Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
ИмеИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
страница1/9
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер0.85 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://iasas.government.bg/uploads/files/katalozi/Buletin/Polski 1.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО и ПРОДОВОЛСТВИЕТО

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ
Б Ю Л Е Т И Н


РЕЗУЛТАТИ ОТ СОРТОИЗПИТВАНЕТО НА ПРИЗНАТИ ЗА ВПИСВАНЕ В СПИСЪК “А” СОРТОВЕ ПОЛСКИ КУЛТУРИ

ЗА 2007 година


Бюлетинът се издава на основание чл.25. ал.1 от Закона за посевния и посадъчен материал и съдържа:

p Кратка характеристика на морфологичните, биологичните, стопанските и технологичните качества на сортовете земеделски култури, признати от Експертните комисии и утвърдени със заповед на министъра на земеделието и продоволствието за периода 2007 год. за вписване в списък “А” на Официалната сортова листа на страната.


Сортовете са предложени на основание проведените експертизи в Териториалните звена и опитните полета в системата на Главната дирекция “Сортоизпитване” и частните пунктове за изпитване, съгласно чл.18 ал. 1, 2 и 3 от ЗППМ.

В бюлетина са включени сортове, утвърдени със ЗАПОВЕДИ на МЗП, които са издадени на основание разпоредбите на Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и въз основа на решенията от проведените заседания на експертните комисии съгласно чл. 20 от ЗППМ.

hСписък “А на сортовата листа включва сортове от зърнени, фуражни, маслодайни и влакнодайни култури, цвекло, картофи, тютюн и овощни растения, които са различими, хомогенни и стабилни и отговарят на изискванията за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на Република България.

hСписък Б на сортовата листа се вписват сортове от декоративни, медицински и ароматни растения, които трябва да са различими, хомогенни и стабилни и не се изпитват за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на Република България, и сортове от зеленчукови култури и лоза, които трябва да са различими, хомогенни и стабилни; по преценка на заявителя /селекционера/ на сорта могат да се извършат изпитвания за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на Република България.

Посевният и посадъчният материал от тези сортове може да бъде предлаган на пазара в страната.


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ,

АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ - И А С А С

1113 София

бул.”Цариградско шосе” № 125, блок 1

За контакти: тел.:870 34 93; тел./ факс 713 635


EXECUTIVE AGENCY FOR VARIETY TESTING,

FIELD INSPECTION AND SEED CONTROL

125 “Tsarigradsko shose” Blvd., block 1

1113 Sofia, Bulgaria

tel. ++ 359 2 870 34 93; tel./ fax ++ 359 2 713 635


СЪДЪРЖАНИЕ:


ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ Стр.

Зърнено-житни


ОВЕС

Пролетен

 1. Алекси 6

 2. Escudino 6

ЕЧЕМИК

Пролетен двуреден

 1. Бисер 7

Зимен двуреден

 1. Красен 8

 2. Лардея 8

 3. Орфей 9

 4. Флавий 10

ОРИЗ

 1. Тони 11

РЪЖ

 1. Picasso 11

 2. Recrut 12

ТРИТИКАЛЕ

 1. Акорд 13

 2. Атила 13

ПШЕНИЦА

 1. Василена 14

 2. Дона 15

 3. Estevan 15

 4. Eurofit 16

 5. Зебрец 16

 6. Лазарка 17

 7. Лазур 18

 8. Мерилин 18

 9. Renan 19

 10. Тополица 20

 11. Троя 20

 12. Фактор 21

 13. Хела 22

ТВЪРДА ПШЕНИЦА

 1. Виктория 22

 2. Деяна 23

 3. Звездица 24

ЦАРЕВИЦА

 1. LG 3355 24

 2. Kapsus 25

 3. LG 3475 26

 4. PR 36P85 26

 5. Агрола 40 27

 6. ES Beguin 27

 7. TYREXX 28

 8. NK Galactic 29

 9. Кнежа 620 29

 10. Calcio 30

 11. Poncho 31

 12. NS 6010 31

 13. Кнежа 619 32

 14. Кнежа 621 32

ЗАХАРНА ЦАРЕВИЦА

 1. Кн Захарна 1 33

 2. Кнежа 2 SU 34

ПУКЛИВА ЦАРЕВИЦА

 1. Кн Пуклива 1Б 34

Зърнено-бобови култури

НАХУТ

 1. Прогрес 35

ЦВЕКЛО

Полузахарно цвекло

1. Хибрид 56 36


МАСЛОДАЙНИ И ВЛАКНОДАЙНИ КУЛТУРИ

РАПИЦА

Зимна

 1. ES Alias 37

 2. Rodeo 37

ПАМУК

1. Дарми 38

2. Монтана 39

3. Колорит 39

4. Хелиус 40

5. Тракия 41

ВЛАКНОДАЕН ЛЕН

 1. Venica 41

СЛЪНЧОГЛЕД

 1. Takoma 42

 2. NK Dolbi 42

 3. NK Delfi 43

 4. ES Whisky 44

 5. ES Isabella 44

 6. LG 5635 45

 7. ES Zalema 45

 8. NK Ferti 46

 9. Ariadna 47

 10. ES Zancara 47

 11. NK Meldimi 48

 12. ES Alminar 48

КАРТОФИ

Ранна група

 1. Arielle 49

 2. Bellarosa 50

 3. Elfe 50

 4. Sprint 51

 5. Vitesse 52

Средно ранна група

 1. Lady Claire 52

 2. Lady Rosetta 53

 3. Madeleine 53

 4. Santana 54

 5. Bellini 55

Средно късна група

 1. EL Paso 55

 2. Melody 56


ТЮТЮН

Тип ориенталски

 1. Дупница 126 56ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ


ОВЕС

Avena sativa L.


Пролетен

Алекси


ПРОИЗХОД: Сортът е създаден в Институт по земеделие и семезнание “Образцов чифлик” от н.с.Iст. Галина П. Панайотова, ст.н.с.д-р Сийка С. Павлова, Донка К. Тодорова.

ОПИСАНИЕ: Растението е средно високо с полуизправен тип на растеж. Изметлява средно рано. Метлицата е къса, разклоненията са ориентирани едностранно в полуизправено положение. Глумите са средно дълги. Цветът на плевата е жълт.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сорт Алекси е изпитван за биологични и стопански качества три години 2004 – 2006 г.

Продължителността на вегетационният период е 96 дни, при 97 за стандарта Образцов чифлик 4. Сорт Алекси изметлява до 5 дни по-рано от стандарта.

Средно за периода са получени 472.8 кг/дка зърно, 99 % към стандартния сорт Образцов чифлик 4.

Съдържанието на суров протеин в % към абсолютно сухо вещество средно за периода на изпитване превишава стандарта – 14.11 %, при 13.93 % за стандарта. По брой метлици на м2 превишава стандарта – средно 668 бр., при 616 бр. за Образцов чифлик 4.

По маса на 1000 зърна превишава стандарта – 33.15 г, при 31.74 г за стандарта. Хектолитровата маса е по-голяма – средно 44.86 кг, при 41.09 кг.

На изкуствен инфекциозен фон сортът е високо устойчив на брашнеста мана, коронеста ръжда и стъблена ръжда.


Escudino


ПРОИЗХОД: Сортът е заявен от фирма “ЕКТ – Тошко Борисов” ЕООД, създаден в Saatzucht LFS Edelhof, Австрия.

ОПИСАНИЕ: Растението е до високо, с полуизправен тип на растеж. Изметлява до средно рано. Метлицата е до дълга, разклоненията са ориентирани многостранно, разположени са хоризонтално, класчетата са увиснали. Восъчния налеп по глумите е до среден. Цветът на плевата е жълт.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сорт Escudino е изпитван за биологични и стопански качества две години 2005 – 2006 г.

Продължителността на вегетационният период се изравнява с този на стандарта Образцов чифлик 4 - 95 дни. Сортът изметлява наравно със стандарта.

Средно за периода са получени 499.3 кг/дка зърно, 111.8 % към стандартния сорт Образцов чифлик 4.

Съдържанието на суров протеин в % към абсолютно сухо вещество отстъпва на стандарта – средно 13.74 %, при 14.34 % за стандарта. По брой метлици на м2 превишава стандарта – средно 643 бр., при 608 бр. за Образцов чифлик 4. По процент ядка също превишава стандарта – 68.7 %, при 65.9 % за стандарта.

Масата на 1000 зърна е средно 29.6 г, при 30.4 г за стандарта. Превишава стандарта по хектолитровата маса съответно 42.2 кг, при 40.9 кг.

На изкуствен инфекциозен фон сортът е средно устойчив на брашнеста мана, при чувствителност за Образцов чифлик 4, чувствителен наравно със стандарта на коронеста ръжда и чувствителен на стъблена ръжда, при установена устойчивост за стандарта.

На естествен инфекциозен фон е отчетена много висока устойчивост на брашнеста мана и силна чувствителност на коронеста ръжда, при средна устойчивост за стандарта. Сорт Escudino е силно чувствителен на листна ръжда, при средна устойчивост за стандарта.


ЕЧЕМИК

Hordeum vulgare L.


Пролетен двуреден

Бисер

/голозърнест/


ПРОИЗХОД: Сортът е заявен от фирма “Агродимекс” ООД и проф. дсн Христо Горастев, автор на сорта е проф. дсн Христо Горастев.

ОПИСАНИЕ: Растенията са до средно високи с до стелещ се тип на растеж. Изкласяват късно. Класа е средно дълъг и плътен, с пирамидална форма, полуизвит и със слаб восъчен налеп. Стерилните класчета са недоразвити, разположени успоредно до разклоняващо се. Алейроновия слой на зърното е белезникав, лодикулите са разположени странично, окосмяването по коремната бразда липсва или е много слабо.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества три години 2004-2006 г., със среден стандарт от опита от 4 сорта.

Средно за периода на изпитване са получени 490 кг/дка зърно, при 545 кг/дка за средния стандарт.

Вегетационния период е 90 дни, при 92 дни за средния стандарт.

Масата на 1000 зърна е по-малка с 4 г от средния стандарт. Средно 37.57 г, а на стандарта 41.50 г. Хектолитровата маса средно за периода на изпитване е по-голяма – 71.86 кг, при 65.90 кг за средния стандарт.

Средното съдържание на суров протеин в процент към абсолютно сухо вещество за периода на изпитване е 14.49 %.

На естествен инфекциозен фон е отчетено максимално нападение на брашнеста мана до 51.5 %, при 8.8 % за средния стандарт. Сортът се напада в по-висока степен от средния стандарт от кафява и черна ръжда. На изкуствен инфекциозен фон сортът се е проявил като чувствителен на брашнеста мана, стъблена ръжда, фузариоза по класа и устойчив на листна ръжда.


Зимен двуреден

Красен


ПРОИЗХОД: Сортът е създаден в Аграрен Университет гр. Пловдив от Христо Иванов Горастев, Николай Иванов Тошев, Стойка Желязкова Грънчарова и Невенка Димитрова Ганушева.

ОПИСАНИЕ: Растенията са средно високи с полустелещ се тип на растеж. Изкласяват до късно. Класовете са средно дълги и плътни, хоризонтално разположени, с пирамидална форма и слаб восъчен налеп. Стерилните класчета са недоразвити, разположени успоредно до разклоняващо се. Алейроновия слой на зърното е белезникав, лодикулите са разположени фронтално, окосмяването по коремната бразда липсва или е много слабо.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван три години 2004-2006 г. за биологични и стопански качества със среден стандарт от сортовете Обзор, Емон и Каскадьор 3.

По добив на зърно средно за периода на изпитване сортът превишава средния стандарт с 14.6 % /682 кг/дка, при 595 кг/дка за средния стандарт/.

По вегетационен период се изравнява със средния стандарт /средно 225 дни/. Масата на 1000 зърна е с 4 г по-малка от установената за средния стандарт. Хектолитровата маса е 65.9 кг, при 64.5 кг за стандарта.

През годините на изпитване сортът е показал по-голяма устойчивост на полягане сравнен със стандартите, средна устойчивост на пречупване на класовата шийка.

Сорт Красен е изпитван 2 години /2004-2005 г./ за пивоварни качества. Средно за периода екстрактното съдържание за сорта е високо – 80 %, при 79.9 % за Емон, 79.4 % за Обзор и 79.9 % за Каскадьор 3. Сортът е със средно съдържание на общ белтък – 10.93 %, при 11.15 % за Емон, 11.12 % за Обзор и 10.84 % за Каскадьор 3. Разтворим азот – 705 мг/100г за Красен, при 711 мг/100г за Емон, 704 мг/100г за Обзор и 703 мг/100г за Каскадьор 3.

Сортът е средно студоустойчив през периода на изпитване.

На естествен инфекциозен фон при полски условия сортът се напада в по-висока степен от средния стандарт от брашнеста мана. Максималното нападение от кафява ръжда е до 15.6 %, при 36.6 % за средния стандарт, а от черна ръжда до 10 %, при 26.7 % за средния стандарт. На изкуствен инфекциозен фон максималната степен на нападение определя сорта като високо устойчив на листна ръжда, средно устойчив на брашнеста мана и стъблена ръжда и чувствителен на фузариоза по класа.


Лардея


ПРОИЗХОД: Сортът е създаден в Институт по земеделие Карнобат от Дарина Вълчева, Драгомир Вълчев, Събка Тодорова и Янка Пенчева.

ОПИСАНИЕ: Растението е средно високо с междинен тип на растеж. Изкласява средно рано. Класа е средно дълъг и плътен, хоризонтално разположен и с пирамидална форма. Осилите са средно дълги със слабо антоцианово оцветяване. Алейроновия слой на зърното е белезникав, лодикулите са странично разположени, окосмяването по коремната бразда липсва или е много слабо.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван за биологични и стопански качества две години – 2005 – 2006 год. със среден стандарт от сортовете Обзор, Емон, Каскадьор 3.

Добивът на зърно средно през периода на изпитване е 654 кг/дка, при 571 кг/дка за средния стандарт.

Вегетационния период е средно 236 дни, при 230 дни за стандарта.

Масата на 1000 зърна е 43.9 г, при 45.8 г за средния стандарт, а хектолитровата маса е по-голяма 66.8 кг, при 63.8 кг за средния стандарт.

Максималния процент на пречупване на класовата шийка е до 5 %, при стандартните сортове процента е по-голям между 10.8 % - 12.7 %.

Сортът е средно студоустойчив.

На естествен инфекциозен фон при полски условия сортът се напада в по-ниска степен от брашнеста мана и кафява ръжда от стандартните сортове. Проявява устойчивост на черна ръжда. На изкуствен инфекциозен фон сортът се е проявил като средно устойчив на брашнеста мана, чувствителен на стъблена ръжда, високо устойчив на листна ръжда и средно устойчив на фузариоза по класа.

Сорт Лардея е изпитван за пивоварни качества като е сравняван със сортовете Емон, Обзор и Каскадьор 3. Средно за периода се доближава до стандартите по екстрактно съдържание – 79.3 %, при 80.6 % за Обзор, 80.2 % за Емон и 80.1 % за Каскадьор 3. Разтворим азот – 697 мг/100 г равен на установения за Емон, при 673 мг/100 г за Обзор и 684 мг/100 г за Каскадьор 3. Общ белтък – средно 11.1 %, при 10.9 % за Обзор и Емон и 11.1 % за Каскадьор 3.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconГодишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е създадена с Постановление на мс №203 от 10 ноември 1999 г., като...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconГодишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconСписък с адресите на териториалните звена към Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /иасас

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на лозов посадъчен материал от категориите изходен, базов и сертифициран
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове зеленчукови култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове лоза и овощни култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на овощен размножителен материал от категориите предбазов, базов и сертифициран, с цел сертифициране
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconОбявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconДоклад 2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър
Настоящият метод за полска инспекция на маточните лозови насаждения е разработен на основание чл. 49, ал. 5 от Закона за посевния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом