verneuil Holding.

ОПИСАНИЕ: Растенията са високи, със средна височина на залагане на първия кочан към височината на растението. Свилата и тичинките се появяват едновременно. Кочана е дълъг, с конично цилиндрична форма и средно голям брой редове зърна. Зърното е зъбовидно, с жълт връх и оранжева гръбна страна.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът е изпитван за биологични и стопански качества три години 2004 – 2006 г., в група по ФАО 400 – 499.

Средно за периода на изпитване при неполивни условия са получени 1070 кг/дка зърно, при 1010 за средния стандарт /Evelina и Kalis/. При поливни условия – 1420 кг/дка, при 1324 кг/дка за средния стандарт.

Продължителността на вегетационния период при неполивни условия е 123 дни, при 122 дни за средния стандарт, при поливни условия – 131 дни, при 127 дни за средния стандарт. Средно за периода на изпитване при поливни и неполивни условия вегетационния период е 125 дни, при 124 дни за средния стандарт.

По влага при прибиране се доближава до стандартите при всички условия на отглеждане.

През периода на изпитване е отчетено поляга до 1.4 %, при 8.5 и 5.7 % за стандартите Evelina и Kalis.

По маса на 1000 зърна средно за периода се изравнява със средния стандарт – 328.1 г, при 329.8 г за стандарта. Хектолитровата маса средно за периода е 72 кг, при 73.1 кг за средния стандарт.

При полски условия хибридът се напада от обикновена главня до 2.5 %, при 0 % за стандарта Evelina и 1.8 % за стандарта Kalis. Максималното нападение от царевичен стъблопробивач е до 20 %, при 15 % за средния стандарт.

На изкуствен инфекциозен фон хибридът е много устойчив на обикновена главня и мозайка, устойчив на листен пригор и чувствителен на фузариум по стъблото и кочана.


PR36P85


ПРОИЗХОД: Хибридът е на фирма Pioneer Hi Bred International IncH., САЩ.

ОПИСАНИЕ: Растенията са високи, с малка височина на залагане на първия кочан към височината на растението. Времето на появата на свилата и на тичинките е средно рано. Кочана е дълъг, с голям диаметър и конично цилиндрична форма. Зърното е междинен тип, с жълто оранжев връх и оранжева гръбна страна.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът е изпитван за биологични и стопански качества три години 2004 – 2006 г., в група по ФАО 400 – 499.

Средно за периода на изпитване при неполивни условия са получени 1043 кг/дка зърно, при 1010 кг/дка за средния стандарт /Evelina и Kalis/. При поливни условия – 1384 кг/дка, при 1324 кг/дка за средния стандарт.

Продължителността на вегетационния период средно за периода на изпитване от всички пунктове е 124 дни, равна на средния стандарт.

Влагата при прибиране средно от всички пунктове е 17.61 %, при 17.10 % за средния стандарт.

По маса на 1000 зърна средно за периода отстъпва от средния стандарт – 306.7 г, при 329.8 г за средния стандарт. Хектолитровата маса е 74.7 кг, при 73.1 кг за средния стандарт.

При полски условия хибридът се напада от обикновена главня до 1.5 %, при 0 % за стандарта Evelina и 1.8 % за стандарта Kalis. Максималното нападение от царевичен стъблопробивач до 10 %, при 15 % за средния стандарт.

На изкуствен инфекциозен фон хибридът е много устойчив на обикновена главня, листен пригор, мозайка, устойчив на фузариум по стъблото и средно устойчив на фузариум по кочана.


Агрола 40


ПРОИЗХОД: Хибридът е създаден в “Агроном I Холдинг” ЕООД, от Тодор Костадинов Губатов.

ОПИСАНИЕ: Растенията са средно високи, а височината на залагане на първия кочан към височината на растението е до голяма. Кочана е средно дълъг, със средно голям диаметър и конично цилиндрична форма. Типа на зърното е междинен, жълто оранжев на върха и оранжев на гръбната страна. Времето на поява на свилата е средно рано, а на тичинките до късно.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът се изпитван за биологични и стопански качества три години 2004 – 2006 г., в група по ФАО 400 – 499.

Средно за периода на изпитване при неполивни условия са получени 1055 кг/дка зърно, при 1004 кг/дка за средния стандарт /Evelina и Kalis/, при поливни условия – 1274 кг/дка, при 1345 кг/дка за средния стандарт.

Продължителността на вегетационния период средно за периода на изпитване е 127 дни, при 124 дни за средния стандарт.

По влага при прибиране се доближава до стандартите при всички условия на отглеждане.

Масата на 1000 зърна е 311.6 г, при 332.6 г за средния стандарт. Хектолитровата маса средно за периода е 76.2 кг, при 73.3 кг за средния стандарт.

При полски условия хибридът се напада от обикновена главня до 1.4 %, при 0 % за стандарта Evelina и 0.7 % за Kalis. Нападението от царевичен стъблопробивач е до 17.5 %, при 15 % за средния стандарт.

На изкуствен инфекциозен фон хибридът е много устойчив на обикновена главня, фузариум по кочана и мозайка, а на фузариум по стъблото е много чувствителен.


ES Beguin


ПРОИЗХОД: Хибридът е на фирма Euralis Semences, Франция.

ОПИСАНИЕ: Растенията са средно високи, с малка височина на залагане на първия кочан към височината на растението. Времето на поява на свилата и тичинките е средно рано. Кочана е средно дълъг, със средно голям диаметър и конично цилиндрична форма. Броя на редовете зърна е средно голям, а зърното е зъбовиден тип.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Хибридът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2005 – 2006 г, в група по ФАО 500 – 599.

Средно за периода на изпитване при неполивни условия са получени 1016 кг/дка зърно, при 933 кг/дка за средния стандарт /Speciosa и Кнежа 509/. При поливни условия са получени съответно 1476 кг/дка, при 1388 кг/дка.

Продължителността на вегетационния период при неполивни условия е 129 дни, при 125 дни за средния стандарт, а при поливни – 133 дни, при 130 за средния стандарт. Влагата при прибиране средно от всички пунктове е 17.93 %, при 16.73 % за средния стандарт.

Масата на 1000 зърна средно за периода е 338 г, при 321.5 г за средния стандарт. Хектолитровата маса средно за периода на изпитване е 73.38 кг, при 74.23 кг за средния стандарт.

При полски условия хибридът се напада от обикновена главня до 4.5 %, при 2.2 % за Speciosa и 0.2 % за Кнежа 509. Напада се от царевичен стъблопробивач до 30 %, при 10 % за Speciosa и 25 % за Кнежа 509.

На изкуствен инфекциозен фон хибридът е много устойчив на обикновена главня и фузариум по стъблото, устойчив на листен пригор, мозайка и фузариум по кочана.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconГодишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е създадена с Постановление на мс №203 от 10 ноември 1999 г., като...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconГодишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconСписък с адресите на териториалните звена към Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /иасас

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на лозов посадъчен материал от категориите изходен, базов и сертифициран
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове зеленчукови култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове лоза и овощни култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на овощен размножителен материал от категориите предбазов, базов и сертифициран, с цел сертифициране
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconОбявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconДоклад 2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър
Настоящият метод за полска инспекция на маточните лозови насаждения е разработен на основание чл. 49, ал. 5 от Закона за посевния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом