Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
ИмеРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер28.47 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/233stanovishte_EU.doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 41-ТО

НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ДО

Г-Н СВЕТЛИН ТАНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯ ПО

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ

И КОНТРОЛ НА

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

С Т А Н О В И Щ Еотносно Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2010 г.), № 002-00-7, внесена от Министерски съвет на 5 февруари 2010 г.


На свое редовно заседание, проведено на 25 февруари 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2010 г.) № 002-00-7, внесена от Министерски съвет на 5 февруари 2010 г.

На заседанието присъства доц. Стоян Александров, директор Дирекция „Стратегическо планиране и управление на медицинските дейности” в Министерство на здравеопазването, представители на пациентски организации и на съсловните организации в сферата на здравеопазването.

Годишната работна програма в частта „Здравеопазване” бе представена от доц. Стоян Александров. Той посочи, че приоритетните въпроси в областта на здравеопазването през 2010 г., които Министерски съвет е включил в Годишната програма, са свързани с продължаване на работата по предложението за Директива за прилагане на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, продължаване на работата по законодателни предложения за даряване и трансплантация на органи и тъкани, както и разглеждането на въпроси, свързани с иновациите в здравеопазването, и по – конкретно в областта на електронното здравеопазване. Доц. Александров допълни, че включените в Годишната програма предложения съответстват на стратегическата програма, изготвена от Министерство на здравеопазването за 2010 г.

В хода на проведената дискусия членовете на Комисията по здравеопазването подкрепиха предложенията, включени в Годишната програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2010 г.) и изразиха следните мнения и становища:


  • Проектът на Директива за прилагане правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване е изключително важен за България и за Европа като цяло.

  • Развитието на електронното здравеопазване ще спомогне за обобщаване на здравната информация и облекчаване на преноса на тази информация при увеличаващото се трансгранично движение на граждани и пациенти;

  • Необходимо е осъществяване на наблюдение и контрол от страна на Народното събрание по отношение на проекта на Директива за прилагане на правата на пациентите при трансграничното здравно обслужване.Въз основа на проведеното обсъждане и след гласуване при следните резултати „За” - 14, без „Против”, без „Въздържали се”, членовете на Комисията по здравеопазването приеха следното


СТАНОВИЩЕ:


Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2010 г.) № 002-00-7, приета с Решение № 47 на Министерския съвет от 2010 г., внесена от Министерски съвет на 5 февруари 2010 г. и предлага на Народното събрание да включи в Годишната програма по въпросите на Европейския съюз за 2010 г. следните проекто-актове предвидени в „Законодателната и работна програма” на Европейската Комисия:


1. Предложение за Директива за прилагане правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване.

2. Разглеждането на инициативи, свързани с иновациите в здравеопазването, и по – конкретно в областта на електронното здравеопазване.


за Председател на

комисия по здравеопазването:
д-р пламен цеков


Свързани:

Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно обсъждане...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Народното събрание, относно разглеждане на т. 6, “Втора Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването /2008-2013...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно обсъждане...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Относно: представяне на Националната политика за превенция и контрол на хив/спин и туберкулоза в Република България
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2008 г., №702-01-47, внесен от Министерски съвет на 31 октомври...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването становище
Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на хив/спин в България” между Глобалния фонд...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
На свое редовно заседание, проведено на 4 декември 2008 г. Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроекти за изменение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом