Дом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра
ИмеДом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер39.46 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://dmsgd-silistra.net/Temi Za vas roditeli/programata za Kandidat-osinoviteli.doc

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ГР.СИЛИСТРА


гр.Силистра, ул.”Серес” №4,

тел.: 086/820 523

еmаil: dmsgd_silistra@abv.bg


От месец януари 2011 г. в ДМСГД – Силистра стратира Програма за обучение на кандидат-осиновители и осиновители.

Към месец декември 2011 г. по програмата са обучени 21 кандидат-осиновители в предосиновителен период. Консултации и психологическа подкрепа се оказани на 2 семейства в следосиновителен период.


Към кои целеви групи е насочена програмата:

 • Бъдещи родители (кандидат-осиновители), желаещи да осиновят дете от институция.

 • Семейства (осиновители), отглеждащи и възпитаващи осиновени деца.

 • Особено необходимо е преминаването на обучението за кандидат-осиновители и осиновители, които са на възраст над 40 год.; родители, преживели загуба на дете и за самотни кандидат-осиновители и осиновители.


Основните социални услуги, които се предоставят във връзка с изпълнение на Програмата за обучение на кандидат-осиновители и осиновители са даване на теоретични и практически познания за подпомагане на родителите за интеграция на децата в семейството и обществото, отглеждане на децата, отговарящо на съвременните достижения в областта на детската физиoлогия и психология и стандартите за добра грижа.

Програмата включва теми, касаещи психологическата готовност за приемане на осиновеното дете в семейството – нагласи, очаквания и фантазии за детето и реалността; мотивацията на кандидат-осиновителите и мотивите, които могат да доведат до психологическа криза, поради неоправданите очаквания; за развитие на родителски умения и за установяване на значима връзка с  децата; символичния характер на връзките родители – деца; потребностите на децата, за да развият своя потенциал; теми касаещи развитието и възпитанието на детето и общуването с него; адаптацията на детето и осиновителите към новата семейна ситуация; конфликти, които могат да възникнат по време на адаптационния период и начините за тяхното преодоляване; утвърждаване на автономност и изграждане на себеуважение у децата; утвърждаване на партньорство в семейството; самоидентификация на осиновеното дете; споделяне тайната на осиновяването; отношението на осиновителите и детето към биологичните родители; влиянието на разделите и загубите върху развитието на детето; особености на децата, преживели раздяла с биолгичното си семейство. Теми, касаещи организацията на дневния режим на детето, правилното хранене, физическото развитие и възпитание и осигуряване на безопасни условия на живот на детето в семейството на осиновителите и теми, насочени към получаване на знания в областта на законодателството, касаещо процеса на осиновяване в Р България, както и теми касаещи необходимостта от сътрудничество и партньорство със социалните работници; съвместна работа със специалисти, които познават и се грижат за детето – лекари, психолози, педагози, възпитатели и др.

Програмата обобщава и съдържа теми, засягащи всички възможни групи кандидат-осиновители и осиновители. За всяка семейство кандидат-осиновители и осиновители програмата се корегира, изготвя се индивидуална програма като се отчита техния състав, възраст и желания.


Цел на програмата

 • Предоставяне на социална услуга в общността, насочена към оказване на помощ, подкрепа и съпровождане на кандидат-осиновителите и осиновителите и развитие на техните родителски умения и компетенции по време на пред, по време и в следосиновителния период.


Задачи на програмата

 • Оказване на психологическа, педагогическа, медицинска, социална и юридическа помощ на кандидат-осиновителите и осиновителите;

 • Оказване на съдействие на кандидат-осиновителите и осиновителите в практическото използване на получените знания и в овладяването на навици за ефективно междуличностно взаимодействие с детето;

 • Оказване на помощ на кандидат-осиновителите и осиновителите да разберат своите чувства и намерения, да получат системни знания, необходими за успешното и надеждно създаване на новото семейство, морално и практически да се подготвят да приемат детето, за да могат след това по-лесно да преживеят адаптационния период и успешно да възпитават осиновеното дете.

 • Оказване на помощ при създаването на оптимални условия за възпитание и развитие на осиновеното дете;

 • Формиране у кандидат-осиновителите и осиновителите на родителска позиция.


Ред за ползване на услугата „Обучение на кандидат-осиновители и осиновители”

 • Издаване на направление за ползване на социалната услуга от Директора на Дирекция “Социално подпомагане”;

 • Сключване на договор за предоставяне на социалната услуга с доставчика на услугата – ДМСГД - Силистра;

 • Запознаване на семейството на кандидат-осиновителите и осиновителите с начина на предоставяне на социалната услуга и с персонала;

 • Оценка на индивидуалните потребности на семейството и изготвяне на индивидуална програма за предоставяне на социалната услуга.

 • Изготвяне на писмен доклад от доставчика на социални услуги за резултата, постигнат след приключване на обучението.


Предоставяната от ДМСГД – Силистра социална услуга по обучение на кандидат-осиновители и осиновители е безплатна.


Свързани:

Дом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра iconДом за медико-социални грижи за деца
Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико-социални...
Дом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра iconДом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра
Усилията няма да са малки. Нужна е вяра, обич, търпение, воля и последователност в действията
Дом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра icon50 години дом за медико-социални грижи за деца
С благотворителен концерт под надслов „родени в българия” дмсгд със съдействието на Община Силистра поставя началото на юбилейните...
Дом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра iconДом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра
Думата хипер (от гр. „над”, „свръх”) е съставна част на сложни думи, посочващи превишаване на нормата. Думата активен е влязла в...
Дом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра iconДом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра
Замисляли ли сте какво крие в себе си детската лъжа – начин за самозащита, опит от страна на детето да свърже реалността със своите...
Дом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра iconДом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра
Детските приказки са интересни, забавни и увлекателни за децата. Няма шанс детето ви да се пренасити от приказки. Колкото повече...
Дом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра iconПроизводството е по реда на чл. 33, ал. 5 Ппззд
Образувано е по молба на Д. за “С. П.”- гр. Б. за настаняването на детето З. И. С., с Егн *, в Дом за медико- социални грижи за деца...
Дом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра iconПроизводството е инициирано по молба на Д. „. П. Г. П., представлявана от
Н. М., Егн: *, в Дом за медико-социални грижи за деца Г. Благоевград, както и се иска от съда, Д. да бъде настанено по реда на чл....
Дом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра iconПроизводството е по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето /ззд
Образувано е по молба на Д. за “С. П.”- гр. Б. за настаняването на детето С. М. М., с Егн *, в Дом за медико- социални грижи за деца...
Дом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра iconПроизводството е по реда на чл. 28 от Закон за закрила на детето /зздетето
Образувано е по молба на Д. за “Социално подпомагане” гр. Б. за постановяване настаняване на детето В. С. М., родено на 05. 09. 2006г.,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом