Европейското земеделие - нови възможности по време на криза
ИмеЕвропейското земеделие - нови възможности по време на криза
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер35.1 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.europarl.bg/ressource/static/files/mario_bojidarov_corr_final.doc
Европейското земеделие — нови възможности по време на криза


Марио Бориславов Божидаров, 17 г., Професионална гимназия по икономика, гр. Перник


Земеделието като човешка дейност се е появило преди векове, като по онова време е било един от основните начини за препитание на хората. Разбира се, в днешно време земеделието е в пъти по-развито и технологично отношение, и се е превърнало в един от основните стопански отрасли в страните по света. То е един от основните източници на хранителни продукти. Но за да може да се развива успешно, подобни на много човешки дейности, то има нужда от подкрепа. Във връзка с това можем да кажем, че общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз е много успешно „попадение“ на международната европейска политика, което цели просперитета и повишаване на конкурентоспособността на земеделието в страните членки. Тя представлява една своеобразна „скица“ на земеделската политика и в какви насоки и направления да се работи по нея. По този начин се дава и поле за изява на креативността и предприемаческия дух на хората и се подпомага реализирането на техните бизнес идеи в стопанския сектор.

Европейското земеделие, с неговата ОСП и фондовете за финансирането му — Европейският земеделски фонд за гарантиране в земеделието (ЕЗФГЗ), Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР) — дава една стабилна основа за развитие на проектите на земеделските производители. Това е много важно, тъй като се явява една подкрепа, една ръка, на която да се опреш в началото, когато си в процес на реализация на идеите си. Особено важна е финансовата подкрепа под формата на субсидии от европейския бюджет за земеделие в период на криза, какъвто е в момента в цяла Европа, а и по света. Тя осигурява едно сигурно развитие на отрасъла.

Чрез европейското земеделие ЕС стимулира фермерите да разширяват и развиват дейността си. Насърчава личната им инициатива и дава възможност за реализиране на бизнес идеите им в този сектор То му изгражда репутация на един постоянно развиващ се, модерен отрасъл, в който навлизат все по-нови технологии и методи. Това го прави привлекателен за повече хора. Така се постига и привличане на младите хора, които, макар да нямат голям опит в тази сфера, са много ентусиазирани, с хъс за работа и голямо желание на успех. Помощта, която ЕС им осигурява, има голямо значение и прави професионалната им реализация по-лесна.

Друга положителна черта е, че заедно с развитието на земеделието се стимулира и общоевропейското развитие на селските райони — подобрява се инфра- и суперсруктурата им, настъпва разцвет в икономическо и социално отношение, които от своя страна са предпоставки и стимули за развитието на селските райони в туристическо отношение (селски и еко туризъм). Така настъпва оживление, както в тях, така и в националната икономика — разкриват се нови работни места, повишава се размерът на БВП, намалява безработицата, повишава се стандартът на живот на фермерите. Така цялостно се подобрява икономическата ситуация.

ОСП осигурява едно устойчиво общоевропейско развитие на земеделието във времето на финансова и икономическа криза. Прави го конкурентоспособно, на едно високо технологично ниво. Това от своя страна, разбира се, води до задоволяване потребността на населението от натурални, екологично чисти и качествени хранителни продукти.

Разбира се, ОСП има и някои недостатъци, като например различието в размера на преките плащания на фермерите от старите и новите страни членки на ЕС (в момента българите получават едва 40% от парите, получавани от техните колеги в старите страни членки) или това, че според сегашните правила животновъдите, които не са собственици на земята, нямат право на европейски субсидии. Но аз вярвам, че с времето недостатъците ще се изгладят и ОСП ще бъде максимално полезна и ползотворна за земеделските стопани

Визията ми развитието на българското земеделие и селските райони е следната: аз си представям един проспериращ земеделски отрасъл, ориентиран към производството на био храни. Това може да стане чрез изграждането на малки, средни и големи модерни стопанства за отглеждане на различни култури според района, които са на високо технологично ниво, с внедрени нови технологии и иновативни методи. Това може да стане чрез съфинансиране от ЕС. Също така предвиждам увеличаване на дела на младите хора, занимаващи се със земеделие, защото те имат съвременно мислене и креативни идеи, които, приложени на практика, биха били много успешни и печеливши. Също така смятам, че родното земеделие трябва първо да покрие потребностите на българското население, и след това да реализира износ в чужбина. Също така смятам, че българското законодателство трябва да се намеси и да спре спекулата на прекупвачите на земеделска продукция, които я изкупуват на смешно ниски цени, а я препродават на прекалено високи. Така те реализират по-големи печалби само от една сделка, отколкото производителя, който е вложил труд и усилия в нея! Има и някои други недостатъци, но смятам, че с наличие на желание от страна на хората и подкрепа и насока от страна на държавата, чрез Национален план за развитие на земеделието и селските райони, те могат да бъдат преодолени.

В заключение искам да кажа, че европейското земеделие осигурява нови възможности за развитие на отрасъла, дори по време на криза. Финансирането за земеделие от ЕС е на разположение на всеки, който има желание да се занимава с това. Затова се надявам да има все повече кандидати за евросубсидиите за следващия период (2014—2020 г.) Вярвам, че земеделието у нас го чака едно по-добро и ползотворно бъдеще в рамките на ОСП.

Свързани:

Европейското земеделие - нови възможности по време на криза icon"Европейското земеделие нови възможности по време на криза?"
Александър Стоянов Петров, 18 г., Соу "Антим 1" гр. Златоград, паралелка с профил Икономика и туризъм
Европейското земеделие - нови възможности по време на криза iconПостмодерната ситуация Тодор Велчев
Човечеството навлиза в модерното време, въоръжено с нови знания, нови перспективи, нови възможности и с нарастващо отчуждение от...
Европейското земеделие - нови възможности по време на криза iconПо време на криза опасностите се удвояват, а възможностите се утрояват!
Не може да има криза следващата седмица…програмата ми е вече препълнена. Х. Кисинджър
Европейското земеделие - нови възможности по време на криза iconКакво е новото в Хановете 2?
Хановете 2 – ще има някои нови допълнения, които имат за цел да направят играта оше по-вълнуваща и по-забавна. Една от главните цели...
Европейското земеделие - нови възможности по време на криза iconТема : видове поведение, нагласа… във време на всеобща криза
Изложение на целта: два вида нагласа, поведение, реакция във време на всеобща криза
Европейското земеделие - нови възможности по време на криза iconКъм европейски фискален съюз: нови договори, правни въпроси и перспективи
Европейският съд и финансовата криза: нови договори, нови компетенции, правни въпроси
Европейското земеделие - нови възможности по време на криза iconИзпадали ли сте някога в криза?
Имам предвид истинска криза, по време на която наистина всичко ви се е виждало ужасно или дори сте стигали до там, да признаете,...
Европейското земеделие - нови възможности по време на криза iconЕвропейска кръгла маса на тема: „Равнопоставеност на работното място в сектор Земеделие Програма
...
Европейското земеделие - нови възможности по време на криза iconЕвропейското земеделие
Роксана Асенова, 16 г., гр. Перник, специалност: Банково дело, Професионална гимназия по икономика
Европейското земеделие - нови възможности по време на криза iconНови пътища за обучение и квалификации за професионализация в сектора за
Ориентир за разработването на нови квалификационни възможности в предприятията, търгуващи със стоки втора употреба
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом