Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
ИмеИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
страница3/9
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер0.85 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://iasas.government.bg/uploads/files/katalozi/Buletin/Polski 1.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Eurofit


ПРОИЗХОД: Сортът е заявен от “ЕКТ – Тошко Борисов” ЕООД, автор Eho – Saat Saatzucht LFS Edelhof.

ОПИСАНИЕ: Растенията са до високи с междинен хабитус. Изкласяват средно рано. Класа е бял, дълъг и средно плътен, с пирамидална форма в профил. Рамото на глумата е право, средно широко, с къс и умерено извит зъбец. Цвета на зърното е червен.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества три години – 2004 – 2006 г.

Спада към група А – силни пшеници.

Средно за периода на изпитване са получени 696 кг/дка зърно, при 615 кг/дка за средния стандарт /Победа и Славянка 196/.

Продължителността на вегетационния период средно за периода е 239 дни, при 234 дни за стандартите. Сортът е късен сравнен със стандартите. По брой класоносни стъбла отстъпва от стандартите.

Масата на 1000 зърна е по-малка. Средно за периода – 40.76 г, при 42.95 г за средния стандарт. Хектолитровата маса е 77.7 кг, при 78.3 кг за средния стандарт.

Притежава висока устойчивост на полягане и оронване. Притежава по-добра устойчивост към прорастване.

На естествен инфекциозен фон се представя като високоустойчив, сравнен със стандартите. Максималното нападение от брашнеста мана е до 25 %, при 50 % за Победа и 60 % за Славянка 196. Напада се от кафява ръжда до 35.6 %, при 91 % за Победа и 60 % за Славянка 196. Притежава висока устойчивост на фузариум по класа.

На изкуствен инфекциозен фон сортът е средно устойчив на брашнеста мана и високо устойчив на листна ръжда.


Зебрец


ПРОИЗХОД: Сортът е създаден в ЕТ”Ай ДиИмпериал” от ст.н.с.Iст.дсн Илия Станков и Светлозар Драгушев.

ОПИСАНИЕ: Растенията са до високи с до междинен хабитус. Изкласява рано. Класа е дълъг и средно плътен, с бял цвят и заострена отгоре форма в профил. Рамото на глумата е повдигнато и тясно, зъбеца е умерено извит със средна дължина. Цвета на зърното е червен.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества две години – 2005 – 2006 год.

Средно за периода на изпитване са получени 635 кг/дка зърно, при 638 кг/дка за средния стандарт /Садово 1 и Враца/.

Продължителността на вегетационния период е 236 дни, равна на стандартите. Варира от 209 до 271 дни. Сортът е средно ранен. По брой класоносни стъбла превишава средния стандарт.

Сортът е със средна студоустойчивост при теста в лабораторни условия.

Масата на 1000 зърна е по-малка от установената за средния стандарт. Средно за периода – 44.15 г, при 45.17 г за средния стандарт. По хектолитрова маса превишава стандартите. Средно – 76.47 кг, при 75.67 кг за средния стандарт.

Притежава много висока устойчивост на полягане. На оронване е средно устойчив, а по-прорастване на зърното върху класа сортът е с по-висока устойчивост от средния стандарт.

На естествен инфекциозен фон сортът се напада от брашнеста мана до 60 %, при 60 % за Садово 1 и 80 % за Враца. Максималното нападение от кафява ръжда е до 88 %, при 91 % за Садово 1 и 49.9 % за Враца. Нападението от фузариум по класа е до 20.1 %, при 21.05 % за средния стандарт.

На изкуствен инфекциозен фон сортът е чувствителен на брашнеста мана и чувствителен до силно чувствителен на кафява ръжда.


Лазарка


ПРОИЗХОД: Сортът е създаден в Добруджански земеделски институт от Николай А. Ценов, Иванка С. Стоева, Иван Т. Панайотов, Иван Д. Тодоров, Костадин В. Костов, Татяна П. Петрова, Илия В. Илиев, Ваня Д. Кирякова.

ОПИСАНИЕ: Растенията са средно високи с междинен хабитус. Изкласяват до късно. Класа е средно дълъг и средно плътен, със среден восъчен налеп и бял цвят. Глумата е с наклонено рамо, до средно широко, с къс и леко извит зъбец. Зърното е червено.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2003 – 2004 г.

Принадлежи към група А – силни пшеници.

Средно за периода на изпитване са получени 595 кг/дка зърно, при 526 кг/дка за средния стандарт /Победа и Славянка 196/.

Продължителността на вегетационния период средно за периода е 232 дни, при 231 дни за средния стандарт. Сортът е средно ранен. Изкласява с до 2 дни по-рано или наравно със средния стандарт.

През периода на сортоизпитване сортът е показал висока зимоустойчивост.

По маса на 1000 зърна и хектолитрова маса превишава средния стандарт. Средно за периода масата на 1000 зърна е 45.2 г, при 44.2 г за Славянка 196. Хектолитровата маса е 79.8 кг, при 79.2 кг за Победа и 77.7 кг за Славянка 196. Варира от 70.4 до 87.2 кг.

Притежава много висока устойчивост на полягане и до висока устойчивост на оронване.

По брой класоносни стъбла на м 2 преди прибиране превишава значително стандартите.

На естествен и изкуствен инфекциозен фон сортът е показал устойчивост на брашнеста мана и листна ръжда.


Лазур


ПРОИЗХОД: Сортът е създаден в ЕТ ”Ай ДиИмпериал” от ст.н.с.Iст.дсн Илия Станков и Светлозар Драгушев.

ОПИСАНИЕ: Растенията са средно високи с до междинен хабитус. Времето на изкласяване е средно рано. Класа е средно дълъг и средно плътен, със силен восъчен налеп и бял цвят. Рамото на глумата е изправено, средно широко, с къс и умерено извит зъбец. Цветът на зърното е червен.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2005 г. и 2006 г.

Средно за периода на изпитване са получени 630 кг/дка зърно, при 638 кг/дка за средния стандарт /Садово 1 и Враца/. Сортът е изявил най-добре продуктивните си възможности в Ген. Тошево.

Продължителността на вегетационния период е 236 дни, равна на стандартите. Сортът е средно ранен. Изкласява наравно със Садово 1. По брой класоносни стъбла се изравнява със средния стандарт.

Масата на 1000 зърна варира от 34.90 г до 50.20 г. Хектолитровата маса варира от 64.90 кг до 81.40 кг.

Притежава много висока устойчивост на полягане, на оронване е средно устойчив, а по прорастване на зърното върху класа сортът е с по-висока устойчивост от средния стандарт.

На естествен инфекциозен фон сортът се напада от брашнеста мана до 35 %, при 60 % за Садово 1 и 80 % за Враца. Максималното нападение от кафява ръжда е до 93 %, при 91 % за Садово 1 и 49.9 % за Враца. Нападението от фузариум по класа е 20.1 %, при 21.05 % за средния стандарт.

На изкуствен инфекциозен фон сортът е чувствителен на брашнеста мана и силно чувствителен на кафява ръжда.


Мерилин


ПРОИЗХОД: Сортът е създаден в Добруджански земеделски институт от Иван Т. Панайотов, Иванка С. Стоева, Иван Д. Тодоров, Костадин В. Костов, Николай А. Ценов, Илия В. Илиев, Татяна П. Петрова, Ваня Д. Кирякова, Мариана Й. Атанасова.

ОПИСАНИЕ: Растенията са средно високи с полуизправен хабитус. Времето на изкласяване е средно рано. Класа е до дълъг и средно плътен, със слаб восъчен налеп. Рамото на глумата е повдигнато и тясно, с дълъг и умерено наклонен зъбец. Цвета на зърното е червен.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества две години от 2005 и 2006 г.

Принадлежи към група А – силни пшеници.

Средно за периода на изпитване са получени 684 кг/дка зърно, при 608 кг/дка за средния стандарт /Победа и Славянка 196/.

Продължителността на вегетационния период средно за периода на изпитване е 237 дни, равна на стандартите. Сортът е средно ранен. Изкласява наравно със стандартите.

Сортът е показал висока студоустойчивост при лабораторни условия.

По маса на 1000 зърна се изравнява със стандартите. Средно за периода – 42.6 г, при 42.5 г за средния стандарт. По хектолитрова маса отстъпва от Победа и се доближава до останалите стандарти. Средно – 75.6 кг, при 77.2 кг за средния стандарт.

Притежава много висока устойчивост на полягане и оронване. По прорастване на зърното върху класа превишава средния стандарт.

На естествен инфекциозен фон сортът е показал по-добра устойчивост към брашнеста мана и кафява ръжда спрямо средния стандарт. Притежава висока устойчивост на фузариум по класа.

На изкуствен инфекциозен фон сортът е средно устойчив на брашнеста мана и високо устойчив на листна ръжда.


Renan


ПРОИЗХОД: Сортът е заявен от Лимагрейн Централна Европа С.А. – клон

България, автор на сорта е Institut National de la Recherche Agronomique, Франция.

ОПИСАНИЕ: Растенията са ниски, с полуполегнал хабитус. Времето на

изкласяване е рано. Класа е дълъг и средно плътен, със среден восъчен налеп. Цвета на зърното е червен. Рамото на глумата е до право и тясно, зъбеца е до много дълъг и до умерено извит.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2005 – 2006 г.

Отнася се към група Б – средни с повишена сила пшеници.

Средно за периода на изпитване са получени 674 кг/дка зърно, при 638 кг/дка за средния стандарт /Враца и Садово 1/.

Продължителността на вегетационния период е 240 дни, при 236 дни за средния стандарт. Сортът е средно ранен. Изкласява с 2 до 9 дни по-късно от Садово 1. По брой класоносни стъбла превишава значително стандартите.

Сортът е с висока студоустойчивост при лабораторни условия.

По маса на 1000 зърна отстъпва от стандартите. Средно за периода на изпитване – 42.41 г, при 45.17 г за средния стандарт. По хектолитрова маса се доближава до Садово 1 и се изравнява с Враца. Средно – 75.41 кг, при 75.67 кг за средния стандарт.

Притежава много висока устойчивост на полягане и оронване. По прорастване на зърното върху класа превишава стандартите – средно 13 %, при 30.17 % за средния стандарт.

На естествен инфекциозен фон сортът е показал по-добра устойчивост към брашнеста мана и кафява ръжда. Сортът е с по-висока устойчивост на фузариум по класа.

На изкуствен инфекциозен фон сортът е средно устойчив на брашнеста мана и високо устойчив на кафява ръжда.


Тополица


ПРОИЗХОД: Сортът е създаден в “Агроном I Холдинг” от Тодор Костадинов Губатов.

ОПИСАНИЕ: Растенията са средно високи с междинен хабитус. Времето на изкласяване е средно рано. Класа е средно дълъг и средно плътен и със среден восъчен налеп. Рамото на глумата е повдигнато и средно широко, зъбеца е къс и леко извит. Цвета на зърното е червен.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2005 и 2006 г.

Отнася се към група Б – средни с повишена сила пшеници.

Средно за периода на изпитване са получени 667 кг/дка зърно, при 638 кг/дка за средния стандарт /Садово 1 и Враца/.

Продължителността на вегетационния период средно за периода на изпитване е 237 дни, при 236 дни за средния стандарт. Сортът е средно ранен. Изкласява с 3 дни по-късно от Садово 1. По брой класоносни стъбла превишава стандартите.

Сортът е показал много висока студоустойчивост при лабораторни условия.

Масата на 1000 зърна е по-малка. Средно – 41.36 г, при 45.17 г за средния стандарт. По хектолитрова маса превишава стандартите.

Притежава много висока устойчивост на полягане и оронване. По прорастване на зърното върху класа сортът е с по-ниска устойчивост от средния стандарт.

На естествен инфекциозен фон сортът се напада от брашнеста мана в по-ниска степен, като максималното нападение е до 40 %, при 60 % за Садово 1 и 80 % за Враца. Напада се от кафява ръжда до 32 %, при 91 % за Садово 1 и 49.9 % за Враца. По устойчивост на фузариум по класа се доближава до средния стандарт.

На изкуствен инфекциозен фон сортът е средно устойчив на брашнеста мана и чувствителен на кафява ръжда.


Троя


ПРОИЗХОД: Сортът е създаден в “Сортови семена Вардим” ЕАД от Галя Катранджиева.

ОПИСАНИЕ: Растенията са средно високи, с междинен хабитус. Времето на изкласяване е средно рано. Класа е средно дълъг, до плътен, със среден восъчен налеп. Рамото на глумата е повдигнато и тясно, зъбеца е дълъг и изправен. Цвета на зърното е червен.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2005 – 2006 г.

Отнася се към група А – силни пшеници.

Средно за периода на изпитване са получени 690 кг/дка зърно, при 608 кг/дка за средния стандарт /Победа и Славянка 196/.

Продължителността на вегетационния период средно за периода на изпитване е 237 дни, равна на средния стандарт. Сортът е средно ранен. Изкласява наравно със стандартите.

Сортът е показал висока студоустойчивост при лабораторни условия.

По маса на 1000 зърна превишава стандартите. Средно – 45.6 г, при 42.5 г за средния стандарт. По хектолитрова маса се изравнява с Победа и отстъпва на останалите стандарти. Варира от 71.5 до 83.4 кг.

Притежава много висока устойчивост на полягане и оронване. По прорастване на зърното върху класа превишава средния стандарт.

На естествен инфекциозен фон сортът е показал по-добра устойчивост към брашнеста мана и кафява ръжда. Притежава висока устойчивост на фузариум по класа, сравнен със стандартите.

На изкуствен инфекциозен фон сортът е показал чувствителност към брашнеста мана и кафява ръжда.


Фактор


ПРОИЗХОД: Сортът е създаден в “Агроном I Холдинг” от Тодор Костадинов Губатов.

ОПИСАНИЕ: Растенията са средно високи, с междинен хабитус. Времето на изкласяване е средно рано. Класа е средно дълъг и средно плътен, със среден восъчен налеп. Рамото на глумата е изправено и тясно, зъбеца е дълъг и умерено извит. Цвета на зърното е червен.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Изпитван е за биологични и стопански качества две години 2005 и 2006 г.

Средно за периода на изпитване са получени 684 кг/дка зърно, при 638 кг/дка за средния стандарт /Садово 1 и Враца/.

Продължителността на вегетационния период е 238 дни, при 236 дни за средния стандарт. Сортът е средно ранен. Изкласява с 2-3 дни по-късно от Садово 1. Броя класоносни стъбла на м 2 е 644 бр., 642 бр. за Садово 1 и 666 бр. за Враца.

По маса на 1000 зърна се изравнява с Враца и отстъпва от Садово 1. По хектолитрова маса превишава и двата стандарта.

Притежава много висока устойчивост на полягане и оронване. По прорастване на зърното върху класа отстъпва от стандартите.

На естествен инфекциозен фон сортът е показал по-добра устойчивост към брашнеста мана и кафява ръжда. Сортът е и с по-висока устойчивост на фузариум по класа, сравнен със Садово 1.

На изкуствен инфекциозен фон сортът е чувствителен на брашнеста мана и с противоречиви данни за устойчивост на кафява ръжда.


Хела


ПРОИЗХОД: Сортът е създаден в “Агроном I Холдинг” от Тодор Костадинов Губатов.

ОПИСАНИЕ: Растенията са средно високи, с междинен хабитус. Времето на изкласяване е средно рано до късно. Класа е средно дълъг и средно плътен, със среден восъчен налеп. Рамото на глумата е изправено и средно широко, зъбеца е къс и леко извит. Цвета на зърното е червен.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества две години 2005 – 2006 г.

Средно за периода на изпитване са получени 699 кг/дка зърно, при 638 кг/дка за средния стандарт /Садово 1 и Враца/.

Продължителността на вегетационния период е 238 дни, при 236 дни за средния стандарт. Сортът е средно ранен. Изкласява с 4 - 5 дни по-късно от Садово 1. По брой на класоносни стъбла отстъпва на стандартите.

Масата на 1000 зърна е 43.10 г, при 45.17 г за средния стандарт. Хектолитровата маса е 75.69 кг, при 75.67 кг за средния стандарт.

Притежава много висока устойчивост на полягане и оронване. По прорастване на зърното върху класа сортът е с по-висока устойчивост от средния стандарт.

На естествен инфекциозен фон сортът се напада от брашнеста мана до 50 %, при 60 % за Садово 1 и 80 % за Враца. Напада се от кафява ръжда до 31.3 %, при 91 % за Садово 1 и 49.9 % за Враца. Сортът е с по-висока устойчивост на фузариум по класа, сравнен със Садово 1.

На изкуствен инфекциозен фон сортът е чувствителен на брашнеста мана и средно устойчив на кафява ръжда.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconГодишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е създадена с Постановление на мс №203 от 10 ноември 1999 г., като...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconГодишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconСписък с адресите на териториалните звена към Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /иасас

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на лозов посадъчен материал от категориите изходен, базов и сертифициран
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове зеленчукови култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове лоза и овощни култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на овощен размножителен материал от категориите предбазов, базов и сертифициран, с цел сертифициране
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconОбявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconДоклад 2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър
Настоящият метод за полска инспекция на маточните лозови насаждения е разработен на основание чл. 49, ал. 5 от Закона за посевния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом