Специалност: търговия ХІ д – учебна 2011/2012 година конспект организация на търговията приравнителен изпит за 11 клас сфо
ИмеСпециалност: търговия ХІ д – учебна 2011/2012 година конспект организация на търговията приравнителен изпит за 11 клас сфо
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер27.42 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ntg-plovdiv.net/sfouupscons/t/documents/16.doc
Специалност: ТЪРГОВИЯ ХІ д – учебна 2011/2012 година

КОНСПЕКТ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА

Приравнителен изпит за 11 клас - СФО


 1. Стоков пазар и търговия. Фирма / Предприятие.

 2. Търговията – форма на обществено производставки.Предпоставки за възникване,форми.

 3. Същност на организацията на търговската дейност. Търговски процес – технология.

 4. Търговия и маркетингова концепция. Логистика и логистична концепция.

 5. Същност и роля на търговията на дребно.

 6. Видове фирми за търговия на дребно. Класификация.

 7. Магазинна мрежа – магазин (принципи на изграждане). Видове магазини. Търговска зала.

 8. Специализация, типизация и концентрация на търговия на дребно.

 9. Същност и качество на услугите. Видове услуги.

 10. Същност и принципи на организация на продажбите Технология.

 11. Методи на продажби-видове,предимства и недостатъци, сравняване.

 12. Стоков асортимент –формиране и поддържане в ТМ..Обем, ритмичност, честота на доставките.

 13. Същност на обслужването на клиентите. Обслужване на търговците на дребно и едро.

 14. Информационно осигуряване на обслужването на клиентите.

 15. Същност, особености, задачи и функции на търговията на едро.

 16. Източници за доставка на стоки. Избор на доставчици – показатели, критерии.

 17. Условия и изисквания при доставка на стоки.

 18. Дистрибуция. Дистрибуционни канали. Избор и оценка на дистибуционния канал.

 19. Мърчандайзингова политика на фирмата.

 20. Същност, роля и функции на търговските складове.Видове.

 21. Специализация и типизация на складовете.

 22. Технология на складовия процес.

 23. Опаковане, пакетиране, маркиране, складиране и съхранение на стоките в склада.

 24. Роля и значение на транспорта в търговията. Видове транспорт. Избор на транспортнатасистема.

 25. Търговски сделки.Видове ТС. Подготовка и сключване на ТС. Изпълнение и неизпълнение.

 26. Видове организирани пазари. Търговски аукцион,панаир,търговски свободни зони.

 27. Стокова борса.Значение на сток. борси . Стоки ,търгувани на борсите. Видове стокови борси.

 28. Брсови системи,Технология на борс.сделки.

 29. Видове борсови сделки.

 30. Перспективи за развитие на търговията в глобален мащаб.Електронизация на търговията.препоръчителна литература


   1. Организация и технология на търговската дейност” – доц.к.и.н. Вера Ковачева, изд. ВЕК 22.

   2. Търговия на едро” – проф. Анг. Чаушев, доц. Г. Петров, гл.ас. Иван Петров, изд. Тракия – М, София, 2002 г.

   3. Търговия на дребно” – доц. д-р С. Костова, ИВ. Петров, унив.изд. „Стопанство”, София, 1999 г.

   4. „Организация на кооперативната търговия” – унив.изд. „Стопанство”, София, 1998 г.– д-р В. Стаменова.

   5. “Дистрибуционна политика на търговските фирми”-доц. В. Ковачева , ИК “Век 22”- 1996 г.ПРИМЕРНИ КРИТЕРИИ
ЗНАНИЯ,УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ОЦЕНКА

1

Познава и характеризира основни икономически процеси.

Среден 3


2

Познава нормативната уредба, дефинира,

сравнява, свързва и обобщава икономическите връзки и процеси втърговската дейност.

Добър 4

3

Притежава и показва умения за разработване на планове, прилагане на методи, прави изводи и заключения, обобщава.

Много добър 5

4

Комбинира, планира, анализира, обобщава , илюстрира.

Отличен 6Разработил: Валентина Николова

Свързани:

Специалност: търговия ХІ д – учебна 2011/2012 година конспект организация на търговията приравнителен изпит за 11 клас сфо iconНационална търговска гимназия – град пловдив
Счетоводство на предприятието – Учебна практика” за ХІ клас, самостоятелна форма /приравнителен/, специалност „Търговия”, учебна...
Специалност: търговия ХІ д – учебна 2011/2012 година конспект организация на търговията приравнителен изпит за 11 клас сфо iconНационална търговска гимназия – град пловдив
Счетоводство на предприятието” за ХІ клас, самостоятелна форма /приравнителен/, специалност „Търговия”, учебна 2011/2012 година
Специалност: търговия ХІ д – учебна 2011/2012 година конспект организация на търговията приравнителен изпит за 11 клас сфо iconКонспект по география и икономика 10 клас – самостоятелно обучение- специалност Търговия-учебна 2011/2012 година

Специалност: търговия ХІ д – учебна 2011/2012 година конспект организация на търговията приравнителен изпит за 11 клас сфо iconКонспект по „Парично-кредитни отношения с банките" – 12 клас, специалност „Счетоводна отчетност", учебна 2011/2012 г. Самостоятелна форма на обучение
Конспект по „Парично-кредитни отношения с банките” – 12 клас, специалност „Счетоводна отчетност”, учебна 2011/2012 г
Специалност: търговия ХІ д – учебна 2011/2012 година конспект организация на търговията приравнителен изпит за 11 клас сфо iconКонспект по фирмено право учебна 2011/2012 година сфо
...
Специалност: търговия ХІ д – учебна 2011/2012 година конспект организация на търговията приравнителен изпит за 11 клас сфо icon13 клас Самостоятелно обучение Специалност " Електрически машини и апарати" Януарска сесия учебна година 2011 – 2012

Специалност: търговия ХІ д – учебна 2011/2012 година конспект организация на търговията приравнителен изпит за 11 клас сфо iconНационална търговска гимназия град Пловдив конспект
Хi клас, специалност „Счетоводна отчетност”, самостоятелна форма на обучение, за учебната 2011/2012 година
Специалност: търговия ХІ д – учебна 2011/2012 година конспект организация на търговията приравнителен изпит за 11 клас сфо iconКонспект за държавен изпит за специалност по фармакология теоретичеН изпит (I ден)
Предмет. Задачи и клонове на фармакологията. Връзка с други науки. Историческо развитие на фармакологията като наука и учебна
Специалност: търговия ХІ д – учебна 2011/2012 година конспект организация на търговията приравнителен изпит за 11 клас сфо iconПрофесия: "Техник на компютърни системи" Специалност: ктт ХІ клас Учебна година: / модул "Приложен софтуер" Практически тест върху Раздел ІII web дизайн
Професия: “Техник на компютърни системи” Специалност: ктт ХІ клас Учебна година
Специалност: търговия ХІ д – учебна 2011/2012 година конспект организация на търговията приравнителен изпит за 11 клас сфо iconВъпросни к за държавен изпит за специалност "Икономика на търговията"
Същност и характерни особености на търговията: същност, функции, място, роля и значение на търговията. Изисквания към оптималната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом